JUDr. Peter Jenčík

Pôsobí na prokuratúre Úrad špeciálnej prokuratúry.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Prokurátora evidujeme v pozícii vedúci oddelenia korupcie odboru všeobecnej kriminality ÚŠP GP SR na prokuratúre Úrad špeciálnej prokuratúry.

Pôsobisko: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Rodinný dom dedičstvo 15.01.2013 0 50000
Zastavaná plocha kúpna zmluva 24.06.2013 37492 37000
Orná pôda Dedenie 15.01.2013 0 3000
Rodinný dom výstavba 01.03.2015 250000 250000
Ostatné plochy kúpna zmluva 24.06.2013 37000 37000
Orná pôda darovacia zmluva 31.03.2003 0 3000
Garáž výstavba 2019 20000 20000
Vinica kúpna zmluva 18.02.2022 3080 3080
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Osobné motorové vozidlo Toyota Rav 4 2,0 kúpna zmluva 11.05.2010 28000 28000
Osobné motorové vozidlo Suzuki Ignis 1,3 kúpna zmluva 02.06.2006 13610 13610
Hypotekárny úver zmluva o HÚ 19.08.2014 200000 200000
Osobné motorové vozidlo Toyota Rav4 2021 kúpna zmluva 2021-30-04 32300 32300
Bezúčelový úver Zmluva o BU 11.09.2019 12000 12000
Peniaze na účte úver, príjem z platu 31.12.2022 10000 10000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Vklad na účte šetrenie postupne v priebehu 2022 10000 10000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver na výstavbu domu 01.08.2014
bezúčelový úver 01.09.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Rodinný dom dedičstvo 15.01.2013 0 50000
Zastavaná plocha kúpna zmluva 24.06.2013 37492 37000
Orná pôda Dedenie 15.01.2013 0 3000
Rodinný dom výstavba 01.03.2015 250000 250000
Ostatné plochy kúpna zmluva 24.06.2013 37000 37000
Orná pôda darovacia zmluva 31.03.2003 0 3000
Garáž výstavba 2019 20000 20000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 11.05.2010 28000 28000
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 02.06.2006 13610 13610
Hypotekárny úver zmluva o HÚ 19.08.2014 200000 200000
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 10.09.2019 5700 5700
Bezúčelový úver Zmluva o BU 11.09.2019 12000 12000
Peniaze na účte úver, príjem z platu 31.12.2019 36000 36000
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 10.05.2021 32390 32390
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Vklad na účte šetrenie postupne v priebehu 2020 36000 36000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Zbierka 17000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver na výstavbu domu 01.08.2014
bezúčelový úver 01.09.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Rodinný dom dedičstvo 15.01.2013 0 50000
Zastavaná plocha kúpna zmluva 24.06.2013 37492 37000
Orná pôda Dedenie 15.01.2013 0 3000
Rodinný dom výstavba 01.03.2015 250000 250000
Ostatné plochy kúpna zmluva 24.06.2013 37000 37000
Orná pôda darovacia zmluva 31.03.2003 0 3000
Garáž výstavba 2019 20000 20000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 11.05.2010 28000 28000
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 02.06.2006 13610 13610
Hypotekárny úver zmluva o HÚ 19.08.2014 200000 200000
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 10.09.2019 5700 5700
Bezúčelový úver Zmluva o BU 11.09.2019 12000 12000
Peniaze na účte úver, príjem z platu 31.12.2019 36000 36000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Vklad na účte šetrenie postupne v priebehu 2020 36000 36000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Zbierka 17000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver na výstavbu domu 01.08.2014
bezúčelový úver 01.09.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Rodinný dom dedičstvo 15.01.2013 0 50000
Zastavaná plocha kúpna zmluva 24.06.2013 37492 37000
Orná pôda Dedenie 15.01.2013 0 3000
Rodinný dom výstavba 01.03.2015 250000 250000
Ostatné plochy kúpna zmluva 24.06.2013 37000 37000
Orná pôda darovacia zmluva 31.03.2003 0 3000
Garáž výstavba 2019 20000 20000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Osobné motorové vozidlo Toyota Rav 4 2,0 kúpna zmluva 11.05.2010 28000 28000
Osobné motorové vozidlo Suzuki Ignis 1,3 kúpna zmluva 02.06.2006 13610 13610
Hypotekárny úver zmluva o HÚ 19.08.2014 200000 200000
Osobné motorové vozidlo Volvo XC 90 2,5 kúpna zmluva 25.06.2015 25000 25000
Bezúčelový úver Zmluva o BU 11.09.2019 12000 12000
Peniaze na účte úver, príjem z platu 31.12.2019 15000 15000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver na výstavbu domu 01.08.2014
bezúčelový úver 01.09.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodinný dom dedičstvo 15.01.2013
Zastavaná plocha kúpna zmluva 24.06.2013
Orná pôda Dedenie 15.01.2013
Rodinný dom výstavba 01.03.2015
Ostatné plochy kúpna zmluva 24.06.2013
Orná pôda darovacia zmluva 31.03.2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 11.05.2010 28000 28000
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 02.06.2006 13610 13610
Hypotekárny úver zmluva o HÚ 19.08.2014 200000 200000
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 25.06.2015 25000 25000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver na výstavbu domu 01.08.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodinný dom dedičstvo 15.01.2013
Zastavaná plocha kúpna zmluva 24.06.2013
Orná pôda Dedenie 15.01.2013
Rodinný dom výstavba 01.03.2015
Ostatné plochy kúpna zmluva 24.06.2013
Orná pôda darovacia zmluva 31.03.2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 11.05.2010 28000 28000
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 02.06.2006 13610 13610
Hypotekárny úver zmluva o HÚ 19.08.2014 200000 200000
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 25.06.2015 25000 25000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver na výstavbu domu 01.08.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt kúpna zmluva 19.01.2005
Podiel na spol. častiach a zariadeniach byt domu kúpna zmluva 19.05.2005
Rodinný dom dedičstvo 15.01.2013
Zastavaná plocha kúpna zmluva 24.06.2013
Orná pôda Dedenie 15.01.2013
Rodinný dom výstavba 01.03.2015
Ostatné plochy kúpna zmluva 24.06.2013
