JUDr. Tatiana Jamborová

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Trnava.

Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt č.2 Kúpna zmluva 2005-03-29 600000 Sk 600000 Sk
zastavané plochy Kúpna zmluva 2000-09-13 5397 Sk 5397 Sk
zastavané plochy Kúpna zmluva 2000-09-13 -"- -"-
zastavané plochy Kúpna zmluva 2005-08-11 65000 Sk 65000 Sk
orná pôda Kúpna zmluva 2005-08-11 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 6257 € 6257 €
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
záhradný domček Rozhodnutie Výst. DVO-55/2014/Tá 2015-04-07 1000 1000
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
rodinný dom Kúpna zmluva 2000-08-09 55235 Sk 55235 Sk
zastavané plochy Kúpna zmluva 2001-01-03 4525 Sk 4525 Sk
zastavané plochy Kúpna zmluva 2001-01-03 -"- -"-
zastavané plochy Kúpna zmluva 2001-01-03 -"- -"-
zastavané plochy Kúpna zmluva 2001-01-03 -"- -"-
zastavané plochy Kúpna zmluva 2001-01-03 -"- -"-
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zariadenie chaty Kúpa 2000-08-09 10000 10000
peniaze úspory z platu 2022-12-31 7 7
peniaze sporenie 2022-12-31 66946 66946
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pôžička poskytnutie pôžičky 2023-09-05 32000 32000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt č.2 Kúpna zmluva 2005-03-29 600000 Sk 600000 Sk
zastavané plochy Kúpna zmluva 2000-09-13 5397 Sk 5397 Sk
zastavané plochy Kúpna zmluva 2000-09-13 -"- -"-
zastavané plochy Kúpna zmluva 2005-08-11 65000 Sk 65000 Sk
orná pôda Kúpna zmluva 2005-08-11 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 6257 € 6257 €
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
záhradný domček Rozhodnutie Výst. DVO-55/2014/Tá 2015-04-07 1000 1000
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
rodinný dom Kúpna zmluva 2000-08-09 55235 Sk 55235 Sk
zastavané plochy Kúpna zmluva 2001-01-03 4525 Sk 4525 Sk
zastavané plochy Kúpna zmluva 2001-01-03 -"- -"-
zastavané plochy Kúpna zmluva 2001-01-03 -"- -"-
zastavané plochy Kúpna zmluva 2001-01-03 -"- -"-
zastavané plochy Kúpna zmluva 2001-01-03 -"- -"-
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zariadenie chaty Kúpa 2000-08-09 10000 10000
peniaze úspory z platu 2021-12-31 4938 4938
peniaze sporenie 2021-12-31 49520 49520
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom Kúpna zmluva 1999-04-14 900000 Sk 293342 Sk
zastavané plochy Kúpna zmluva 1999-04-14 -"- -"-
záhrady Kúpna zmluva 1999-04-14 -"- -"-
byt č.2 Kúpna zmluva 2005-03-29 600000 Sk 600000 Sk
zastavané plochy Kúpna zmluva 2000-09-13 5397 Sk 5397 Sk
zastavané plochy Kúpna zmluva 2000-09-13 -"- -"-
zastavané plochy Kúpna zmluva 2005-08-11 65000 Sk 65000 Sk
orná pôda Kúpna zmluva 2005-08-11 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 6257 € 6257 €
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
záhradný domček Rozhodnutie Výst. DVO-55/2014/Tá 2015-04-07 1000 1000
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva 1999-04-14 900000 Sk 293342 Sk
zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva 1999-04-14 -"- -"-
garáž Kolaudačné rozh. OSaŽP/1825-13365/2018/Ku 2018-05-25 5000 5000
rodinný dom Kúpna zmluva 2000-08-09 55235 Sk 55235 Sk
zastavané plochy Kúpna zmluva 2001-01-03 4525 Sk 4525 Sk
zastavané plochy Kúpna zmluva 2001-01-03 -"- -"-
zastavané plochy Kúpna zmluva 2001-01-03 -"- -"-
zastavané plochy Kúpna zmluva 2001-01-03 -"- -"-
zastavané plochy Kúpna zmluva 2001-01-03 -"- -"-
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zariadenie domu Kúpa 1999-04-14 10000 10000
zariadenie chaty Kúpa 2000-08-09 10000 10000
peniaze úspory z platu 2021-12-31 1297 1297
peniaze sporenie 2021-12-31 135203 135203
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom Kúpna zmluva 1999-04-14 900000 Sk 293342 Sk
zastavané plochy Kúpna zmluva 1999-04-14 -"- -"-
záhrady Kúpna zmluva 1999-04-14 -"- -"-
rodinný dom Kúpna zmluva 2001-03-06 465570 Sk 465570 Sk
zastavané plochy Kúpna zmluva 2001-03-06 -"- -"-
