Mgr. Silvia Jakubčíková

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Žilina.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom úspory z platu 28.06.2012 130.000
prístrešok úspory z platu 28.06.2012 5000
altánok úspory z platu 28.06.2012 10000
orná pôda kúpna zmluva V 776/2012 02.07.2012 300
orná pôda kúpna zmluva V 1216/2010 10.08.2010 1892,10
garáž č.23 kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014 10600
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach hromadnej garáže a spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014 príslušenstvo garáže samostatne nemá hodnotu
garáž č.24 kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014 10600
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach hromadnej garáže a spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014 príslušenstvo garáže samostatne nemá hodnotu
pivnica úspory z platu 30.06.2017 12000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Kia Cee´d SW úspory z platu 15.03.2010 17925 6601
bežný účet úspory z platu 31.12.2020 56616,16
sporiteľský účet Flexibil Wustenrot úspory z platu 31.12.2020 42431,42
sporiteľský účet Flexibil Wustenrot úspory z platu 31.12.2020 17746,30
osobný účet v Slovenskej sporiteľni úspory z platu 31.12.2020 76798,96
stavebné sporenie Wustenrot úspory z platu 31.12.2020 12461,49
sporiaci účet k bežnému účtu úspory z platu 31.12.2020 11140,35
sporenie na bývanie v SLSP úspory z platu 31.12.2020 13262,16
sporenie pre radosť v SLSP úspory z platu 31.12.2020 23317,06
detské stavebné sporenie WUSTENROT FLEXIBIL úspory z platu 31.12.2020 7132,46
detské stavebné sporenie WUSTENROT FLEXIBIL úspory z platu 31.12.2020 7132,46
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
detské stavebné sporenie Krôčik Wustenrot 31.12.2020 4344,41
detské stavebné sporenie Krôčik Wustenrot 31.12.2020 4344,31
sporenie Prvá stavebná sporiteľňa 31.12.2020 2916,33
podielové listy v Amoudi Czech Republic,investičnej spoločnosti a.s. Praha 31.12.2020 13584,88 Kč
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok pod rodinným domom darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006
pozemok pod prístreškom darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006
pozemok pod altánkom darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006
záhrada darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006
rekreačná chata darovacia zmluva V 542/2018 05.03.2018
pozemky zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva V 542/2018 05.03.2018
podiel na urbárskych pozemkoch darovacia zmluva 13.03.2018
orná pôda darovacia zmluva 13.03.2018
pozemky v extraviláne darovacia zmluva 13.03.2018
pozemky v extraviláne darovacia zmluva 13.03.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom úspory z platu 28.06.2012 130.000
prístrešok úspory z platu 28.06.2012 5000
altánok úspory z platu 28.06.2012 10000
orná pôda kúpna zmluva V 776/2012 02.07.2012 300
orná pôda kúpna zmluva V 1216/2010 10.08.2010 1892,10
garáž č.23 kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014 10600
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach hromadnej garáže a spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014 príslušenstvo garáže samostatne nemá hodnotu
garáž č.24 kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014 10600
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach hromadnej garáže a spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014 príslušenstvo garáže samostatne nemá hodnotu
pivnica úspory z platu 30.06.2017 12000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Kia Cee´d SW úspory z platu 15.03.2010 17925 6601
bežný účet úspory z platu 31.12.2019 35101,61
sporiteľský účet Flexibil Wustenrot úspory z platu 31.12.2019 42007,71
sporiteľský účet Flexibil Wustenrot úspory z platu 31.12.2019 17625,18
osobný účet v Slovenskej sporiteľni úspory z platu 31.12.2019 51967,89
stavebné sporenie Wustenrot úspory z platu 31.12.2019 12291,47
sporiaci účet k bežnému účtu úspory z platu 31.12.2019 10806,86
sporenie na bývanie v SLSP úspory z platu 31.12.2019 12047,77
sporenie pre radosť v SLSP úspory z platu 31.12.2019 22091,12
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
detské stavebné sporenie Krôčik Wustenrot 31.12.2019 4284,59
