JUDr. PhDr. Jaroslav Jarabinský

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa.

Pôsobisko: Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom výstavba 2019 180000 180000
garáž výstavba 2019 20000 20000
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 2021 0,00 34,29
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 184,16
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 9,50
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 95,11
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 2,31
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 5,98
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 2,42
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 1,73
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,04
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,99
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,08
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,14
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,39
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,57
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,10
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 1,08
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,12
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,53
záhrada darovacia zmluva 2021 0,00 0,0096
záhrada darovacia zmluva 2021 0,00 0,01
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 475,2
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 575,2
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 163,68
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 292,8
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,21
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 225,6
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 53,44
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 286,24
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 59,76
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,14
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 2,94
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 6,35
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 7,59
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 3,48
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,62
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,72
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 19,43
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 9,76
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,35
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 22,44
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,65
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,0 0,012
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 1,065
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 15,46
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 39,24
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 11,66
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,87
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 41,32
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 2,68
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 16,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 2,42
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 11,30
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 20,90
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 8,42
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 23,90
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 1,86
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 8,34
trvalý trávny porat darovacia zmluva 2021 0,00 3,47
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 4,09
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 14,31
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,55
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 5,85
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 54,36
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 39,2
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 4,22
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,30
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,01
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 16,94
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 21,60
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 24,68
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 5,88
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 12,70
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 5,90
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 20,98
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 21,2
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 88,70
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 13,76
ovocný sad darovacia zmluva 2021 0,00 0,24
ovocný sad darovacia zmluva 2021 0,00 0,36
ovocný sad darovacia zmluva 2021 0,00 0,87
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 5,90
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 12,98
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 17,38
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 3,24
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 2,8
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 85,08
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 5,62
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 4,04
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 24,36
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 30,62
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 20,66
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,35
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 4,41
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 13,53
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 19,8
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 16,98
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 1,86
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 2,52
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 2,57
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 3,65
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 7,29
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,99
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 72,47
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 19,12
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,37
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,43
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,31
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,28
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,22
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,01
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,02
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,03
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 8,24
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 6,68
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 3,12
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 2,57
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 2,08
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 10,98
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 6,34
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,56
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,60
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 6,22
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 4,61
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 8,26
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,40
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,72
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 3,52
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 9,40
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 3,92
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 1,67
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 8,35
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,65
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,80
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 2,49
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 4,29
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 6,65
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 1,61
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,78
trvalý trávny porast; darovacia zmluva 2021 0,00 0,66
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,04
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 207,44
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 241,52
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 25,28
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 83,6
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 168,72
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 124,8
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,16
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 21,12
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 117,52
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 19,12
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 145,68
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 114,56
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 109,2
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 30,88
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,4
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 80,80
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 30,96
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 37,5
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 8,49
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 70,88
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 59,20
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 9,81
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 9,95
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 54,08
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 58,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 46,16
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 47,94
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 10,47
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 11,47
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 27,92
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 61,44
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 22,82
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 67,91
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 54,14
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 91,41
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 85,04
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 109,10
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,02
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,03
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,78
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,90
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 4,37
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,05
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 47,09
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 58,41
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,52
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,47
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,58
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,15
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,61
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,46
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,09
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,27
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,27
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,09
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,35
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,23
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,05
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,36
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,07
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,34
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,18
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,15
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 2,25
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,03
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,005
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,004
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,002
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,05
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,25
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,02
