JUDr. Stanislav Jakubčík

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Žilina.

Pôsobisko: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom úspory z platu 28.06.2012 130.000
pozemok pod rodinným domom darovacia zmluva V 776/2012 06.07.2006 330
prístrešok úspory z platu 28.06.2012 5000 5000
pozemok pod prístreškom darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006 120
altánok úspory z platu 28.06.2012 10000
pozemok pod prístreškom darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006 85
orná pôda kúpna zmluva V 776/2012 02.07.2012 300
záhrada darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006 5105
orná pôda kúpna zmluva V 1216/2010 10.08.2010 1892,10
garáž č. 23 kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014 10600
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach hromadnej garáže a spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014 príslušenstvo garáže, samostatne nemá hodnotu
garáž č. 24 kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014 10600
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach hromadnej garáže a spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014 príslušenstvo garáže, samostatne nemá hodnotu
pivnica úspory z platu 30.06.2017 12000,00
rekreačná chata darovacia zmluva V 542/2018 05.03.2018 60000,00
pozemky zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva V 542/2018 05.03.2018 1880
podiel na urbárskych pozemkoch darovacia zmluva 13.03.2018 3240
orná pôda darovacia zmluva 13.03.2018 4084
pozemky v extraviláne darovacia zmluva 13.03.2018 18759
pozemky v extraviláne darovacia zmluva 13.03.2018 2895
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Kia Cee´d SW s príslušenstvom úspory z platu a predaj ojazdeného vozidla 18.05.2022 34070,57 34070,57
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
podielový fond Eurizon Fund Equity Innovation úspory z platu a darovacia zmluva 30.12.2022 18500,23
podielový fond Eurizon Fund Equity People úspory z platu a darovacia zmluva 30.12.2022 13494,72
podielový fond Eurizon Fund Equity People úspory z platu a darovacia zmluva 30.12.2022 9532,64
bežný účet č.ú. 1242345751/0200 úspory z platu a darovacia zmluva 31.12.2022 23838,71
sporiteľský účet Flexibil Wustenrot č.ú. SK2379300000000032514823 úspory z platu 31.12.2022 51288,77
osobný účet v Slovenskej sporiteľni č.ú. SK4609000000000420053504 úspory z platu 31.12.2022 93136,21
sporenie na bývanie k osobnému účtu v Slovenskej sporiteľni č.ú. SK2809000000005144738170 úspory z platu 31.12.2022 15678,67
stavebné sporenie WUSTENROT č.ú. SK2079300000000032317870 úspory z platu 31.12.2022 22776,94
sporiaci účet k bežnému účtu VÚB č.ú. SK1302000000003532246953 úspory z platu 31.12.2022 11760,09
sporenie pre radosť v Slovenskej sporiteľni č.ú. SK4509000000005144738349 úspory z platu 31.12.2022 25745,27
detské stavebné sporenie WUSTENROT FLEXIBIL č.ú. SK5979300000000033759558 úspory z platu 31.12.2022 13059,68
detské stavebné sporeniE FLEXIBIL WUSTENROT č.ú. SK4479300000000033841017 úspory z platu 31.12.2022 13059,68
sporiaci účet k bežnému účtu č.ú. SK1802000000004405800151 úspory z platu 31.12.2022 25517,53
sporiaci účet k bežnému účtu č.ú. SK8902000000004405806051 úspory z platu 31.12.2022 25517,53
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
detské stavebné sporenie Krôčik WUSTENROT 31.12.2022 4378,02
detské stavebné sporenie Krôčik WUSTENROT 31.12.2022 4378,12
sporenie Lišiak Prvá stavebná sporiteľňa 31.12.2022 2933,68
podielový fond Eurizon SK, dynamické portfólio 30.12.2022 1606,74
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom úspory z platu 28.06.2012 130.000
pozemok pod rodinným domom darovacia zmluva V 776/2012 06.07.2006 330
prístrešok úspory z platu 28.06.2012 5000 5000
pozemok pod prístreškom darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006 120
altánok úspory z platu 28.06.2012 10000
pozemok pod prístreškom darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006 85
orná pôda kúpna zmluva V 776/2012 02.07.2012 300
záhrada darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006 5105
orná pôda kúpna zmluva V 1216/2010 10.08.2010 1892,10
garáž č. 23 kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014 10600
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach hromadnej garáže a spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014 príslušenstvo garáže, samostatne nemá hodnotu
garáž č. 24 kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014 10600
