JUDr. Vladimír Javorský, PhD.

The prosecutor is appointed to Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra Bratislava.

We register the prosecutor as riaditeľ trestného odboru at the prosecutors' office Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
stavby a pozemky/rodinný dom a pozemky (zastavané plochy a nádvoria, záhrada) kúpna zmluva 2007-04-03 71366,93 EUR -
stavby/ nadstavba a prestavba rodinného domu (zmena dokončenej stavby) výstavba 2021-11-01 cca 93000 EUR -
stavby/prístavba predsiene k rodinnému domu svojpomocná výstavba 2012-12-31 cca 8000 EUR -
stavby/príručný sklad náradia svojpomocná výstavba 2011-10-01 cca 350 EUR -
stavby/ zimná záhrada svojpomocná výstavba 2014-12-31 cca 3000 EUR -
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2012-06-22 10600 EUR -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2022
spotrebiteľský úver 2022
spotrebiteľský úver 2023
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
stavby a pozemky/rodinný dom a pozemky (zastavané plochy a nádvoria, záhrada) kúpna zmluva 2007-04-03 71366,93 EUR
stavby/nadstavba a prestavba rodinného domu (zmena dokončenej stavby) výstavba 2021-11-01 cca 93000 EUR
stavby/prístavba predsiene k rodinnému domu svojpomocná výstavba 2012-12-31 cca 8000 EUR
stavby/príručný sklad náradia svojpomocná výstavba 2011-10-01 cca 350 EUR
stavby/zimná záhrada svojpomocná výstavba 2014-12-31 cca 3000 EUR
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2012-06-22 10600 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2022
spotrebiteľský úver 2022
spotrebiteľský úver 2022
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
stavby a pozemky/rodinný dom a pozemky (zastavané plochy a nádvoria, záhrada) kúpna zmluva 2007-04-03 71366,93 EUR
stavby/nadstavba a prestavba rodinného domu (zmena dokončenej stavby) výstavba 2021-11-01 cca 93000 EUR
stavby/prístavba predsiene k rodinnému domu svojpomocná výstavba 2012-12-31 cca 8000 EUR
stavby/príručný sklad náradia svojpomocná výstavba 2011-10-01 cca 350 EUR
stavby/zimná záhrada svojpomocná výstavba 2014-12-31 cca 3000 EUR
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2012-06-22 10600 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavebný úver v PSS, a.s. 2021
spotrebiteľský úver v SLSP, a.s. 2021
spotrebiteľský úver vo VÚB, a.s. 2021
úver na bývanie vo VÚB, a.s. 2021
úver na bývanie vo VÚB, a.s. 2021
spotrebiteľský úver vo VÚB, a.s. 2021
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
stavby a pozemky/rodinný dom a pozemky (zastavané plochy a nádvoria, záhrada) kúpna zmluva 2007-04-03 71 366,93
stavby/prístavba predsiene k rodinnému domu svojpomocná výstavba 2012-12-31 cca 8000 EUR
príručný sklad náradia svojpomocná výstavba 2011-10-01 cca 350 EUR
stavby/zimná záhrada svojpomocná výstavba 2014-12-31 cca 3000 EUR
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2012-06-22 10600
peniaze sporenie 2020-12-31 cca 8200
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Úver na bývanie 2020
Spotrebný úver na čokoľvek 2019
Spotrebný úver na čokoľvek 2019
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
stavby a pozemky/rodinný dom a pozemky (zastavané plochy a nádvoria, záhrada) kúpna zmluva 2007-04-03 71 366,93
stavby/prístavba predsiene k rodinnému domu svojpomocná výstavba 2012-12-31 cca 8000 EUR
príručný sklad náradia svojpomocná výstavba 2011-10-01 cca 350 EUR
stavby/zimná záhrada svojpomocná výstavba 2014-12-31 cca 3000 EUR
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2012-06-22 10600
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Úver na bývanie 2013
Spotrebný úver na čokoľvek 2019
Spotrebný úver na čokoľvek 2019
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemky/zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2007-04-03
pozemky/záhrady kúpna zmluva 2007-04-03
pozemky/zastavané plochy a nádvoria geometrický plán č. 623/2012 2012-05-28
pozemky/zastavané plochy a nádvoria geometrický plán č. 623/2012 2012-05-28
pozemky/zastavané plochy a nádvoria geometrický plán č. 1725/2012 2012-12-12
stavby/rodinný dom s prístavbou kúpna zmluva 2007-04-03
stavby/prístavba predsiene k rodinnému domu svojpomocná výstavba 2012-12-31
príručný sklad náradia svpjpomocná výstavba 2011-10-01
stavby/zimná záhrada svojpomocná výstavba 2014-12-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2012-06-22 10600
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Úver na bývanie 2013
Spotrebný úver na Čokoľvek 2017
Spotrebný úver na Čokoľvek 2018
Spotrebný úver na Čokoľvek 2018
Spotrebný úver na Čokoľvek 2018
povolené prečerpanie 2018
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pzemky/zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2007-04-03
pozemky/záhrady kúpna zmluva 2007-04-03
pozemky/zastavané plochy a nádvoria geometrický plán č. 623/2012 2012-05-28