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,003
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,35
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,12
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,69
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,41
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,25
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,20
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,36
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,24
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,004
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,72
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,50
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,24
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,58
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,12
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,2
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,003
záhrada darovacia zmluva 2021 0,00 0,95
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 4,58
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,16
ostatná plocha darovacia zmluva 2021 0,00 0,009
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,45
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 1,16
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 1,08
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,80
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 2,96
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,09
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,31
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,06
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,55
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,46
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,16
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 2,03
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 30,41
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 5,26
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 2,30
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 1,25
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 26,06
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 20,01
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 10,04
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 4,94
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,92
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 6,22
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 3,24
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 64,23
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,68
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 10,14
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 1,75
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,77
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,42
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 8,69
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 6,67
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 3,35
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 1,64
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,31
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 2,07
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 1,08
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 21,39
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 22,68
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 26,55
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 8,85
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 22,51
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 10,45
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,42
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 2,88
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 27,19
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,71
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,72
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,63
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 1,22
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 21,26
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 2,67
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 3,72
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 8,83
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 2,94
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 2,51
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 32,75
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 3,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 1,68
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 9,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 5,04
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 3,24
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,94
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 3,26
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 1,11
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 3,54
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 9,19
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,08
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 2,69
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,07
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 2,78
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,72
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 10,8
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,58
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,31
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,64
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,44
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 1,36
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,06
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,42
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,24
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,53
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 1,41
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,34
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,03
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,87
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,04
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,31
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,61
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,02
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,37
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,78
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 577,08
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 435,12
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 813,96
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 116,28
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 472,92
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 3,34
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 13,31
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 13,06
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 1389,99
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 317,52
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 551,25
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,17
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,25
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,13
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 220,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 72,84
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 30,6
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 125,9
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 68,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 31,10
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 29,2
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 67,7
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 253,3
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 97,0
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 176,10
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 131,30
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 13,80
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 20,9
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 29,7
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 12,5
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 20,9
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 21,4
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 56,8
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 16,1
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 261,2
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 3,2
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 8,3
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 39,4
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 83,1
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 5,8
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 0,7
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 5,3
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 0,02
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 53,8
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 161,5
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 122,8
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 0,65
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 2,3
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 297,6
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 501,3
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 488,4
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 222,4
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 284,8
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 12,0
lesný pozemok darovacia zmuva 2022 0,00 9,0
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 0,9
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 8,0
byt kúpna zmluva 10.11.2022 122900,0 122900,00
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze úspory z platu 31.12.2023 1866,79 1866,79
peniaze darovacia zmluva 31.12.2023 1985,06 1985,06
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 01.06.2017 19201,00 19201,00
peniaze úspory z platu 31.12.2023 394,59 394,59
peniaze úspory z platu 31.12.2023 1018,22 1018,22
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pôžička 01.11.2022
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom výstavba 2019 180000 180000
garáž výstavba 2019 20000 20000
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 2021 0,00 34,29
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 184,16
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 9,50
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 95,11
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 2,31
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 5,98
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 2,42
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 1,73
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,04
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,99
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,08
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,14
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,39
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,57
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,10
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 1,08
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,12
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,53
záhrada darovacia zmluva 2021 0,00 0,0096
záhrada darovacia zmluva 2021 0,00 0,01
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 475,2
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 575,2
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 163,68
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 292,8
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,21
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 225,6
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 53,44
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 286,24
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 59,76
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,14
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 2,94
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 6,35
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 7,59
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 3,48
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,62
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,72