detské stavebné sporenie Krôčik Wustenrot 31.12.2019 4284,51
sporenie Prvá stavebná sporiteľňa 31.12.2019 2909,25
podielové listy v Amoudi Czech Republic,investičnej spoločnosti a.s. Praha 31.12.2019 13853,72 Kč
stavebné sporenie Wustenrot flexibil 31.12.2019 4217,42
stavebné sporenie Wustenrot flexibil 31.12.2019 4217,42
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok pod rodinným domom darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006
pozemok pod prístreškom darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006
pozemok pod altánkom darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006
záhrada darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006
rekreačná chata darovacia zmluva V 542/2018 05.03.2018
pozemky zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva V 542/2018 05.03.2018
podiel na urbárskych pozemkoch darovacia zmluva 13.03.2018
orná pôda darovacia zmluva 13.03.2018
pozemky v extraviláne darovacia zmluva 13.03.2018
pozemky v extraviláne darovacia zmluva 13.03.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom úspory z platu 28.06.2012
prístrešok úspory z platu 28.06.2012
altánok úspory z platu 28.06.2012
orná pôda kúpna zmluva V 776/2012 02.07.2012
orná pôda kúpna zmluva V 1216/2010 10.08.2010
garáž č.23 kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach hromadnej garáže a spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014
garáž č.24 kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach hromadnej garáže a spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014
pivnica úspory z platu 30.06.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Kia Cee´d SW úspory z platu 15.03.2010 17925 6700
bežný účet úspory z platu 31.12.2018 29342,64
sporiteľský účet Flexibil Wustenrot úspory z platu 31.12.2018 41587,90
sporiteľský účet Flexibil Wustenrot úspory z platu 31.12.2018 17505,03
osobný účet v Slovenskej sporiteľni úspory z platu 31.12.2018 33393,41
stavebné sporenie Wustenrot úspory z platu 31.12.2018 11001,95
sporiaci účet k bežnému účtu úspory z platu 31.12.2018 10528,07
sporenie na bývanie v SLSP úspory z platu 31.12.2018 10817,39
sporenie pre radosť v SLSP úspory z platu 31.12.2018 20 834,00
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
detské stavebné sporenie Krôčik Wustenrot 31.12.2018 4225,71
detské stavebné sporenie Krôčik Wustenrot 31.12.2018 4225,63
sporenie Prvá stavebná sporiteľňa 31.12.2018 2902,19
podielové listy v Amoudi Czech Republic,investičnej spoločnosti a.s. Praha 31.12.2018 13722,12 Kč
stavebné sporenie Wustenrot flexibil 31.12.2018 1312,56
stavebné sporenie Wustenrot flexibil 31.12.2018 1312,56
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok pod rodinným domom darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006
pozemok pod prístreškom darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006
pozemok pod altánkom darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006
záhrada darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006
rekreačná chata darovacia zmluva V 542/2018 05.03.2018
pozemky zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva V 542/2018 05.03.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom úspory z platu 28.06.2012
prístrešok úspory z platu 28.06.2012
altánok úspory z platu 28.06.2012
orná pôda kúpna zmluva V 776/2012 02.07.2012
orná pôda kúpna zmluva V 1216/2010 10.08.2010
garáž č.23 kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach hromadnej garáže a spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014
garáž č.24 kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach hromadnej garáže a spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014
pivnica úspory z platu 30.06.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Kia Cee´d SW úspory z platu 15.03.2010 17925 6700
bežný účet úspory z platu 31.12.2017 18993,49
sporiteľský účet Flexibil Wustenrot úspory z platu 31.12.2017 41173,12
sporiteľský účet Flexibil Wustenrot úspory z platu 31.12.2017 17385,84
osobný účet úspory z platu 31.12.2017 24913,00
sporiaci účet k osobnému účtu v Slovenskej sporiteľni úspory z platu 31.12.2017 17940,74
stavebné sporenie Wustenrot úspory z platu 31.12.2017 8144,35
sporiaci účet k bežnému účtu úspory z platu 31.12.2017 10138,44