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach hromadnej garáže a spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014 príslušenstvo garáže, samostatne nemá hodnotu
pivnica úspory z platu 30.06.2017 12000,00
rekreačná chata darovacia zmluva V 542/2018 05.03.2018 60000,00
pozemky zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva V 542/2018 05.03.2018 1880
podiel na urbárskych pozemkoch darovacia zmluva 13.03.2018 3240
orná pôda darovacia zmluva 13.03.2018 4084
pozemky v extraviláne darovacia zmluva 13.03.2018 18759
pozemky v extraviláne darovacia zmluva 13.03.2018 2895
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Kia Cee´d SW úspory z platu 15.03.2010 17925 6601
bežný účet úspory z platu a darovacia zmluva 31.12.2021 48201,32
sporiteľský účet Flexibil Wustenrot úspory z platu 31.12.2021 50776,78
osobný účet v Slovenskej sporiteľni úspory z platu 31.12.2021 105179,98
sporenie na bývanie k osobnému účtu v Slovenskej sporiteľni úspory z platu 31.12.2021 14474,49
stavebné sporenie WUSTENROT úspory z platu 31.12.2021 22562,05
sporiaci účet k bežnému účtu VÚB úspory z platu 31.12.2021 11450,87
sporenie pre radosť v Slovenskej sporiteľni úspory z platu 31.12.2021 24538,32
detské stavebné sporenie WUSTENROT FLEXIBIL úspory z platu 31.12.2021 10093,29
detské stavebné sporeniE FLEXIBIL WUSTENROT úspory z platu 31.12.2021 10039,29
sporiaci účet k bežnému účtu úspory z platu 31.12.2021 25257
sporiaci účet k bežnému účtu úspory z platu 31.12.2021 25257,05
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
detské stavebné sporenie Krôčik WUSTENROT 31.12.2021 4348,85
detské stavebné sporenie Krôčik WUSTENROT 31.12.2021 4348,95
sporenie Lišiak Prvá stavebná sporiteľňa 31.12.2021 2923,42
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom úspory z platu 28.06.2012 130.000
pozemok pod rodinným domom darovacia zmluva V 776/2012 06.07.2006 330
prístrešok úspory z platu 28.06.2012 5000 5000
pozemok pod prístreškom darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006 120
altánok úspory z platu 28.06.2012 10000
pozemok pod prístreškom darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006 85
orná pôda kúpna zmluva V 776/2012 02.07.2012 300
záhrada darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006 5105
orná pôda kúpna zmluva V 1216/2010 10.08.2010 1892,10
garáž č. 23 kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014 10600
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach hromadnej garáže a spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014 príslušenstvo garáže, samostatne nemá hodnotu
garáž č. 24 kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014 10600
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach hromadnej garáže a spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014 príslušenstvo garáže, samostatne nemá hodnotu
pivnica úspory z platu 30.06.2017 12000,00
rekreačná chata darovacia zmluva V 542/2018 05.03.2018 60000,00
pozemky zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva V 542/2018 05.03.2018 1880
podiel na urbárskych pozemkoch darovacia zmluva 13.03.2018 3240
orná pôda darovacia zmluva 13.03.2018 4084
pozemky v extraviláne darovacia zmluva 13.03.2018 18759
pozemky v extraviláne darovacia zmluva 13.03.2018 2895
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Kia Cee´d SW úspory z platu 15.03.2010 17925 6601
bežný účet úspory z platu 31.12.2020 56616,16
sporiteľský účet Flexibil Wustenrot úspory z platu 31.12.2020 42431,42
sporiteľský účet Flexibil Wustenrot úspory z platu 31.12.2020 17746,30
osobný účet v Slovenskej sporiteľni úspory z platu 31.12.2020 76798,96
sporenie na bývanie k osobnému účtu v Slovenskej sporiteľni úspory z platu 31.12.2020 13262,16
stavebné sporenie WUSTENROT úspory z platu 31.12.2020 12461,49
sporiaci účet k bežnému účtu VÚB úspory z platu 31.12.2020 11140,35
sporenie pre radosť v Slovenskej sporiteľni úspory z platu 31.12.2020 23317,06
detské stavebné sporenie WUSTENROT FLEXIBIL úspory z platu 31.12.2020 7132,46
detské stavebné sporeniE FLEXIBIL WUSTENROT úspory z platu 31.12.2020 7132,46
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
detské stavebné sporenie Krôčik WUSTENROT 31.12.2020 4344,41
detské stavebné sporenie Krôčik WUSTENROT 31.12.2020 4344,31
sporenie Lišiak Prvá stavebná sporiteľňa 31.12.2020 2916,33
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom úspory z platu 28.06.2012 130.000