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 19,43
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 9,76
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,35
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 22,44
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,65
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,0 0,012
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 1,065
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 15,46
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 39,24
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 11,66
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,87
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 41,32
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 2,68
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 16,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 2,42
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 11,30
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 20,90
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 8,42
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 23,90
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 1,86
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 8,34
trvalý trávny porat darovacia zmluva 2021 0,00 3,47
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 4,09
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 14,31
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,55
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 5,85
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 54,36
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 39,2
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 4,22
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,30
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,01
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 16,94
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 21,60
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 24,68
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 5,88
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 12,70
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 5,90
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 20,98
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 21,2
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 88,70
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 13,76
ovocný sad darovacia zmluva 2021 0,00 0,24
ovocný sad darovacia zmluva 2021 0,00 0,36
ovocný sad darovacia zmluva 2021 0,00 0,87
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 5,90
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 12,98
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 17,38
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 3,24
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 2,8
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 85,08
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 5,62
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 4,04
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 24,36
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 30,62
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 20,66
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,35
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 4,41
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 13,53
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 19,8
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 16,98
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 1,86
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 2,52
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 2,57
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 3,65
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 7,29
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,99
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 72,47
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 19,12
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,37
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,43
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,31
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,28
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,22
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,01
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,02
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,03
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 8,24
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 6,68
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 3,12
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 2,57
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 2,08
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 10,98
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 6,34
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,56
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,60
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 6,22
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 4,61
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 8,26
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,40
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,72
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 3,52
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 9,40
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 3,92
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 1,67
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 8,35
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,65
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,80
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 2,49
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 4,29
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 6,65
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 1,61
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,78
trvalý trávny porast; darovacia zmluva 2021 0,00 0,66
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,04
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 207,44
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 241,52
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 25,28
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 83,6
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 168,72
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 124,8
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,16
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 21,12
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 117,52
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 19,12
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 145,68
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 114,56
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 109,2
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 30,88
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,4
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 80,80
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 30,96
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 37,5
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 8,49
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 70,88
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 59,20
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 9,81
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 9,95
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 54,08
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 58,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 46,16
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 47,94
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 10,47
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 11,47
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 27,92
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 61,44
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 22,82
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 67,91
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 54,14
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 91,41
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 85,04
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 109,10
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,02
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,03
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,78
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,90
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 4,37
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,05
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 47,09
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 58,41
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,52
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,47
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,58
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,15
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,61
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,46
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,09
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,27
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,27
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,09
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,35
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,23
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,05
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,36
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,07
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,34
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,18
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,15
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 2,25
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,03
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,005
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,004
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,002
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,05
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,25
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,02
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,003
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,35
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,12
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,69
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,41
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,25
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,20
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,36
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,24
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,004
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,72
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,50
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,24
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,58
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,12
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,2
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,003
záhrada darovacia zmluva 2021 0,00 0,95
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 4,58
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,16
ostatná plocha darovacia zmluva 2021 0,00 0,009
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,45
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 1,16
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 1,08
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,80
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 2,96
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,09
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,31
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,06
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,55
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,46
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,16
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 2,03
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 30,41
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 5,26
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 2,30
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 1,25
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 26,06
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 20,01
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 10,04