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
detské stavebné sporenie Krôčik Wustenrot 31.12.2017 4101,48
detské stavebné sporenie Krôčik Wustenrot 31.12.2017 4101,40
sporenie Prvá stavebná sporiteľňa 31.12.2017 2895,15
podielové listy v Amoudi Czech Republic,investičnej spoločnosti a.s. Praha 31.12.2017 14395,16 Kč
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok pod rodinným domom darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006
pozemok pod prístreškom darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006
pozemok pod altánkom darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006
záhrada darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom úspory z platu 28.06.2012
prístrešok úspory z platu 28.06.2012
altánok úspory z platu 28.06.2012
orná pôda kúpna zmluva V 776/2012 02.07.2012
orná pôda kúpna zmluva V 1216/2010 10.08.2010
garáž č.23 kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach hromadnej garáže a spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014
garáž č.24 kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach hromadnej garáže a spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Kia Cee´d SW úspory z platu 15.03.2010 17925 6700
bežný účet úspory z platu 31.12.2016 18198,44
sporiteľský účet Flexibil Wustenrot úspory z platu 31.12.2016 40763,32
sporiteľský účet Flexibil Wustenrot úspory z platu 31.12.2016 17252,92
osobný účet úspory z platu 31.12.2016 11877,11
sporiaci účet k osobnému účtu v Slovenskej sporiteľni úspory z platu 31.12.2016 16692,66
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
sporiaci účet k bežnému účtu VÚB 31.12.2016 4476,07
detské stavebné sporenie Krôčik Wustenrot 31.12.2016 2656,21
detské stavebné sporenie Krôčik Wustenrot 31.12.2016 2656,29
sporenie Prvá stavebná sporiteľňa 31.12.2016 2887,94
stavebné sporenie Wustenrot 31.12.2016 5397,85
podielové listy v Investičnej kapitálovej spoločnosti KB.a.s. Praha 31.12.2016 14616,06 Kč
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok pod rodinným domom darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006
pozemok pod prístreškom darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006
pozemok pod altánkom darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006
záhrada darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom úspory z platu 28.06.2012
prístrešok úspory z platu 28.06.2012
altánok úspory z platu 28.06.2012
orná pôda kúpna zmluva V 776/2012 02.07.2012
orná pôda kúpna zmluva V 1216/2010 10.08.2010
garáž č.23 kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach hromadnej garáže a spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014
garáž č.24 kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach hromadnej garáže a spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo Kia Cee´d SW úspory z platu 15.03.2010
bežný účet úspory z platu 31.12.2015
sporiteľský účet Flexibil Wustenrot úspory z platu 31.12.2015
sporiteľský účet Flexibil Wustenrot úspory z platu 31.12.2015
osobný účet úspory z platu 31.12.2015
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
sporiaci účet k bežnému účtu VÚB 31.12.2015
sporiteľský účet Flexibil Wustenrot 31.12.2015
detské stavebné sporenie Krôčik Wustenrot 31.12.2015
detské stavebné sporenie Krôčik Wustenrot 31.12.2015
sporenie k osobnému účtu Slovenská sporiteľňa 31.12.2015
sporenie Prvá stavebná sporiteľňa 23.09.2015
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok pod rodinným domom darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006
pozemok pod prístreškom darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006
pozemok pod altánkom darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006
záhrada darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom úspory z platu 28.06.2012
orná pôda kúpna zmluva V1216/2010 10.08.2010
altánok úspory z platu 28.06.2012
prístrešok úspory z platu 28.06.2012
orná pôda kúpna zmluva V 776/2012 02.07.2012
garáž č.23 kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014
podiel na spoločných častich a spoločných zariadeniach hromadnej garáže a spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014