pozemok pod rodinným domom darovacia zmluva V 776/2012 06.07.2006 330
prístrešok úspory z platu 28.06.2012 5000 5000
pozemok pod prístreškom darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006 120
altánok úspory z platu 28.06.2012 10000
pozemok pod prístreškom darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006 85
orná pôda kúpna zmluva V 776/2012 02.07.2012 300
záhrada darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006 5105
orná pôda kúpna zmluva V 1216/2010 10.08.2010 1892,10
garáž č. 23 kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014 10600
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach hromadnej garáže a spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014 príslušenstvo garáže, samostatne nemá hodnotu
garáž č. 24 kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014 10600
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach hromadnej garáže a spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014 príslušenstvo garáže, samostatne nemá hodnotu
pivnica úspory z platu 30.06.2017 12000,00
rekreačná chata darovacia zmluva V 542/2018 05.03.2018 60000,00
pozemky zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva V 542/2018 05.03.2018 1880
podiel na urbárskych pozemkoch darovacia zmluva 13.03.2018
orná pôda darovacia zmluva 13.03.2018 4084
pozemky v extraviláne darovacia zmluva 13.03.2018 18759
pozemky v extraviláne darovacia zmluva 13.03.2018 2895
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Kia Cee´d SW úspory z platu 15.03.2010 17925 6601
bežný účet úspory z platu 31.12.2019 35101,61
sporiteľský účet Flexibil Wustenrot úspory z platu 31.12.2019 42007,71
sporiteľský účet Flexibil Wustenrot úspory z platu 31.12.2019 17625,18
osobný účet v Slovenskej sporiteľni úspory z platu 31.12.2019 51967,89
sporenie na bývanie k osobnému účtu v Slovenskej sporiteľni úspory z platu 31.12.2019 12047,77
stavebné sporenie WUSTENROT úspory z platu 31.12.2019 12291,47
sporiaci účet k bežnému účtu VÚB úspory z platu 31.12.2019 10806,86
sporenie pre radosť v Slovenskej sporiteľni úspory z platu 31.12.2019 22091,12
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
detské stavebné sporenie Krôčik WUSTENROT 31.12.2019 4284,59
detské stavebné sporenie Krôčik WUSTENROT 31.12.2019 4284,51
sporenie Lišiak Prvá stavebná sporiteľňa 31.12.2018 2902,19
zmluva o stavebnom sporení Wustenrot Flexibil 31.12.2019 4217,42
zmluva o stavebnom sporení Flexibil Wustenrot 31.12.2019 4217,42
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom úspory z platu 28.06.2012
pozemok pod rodinným domom darovacia zmluva V 776/2012 06.07.2006
prístrešok úspory z platu 28.06.2012
pozemok pod prístreškom darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006
altánok úspory z platu 28.06.2012
pozemok pod prístreškom darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006
orná pôda kúpna zmluva V 776/2012 02.07.2012
záhrada darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006
orná pôda kúpna zmluva V 1216/2010 10.08.2010
garáž č. 23 kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach hromadnej garáže a spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014
garáž č. 24 kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach hromadnej garáže a spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014
pivnica úspory z platu 30.06.2017
rekreačná chata darovacia zmluva V 542/2018 05.03.2018
pozemky zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva V 542/2018 05.03.2018
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Kia Cee´d SW úspory z platu 15.03.2010 17925 6601
bežný účet úspory z platu 31.12.2018 29342,64
sporiteľský účet Flexibil Wustenrot úspory z platu 31.12.2018 41587,90
sporiteľský účet Flexibil Wustenrot úspory z platu 31.12.2018 17505,03
osobný účet v Slovenskej sporiteľni úspory z platu 31.12.2018 33393,41
sporenie na bývanie k osobnému účtu v Slovenskej sporiteľni úspory z platu 31.12.2018 10817,39
stavebné sporenie WUSTENROT úspory z platu 31.12.2018 11001,95
sporiaci účet k bežnému účtu VÚB úspory z platu 31.12.2018 10528,07
sporenie pre radosť v Slovenskej sporiteľni úspory z platu 31.12.2018 20834,00
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
detské stavebné sporenie Krôčik WUSTENROT 31.12.2018 4225,71
detské stavebné sporenie Krôčik WUSTENROT 31.12.2018 4225,63
sporenie Lišiak Prvá stavebná sporiteľňa 31.12.2018 2902,19
zmluva o stavebnom sporení Wustenrot Flexibil 31.12.2018 1312,56