pozemky/zastavané plochy a nádvoria geometrický plán č. 623/2012 2012-05-28
pozemky/zastavané plochy a nádvoria geometrický plán č. 1725/2012 2012-12-12
stavby/rodinný dom s prístavbou kúpna zmluva 2007-04-03
stavby/prístavba predsiene k rodinnému domu svojpomocná výstavba 2012-12-31
stavby/príručný sklad náradia svojpomocná výstavba 2011-10-01
stavby/zimná záhrada svojpomocná výstavba 2014-12-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2012-06-22 10600
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Úver na bývanie 2013
Spotrebný úver na Čokoľvek 2017
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemky/zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2007-04-03
pozemky/záhrady kúpna zmluva 2007-04-03
pozemky/zastavané plochy a nádvoria geometrický plán č. 623/2012 2012-05-28
pozemky/zastavané plochy a nádvoria geometrický plán č. 623/2012 2012-05-28
pozemky/zastavané plochy a nádvoria geometrický plán č. 1725/2012 2012-12-12
stavby/rodinný dom s prístavbou kúpna zmluva 2007-04-03
stavby/prístavba predsiene k rodinnému domu svojpomocná výstavba 2012-12-31
stavby/príručný sklad náradia svojpomocná výstavba 2011-10-01
stavby/zimná záhrada svojpomocná výstavba 2014-12-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2012-06-22 10600 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Úver na bývanie 2013
Spotrebný úver na Čokoľvek 2015
Spotrebný úver na Čokoľvek 2016
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemky/zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2007-04-03
pozemky/záhrady kúpna zmluva 2007-04-03
pozemky/zastavané plochy a nádvoria geometrický plán č. 623/2012 2012-05-28
pozemky/zastavané plochy a nádvoria geometrický plán č. 623/2012 2012-05-28
pozemky/zastavané plochy a nádvoria geometrický plán č. 1725/2012 2012-12-12
stavby/rodinný dom s prístavbou kúpna zmluva 2007-04-03
stavby/prístavba predsiene k rodinnému domu svojpomocná výstavba 2012-12-31
stavby/príručný sklad náradia svojpomocná výstavba 2011-10-01
stavby/zimná záhrada svojpomocná výstavba 2014-12-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2012-06-22
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Úver na bývanie 2013
Spotrebný úver na Čokoľvek 2015
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemky/zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2007-04-03
pozemky/záhrady kúpna zmluva 2007-04-03
pozemky/zastavané plochy a nádvoria geometrický plán č. 623/2012 2012-05-28
pozemky/zastavané plochy a nádvoria geometrický plán č. 623/2012 2012-05-28
pozemky/zastavané plochy a nádvoria geometrický plán č. 1725/2012 2012-12-12
stavby/rodinný dom s prístavbou kúpna zmluva 2007-04-03
stavby/prístavba predsiene k rodinnému domu svojpomocná výstavba 2012-12-31
stavby/príručný sklad náradia svojpomocná výstavba 2011-10-01
stavby/zimná záhrada svojpomocná výstavba 2014-12-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2012-06-22
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemky/zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2007-04-03
pozemky/záhrady kúpna zmluva 2007-04-03
pozemky/ zastavané plochy a nádvoria geometrický plán č. 623/2012 2012-05-28
pozemky/zastavané plochy a nádvoria geometrický plán č. 623/2012 2012-05-28
stavby/ rodinný dom s prístavbou kúpna zmluva 2007-04-03
stavby/príručný sklad náradia ( záhradná chatka) svojpomocná výstavba 2011-10-01
stavby/prístavba predsiene k rodinnému domu svojpomocná výstavba 2012-12-31
pozemky/zastavané plochy a nádvoria geometrický plán č. 1725/2012 z 12.12.2012 2012-12-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2012-06-22
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemky/zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2007-04-03
pozemky/záhrady kúpna zmluva 2007-04-03
pozemky/ zastavané plochy a nádvoria geometrický plán č. 623/2012 2012-05-28
pozemky/zastavané plochy a nádvoria geometrický plán č. 623/2012 2012-05-28
stavby/ rodinný dom s prístavbou kúpna zmluva 2007-04-03
stavby/príručný sklad náradia ( záhradná chatka) svojpomocná výstavba 2011-10-01
stavby/prístavba predsiene k rodinnému domu svojpomocná výstavba 2012-12-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2012-06-22
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemky/zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2007-04-03
pozemky/záhrady kúpna zmluva 2007-04-03
stavby/rodinný dom kúpna zmluva 2007-04-03
stavby/príručný sklad náradia( záhradná chatka) svojpomocná výstavba 2011-10-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (2)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/5/05/2013 (rtf, 62 KB) 2013-05-04 2 Kv 77/06/1100 § 171 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/4/04/2013 (rtf, 96 KB) 2013-03-26 2 Kv 6/12/1100 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.