JUDr. Peter Jenčík

The prosecutor is appointed to Úrad špeciálnej prokuratúry.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

We register the prosecutor as vedúci oddelenia korupcie odboru všeobecnej kriminality ÚŠP GP SR at the prosecutors' office Úrad špeciálnej prokuratúry.

Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Rodinný dom dedičstvo 2013-01-15 0 50000
Zastavaná plocha kúpna zmluva 2013-06-24 37492 37000
Orná pôda Dedenie 2013-01-15 0 3000
Rodinný dom výstavba 2015-03-01 250000 250000
Ostatné plochy kúpna zmluva 2013-06-24 37000 37000
Orná pôda darovacia zmluva 2003-03-31 0 3000
Garáž výstavba 2019 20000 20000
Vinica kúpna zmluva 2022-02-18 3080 3080
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Osobné motorové vozidlo Toyota Rav 4 2,0 kúpna zmluva 2010-05-11 28000 28000
Osobné motorové vozidlo Suzuki Ignis 1,3 kúpna zmluva 2006-06-02 13610 13610
Hypotekárny úver zmluva o HÚ 2014-08-19 200000 200000
Osobné motorové vozidlo Toyota Rav4 2021 kúpna zmluva 2021-30-04 32300 32300
Bezúčelový úver Zmluva o BU 2019-09-11 12000 12000
Peniaze na účte úver, príjem z platu 2022-12-31 10000 10000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Vklad na účte šetrenie postupne v priebehu 2023 15000 15000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Numizmatika 17000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver na výstavbu domu 2014-08-01
bezúčelový úver 2019-09-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Rodinný dom dedičstvo 2013-01-15 0 50000
Zastavaná plocha kúpna zmluva 2013-06-24 37492 37000
Orná pôda Dedenie 2013-01-15 0 3000
Rodinný dom výstavba 2015-03-01 250000 250000
Ostatné plochy kúpna zmluva 2013-06-24 37000 37000
Orná pôda darovacia zmluva 2003-03-31 0 3000
Garáž výstavba 2019 20000 20000
Vinica kúpna zmluva 2022-02-18 3080 3080
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Osobné motorové vozidlo Toyota Rav 4 2,0 kúpna zmluva 2010-05-11 28000 28000
Osobné motorové vozidlo Suzuki Ignis 1,3 kúpna zmluva 2006-06-02 13610 13610
Hypotekárny úver zmluva o HÚ 2014-08-19 200000 200000
Osobné motorové vozidlo Toyota Rav4 2021 kúpna zmluva 2021-30-04 32300 32300
Bezúčelový úver Zmluva o BU 2019-09-11 12000 12000
Peniaze na účte úver, príjem z platu 2022-12-31 10000 10000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Vklad na účte šetrenie postupne v priebehu 2022 10000 10000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver na výstavbu domu 2014-08-01
bezúčelový úver 2019-09-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Rodinný dom dedičstvo 2013-01-15 0 50000
Zastavaná plocha kúpna zmluva 2013-06-24 37492 37000
Orná pôda Dedenie 2013-01-15 0 3000
Rodinný dom výstavba 2015-03-01 250000 250000
Ostatné plochy kúpna zmluva 2013-06-24 37000 37000
Orná pôda darovacia zmluva 2003-03-31 0 3000
Garáž výstavba 2019 20000 20000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2010-05-11 28000 28000
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2006-06-02 13610 13610
Hypotekárny úver zmluva o HÚ 2014-08-19 200000 200000
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2019-09-10 5700 5700
Bezúčelový úver Zmluva o BU 2019-09-11 12000 12000
Peniaze na účte úver, príjem z platu 2019-12-31 36000 36000
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2021-05-10 32390 32390
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Vklad na účte šetrenie postupne v priebehu 2020 36000 36000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Zbierka 17000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver na výstavbu domu 2014-08-01
bezúčelový úver 2019-09-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Rodinný dom dedičstvo 2013-01-15 0 50000
Zastavaná plocha kúpna zmluva 2013-06-24 37492 37000
Orná pôda Dedenie 2013-01-15 0 3000
Rodinný dom výstavba 2015-03-01 250000 250000
Ostatné plochy kúpna zmluva 2013-06-24 37000 37000
Orná pôda darovacia zmluva 2003-03-31 0 3000
Garáž výstavba 2019 20000 20000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2010-05-11 28000 28000
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2006-06-02 13610 13610
Hypotekárny úver zmluva o HÚ 2014-08-19 200000 200000
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2019-09-10 5700 5700
Bezúčelový úver Zmluva o BU 2019-09-11 12000 12000
