JUDr. Tatiana Jamborová

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt č.2 Kúpna zmluva 29.03.2005 600000 Sk 600000 Sk
zastavané plochy Kúpna zmluva 13.09.2000 5397 Sk 5397 Sk
zastavané plochy Kúpna zmluva 13.09.2000 -"- -"-
zastavané plochy Kúpna zmluva 11.08.2005 65000 Sk 65000 Sk
orná pôda Kúpna zmluva 11.08.2005 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010 6257 € 6257 €
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
záhradný domček Rozhodnutie Výst. DVO-55/2014/Tá 07.04.2015 1000 1000
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
rodinný dom Kúpna zmluva 09.08.2000 55235 Sk 55235 Sk
zastavané plochy Kúpna zmluva 03.01.2001 4525 Sk 4525 Sk
zastavané plochy Kúpna zmluva 03.01.2001 -"- -"-
zastavané plochy Kúpna zmluva 03.01.2001 -"- -"-
zastavané plochy Kúpna zmluva 03.01.2001 -"- -"-
zastavané plochy Kúpna zmluva 03.01.2001 -"- -"-
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zariadenie chaty Kúpa 09.08.2000 10000 10000
peniaze úspory z platu 31.12.2021 4938 4938
peniaze sporenie 31.12.2021 49520 49520
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom Kúpna zmluva 14.04.1999 900000 Sk 293342 Sk
zastavané plochy Kúpna zmluva 14.04.1999 -"- -"-
záhrady Kúpna zmluva 14.04.1999 -"- -"-
byt č.2 Kúpna zmluva 29.03.2005 600000 Sk 600000 Sk
zastavané plochy Kúpna zmluva 13.09.2000 5397 Sk 5397 Sk
zastavané plochy Kúpna zmluva 13.09.2000 -"- -"-
zastavané plochy Kúpna zmluva 11.08.2005 65000 Sk 65000 Sk
orná pôda Kúpna zmluva 11.08.2005 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010 6257 € 6257 €
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
záhradný domček Rozhodnutie Výst. DVO-55/2014/Tá 07.04.2015 1000 1000
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva 14.04.1999 900000 Sk 293342 Sk
zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva 14.04.1999 -"- -"-
garáž Kolaudačné rozh. OSaŽP/1825-13365/2018/Ku 25.05.2018 5000 5000
rodinný dom Kúpna zmluva 09.08.2000 55235 Sk 55235 Sk
zastavané plochy Kúpna zmluva 03.01.2001 4525 Sk 4525 Sk
zastavané plochy Kúpna zmluva 03.01.2001 -"- -"-
zastavané plochy Kúpna zmluva 03.01.2001 -"- -"-
zastavané plochy Kúpna zmluva 03.01.2001 -"- -"-
zastavané plochy Kúpna zmluva 03.01.2001 -"- -"-
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zariadenie domu Kúpa 14.04.1999 10000 10000
zariadenie chaty Kúpa 09.08.2000 10000 10000
peniaze úspory z platu 31.12.2021 1297 1297
peniaze sporenie 31.12.2021 135203 135203
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom Kúpna zmluva 14.04.1999 900000 Sk 293342 Sk
zastavané plochy Kúpna zmluva 14.04.1999 -"- -"-
záhrady Kúpna zmluva 14.04.1999 -"- -"-
rodinný dom Kúpna zmluva 06.03.2001 465570 Sk 465570 Sk
zastavané plochy Kúpna zmluva 06.03.2001 -"- -"-
byt č.2 Kúpna zmluva 29.03.2005 600000 Sk 600000 Sk
rodinný dom Kúpna zmluva 09.08.2000 55235 Sk 55235 Sk
zastavané plochy Kúpna zmluva 03.01.2001 4525 Sk 1865 Sk
zastavané plochy Kúpna zmluva 13.09.2000 5397 Sk 5397 Sk
zastavané plochy Kúpna zmluva 13.09.2000 -"- -"-
zastavané plochy Kúpna zmluva 11.08.2005 65000 Sk 65000 Sk
orná pôda Kúpna zmluva 11.08.2005 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010 6257 € 6257 €
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
zastavané plochy Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zariadenie domu Kúpa 14.04.1999 10000 10000
zariadenie chaty Kúpa 09.08.2000 10000 10000
peniaze úspory z platu 31.12.2020 3171 3171
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pôžička 02.12.2020