garáž č.24 kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach hromadnej garáže a spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva V 9024/14 09.12.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo KIA cee´d SW 1,6 EX kúpna zmluva 25.02.2010
účet stavebného sporenia úspory z platu 31.12.2014
bežný účet úspory z platu 31.12.2014
termínovaný účet úspory z platu 31.12.2014
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok od rodinným domom darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006
pozemok pod prístreškom darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006
pozemok pod altánom darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006
záhrada darovacia zmluva V 679/2006 06.07.2006
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba svojpomocou 31.12.2011
garáž kúpna zmluva 13.03.2009
pozemok pod garážou kúpna zmluva 13.03.2009
orná pôda kúpna zmluva 10.08.2010
altánok výstavba svojpomocou 30.06.2011
prístrešok výstavba svojpomocou 30.11.2011
orná pôda kúpna zmluva 02.07.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo KIA cee´d SW 1,6 EX kúpna zmluva 25.02.2010
účet stavebného sporenia v Stavebnej sporiteľni WUSTENROT úspory z platu 31.12.2013
účet flexivklad vedený vo VÚB a.s. úspory z platu 26.04.2010
bežný účet flexiúčet, vedený vo VÚB a.s. úspory z platu 31.12.2013
termínovaný vklad vedený vo VÚB a.s. úspory z platu 31.12.2013
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria darovanie 06.07.2006
zastavané plochy a nádvoria darovanie 06.07.2006
zastavané plochy a nádvoria darovanie 06.07.2006
záhrada darovanie 06.07.2006
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba svojpomocou 31.12.2011
garáž kúpna zmluva 13.03.2009
pozemok pod garážou kúpna zmluva 13.03.2009
orná pôda kúpna zmluva 10.08.2010
altánok výstavba svojpomocou 30.06.2011
prístrešok výstavba svojpomocou 30.11.2011
orná pôda kúpna zmluva 02.07.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo KIA cee´d SW 1.6 EX kúpna zmluva 25.02.2010
účet stavebného sporenia vedený v stavebnej sporiteľni WUSTENROT úspory z platu 31.12.2012
účet flexivklad vedený vo VÚB, a.s. úspory z platu 26.04.2010
bežný účet sporožíro vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. úspory z platu 31.12.2012
bežný účet, flexiúčet, vedený vo VÚB,a.s. úspory z platu 31.12.2012
termínovaný vklad vedený vo VÚB,a.s. úspory z platu 18.12.2012
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria darovanie 06.07.2006
zastavané plochy a nádvoria darovanie 06.07.2006
zastavané plochy a nádvoria darovanie 06.07.2006
záhrada darovanie 06.07.2006
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rozostavaný rodinný dom výstavba svojpomocou 31.12.2011
garáž kúpna zmluva 13.03.2009
pozemok pod garážou kúpna zmluva 13.03.2009
orná pôda kúpna zmluva 10.08.2010
altánok výstavba svojpomocou 30.06.2011
prístrešok pre motorové vozidlo výstavba svojpomocou 30.11.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo KIA cee´d SW 1.6 EX kúpna zmluva 25.02.2010
účet stavebného sporenia vedený v stavebnej sporiteľni WUSTENROT úspory z platu 31.12.2011
účet flexivklad vedený vo VÚB, a.s. úspory z platu 31.12.2011
bežný účet sporožíro vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. úspory z platu 31.12.2011
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobný automobil Toyota Yaris 1,0 3D Base 14.07.2003
termínovaný vklad vedený vo VÚB, a.s. 31.12.2011
termínovaný vklad nad 12 M vedený vo VÚB, a.s. 31.12.2011
flexiúčet vedený vo VÚB, a.s. 31.12.2011
účet stavebného sporenia vedený v Prvej stavebnej sporiteľni, a.s. 31.12.2011
zariadenie rodinného domu postaveného na parcele 412/3 v obci Horný Vadičov - postele, skrine, sedacia súprava a ďalší nábytok 30.04.2011
záhradná kosačka 25.02.2011
podielové listy vedené v Investičnej kapitálovej spoločnosti KB, a.s. Praha 31.12.2011
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrada darovanie 06.07.2006
záhrada darovanie 06.07.2006
záhrada darovanie 06.07.2006
zastavané plochy a nádvoria darovanie 06.07.2006
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
 • Okresná prokuratúra v Martine preveruje dopravnú nehodu ústavného sudcu · SME
  Martin 12. júna (TASR) - Okresná prokuratúra v Martine naďalej preveruje dopravnú nehodu sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR Lajoša M., pri ktorej sa vážne zranila ...