Peniaze na účte úver, príjem z platu 2019-12-31 36000 36000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Vklad na účte šetrenie postupne v priebehu 2020 36000 36000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Zbierka 17000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver na výstavbu domu 2014-08-01
bezúčelový úver 2019-09-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Rodinný dom dedičstvo 2013-01-15 0 50000
Zastavaná plocha kúpna zmluva 2013-06-24 37492 37000
Orná pôda Dedenie 2013-01-15 0 3000
Rodinný dom výstavba 2015-03-01 250000 250000
Ostatné plochy kúpna zmluva 2013-06-24 37000 37000
Orná pôda darovacia zmluva 2003-03-31 0 3000
Garáž výstavba 2019 20000 20000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Osobné motorové vozidlo Toyota Rav 4 2,0 kúpna zmluva 2010-05-11 28000 28000
Osobné motorové vozidlo Suzuki Ignis 1,3 kúpna zmluva 2006-06-02 13610 13610
Hypotekárny úver zmluva o HÚ 2014-08-19 200000 200000
Osobné motorové vozidlo Volvo XC 90 2,5 kúpna zmluva 2015-06-25 25000 25000
Bezúčelový úver Zmluva o BU 2019-09-11 12000 12000
Peniaze na účte úver, príjem z platu 2019-12-31 15000 15000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver na výstavbu domu 2014-08-01
bezúčelový úver 2019-09-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rodinný dom dedičstvo 2013-01-15
Zastavaná plocha kúpna zmluva 2013-06-24
Orná pôda Dedenie 2013-01-15
Rodinný dom výstavba 2015-03-01
Ostatné plochy kúpna zmluva 2013-06-24
Orná pôda darovacia zmluva 2003-03-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2010-05-11 28000 28000
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2006-06-02 13610 13610
Hypotekárny úver zmluva o HÚ 2014-08-19 200000 200000
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2015-06-25 25000 25000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver na výstavbu domu 2014-08-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rodinný dom dedičstvo 2013-01-15
Zastavaná plocha kúpna zmluva 2013-06-24
Orná pôda Dedenie 2013-01-15
Rodinný dom výstavba 2015-03-01
Ostatné plochy kúpna zmluva 2013-06-24
Orná pôda darovacia zmluva 2003-03-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2010-05-11 28000 28000
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2006-06-02 13610 13610
Hypotekárny úver zmluva o HÚ 2014-08-19 200000 200000
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2015-06-25 25000 25000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver na výstavbu domu 2014-08-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpna zmluva 2005-01-19
Podiel na spol. častiach a zariadeniach byt domu kúpna zmluva 2005-05-19
Rodinný dom dedičstvo 2013-01-15
Zastavaná plocha kúpna zmluva 2013-06-24
Orná pôda Dedenie 2013-01-15
Rodinný dom výstavba 2015-03-01
Ostatné plochy kúpna zmluva 2013-06-24
Orná pôda darovacia zmluva 2003-03-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2010-05-11 28000 28000
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2006-06-02 13610 13610
Vklad v peňažnom ústave úspory 2016-12-31 30000 30000
Hypotekárny úver zmluva o HÚ 2014-08-19 200000 200000
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2015-06-25 25000 25000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver na výstavbu domu 2014-08-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpna zmluva 2005-01-19
Rodinný dom darovacia zmluva 2003-03-31
Orná pôda darovacia zmluva 2003-03-31
Zastavaná plocha darovacia zmluva 2003-03-31
Záhrada Darovacia zmluva 2003-03-31
Podiel na spol. častiach a zariadeniach byt domu kúpna zmluva 2005-05-19
Rodinný dom dedičstvo 2013-01-15
Stavebný pozemok kúpna zmluva 2013-06-24
Orná pôda Dedenie 2013-01-15
Rozostavaný rodinný dom výstavba 2015-03-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2010-05-11
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2006-06-02
Vklad v peňažnom ústave úspory 2014-12-31
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2015-06-25
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver na pozemok jún 2013
Hypotekárny úver na výstavbu domu 2014-08-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpna zmluva 2005-01-19
Rodinný dom darovacia zmluva 2003-03-31
Orná pôda darovacia zmluva 2003-03-31
Zastavaná plocha darovacia zmluva 2003-03-31
Záhrada Darovacia zmluva 2003-03-31
Podiel na spol. častiach a zariadeniach byt domu kúpna zmluva 2005-05-19
Rodinný dom dedičstvo 2013-01-15
Stavebný pozemok kúpna zmluva 2013-06-24
Orná pôda Dedenie 2013-01-15
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2010-05-11