byt č.2 Kúpna zmluva 2005-03-29 600000 Sk 600000 Sk
rodinný dom Kúpna zmluva 2000-08-09 55235 Sk 55235 Sk
zastavané plochy Kúpna zmluva 2001-01-03 4525 Sk 1865 Sk
zastavané plochy Kúpna zmluva 2000-09-13 5397 Sk 5397 Sk
zastavané plochy Kúpna zmluva 2000-09-13 -"- -"-
zastavané plochy Kúpna zmluva 2005-08-11 65000 Sk 65000 Sk
orná pôda Kúpna zmluva 2005-08-11 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 6257 € 6257 €
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
zastavané plochy Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zariadenie domu Kúpa 1999-04-14 10000 10000
zariadenie chaty Kúpa 2000-08-09 10000 10000
peniaze úspory z platu 2020-12-31 3171 3171
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pôžička 2020-12-02
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom Kúpna zmluva 1999-04-14 900000 Sk 293342 Sk
zastavané plochy Kúpna zmluva 1999-04-14 -"- -"-
záhrady Kúpna zmluva 1999-04-14 -"- -"-
rodinný dom Kúpna zmluva 2001-03-06 465570 Sk 465570 Sk
zastavané plochy Kúpna zmluva 2001-03-06 -"- -"-
byt č.2 Kúpna zmluva 2005-03-29 600000 Sk 600000 Sk
rodinný dom Kúpna zmluva 2000-08-09 55235 Sk 55235 Sk
zastavané plochy Kúpna zmluva 2001-01-03 4525 Sk 1865 Sk
zastavané plochy Kúpna zmluva 2000-09-13 5397 Sk 5397 Sk
zastavané plochy Kúpna zmluva 2000-09-13 -"- -"-
zastavané plochy Kúpna zmluva 2005-08-11 65000 Sk 65000 Sk
orná pôda Kúpna zmluva 2005-08-11 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 6257 € 6257 €
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
zastavané plochy Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18 -"- -"-
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zariadenie domu Kúpa 1999-04-14 10000 10000
zariadenie chaty Kúpa 2000-08-09 10000 10000
peniaze úspory z platu 2019-12-31 48786 48786
peniaze úspory z platu 2018-12-31 2505 2505
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom Kúpna zmluva 1999-04-14
zastavané plochy Kúpna zmluva 1999-04-14
záhrady Kúpna zmluva 1999-04-14
rodinný dom Kúpna zmluva 2001-03-06
zastavané plochy Kúpna zmluva 2001-03-06
byt č.2 Kúpna zmluva 2005-03-29
rodinný dom Kúpna zmluva 2000-08-09
zastavané plochy Kúpna zmluva 2000-08-09
zastavané plochy Kúpna zmluva 2000-09-13
zastavané plochy Kúpna zmluva 2000-09-13
zastavané plochy Kúpna zmluva 2005-08-11
orná pôda Kúpna zmluva 2005-08-11
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
zastavané plochy Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zariadenie domu Kúpa 1999-04-14 10000 10000
zariadenie chaty Kúpa 2000-08-09 10000 10000
peniaze úspory z platu 2018-12-31 40231 40231
peniaze úspory z platu 2018-12-31 3339 3339
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom Kúpna zmluva 1999-04-14
zastavané plochy Kúpna zmluva 1999-04-14
záhrady Kúpna zmluva 1999-04-14
rodinný dom Kúpna zmluva 2001-03-06
zastavané plochy Kúpna zmluva 2001-03-06
byt č.2 Kúpna zmluva 2005-03-29
rodinný dom Kúpna zmluva 2000-08-09
zastavané plochy Kúpna zmluva 2000-08-09
zastavané plochy Kúpna zmluva 2000-09-13
zastavané plochy Kúpna zmluva 2000-09-13
zastavané plochy Kúpna zmluva 2005-08-11
orná pôda Kúpna zmluva 2005-08-11
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
zastavané plochy Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zariadenie domu Kúpa 1999-04-14 10000 10000
zariadenie chaty Kúpa 2000-08-09 10000 10000
peniaze úspory z platu 2017-12-31 24554 24554
peniaze úspory z platu 2017-12-31 1559 1559
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom Kúpna zmluva 1999-04-14
zastavané plochy Kúpna zmluva 1999-04-14
záhrady Kúpna zmluva 1999-04-14
rodinný dom Kúpna zmluva 2001-03-06
zastavané plochy Kúpna zmluva 2001-03-06
byt č.2 Kúpna zmluva 2005-03-29
rodinný dom Kúpna zmluva 2000-08-09
zastavané plochy Kúpna zmluva 2000-08-09
zastavané plochy Kúpna zmluva 2000-09-13
zastavané plochy Kúpna zmluva 2000-09-13
zastavané plochy Kúpna zmluva 2005-08-11
orná pôda Kúpna zmluva 2005-08-11
