JUDr. Monika Janjicová

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Topoľčany.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom kupa pozemku a výstavba 24.01.2005 85.000 85.000
dvojgaráž kúpa pozemku a výstavba 24.01.2005 20.000 20.000
orná pôda kúpa pozemku 24.01.2005 10.000 10.000
ostatné plochy kúpa pozemku 24.01.2005 10.000 10.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
majetkové právo úspory z príjmu 31.12.2018 24.916,84 24.916,84
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom kupa pozemku a výstavba 24.01.2005 85.000 85.000
dvojgaráž kúpa pozemku a výstavba 24.01.2005 20.000 20.000
orná pôda kúpa pozemku 24.01.2005 10.000 10.000
ostatné plochy kúpa pozemku 24.01.2005 10.000 10.000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze na účte úspory 31.12.2018 24.205,84 24.205,84
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kupa pozemku a výstavba 24.01.2005
dvojgaráž kúpa pozemku a výstavba 24.01.2005
orná pôda kúpa pozemku 24.01.2005
ostatné plochy kúpa pozemku 24.01.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
peniaze na účte úspory 31.12.2018 21920,55
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kupa pozemku a výstavba 24.01.2005
dvojgaráž kúpa pozemku a výstavba 24.01.2005
orná pôda kúpa pozemku 24.01.2005
ostatné plochy kúpa pozemku 24.01.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory, darovanie rodičov 31.12.2017
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kupa pozemku a výstavba 24.01.2005
dvojgaráž kúpa pozemku a výstavba 24.01.2005
orná pôda kúpa pozemku 24.01.2005
ostatné plochy kúpa pozemku 24.01.2005
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kupa pozemku a výstavba 24.01.2005
dvojgaráž kúpa pozemku a výstavba 24.01.2005
orná pôda kúpa pozemku 24.01.2005
ostatné plochy kúpa pozemku 24.01.2005
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kupa pozemku a výstavba 24.01.2005
dvojgaráž kúpa pozemku a výstavba 24.01.2005
orná pôda kúpa pozemku 24.01.2005
ostatné plochy kúpa pozemku 24.01.2005
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kupa pozemku a výstavba 24.01.2005
dvojgaráž kúpa pozemku a výstavba 24.01.2005
orná pôda kúpa pozemku 24.01.2005
ostatné plochy kúpa pozemku 24.01.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklady na účte darovanie 31.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kupa pozemku a výstavba 24.01.2005
dvojgaráž kúpa pozemku a výstavba 24.01.2005
orná pôda kúpa pozemku 24.01.2005
ostatné plochy kúpa pozemku 24.01.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklady na účte darovanie 31.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom, dvojgaráž kúpna zmluva, výstavba 24.01.2005
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.