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 4,94
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,92
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 6,22
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 3,24
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 64,23
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,68
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 10,14
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 1,75
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,77
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,42
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 8,69
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 6,67
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 3,35
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 1,64
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,31
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 2,07
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 1,08
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 21,39
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 22,68
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 26,55
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 8,85
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 22,51
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 10,45
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,42
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 2,88
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 27,19
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,71
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,72
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,63
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 1,22
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 21,26
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 2,67
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 3,72
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 8,83
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 2,94
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 2,51
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 32,75
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 3,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 1,68
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 9,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 5,04
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 3,24
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,94
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 3,26
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 1,11
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 3,54
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 9,19
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,08
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 2,69
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,07
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 2,78
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,72
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 10,8
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,58
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,31
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,64
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,44
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 1,36
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,06
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,42
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,24
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,53
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 1,41
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,34
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,03
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,87
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,04
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,31
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,61
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,02
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,37
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,78
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 577,08
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 435,12
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 813,96
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 116,28
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 472,92
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 3,34
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 13,31
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 13,06
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 1389,99
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 317,52
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 551,25
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,17
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,25
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,13
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 220,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 72,84
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 30,6
orná pôda zámenná zmluva 2022 0,00 59,93
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 125,9
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 68,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 31,10
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 29,2
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 67,7
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 253,3
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 97,0
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 176,10
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 131,30
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 13,80
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 20,9
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 29,7
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 12,5
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 20,9
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 21,4
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 56,8
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 16,1
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 261,2
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 3,2
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 8,3
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 39,4
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 83,1
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 5,8
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 0,7
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 5,3
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 0,02
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 53,8
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 161,5
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 122,8
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 0,65
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 2,3
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 297,6
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 501,3
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 488,4
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 222,4
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 284,8
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 12,0
lesný pozemok darovacia zmuva 2022 0,00 9,0
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 0,9
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,00 8,0
byt kúpna zmluva 10.11.2022 122900,0 122900,00
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze úspory z platu 31.12.2021 5976,68 5976,68
peniaze darovacia zmluva 31.12.2021 3902,22 3902,22
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 01.06.2017 19201,00 19201,00
peniaze úspory z platu 23.09.2022 5931,00 5931,00
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pôžička 01.11.2022
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom výstavba 2019 180000 180000
garáž výstavba 2019 20000 20000
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 2021 0,00 34,29
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 184,16
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 9,50
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 95,11
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 2,31
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 5,98
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 2,42
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 1,73
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,04
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,99
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,08
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,14
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,39
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,57
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,10
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 1,08
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,12
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,53
záhrada darovacia zmluva 2021 0,00 0,0096
záhrada darovacia zmluva 2021 0,00 0,01
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 475,2
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 575,2
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 163,68
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 292,8
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,21
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 225,6
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 53,44
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 286,24
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 59,76
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 123,22
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,14
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 2,94
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 6,35
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 7,59
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 3,48
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,62
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,72
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 19,43
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 9,76
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,35
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 22,44
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,65
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,0 0,012
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 1,065
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 15,46
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 39,24
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 11,66
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,87
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 41,32
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 2,68
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 16,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 2,42
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 11,30
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 20,90
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 8,42
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 23,90
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 1,86
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 8,34
trvalý trávny porat darovacia zmluva 2021 0,00 3,47
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 4,09
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 14,31
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,55
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 5,85
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 54,36
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 39,2
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 4,22
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,30
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,01
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 16,94
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 21,60
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 24,68
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 5,88
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 12,70
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 5,90
