JUDr. Beatrix Jakubovičová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Dunajská Streda.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Galanta.

We register the prosecutor as okresná prokurátorka at the prosecutors' office Okresná prokuratúra Dunajská Streda.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Dunajská Streda
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom a pozemok darovacia zmluva 2004-04-30 60.000
rodinný dom stavebné povolenie, vyporiadanie BSM 2006-04-19 130.000 150.000
garáž stavebné povolenie, vyporiadanie BSM 2006-04-19 20.000 50.000
pozemok darovacia zmluva 2004-04-30 10.000
pozemok darovacia zmluva 2004-04-30 2.500
pozemok darovacia zmluva 2004-04-30 7.500
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo, Mercedes Benz GLE kúpa 2021-11-07 37.300 37.300
osobné motorové vozidlo, Hyundai ix35 kúpa 2014-10-17 19.380 19.380
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
finančné prostriedky na účte úspory 2023-12-31 32.000 32.000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Dunajská Streda
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom a pozemok darovacia zmluva 2004-04-30 60.000
rodinný dom stavebné povolenie, vyporiadanie BSM 2006-04-19 130.000 150.000
garáž stavebné povolenie, vyporiadanie BSM 2006-04-19 20.000 50.000
pozemok darovacia zmluva 2004-04-30 10.000
pozemok darovacia zmluva 2004-04-30 2.500
pozemok darovacia zmluva 2004-04-30 7.500
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo, Mercedes Benz GLE kúpa 2021-11-07 37.300 37.300
osobné motorové vozidlo, Hyundai ix35 kúpa 2014-10-17 19.380 19.380
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
finančné prostriedky na účte úspory 2022-12-31 98.000 98.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebiteľský úver 2021-11-08
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Dunajská Streda
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom a pozemok darovacia zmluva 2004-04-30 70.000
rodinný dom stavebné povolenie, vyporiadanie BSM 2006-04-19 130.000 150.000
garáž stavebné povolenie, vyporiadanie BSM 2006-04-19 20.000 50.000
pozemok darovacia zmluva 2004-04-30 10.000
pozemok darovacia zmluva 2004-04-30 2.500
pozemok darovacia zmluva 2004-04-30 7.500
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo, Mercedes Benz GLE kúpa 2021-11-07 37.300 37.300
osobné motorové vozidlo, Hyundai ix35 kúpa 2014-10-17 19.380 19.380
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
finančné prostriedky na účte úspory 2021-12-31 73.000 73.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebiteľský úver 2021-11-08
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Dunajská Streda
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom a pozemok darovacia zmluva 2004-04-30 70.000
rodinný dom stavebné povolenie, vyporiadanie BSM 2006-04-19 130.000 150.000
garáž stavebné povolenie, vyporiadanie BSM 2006-04-19 20.000 50.000
pozemok darovacia zmluva 2004-04-30 10.000
pozemok darovacia zmluva 2004-04-30 2.500
pozemok darovacia zmluva 2004-04-30 7.500
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo, Ford Fiesta kúpa 2010-03-24 12.700 12.700
osobné motorové vozidlo, Hyundai ix35 kúpa 2014-10-17 19.380 19.380
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
finančné prostriedky na účte úspory 2020-12-31 68.000 68.000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Dunajská Streda
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom a pozemok darovacia zmluva 2004-04-30 70.000
rodinný dom stavebné povolenie, vyporiadanie BSM 2006-04-19 130.000 150.000
garáž stavebné povolenie, vyporiadanie BSM 2006-04-19 20.000 50.000
pozemok darovacia zmluva 2004-04-30 10.000
pozemok darovacia zmluva 2004-04-30 2.500
pozemok darovacia zmluva 2004-04-30 7.500
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo, Ford Fiesta kúpa 2010-03-24 12.700 12.700
osobné motorové vozidlo, Hyundai ix35 kúpa 2014-10-17 19.380 19.380
finančné prostriedky na účtoch sporenie, predaj nehnuteľnosti 2019-12-31 39.000 39.000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Dunajská Streda
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom a pozemok darovacia zmluva 2004-04-30
rodinný dom a pozemok darovacia zmluva 2006-01-17
garáž a pozemok darovacia zmluva 2006-01-17
rodinný dom stavebné povolenie, vyporiadanie BSM 2006-04-19
garáž stavebné povolenie, vyporiadanie BSM 2006-04-19
pozemok darovacia zmluva 2004-04-30
pozemok darovacia zmluva 2004-04-30
pozemok darovacia zmluva 2004-04-30