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2006-06-02
Vklad v peňažnom ústave úspory 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpna zmluva 2005-01-19
Rodinný dom darovacia zmluva 2003-03-31
Orná pôda darovacia zmluva 2003-03-31
Zastavaná plocha darovacia zmluva 2003-03-31
Záhrada Darovacia zmluva 2003-03-31
Podiel na spol. častiach a zariadeniach byt domu kúpna zmluva 2005-05-19
Rodinný dom dedičstvo 2013-01-15
Stavebný pozemok kúpna zmluva 2013-06-24
Orná pôda Dedenie 2013-01-15
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2010-05-11
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2006-06-02
Vklad v peňažnom ústave úspory 2013-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpna zmluva 2005-01-19
Rodinný dom darovacia zmluva 2003-03-31
Orná pôda darovacia zmluva 2003-03-31
Zastavaná plocha darovacia zmluva 2003-03-31
Záhrada Darovacia zmluva 2003-03-31
Podiel na spol. častiach a zariadeniach byt domu kúpna zmluva 2005-05-19
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2010-05-11
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2006-06-02
Vklad v peňažnom ústave úspory 2012-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpna zmluva 2005-01-19
Rodinný dom darovacia zmluva 2003-03-31
Orná pôda darovacia zmluva 2003-03-31
Zastavaná plocha darovacia zmluva 2003-03-31
Záhrada Darovacia zmluva 2003-03-31
Podiel na spol. častiach a zariadeniach byt domu kúpna zmluva 2005-05-19
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2010-05-11
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2006-06-02
Vklad v peňažnom ústave úspory 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (27)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/38/01/2017 2017-02-03 VII/1 Gv 200/12/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/47/09/2016 2016-09-30 VII/2 Gv 146/13/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/515/09/2015 2015-10-13 VII/2 Gv 10/11/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2497/09/2023 2023-10-26 VII/2 Gv 23/22/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/164/03/2015 (rtf, 50 KB) 2015-03-17 VII/1 Gv 51/15/1000 § 332 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/72/12/2013 (rtf, 66 KB) 2013-11-19 VII/2 Gv 34/09/1000 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2606/10/2022 2022-11-20 VII/1 Gv 227/17/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2100/08/2022 2022-09-02 VII/1 Gv 87/22/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/15/05/2012 (rtf, 220 KB) 2012-05-25 VII/1 Gv 10/08/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2038/11/2020 2020-11-27 VII/1 Gv 39/16/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2037/11/2020 2020-11-27 VII/1 Gv 38/16/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1539/08/2020 2020-09-18 VII/1 Gv 39/20/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/649/03/2020 2020-03-16 VII/1 Gv 156/17/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/290/03/2019 2019-05-15 VII/2 Gv 107/18/1000 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/250/08/2018 2018-09-04 VII/2 Gv 249/14/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2497/09/2023 (pdf, 118 KB) 2023-10-26 VII/2 Gv 23/22/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2606/10/2022 (pdf, 157 KB) 2022-11-20 VII/1 Gv 227/17/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2100/08/2022 (pdf, 142 KB) 2022-09-02 VII/1 Gv 87/22/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2038/11/2020 (pdf, 110 KB) 2020-11-27 VII/1 Gv 39/16/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2037/11/2020 (pdf, 118 KB) 2020-11-27 VII/1 Gv 38/16/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1539/08/2020 (pdf, 149 KB) 2020-09-18 VII/1 Gv 39/20/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/649/03/2020 (pdf, 129 KB) 2020-03-16 VII/1 Gv 156/17/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/290/03/2019 (pdf, 309 KB) 2019-05-15 VII/2 Gv 107/18/1000 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/250/08/2018 (pdf, 95 KB) 2018-09-04 VII/2 Gv 249/14/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/38/01/2017 (pdf, 112 KB) 2017-02-03 VII/1 Gv 200/12/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/47/09/2016 (pdf, 94 KB) 2016-09-30 VII/2 Gv 146/13/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/515/09/2015 (pdf, 98 KB) 2015-10-13 VII/2 Gv 10/11/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.