Orná pôda darovacia zmluva 31.03.2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 11.05.2010 28000 28000
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 02.06.2006 13610 13610
Vklad v peňažnom ústave úspory 31.12.2016 30000 30000
Hypotekárny úver zmluva o HÚ 19.08.2014 200000 200000
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 25.06.2015 25000 25000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver na výstavbu domu 01.08.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt kúpna zmluva 19.01.2005
Rodinný dom darovacia zmluva 31.03.2003
Orná pôda darovacia zmluva 31.03.2003
Zastavaná plocha darovacia zmluva 31.03.2003
Záhrada Darovacia zmluva 31.03.2003
Podiel na spol. častiach a zariadeniach byt domu kúpna zmluva 19.05.2005
Rodinný dom dedičstvo 15.01.2013
Stavebný pozemok kúpna zmluva 24.06.2013
Orná pôda Dedenie 15.01.2013
Rozostavaný rodinný dom výstavba 01.03.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 11.05.2010
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 02.06.2006
Vklad v peňažnom ústave úspory 31.12.2014
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 25.06.2015
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver na pozemok jún 2013
Hypotekárny úver na výstavbu domu 01.08.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt kúpna zmluva 19.01.2005
Rodinný dom darovacia zmluva 31.03.2003
Orná pôda darovacia zmluva 31.03.2003
Zastavaná plocha darovacia zmluva 31.03.2003
Záhrada Darovacia zmluva 31.03.2003
Podiel na spol. častiach a zariadeniach byt domu kúpna zmluva 19.05.2005
Rodinný dom dedičstvo 15.01.2013
Stavebný pozemok kúpna zmluva 24.06.2013
Orná pôda Dedenie 15.01.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 11.05.2010
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 02.06.2006
Vklad v peňažnom ústave úspory 31.12.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt kúpna zmluva 19.01.2005
Rodinný dom darovacia zmluva 31.03.2003
Orná pôda darovacia zmluva 31.03.2003
Zastavaná plocha darovacia zmluva 31.03.2003
Záhrada Darovacia zmluva 31.03.2003
Podiel na spol. častiach a zariadeniach byt domu kúpna zmluva 19.05.2005
Rodinný dom dedičstvo 15.01.2013
Stavebný pozemok kúpna zmluva 24.06.2013
Orná pôda Dedenie 15.01.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 11.05.2010
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 02.06.2006
Vklad v peňažnom ústave úspory 31.12.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt kúpna zmluva 19.01.2005
Rodinný dom darovacia zmluva 31.03.2003
Orná pôda darovacia zmluva 31.03.2003
Zastavaná plocha darovacia zmluva 31.03.2003
Záhrada Darovacia zmluva 31.03.2003
Podiel na spol. častiach a zariadeniach byt domu kúpna zmluva 19.05.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 11.05.2010
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 02.06.2006
Vklad v peňažnom ústave úspory 31.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt kúpna zmluva 19.01.2005
Rodinný dom darovacia zmluva 31.03.2003
Orná pôda darovacia zmluva 31.03.2003
Zastavaná plocha darovacia zmluva 31.03.2003
Záhrada Darovacia zmluva 31.03.2003
Podiel na spol. častiach a zariadeniach byt domu kúpna zmluva 19.05.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 11.05.2010
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 02.06.2006
Vklad v peňažnom ústave úspory 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (27)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/38/01/2017 03.02.2017 VII/1 Gv 200/12/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/47/09/2016 30.09.2016 VII/2 Gv 146/13/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/515/09/2015 13.10.2015 VII/2 Gv 10/11/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2497/09/2023 26.10.2023 VII/2 Gv 23/22/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/164/03/2015 17.03.2015 VII/1 Gv 51/15/1000 § 332 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/72/12/2013 19.11.2013 VII/2 Gv 34/09/1000 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2606/10/2022 20.11.2022 VII/1 Gv 227/17/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2100/08/2022 02.09.2022 VII/1 Gv 87/22/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/15/05/2012 25.05.2012 VII/1 Gv 10/08/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2038/11/2020 27.11.2020 VII/1 Gv 39/16/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2037/11/2020 27.11.2020 VII/1 Gv 38/16/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1539/08/2020 18.09.2020 VII/1 Gv 39/20/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/649/03/2020 16.03.2020 VII/1 Gv 156/17/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/290/03/2019 15.05.2019 VII/2 Gv 107/18/1000 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/250/08/2018 04.09.2018 VII/2 Gv 249/14/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2497/09/2023 26.10.2023 VII/2 Gv 23/22/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2606/10/2022 20.11.2022 VII/1 Gv 227/17/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2100/08/2022 02.09.2022 VII/1 Gv 87/22/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2038/11/2020 27.11.2020 VII/1 Gv 39/16/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2037/11/2020 27.11.2020 VII/1 Gv 38/16/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1539/08/2020 18.09.2020 VII/1 Gv 39/20/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/649/03/2020 16.03.2020 VII/1 Gv 156/17/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/290/03/2019 15.05.2019 VII/2 Gv 107/18/1000 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/250/08/2018 04.09.2018 VII/2 Gv 249/14/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/38/01/2017 03.02.2017 VII/1 Gv 200/12/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/47/09/2016 30.09.2016 VII/2 Gv 146/13/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/515/09/2015 13.10.2015 VII/2 Gv 10/11/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.