 • Nad prokuratúrou viala koruhva · SME
  Sídlo štátnej inštitúcie označoval nesprávny symbol. Po našom upozornení chybu napravili.
 • Kraj diskriminoval · SME
  Prokurátor vydal protest voči nariadeniu o sociálnej starostlivosti. Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) vydal Všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré je protizákonné. Konštatovala to krajská prokuratúra na podnet poslankyne Národnej rady SR za KDH Moniky G
 • Ohovárač primátora má na svedomí iba priestupok · SME
  MARTIN. Trestné stíhanie Ľ. A. za prečin ohovárania spáchaný uverejnením príspevku na internetovom diskusnom fóre prokurátor Okresnej prokuratúry v Martine postúpil na prerokovanie ako priestupok odboru všeobecnej vnútornej správy Obvodného úradu v Ma
 • Či kraj diskriminuje, povie asi ústavný súd · SME
  O tom, či je nariadenie Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) v súlade s ústavou, bude rozhodovať pravdepodobne Ústavný súd Slovenskej republiky.
 • Mestskí kupujú radar · SME
  Prirýchli vodiči na cestách v Žiline sa budú opäť zodpovedať mestským policajtom. Od októbra minulého roka merala rýchlosť Mestská polícia (MP) Žilina prenajatým laserovým meračom.
 • Mestskí policajti domerali · SME
  Plány Mestskej polície (MP) Žilina kúpiť radar, merať ním v meste rýchlosť a vyberať pokuty, padli. Neumožňuje to nový cestný zákon. Ten zavedie zníženie rýchlosti v obci, celoročné svietenie, zákaz telefonovania počas jazdy a prísnejšie sankcie. Pokuty z
 • Či kraj diskriminuje, povie asi ústavný súd · SME
  O tom, či je nariadenie Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) v súlade s ústavou, bude rozhodovať pravdepodobne Ústavný súd Slovenskej republiky.
 • Mestskí policajti domerali · SME
  Plány Mestskej polície (MP) Žilina kúpiť radar, merať ním v meste rýchlosť a vyberať pokuty, padli. Neumožňuje to nový cestný zákon. Ten zavedie zníženie rýchlosti v obci, celoročné svietenie, zákaz telefonovania počas jazdy a prísnejšie sankcie. Pokuty z
 • Mestskí kupujú radar · SME
  Prirýchli vodiči na cestách v Žiline sa budú opäť zodpovedať mestským policajtom. Od októbra minulého roka merala rýchlosť Mestská polícia (MP) Žilina prenajatým laserovým meračom.
 • Mesto prenajíma, spoločnosť vyberá · SME
  Mesto Žilina parkovné nevyberá. Robí to spoločnosť, v ktorej má mesto majoritný podiel a tá mu väčšinu z peňazí odvádza. Mestská polícia nekontroluje, či platíte za parkovanie, ale či porušujete zákaz.
 • Kraj diskriminoval · SME
  Prokurátor vydal protest voči nariadeniu o sociálnej starostlivosti. Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) vydal Všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré je protizákonné. Konštatovala to krajská prokuratúra na podnet poslankyne Národnej rady SR za KDH Moniky G

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.