JUDr. Beatrix Jakubovičová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Dunajská Streda.

We register the prosecutor as okresný prokurátor at the prosecutors' office Okresná prokuratúra Dunajská Streda.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom a pozemok darovacia zmluva 2004-04-30 70.000
rodinný dom stavebné povolenie, vyporiadanie BSM 2006-04-19 130.000 150.000
garáž stavebné povolenie, vyporiadanie BSM 2006-04-19 20.000 50.000
pozemok darovacia zmluva 2004-04-30 10.000
pozemok darovacia zmluva 2004-04-30 2.500
pozemok darovacia zmluva 2004-04-30 7.500
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo, Mercedes Benz GLE kúpa 2021-11-07 37.300 37.300
osobné motorové vozidlo, Hyundai ix35 kúpa 2014-10-17 19.380 19.380
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
finančné prostriedky na účte úspory 2021-12-31 73.000 73.000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebiteľský úver 2021-11-08
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom a pozemok darovacia zmluva 2004-04-30 70.000
rodinný dom stavebné povolenie, vyporiadanie BSM 2006-04-19 130.000 150.000
garáž stavebné povolenie, vyporiadanie BSM 2006-04-19 20.000 50.000
pozemok darovacia zmluva 2004-04-30 10.000
pozemok darovacia zmluva 2004-04-30 2.500
pozemok darovacia zmluva 2004-04-30 7.500
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo, Ford Fiesta kúpa 2010-03-24 12.700 12.700
osobné motorové vozidlo, Hyundai ix35 kúpa 2014-10-17 19.380 19.380
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
finančné prostriedky na účte úspory 2020-12-31 68.000 68.000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom a pozemok darovacia zmluva 2004-04-30 70.000
rodinný dom stavebné povolenie, vyporiadanie BSM 2006-04-19 130.000 150.000
garáž stavebné povolenie, vyporiadanie BSM 2006-04-19 20.000 50.000
pozemok darovacia zmluva 2004-04-30 10.000
pozemok darovacia zmluva 2004-04-30 2.500
pozemok darovacia zmluva 2004-04-30 7.500
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo, Ford Fiesta kúpa 2010-03-24 12.700 12.700
osobné motorové vozidlo, Hyundai ix35 kúpa 2014-10-17 19.380 19.380
finančné prostriedky na účtoch sporenie, predaj nehnuteľnosti 2019-12-31 39.000 39.000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom a pozemok darovacia zmluva 2004-04-30
rodinný dom a pozemok darovacia zmluva 2006-01-17
garáž a pozemok darovacia zmluva 2006-01-17
rodinný dom stavebné povolenie, vyporiadanie BSM 2006-04-19
garáž stavebné povolenie, vyporiadanie BSM 2006-04-19
pozemok darovacia zmluva 2004-04-30
pozemok darovacia zmluva 2004-04-30
pozemok darovacia zmluva 2004-04-30
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo, Ford Fiesta kúpa 2010-03-24 12.700 12.700
osobné motorové vozidlo, Hyundai ix35 kúpa 2014-10-17 19.380 19.380
finančné prostriedky na účte výplata 2018-12-31 1.011,0 1.011,0
finančé prostriedky na účte sporenie 2018-12-31 6.960,0 6.960,0
finančé prostrieky na účte sporenie 2018-12-31 15.227,0 15.227,0
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2004-06-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom a pozemok darovacia zmluva 2004-04-30
rodinný dom a pozemok darovacia zmluva 2006-01-17
garáž a pozemok darovacia zmluva 2006-01-17
rodinný dom stavebné povolenie, vyporiadanie BSM 2006-04-19
garáž stavebné povolenie, vyporiadanie BSM 2006-04-19
pozemok darovacia zmluva 2004-04-30
pozemok darovacia zmluva 2004-04-30
pozemok darovacia zmluva 2004-04-30
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo, Ford Fiesta kúpa 2010-03-24 12.700 12.700
osobné motorové vozidlo, Hyundi ix35 leasing 2014-10-17 19.380 19.380
finančné prostriedky na účte sporenie 2017-12-31 15.110,0 15.110,0
finančé prostriedky na účte sporenie 2017-12-31 3.480,0 3.480,0
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
leasing 2014-10-17
hypotekárny úver 2004-06-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom a pozemok darovacia zmluva 2004-04-30
rodinný dom a pozemok darovacia zmluva 2006-01-17
garáž a pozemok darovacia zmluva 2006-01-17
rodinný dom stavebné povolenie, vyporiadanie BSM 2006-04-19
garáž stavebné povolenie, vyporiadanie BSM 2006-04-19
pozemok darovacia zmluva 2004-04-30
pozemok darovacia zmluva 2004-04-30
pozemok darovacia zmluva 2004-04-30
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo, Ford Fiesta kúpa 2010-03-24 12.700 12.700
osobné motorové vozidlo, Hyundi ix35 leasing 2014-10-17 19.380 19.380
finančné prostriedky na účte bežný účet 2016-12-31 18.207,19 18.207,19
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
leasing 2014-10-17
hypotekárny úver 2004-06-01
spotrebný úver 2014-10-14
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom a pozemok darovacia zmluva 2004-04-30
rodinný dom a pozemok darovacia zmluva 2006-01-17
garáž a pozemok darovacia zmluva 2006-01-17
rodinný dom stavebné povolenie, vyporiadanie BSM 2006-04-19
garáž stavebné povolenie, vyporiadanie BSM 2006-04-19
pozemok darovacia zmluva 2004-04-30
pozemok darovacia zmluva 2004-04-30
pozemok darovacia zmluva 2004-04-30
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo, Ford Fiesta kúpa 2010-03-24
osobné motorové vozidlo, Hyundi ix35 leasing 2014-10-17
finančné prostriedky na účte sporenie 2015-12-31
finančné prostriedky na účte sporenie 2015-12-31
finančné prostriedky na účte bežný účet 2015-12-31
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
leasing 2014-10-17
hypotekárny úver 2004-06-01
spotrebný úver 2014-10-14
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.