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 20,98
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 21,2
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 88,70
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 13,76
ovocný sad darovacia zmluva 2021 0,00 0,24
ovocný sad darovacia zmluva 2021 0,00 0,36
ovocný sad darovacia zmluva 2021 0,00 0,87
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 5,90
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 12,98
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 17,38
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 3,24
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 2,8
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 85,08
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 5,62
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 4,04
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 24,36
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 30,62
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 20,66
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,35
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 4,41
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 13,53
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 19,8
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 16,98
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 1,86
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 2,52
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 2,57
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 3,65
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 7,29
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,99
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 72,47
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 19,12
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,37
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,43
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,31
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,28
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,22
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,01
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,02
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,03
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 8,24
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 6,68
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 3,12
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 2,57
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 2,08
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 10,98
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 6,34
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,56
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,60
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 6,22
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 4,61
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 8,26
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,40
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,72
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 3,52
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 9,40
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 3,92
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 1,67
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 8,35
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,65
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,80
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 2,49
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 4,29
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 6,65
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 1,61
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,78
trvalý trávny porast; darovacia zmluva 2021 0,00 0,66
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,04
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 207,44
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 241,52
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 25,28
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 83,6
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 168,72
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 124,8
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,16
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 21,12
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 117,52
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 19,12
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 145,68
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 114,56
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 109,2
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 30,88
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,4
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 80,80
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 30,96
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 37,5
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 8,49
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 70,88
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 59,20
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 9,81
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 9,95
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 54,08
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 58,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 46,16
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 47,94
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 10,47
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 11,47
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 27,92
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 61,44
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 22,82
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 67,91
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 54,14
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 91,41
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 85,04
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 109,10
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,02
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,03
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,78
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,90
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 4,37
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,05
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 47,09
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 58,41
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,52
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,47
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,58
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,15
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,61
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,46
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,09
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,27
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,27
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,09
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,35
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,23
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,05
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,36
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,07
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,34
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,18
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,15
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 2,25
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,03
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,005
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,004
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,002
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,05
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,25
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,02
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,003
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,35
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,12
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,69
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,41
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,25
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,20
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,36
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,24
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,004
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,72
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,50
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,24
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,58
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 0,12
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,2
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,003
záhrada darovacia zmluva 2021 0,00 0,95
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 4,58
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,16
ostatná plocha darovacia zmluva 2021 0,00 0,009
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,45
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 1,16
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 1,08
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,80
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 2,96
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,09
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,31
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,06
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,55
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,46
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,16
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 2,03
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 30,41
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 5,26
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 2,30
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 1,25
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 26,06
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 20,01
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 10,04
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 4,94
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,92
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 6,22
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 3,24
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 64,23
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,68
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 10,14
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 1,75
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,77
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,42
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 8,69
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 6,67
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 3,35
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 1,64
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,31
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 2,07
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 1,08
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 21,39
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 22,68
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 26,55
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 8,85
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 22,51
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 10,45
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,42
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 2,88
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 27,19
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,71
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,72
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,63
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 1,22
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 21,26
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 2,67
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 3,72
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 8,83
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 2,94
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,00 2,51
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 32,75