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom Kúpna zmluva 14.04.1999 900000 Sk 293342 Sk
zastavané plochy Kúpna zmluva 14.04.1999 -"- -"-
záhrady Kúpna zmluva 14.04.1999 -"- -"-
rodinný dom Kúpna zmluva 06.03.2001 465570 Sk 465570 Sk
zastavané plochy Kúpna zmluva 06.03.2001 -"- -"-
byt č.2 Kúpna zmluva 29.03.2005 600000 Sk 600000 Sk
rodinný dom Kúpna zmluva 09.08.2000 55235 Sk 55235 Sk
zastavané plochy Kúpna zmluva 03.01.2001 4525 Sk 1865 Sk
zastavané plochy Kúpna zmluva 13.09.2000 5397 Sk 5397 Sk
zastavané plochy Kúpna zmluva 13.09.2000 -"- -"-
zastavané plochy Kúpna zmluva 11.08.2005 65000 Sk 65000 Sk
orná pôda Kúpna zmluva 11.08.2005 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010 6257 € 6257 €
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
zastavané plochy Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010 -"- -"-
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zariadenie domu Kúpa 14.04.1999 10000 10000
zariadenie chaty Kúpa 09.08.2000 10000 10000
peniaze úspory z platu 31.12.2019 48786 48786
peniaze úspory z platu 31.12.2018 2505 2505
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom Kúpna zmluva 14.04.1999
zastavané plochy Kúpna zmluva 14.04.1999
záhrady Kúpna zmluva 14.04.1999
rodinný dom Kúpna zmluva 06.03.2001
zastavané plochy Kúpna zmluva 06.03.2001
byt č.2 Kúpna zmluva 29.03.2005
rodinný dom Kúpna zmluva 09.08.2000
zastavané plochy Kúpna zmluva 09.08.2000
zastavané plochy Kúpna zmluva 13.09.2000
zastavané plochy Kúpna zmluva 13.09.2000
zastavané plochy Kúpna zmluva 11.08.2005
orná pôda Kúpna zmluva 11.08.2005
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
zastavané plochy Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zariadenie domu Kúpa 14.04.1999 10000 10000
zariadenie chaty Kúpa 09.08.2000 10000 10000
peniaze úspory z platu 31.12.2018 40231 40231
peniaze úspory z platu 31.12.2018 3339 3339
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom Kúpna zmluva 14.04.1999
zastavané plochy Kúpna zmluva 14.04.1999
záhrady Kúpna zmluva 14.04.1999
rodinný dom Kúpna zmluva 06.03.2001
zastavané plochy Kúpna zmluva 06.03.2001
byt č.2 Kúpna zmluva 29.03.2005
rodinný dom Kúpna zmluva 09.08.2000
zastavané plochy Kúpna zmluva 09.08.2000
zastavané plochy Kúpna zmluva 13.09.2000
zastavané plochy Kúpna zmluva 13.09.2000
zastavané plochy Kúpna zmluva 11.08.2005
orná pôda Kúpna zmluva 11.08.2005
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
zastavané plochy Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zariadenie domu Kúpa 14.04.1999 10000 10000
zariadenie chaty Kúpa 09.08.2000 10000 10000
peniaze úspory z platu 31.12.2017 24554 24554
peniaze úspory z platu 31.12.2017 1559 1559
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom Kúpna zmluva 14.04.1999
zastavané plochy Kúpna zmluva 14.04.1999
záhrady Kúpna zmluva 14.04.1999
rodinný dom Kúpna zmluva 06.03.2001
zastavané plochy Kúpna zmluva 06.03.2001
byt č.2 Kúpna zmluva 29.03.2005
rodinný dom Kúpna zmluva 09.08.2000
zastavané plochy Kúpna zmluva 09.08.2000
zastavané plochy Kúpna zmluva 13.09.2000
zastavané plochy Kúpna zmluva 13.09.2000
zastavané plochy Kúpna zmluva 11.08.2005
orná pôda Kúpna zmluva 11.08.2005
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
zastavané plochy Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zariadenie domu Kúpa 14.04.1999 10000 10000
zariadenie chaty Kúpa 09.08.2000 10000 10000
peniaze úspory z platu 31.12.2016 9526 9526
peniaze úspory z platu 31.12.2016 14882 14882
peniaze úspory z platu 31.12.2016 15474 15474
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom Kúpna zmluva 14.04.1999