zmluva o stavebnom sporení Flexibil Wustenrot 31.12.2018 1312,56
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom úspory z platu 28.06.2012
pozemok pod rodinným domom darovacia zmluva V 776/2012 06.07.2006
prístrešok úspory z platu 28.06.2012
pozemok pod prístreškom darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006
altánok úspory z platu 28.06.2012
pozemok pod prístreškom darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006
orná pôda kúpna zmluva V 776/2012 02.07.2012
záhrada darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006
orná pôda kúpna zmluva V 1216/2010 10.08.2010
garáž č. 23 kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach hromadnej garáže a spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014
garáž č. 24 kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach hromadnej garáže a spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014
pivnica úspory z platu 30.06.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Kia Cee´d SW úspory z platu 15.03.2010 17925 6700
bežný účet úspory z platu 31.12.2017 18993,49
sporiteľský účet Flexibil Wustenrot úspory z platu 31.12.2017 41173,12
sporiteľský účet Flexibil Wustenrot úspory z platu 31.12.2017 17385,84
osobný účet v Slovenskej sporiteľni úspory z platu 31.12.2017 24913
sporenie k osobnému účtu v Slovenskej sporiteľni úspory z platu 22.12.2017 17940,74
stavebné sporenie WUSTENROT úspory z platu 31.12.2017 8144,35
sporiaci účet k bežnému účtu VÚB úspory z platu 31.12.2017 10138,44
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
detské stavebné sporenie Krôčik WUSTENROT 31.12.2017 4101,48
detské stavebné sporenie Krôčik WUSTENROT 31.12.2017 4101,40
sporenie Lišiak Prvá stavebná sporiteľňa 31.12.2017 2895,15
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom úspory z platu 28.06.2012
pozemok pod rodinným domom darovacia zmluva V 776/2012 06.07.2006
prístrešok úspory z platu 28.06.2012
pozemok pod prístreškom darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006
altánok úspory z platu 28.06.2012
pozemok pod prístreškom darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006
orná pôda kúpna zmluva V 776/2012 02.07.2012
záhrada darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006
orná pôda kúpna zmluva V 1216/2010 10.08.2010
garáž č. 23 kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach hromadnej garáže a spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014
garáž č. 24 kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach hromadnej garáže a spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Kia Cee´d SW úspory z platu 15.03.2010 17925 6700
bežný účet úspory z platu 31.12.2016 18198,44
sporiteľský účet Flexibil Wustenrot úspory z platu 31.12.2016 40763,32
sporiteľský účet Flexibil Wustenrot úspory z platu 31.12.2016 17252,92
osobný účet v Slovenskej sporiteľni úspory z platu 31.12.2016 11877,11
sporenie k osobnému účtu v Slovenskej sporiteľni úspory z platu 22.12.2016 16692,66
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
sporiaci účet k bežnému účtu VÚB 31.12.2016 4476,07
detské stavebné sporenie Krôčik WUSTENROT 31.12.2016 2656,21
detské stavebné sporenie Krôčik WUSTENROT 31.12.2016 2656,29
stavebné sporenie WUSTENROT 31.12.2016 5397,85
sporenie Lišiak Prvá stavebná sporiteľňa 31.12.2016 2887,94
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom úspory z platu 28.06.2012
pozemok pod rodinným domom darovacia zmluva V 776/2012 06.07.2006
prístrešok úspory z platu 28.06.2012
pozemok pod prístreškom darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006
altánok úspory z platu 28.06.2012
pozemok pod prístreškom darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006
orná pôda kúpna zmluva V 776/2012 02.07.2012
záhrada darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006
orná pôda kúpna zmluva V 1216/2010 10.08.2010
garáž č. 23 kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach hromadnej garáže a spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014
garáž č. 24 kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach hromadnej garáže a spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo Kia Cee´d SW úspory z platu 15.03.2010
bežný účet úspory z platu 31.12.2015
sporiteľský účet Flexibil Wustenrot úspory z platu 31.12.2015
sporiteľský účet Flexibil Wustenrot úspory z platu 31.12.2015
osobný účet v Slovenskej sporiteľni úspory z platu 31.12.2015
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
sporiaci účet k bežnému účtu VÚB 31.12.2015