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo, Ford Fiesta kúpa 2010-03-24 12.700 12.700
osobné motorové vozidlo, Hyundai ix35 kúpa 2014-10-17 19.380 19.380
finančné prostriedky na účte výplata 2018-12-31 1.011,0 1.011,0
finančé prostriedky na účte sporenie 2018-12-31 6.960,0 6.960,0
finančé prostrieky na účte sporenie 2018-12-31 15.227,0 15.227,0
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2004-06-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Dunajská Streda
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom a pozemok darovacia zmluva 2004-04-30
rodinný dom a pozemok darovacia zmluva 2006-01-17
garáž a pozemok darovacia zmluva 2006-01-17
rodinný dom stavebné povolenie, vyporiadanie BSM 2006-04-19
garáž stavebné povolenie, vyporiadanie BSM 2006-04-19
pozemok darovacia zmluva 2004-04-30
pozemok darovacia zmluva 2004-04-30
pozemok darovacia zmluva 2004-04-30
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo, Ford Fiesta kúpa 2010-03-24 12.700 12.700
osobné motorové vozidlo, Hyundi ix35 leasing 2014-10-17 19.380 19.380
finančné prostriedky na účte sporenie 2017-12-31 15.110,0 15.110,0
finančé prostriedky na účte sporenie 2017-12-31 3.480,0 3.480,0
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
leasing 2014-10-17
hypotekárny úver 2004-06-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Dunajská Streda
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom a pozemok darovacia zmluva 2004-04-30
rodinný dom a pozemok darovacia zmluva 2006-01-17
garáž a pozemok darovacia zmluva 2006-01-17
rodinný dom stavebné povolenie, vyporiadanie BSM 2006-04-19
garáž stavebné povolenie, vyporiadanie BSM 2006-04-19
pozemok darovacia zmluva 2004-04-30
pozemok darovacia zmluva 2004-04-30
pozemok darovacia zmluva 2004-04-30
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo, Ford Fiesta kúpa 2010-03-24 12.700 12.700
osobné motorové vozidlo, Hyundi ix35 leasing 2014-10-17 19.380 19.380
finančné prostriedky na účte bežný účet 2016-12-31 18.207,19 18.207,19
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
leasing 2014-10-17
hypotekárny úver 2004-06-01
spotrebný úver 2014-10-14
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Dunajská Streda
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom a pozemok darovacia zmluva 2004-04-30
rodinný dom a pozemok darovacia zmluva 2006-01-17
garáž a pozemok darovacia zmluva 2006-01-17
rodinný dom stavebné povolenie, vyporiadanie BSM 2006-04-19
garáž stavebné povolenie, vyporiadanie BSM 2006-04-19
pozemok darovacia zmluva 2004-04-30
pozemok darovacia zmluva 2004-04-30
pozemok darovacia zmluva 2004-04-30
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo, Ford Fiesta kúpa 2010-03-24
osobné motorové vozidlo, Hyundi ix35 leasing 2014-10-17
finančné prostriedky na účte sporenie 2015-12-31
finančné prostriedky na účte sporenie 2015-12-31
finančné prostriedky na účte bežný účet 2015-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
leasing 2014-10-17
hypotekárny úver 2004-06-01
spotrebný úver 2014-10-14
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Galanta
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom darovacia zmluva 2004-04-30
rodinný dom darovacia zmluva 2006-01-17
garáž darovacia zmluva 2006-01-17
rodinný dom stavebné povolenie 2006-04-19
garáž stavebné povolenie 2006-04-19
parcela darovacia zmluva 2004-04-30
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo, Ford Fiesta kúpa 2010-03-24
osobné motorové vozidlo, Hyundi ix35 leasing 2014-10-17
finančné prostriedky na účte spotrebiteľský úver 2014-10-14
finančné prostriedky na účte sporenie 2014-12-31
finančné prostriedky na účte sporenie 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Galanta
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom darovacia zmluva 2004-04-30
rodinný dom darovacia zmluva 2006-01-17
garáž darovacia zmluva 2006-01-17
rodinný dom stavebné povolenie 2006-04-19
garáž stavebné povolenie 2006-04-19
parcela darovacia zmluva 2004-04-30
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2010-03-24
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Galanta
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom darovacia zmluva 2004-04-30
rodinný dom darovacia zmluva 2006-01-17
garáž darovacia zmluva 2006-01-17
rodinný dom stavebné povolenie 2006-04-19
garáž stavebné povolenie 2006-04-19
parcela darovacia zmluva 2004-04-30
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2010-03-24
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Galanta