zastavané plochy Kúpna zmluva 14.04.1999
záhrady Kúpna zmluva 14.04.1999
rodinný dom Kúpna zmluva 06.03.2001
zastavané plochy Kúpna zmluva 06.03.2001
byt č.2 Kúpna zmluva 29.03.2005
rodinný dom Kúpna zmluva 09.08.2000
zastavané plochy Kúpna zmluva 09.08.2000
zastavané plochy Kúpna zmluva 13.09.2000
zastavané plochy Kúpna zmluva 13.09.2000
zastavané plochy Kúpna zmluva 11.08.2005
orná pôda Kúpna zmluva 11.08.2005
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
zastavané plochy Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zariadenie domu Kúpa 14.04.1999
zariadenie chaty Kúpa 09.08.2000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom Kúpna zmluva 14.04.1999
zastavané plochy Kúpna zmluva 14.04.1999
záhrady Kúpna zmluva 14.04.1999
rodinný dom Kúpna zmluva 06.03.2001
zastavané plochy Kúpna zmluva 06.03.2001
byt č.2 Kúpna zmluva 29.03.2005
rodinný dom Kúpna zmluva 09.08.2000
zastavané plochy Kúpna zmluva 09.08.2000
zastavané plochy Kúpna zmluva 13.09.2000
zastavané plochy Kúpna zmluva 13.09.2000
zastavané plochy Kúpna zmluva 11.08.2005
orná pôda Kúpna zmluva 11.08.2005
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
zastavané plochy Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zariadenie domu Kúpa 14.04.1999
zariadenie chaty Kúpa 09.08.2000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom Kúpna zmluva 14.04.1999
zastavané plochy Kúpna zmluva 14.04.1999
záhrady Kúpna zmluva 14.04.1999
rodinný dom Kúpna zmluva 06.03.2001
zastavané plochy Kúpna zmluva 06.03.2001
byt č.2 Kúpna zmluva 29.03.2005
rodinný dom Kúpna zmluva 09.08.2000
zastavané plochy Kúpna zmluva 09.08.2000
zastavané plochy Kúpna zmluva 13.09.2000
zastavané plochy Kúpna zmluva 13.09.2000
zastavané plochy Kúpna zmluva 11.08.2005
orná pôda Kúpna zmluva 11.08.2005
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
zastavané plochy Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zariadenie domu Kúpa 14.04.1999
zariadenie chaty Kúpa 09.08.2000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom Kúpna zmluva 14.04.1999
zastavané plochy Kúpna zmluva 14.04.1999
záhrady Kúpna zmluva 14.04.1999
rodinný dom Kúpna zmluva 06.03.2001
zastavané plochy Kúpna zmluva 06.03.2001
byt č.2 Kúpna zmluva 29.03.2005
rodinný dom Kúpna zmluva 09.08.2000
zastavané plochy Kúpna zmluva 09.08.2000
zastavané plochy Kúpna zmluva 13.09.2000
zastavané plochy Kúpna zmluva 13.09.2000
zastavané plochy Kúpna zmluva 11.08.2005
orná pôda Kúpna zmluva 11.08.2005
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
zastavané plochy Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zariadenie domu Kúpa 14.04.1999
zariadenie chaty Kúpa 09.08.2000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom Kúpna zmluva 14.04.1999
zastavané plochy Kúpna zmluva 14.04.1999
záhrady Kúpna zmluva 14.04.1999
rodinný dom Kúpna zmluva 06.03.2001
zastavané plochy Kúpna zmluva 06.03.2001
byt č.2 Kúpna zmluva 29.03.2005
rodinný dom Kúpna zmluva 09.08.2000
zastavané plochy Kúpna zmluva 09.08.2000
zastavané plochy Kúpna zmluva 13.09.2000
zastavané plochy Kúpna zmluva 13.09.2000
zastavané plochy Kúpna zmluva 11.08.2005
orná pôda Kúpna zmluva 11.08.2005
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
zastavané plochy Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
orná pôda Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
lesné pozemky Kúpna zmluva 18.02.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zariadenie domu Kúpa 14.04.1999
zariadenie chaty Kúpa 09.08.2000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.