sporiteľský účet Flexibil WUSTENROT 31.12.2015
detské stavebné sporenie Krôčik WUSTENROT 31.12.2015
detské stavebné sporenie Krôčik WUSTENROT 31.12.2015
sporenie k osobnému účtu Slovenská sporiteľňa 22.12.2015
stavebné sporenie Prvá stavebná sporiteľňa 23.09.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom úspory z platu 28.06.2012
pozemok pod rodinným domom darovacia zmluva V 776/2012 06.07.2006
prístrešok úspory z platu 28.06.2012
pozemok pod prístreškom darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006
altánok úspory z platu 28.06.2012
pozemok pod prístreškom darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006
orná pôda kúpna zmluva V 776/2012 02.07.2012
záhrada darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006
orná pôda kúpna zmluva V 1216/2010 10.08.2010
garáž č. 23 kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach hromadnej garáže a spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014
garáž č. 24 kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach hromadnej garáže a spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo Kia Cee´d SW úspory z platu 15.03.2010
bežný účet úspory z platu 31.12.2014
termínovaný účet úspory z platu 31.12.2014
účet stavebného sporenia úspory z platu 31.12.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba svojpomocou 31.12.2011
garáž kúpna zmluva 13.03.2009
pozemok pod garážou kúpna zmluva 13.03.2009
orná pôda kúpna zmluva 10.08.2010
altánok výstavba svojpomocou 30.06.2011
prístrešok výstavba svojpomocou 30.11.2011
zastavané plochy a nádvoria darovanie 06.07.2006
zastavané plochy a nádvoria darovanie 06.07.2006
zastavané plochy a nádvoria darovanie 06.07.2006
orná pôda kúpna zmluva 02.07.2012
záhrada darovanie 06.07.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo KIA cee´d SW 1.6 EX kúpna zmluva 25.02.2010
účet stavebného sporenia vedený v stavebnej sporiteľni WUSTENROT úspory z platu 31.12.2013
účet flexivklad vedený vo VÚB, a.s. úspory z platu 26.04.2010
bežný účet, flexiúčet, vedený vo VÚB,a.s. úspory z platu 31.12.2013
termínovaný vklad vedený vo VÚB,a.s. úspory z platu 31.12.2013
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba svojpomocou 31.12.2011
garáž kúpna zmluva 13.03.2009
pozemok pod garážou kúpna zmluva 13.03.2009
orná pôda kúpna zmluva 10.08.2010
altánok výstavba svojpomocou 30.06.2011
prístrešok výstavba svojpomocou 30.11.2011
zastavané plochy a nádvoria darovanie 06.07.2006
zastavané plochy a nádvoria darovanie 06.07.2006
zastavané plochy a nádvoria darovanie 06.07.2006
orná pôda kúpna zmluva 02.07.2012
záhrada darovanie 06.07.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo KIA cee´d SW 1.6 EX kúpna zmluva 25.02.2010
účet stavebného sporenia vedený v stavebnej sporiteľni WUSTENROT úspory z platu 31.12.2012
účet flexivklad vedený vo VÚB, a.s. úspory z platu 26.04.2010
bežný účet sprožíro vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. úspory z platu 31.12.2012
bežný účet, flexiúčet, vedený vo VÚB,a.s. úspory z platu 31.12.2012
termínovaný vklad vedený vo VÚB,a.s. úspory z platu 18.12.2012
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rozostavaný rodinný dom výstavba svojpomocou 31.12.2011
garáž kúpna zmluva 13.03.2009
pozemok pod garážou kúpna zmluva 13.03.2009
orná pôda kúpna zmluva 10.08.2010
záhrada darovanie 06.07.2006
záhrada darovanie 06.07.2006
záhrada darovanie 06.07.2006
zastavané plochy a nádvoria darovanie 06.07.2006
altánok výstavba svojpomocou 30.06.2011
prístrešok pre motorové vozidlo výstavba svojpomocou 30.11.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo KIA cee´d SW 1.6 EX kúpna zmluva 25.02.2010
účet stavebného sporenia vedený v stavebnej sporiteľni WUSTENROT úspory z platu 31.12.2011
účet flexivklad vedený vo VÚB, a.s. úspory z platu 31.12.2011
bežný účet sprožíro vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. úspory z platu 31.12.2011
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobný automobil Toyota Yaris 1.0 3D Base 14.07.2003
termínovaný vklad vedený vo VÚB, a.s. 31.12.2011
termínovaný vklad nad 12 M vedený vo VÚB, a.s. 31.12.2011
flexiúčet vedený vo VÚB, a.s. 31.12.2011
účet stavebného sporenia vedený v Prvej stavebnej sporiteľni, a.s. 31.12.2011
zariadenie rodinného domu postaveného na parcele 412/3 v obci Horný Vadičov - postele, skrine, sedacia súprava a ďalší nábytok 30.04.2011
záhradná kosačka 25.02.2011
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.