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
zastavané plochy Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zariadenie domu Kúpa 1999-04-14 10000 10000
zariadenie chaty Kúpa 2000-08-09 10000 10000
peniaze úspory z platu 2016-12-31 9526 9526
peniaze úspory z platu 2016-12-31 14882 14882
peniaze úspory z platu 2016-12-31 15474 15474
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom Kúpna zmluva 1999-04-14
zastavané plochy Kúpna zmluva 1999-04-14
záhrady Kúpna zmluva 1999-04-14
rodinný dom Kúpna zmluva 2001-03-06
zastavané plochy Kúpna zmluva 2001-03-06
byt č.2 Kúpna zmluva 2005-03-29
rodinný dom Kúpna zmluva 2000-08-09
zastavané plochy Kúpna zmluva 2000-08-09
zastavané plochy Kúpna zmluva 2000-09-13
zastavané plochy Kúpna zmluva 2000-09-13
zastavané plochy Kúpna zmluva 2005-08-11
orná pôda Kúpna zmluva 2005-08-11
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
zastavané plochy Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie domu Kúpa 1999-04-14
zariadenie chaty Kúpa 2000-08-09
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom Kúpna zmluva 1999-04-14
zastavané plochy Kúpna zmluva 1999-04-14
záhrady Kúpna zmluva 1999-04-14
rodinný dom Kúpna zmluva 2001-03-06
zastavané plochy Kúpna zmluva 2001-03-06
byt č.2 Kúpna zmluva 2005-03-29
rodinný dom Kúpna zmluva 2000-08-09
zastavané plochy Kúpna zmluva 2000-08-09
zastavané plochy Kúpna zmluva 2000-09-13
zastavané plochy Kúpna zmluva 2000-09-13
zastavané plochy Kúpna zmluva 2005-08-11
orná pôda Kúpna zmluva 2005-08-11
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
zastavané plochy Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie domu Kúpa 1999-04-14
zariadenie chaty Kúpa 2000-08-09
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom Kúpna zmluva 1999-04-14
zastavané plochy Kúpna zmluva 1999-04-14
záhrady Kúpna zmluva 1999-04-14
rodinný dom Kúpna zmluva 2001-03-06
zastavané plochy Kúpna zmluva 2001-03-06
byt č.2 Kúpna zmluva 2005-03-29
rodinný dom Kúpna zmluva 2000-08-09
zastavané plochy Kúpna zmluva 2000-08-09
zastavané plochy Kúpna zmluva 2000-09-13
zastavané plochy Kúpna zmluva 2000-09-13
zastavané plochy Kúpna zmluva 2005-08-11
orná pôda Kúpna zmluva 2005-08-11
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
zastavané plochy Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie domu Kúpa 1999-04-14
zariadenie chaty Kúpa 2000-08-09
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom Kúpna zmluva 1999-04-14
zastavané plochy Kúpna zmluva 1999-04-14
záhrady Kúpna zmluva 1999-04-14
rodinný dom Kúpna zmluva 2001-03-06
zastavané plochy Kúpna zmluva 2001-03-06
byt č.2 Kúpna zmluva 2005-03-29
rodinný dom Kúpna zmluva 2000-08-09
zastavané plochy Kúpna zmluva 2000-08-09
zastavané plochy Kúpna zmluva 2000-09-13
zastavané plochy Kúpna zmluva 2000-09-13
zastavané plochy Kúpna zmluva 2005-08-11
orná pôda Kúpna zmluva 2005-08-11
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
zastavané plochy Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie domu Kúpa 1999-04-14
zariadenie chaty Kúpa 2000-08-09
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom Kúpna zmluva 1999-04-14
zastavané plochy Kúpna zmluva 1999-04-14
záhrady Kúpna zmluva 1999-04-14
rodinný dom Kúpna zmluva 2001-03-06
zastavané plochy Kúpna zmluva 2001-03-06
byt č.2 Kúpna zmluva 2005-03-29
rodinný dom Kúpna zmluva 2000-08-09
zastavané plochy Kúpna zmluva 2000-08-09
zastavané plochy Kúpna zmluva 2000-09-13
zastavané plochy Kúpna zmluva 2000-09-13
zastavané plochy Kúpna zmluva 2005-08-11
orná pôda Kúpna zmluva 2005-08-11
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
zastavané plochy Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
orná pôda Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
lesné pozemky Kúpna zmluva 2010-02-18
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie domu Kúpa 1999-04-14
zariadenie chaty Kúpa 2000-08-09
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.