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom darovacia zmluva 2004-04-30
rodinný dom darovacia zmluva 2006-01-17
garáž darovacia zmluva 2006-01-17
rodinný dom stavebné povolenie 2006-04-19
garáž stavebné povolenie 2006-04-19
parcela darovacia zmluva 2004-04-30
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2010-03-24
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (78)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/5/01/2017 2017-01-09 2 Pv 51/16/2201 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/147/12/2016 2016-12-02 2 Pv 490/15/2201 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/114/11/2016 2016-11-29 2 Pv 137/15/2201 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 6 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1b (§ 11/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/115/11/2016 2016-11-29 2 Pv 725/15/2201 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/116/11/2016 2016-11-29 2 Pv 129/16/2201 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/117/11/2016 2016-11-29 2 Pv 196/16/2201 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/72/09/2016 2016-09-19 2 Pv 170/15/2201 § 200 – Sexuálne násilie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/73/09/2016 2016-09-19 2 Pv 49/16/2201 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/74/09/2016 2016-09-19 2 Pv 20/16/2201 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/75/09/2016 2016-09-19 2 Pv 72/16/2201 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/76/09/2016 2016-09-19 2 Pv 324/16/2201 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/77/09/2016 2016-09-19 2 Pv 48/16/2201 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/44/08/2016 2016-08-02 2 Pv 47/16/2201 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/43/04/2016 2016-09-19 2 Pv 100/16/2201 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/22/02/2015 (rtf, 40 KB) 2015-02-17 1 Pv 727/13/2202 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/21/02/2015 (rtf, 40 KB) 2015-02-09 1 Pv 763/13/2202 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/327/11/2014 (rtf, 47 KB) 2014-11-14 2 Pv 393/14/2202 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/256/08/2014 (rtf, 40 KB) 2014-08-20 1 Pv 306/13/2202 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/236/08/2014 (rtf, 40 KB) 2014-07-31 3 Pv 763/12/2202 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/235/08/2014 (rtf, 39 KB) 2014-08-01 3 Pv 801/12/2202 § 253 – Nepovolená výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/196/06/2014 (rtf, 43 KB) 2014-06-18 2 Pv 204/12/2202 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/182/06/2014 (rtf, 41 KB) 2014-05-30 2 Pv 557/12/2202 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/173/08/2014 (rtf, 40 KB) 2014-07-16 3 Pv 100/13/2202 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/174/08/2015 (rtf, 44 KB) 2014-06-03 3 Pv 913/13/2202 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/161/05/2014 (rtf, 44 KB) 2014-05-16 2 Pv 387/13/2202 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/128/05/2014 (rtf, 40 KB) 2014-05-07 3 Pv 728/12/2202 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/133/05/2014 (rtf, 40 KB) 2014-04-23 1 Pv 190/12/2202 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/80/03/2014 (rtf, 41 KB) 2014-03-13 3 Pv 398/12/2202 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/71/03/2014 (rtf, 102 KB) 2014-03-15 1 Pv 166/13/2202 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/44/03/2014 (rtf, 43 KB) 2014-02-22 3 Pv 171/09/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/31/02/2014 (rtf, 41 KB) 2014-02-11 3 Pv 846/11/2202 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/12/01/2014 (rtf, 39 KB) 2014-01-25 1 Pv 587/12/2202 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/308/10/2013 (rtf, 41 KB) 2013-10-01 2 Pv 343/12/2202 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/265/09/2013 (rtf, 39 KB) 2013-09-14 3 Pv 139/12/2202 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/233/08/2013 (rtf, 40 KB) 2013-08-10 2 Pv 239/12/2202 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/230/08/2013 (rtf, 43 KB) 2013-08-07 2 Pv 432/12/2202 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/195/07/2013 (rtf, 45 KB) 2013-07-02 1 Pv 279/13/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/171/06/2013 (rtf, 45 KB) 2013-06-08 1 Pv 772/12/2202 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/164/06/2013 (rtf, 45 KB) 