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 3,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 1,68
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 9,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 5,04
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 3,24
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,94
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 3,26
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 1,11
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 3,54
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 9,19
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,08
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 2,69
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,07
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 2,78
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,72
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 10,8
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,58
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,31
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,64
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,44
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 1,36
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,06
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,42
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,24
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,53
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 1,41
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,34
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,03
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,87
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,04
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,31
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,61
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,02
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,37
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,78
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 577,08
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 435,12
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 813,96
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 116,28
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 472,92
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 3,34
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 13,31
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 13,06
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 1389,99
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 317,52
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 551,25
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,17
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,00 0,25
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 0,13
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 220,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 72,84
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,00 30,6
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze úspory z platu 31.12.2020 5126,54 5126,54
peniaze darovacia zmluva 31.12.2020 4741,73 4741,73
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 01.06.2017 19201,00 19201,00
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
rodinný dom výstavba 2019 180000
garáž výstavba 2019 20000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze úspory z platu 31.12.2019 7019,59 € 7019,59 €
peniaze úspory z platu 31.12.2018 4595,03 € 4595,03 €
peniaze úspory z platu 31.12.2018 4595,03 € 4595,03 €
peniaze darovacia zmluva 31.12.2019 7691,36 € 7691,36 €
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 01.06.2017 19201,00 19201,00 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pôžička 01.07.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
rodinný dom výstavba 2019 180000
garáž výstavba 2019 20000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze úspory z platu 31.12.2019 2012,42 € 2012,42 €
peniaze úspory z platu 31.12.2018 4561,33 € 4561,33 €
peniaze úspory z platu 31.12.2018 4561,33 € 4561,33 €
peniaze darovacia zmluva 31.12.2019 10375,27 € 10375,27
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 01.06.2017 19201,00 19201,00 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pôžička 01.07.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt zmluva o prevode vlastníctva 06.10.1999
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.02.2003
garáž kúpna zmluva 15.03.2001
ostatné plochy kúpna zmluva 22.10.2007
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze úspory z platu 31.12.2018 4231,78 € 4231,78
peniaze úspory z platu 31.12.2018 4461,69 € 4461,69 €
peniaze úspory z platu 31.12.2018 4461,69 € 4461,69 €
peniaze darovacia zmluva 31.12.2018 3314,07 € 3314,07 €
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 01.06.2017 19201,00 19201,00 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt zmluva o prevode vlastníctva 06.10.1999
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.02.2003
garáž kúpna zmluva 15.03.2001
ostatné plochy kúpna zmluva 22.10.2007
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze úspory z platu 01.05.2017 2960,35 2960,35
peniaze úspory z platu 01.05.2017 2000,00 2000,00 €
peniaze úspory z platu 01.05.2017 3033,39 € 3033,39 €
peniaze úspory z platu 01.05.2017 3033,39 € 3033,39 €
peniaze darovacia zmluva 01.05.2017 4567,01€ 4567,01
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 01.06.2017 19201 19201
peniaze úspory z platu 01.05.2017 25350,81 25350,81
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt zmluva o prevode vlastníctva 06.10.1999
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.02.2003
garáž kúpna zmluva 15.03.2001
ostatné plochy kúpna zmluva 22.10.2007
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze úspory z platu 01.05.2017 4440,35 € 4440,35 €
peniaze úspory z platu 01.05.2017 2371,41 2376,41 €
peniaze úspory z platu 01.05.2017 2952,25 € 2952,25 €
peniaze úspory z platu 01.05.2017 2925,41 € 2925,25 €
peniaze úspory z platu 01.05.2017 25167,00 € 25167,00 €
peniaze úspory z platu 01.05.2017 4561,88 € 4561,88 €
peniaze darovacia zmluva 01.05.2017 29615,52 USD 29615,52 USD
peniaze darovacia zmluva 01.05.2017 20457,22 USD 20457,22 USD
peniaze darovacia zmluva 01.05.2017 5469,94 € 5469,94 €
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 01.12.2005 12613,69 12613,69 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (60)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/1403/09/2023 29.09.2023 Pv 175/23/7710 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/1281/09/2023 12.09.2023 Pv 276/22/7710 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/879/06/2023 14.06.2023 Pv 369/22/7710 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/686/05/2023 03.05.2023 Pv 365/22/7710 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/43/01/2023 08.01.2023 Pv 173/22/7710 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/1488/11/2022 28.11.2022 Pv 217/22/7710 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/1349/10/2022 27.10.2022 Pv 208/22/7710 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/1001/07/2022 29.07.2022 Pv 123/22/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/792/06/2022 18.06.2022 Pv 496/19/7710 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/236/02/2022 14.02.2022 Pv 251/21/7710 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/741/06/2021 24.06.2021 Pv 256/19/7710 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/696/06/2021 04.06.2021 Pv 92/21/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/665/05/2021 25.06.2021 Pv 215/19/7710 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/354/03/2021 02.04.2021 Pv 314/20/7710 § 345 – Krivé obvinenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/222/02/2021 17.02.2021 Pv 106/20/7710 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/217/02/2021 27.02.2021 Pv 408/18/7710 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/208/02/2021 12.02.2021 Pv 330/20/7710 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/1321/12/2020 08.12.2020 Pv 337/20/7710 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/1314/11/2020 10.12.2020 Pv 241/20/7710 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/1130/10/2020 31.10.2020 Pv 291/20/7710 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/990/09/2020 01.10.2020 Pv 245/20/7710 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/748/07/2020 30.07.2020 Pv 64/20/7710 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/613/11/2019 14.11.2019 Pv 134/19/7710 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/269/06/2019 18.07.2019 Pv 408/18/7710 § 156 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/130/04/2019 16.04.2019 Pv 57/19/7710 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/278/12/2018 22.12.2018 Pv 273/18/7710 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/173/08/2018 31.08.2018 Pv 251/18/7710 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/125/08/2017 15.08.2017 Pv 301/15/7710 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/118/06/2018 25.06.2018 Pv 113/18/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/1770/12/2023 27.12.2023 Pv 138/23/7710 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/1770/12/2023 (pdf, 120 KB) 27.12.2023 Pv 138/23/7710 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/1403/09/2023 (pdf, 119 KB) 29.09.2023 Pv 175/23/7710 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/1281/09/2023 (pdf, 92 KB) 12.09.2023 Pv 276/22/7710 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/879/06/2023 (pdf, 91 KB) 14.06.2023 Pv 369/22/7710 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/686/05/2023 (pdf, 126 KB) 03.05.2023 Pv 365/22/7710 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/43/01/2023 (pdf, 119 KB) 08.01.2023 Pv 173/22/7710 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/1488/11/2022 (pdf, 119 KB) 28.11.2022 Pv 217/22/7710 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/1349/10/2022 (pdf, 122 KB) 27.10.2022 Pv 208/22/7710 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/1001/07/2022 (pdf, 114 KB) 29.07.2022 Pv 123/22/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/792/06/2022 (pdf, 109 KB) 18.06.2022 Pv 496/19/7710 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/236/02/2022 (pdf, 131 KB) 14.02.2022 Pv 251/21/7710 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/741/06/2021 (pdf, 92 KB) 24.06.2021 Pv 256/19/7710 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/696/06/2021 (pdf, 113 KB) 04.06.2021 Pv 92/21/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/665/05/2021 (pdf, 93 KB) 25.06.2021 Pv 215/19/7710 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/354/03/2021 (pdf, 102 KB) 02.04.2021 Pv 314/20/7710 § 345 – Krivé obvinenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/222/02/2021 (pdf, 118 KB) 17.02.2021 Pv 106/20/7710 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/217/02/2021 (pdf, 91 KB) 27.02.2021 Pv 408/18/7710 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/208/02/2021 (pdf, 119 KB) 12.02.2021 Pv 330/20/7710 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/1321/12/2020 (pdf, 95 KB) 08.12.2020 Pv 337/20/7710 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/1314/11/2020 (pdf, 100 KB) 10.12.2020 Pv 241/20/7710 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/1130/10/2020 (pdf, 100 KB) 31.10.2020 Pv 291/20/7710 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/990/09/2020 (pdf, 90 KB) 01.10.2020 Pv 245/20/7710 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/748/07/2020 (pdf, 122 KB) 30.07.2020 Pv 64/20/7710 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/613/11/2019 (pdf, 113 KB) 14.11.2019 Pv 134/19/7710 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/269/06/2019 (pdf, 105 KB) 18.07.2019 Pv 408/18/7710 § 156 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/130/04/2019 (pdf, 90 KB) 16.04.2019 Pv 57/19/7710 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/278/12/2018 (pdf, 87 KB) 22.12.2018 Pv 273/18/7710 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/173/08/2018 (pdf, 84 KB) 31.08.2018 Pv 251/18/7710 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/118/06/2018 (pdf, 108 KB) 25.06.2018 Pv 113/18/7710 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa PO/7710/125/08/2017 (pdf, 109 KB) 15.08.2017 Pv 301/15/7710 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.