2013-06-08 3 Pv 801/12/2202 § 253 – Nepovolená výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/104/04/2013 (rtf, 49 KB) 2013-04-16 1 Pv 869/12/2202 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/95/05/2013 (rtf, 46 KB) 2013-05-04 3 Pv 100/13/2202 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/75/04/2013 (rtf, 46 KB) 2013-03-26 1 Pv 558/12/2202 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/5/03/2013 (rtf, 46 KB) 2013-03-01 3 Pv 728/12/2202 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/288/01/2013 (rtf, 47 KB) 2012-12-18 1 Pv 411/12/2202 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/272/01/2014 (rtf, 46 KB) 2012-12-04 1 Pv 587/12/2202 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/271/02/2013 (rtf, 47 KB) 2013-02-02 1 Pv 190/12/2202 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/195/08/2012 (rtf, 47 KB) 2012-08-17 2 Pv 343/12/2202 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/194/08/2012 (rtf, 49 KB) 2012-08-15 2 Pv 568/10/2202 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/190/08/2012 (rtf, 46 KB) 2012-08-09 2 Pv 358/11/2202 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/171/07/2012 (rtf, 46 KB) 2012-07-20 3 Pv 139/12/2202 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/152/07/2012 (rtf, 49 KB) 2012-07-20 3 Pv 619/10/2202 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/120/06/2012 (rtf, 207 KB) 2012-06-09 2 Pv 239/12/2202 § 194 – Porušovanie domovej slobody Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/121/07/2012 (rtf, 207 KB) 2012-06-05 2 Pv 79/12/2202 § 213 – Sprenevera Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/98/05/2012 (rtf, 206 KB) 2012-05-17 2 Pv 38/11/2202 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/100/07/2012 (rtf, 208 KB) 2012-06-05 2 Pv 509/11/2202 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/99/05/2012 (rtf, 207 KB) 2012-05-22 3 Pv 863/11/2202 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/94/05/2012 (rtf, 207 KB) 2012-05-22 3 Pv 795/07/2202 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/82/04/2012 (rtf, 207 KB) 2012-04-24 3 Pv 846/11/2202 § 364 – Výtržnictvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/26/02/2012 (rtf, 208 KB) 2012-02-20 3 Pv 684/11/2202 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/21/02/2012 (rtf, 207 KB) 2012-02-18 1 Pv 665/11/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/530/12/2017 2018-03-02 1 Pv 129/17/2201 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/123/05/2017 2017-05-30 2 Pv 100/16/2201 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/530/12/2017 (pdf, 110 KB) 2018-03-02 1 Pv 129/17/2201 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/123/05/2017 (pdf, 87 KB) 2017-05-30 2 Pv 100/16/2201 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/5/01/2017 (pdf, 110 KB) 2017-01-09 2 Pv 51/16/2201 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/147/12/2016 (pdf, 105 KB) 2016-12-02 2 Pv 490/15/2201 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/114/11/2016 (pdf, 164 KB) 2016-11-29 2 Pv 137/15/2201 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 6 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1b (§ 11/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/116/11/2016 (pdf, 87 KB) 2016-11-29 2 Pv 129/16/2201 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/117/11/2016 (pdf, 93 KB) 2016-11-29 2 Pv 196/16/2201 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/115/11/2016 (pdf, 86 KB) 2016-11-29 2 Pv 725/15/2201 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/72/09/2016 (pdf, 174 KB) 2016-09-19 2 Pv 170/15/2201 § 200 – Sexuálne násilie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/74/09/2016 (pdf, 92 KB) 2016-09-19 2 Pv 20/16/2201 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/76/09/2016 (pdf, 91 KB) 2016-09-19 2 Pv 324/16/2201 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/73/09/2016 (pdf, 93 KB) 2016-09-19 2 Pv 49/16/2201 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/75/09/2016 (pdf, 88 KB) 2016-09-19 2 Pv 72/16/2201 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/77/09/2016 (pdf, 108 KB) 2016-09-19 2 Pv 48/16/2201 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/44/08/2016 (pdf, 111 KB) 2016-08-02 2 Pv 47/16/2201 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Dunajská Streda TT/2201/43/04/2016 (pdf, 92 KB) 2016-09-19 2 Pv 100/16/2201 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.

No relevant news articles found.