JUDr. Juraj Jevčák

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bardejov.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom, zastavané plochy,záhrady Kúpa RI 96/82 15.03.1982 2655 € 2655 €
pozemky D 515/82 25.10.1982 310 €
rodinný dom,zastavané plochy, záhrady Kúpa V 2097/98 03.08.1998 16597 € 16597 €
pozemky Dar. V 791/96 09.07.1996 324 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Osobné motorové vozidlo ŠKODA OCTAVIS 5E/ACD kúpa 20.06.2019 18.500 18.500
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom, zastavané plochy,záhrady Kúpa RI 96/82 15.03.1982 2655 € 2655 €
pozemky D 515/82 25.10.1982 310 €
rodinný dom,zastavané plochy, záhrady Kúpa V 2097/98 03.08.1998 16597 € 16597 €
pozemky Dar. V 791/96 09.07.1996 324 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Osobné motorové vozidlo ŠKODA OCTAVIS 5E/ACD kúpa 20.06.2019 18.500 18.500
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom Kúpa RI 96/82 15.03.1982
zastavané plochy Kúpa RI 96/82 15.03.1982
záhrady Kúpa RI 96/82 15.03.1982
pozemky D 515/82 25.10.1982
orná pôda D 515/82 25.10.1982
orná pôda D 515/82 25.10.1982
rodinný dom Kúpa v 2097/98 03.08.1998
zastavané plochy Kúpa V 2097/98 03.08.1998
záhrady Kúpa V 2097/98 03.08.1998
pozemky D 515/82 25.10.1982
ostatné plochy D 515/82 25.10.1982
orná pôda D 515/82 25.10.1982
orná pôda Dar. V 791/96 09.07.1996
pozemky Dar. V 791/96 09.07.1996
pozemky Dar. V 791/96 09.07.1996
lesné pozemky Dar. V 791/96 09.07.1996
orná pôda Dar. V 791/96 09.07.1996
orná pôda Dar. V 791/96 09.07.1996
orná pôda Dar. V 791/96 09.07.1996
orná pôda Dar. V 791/96 09.07.1996
trv. porast Dar. V 791/96 09.07.1996
ostatné plochy 2006/HB 30.01.2006
pozemky D 515/82 25.10.1982
pozemky D 515/82 25.10.1982
urbárske pozemky D 515/82 25.10.1982
urbárske pozemke D 515/82 25.10.1982
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom Kúpa RI 96/82 15.03.1982
zastavané plochy Kúpa RI 96/82 15.03.1982
záhrady Kúpa RI 96/82 15.03.1982
pozemky D 515/82 25.10.1982
orná pôda D 515/82 25.10.1982
orná pôda D 515/82 25.10.1982
rodinný dom Kúpa v 2097/98 03.08.1998
zastavané plochy Kúpa V 2097/98 03.08.1998
záhrady Kúpa V 2097/98 03.08.1998
pozemky D 515/82 25.10.1982
ostatné plochy D 515/82 25.10.1982
orná pôda D 515/82 25.10.1982
orná pôda Dar. V 791/96 09.07.1996
pozemky Dar. V 791/96 09.07.1996
pozemky Dar. V 791/96 09.07.1996
lesné pozemky Dar. V 791/96 09.07.1996
orná pôda Dar. V 791/96 09.07.1996
orná pôda Dar. V 791/96 09.07.1996
orná pôda Dar. V 791/96 09.07.1996
orná pôda Dar. V 791/96 09.07.1996
trv. porast Dar. V 791/96 09.07.1996
ostatné plochy 2006/HB 30.01.2006
pozemky D 515/82 25.10.1982
pozemky D 515/82 25.10.1982
urbárske pozemky D 515/82 25.10.1982
urbárske pozemke D 515/82 25.10.1982
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kpúpna zmluva 08.09.2003 14 275,-€ 14 275,-€
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom Kúpa RI 96/82 15.03.1982
zastavané plochy Kúpa RI 96/82 15.03.1982
záhrady Kúpa RI 96/82 15.03.1982
pozemky D 515/82 25.10.1982
orná pôda D 515/82 25.10.1982
orná pôda D 515/82 25.10.1982
rodinný dom Kúpa v 2097/98 03.08.1998
zastavané plochy Kúpa V 2097/98 03.08.1998
záhrady Kúpa V 2097/98 03.08.1998
pozemky D 515/82 25.10.1982
ostatné plochy D 515/82 25.10.1982
orná pôda D 515/82 25.10.1982
orná pôda Dar. V 791/96 09.07.1996
pozemky Dar. V 791/96 09.07.1996
pozemky Dar. V 791/96 09.07.1996
lesné pozemky Dar. V 791/96 09.07.1996
orná pôda Dar. V 791/96 09.07.1996
orná pôda Dar. V 791/96 09.07.1996
orná pôda Dar. V 791/96 09.07.1996
orná pôda Dar. V 791/96 09.07.1996
trv. porast Dar. V 791/96 09.07.1996
ostatné plochy 2006/HB 30.01.2006
pozemky D 515/82 25.10.1982
pozemky D 515/82 25.10.1982
urbárske pozemky D 515/82 25.10.1982
urbárske pozemke D 515/82 25.10.1982
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kpúpna zmluva 08.09.2003 14 275,-€ 14 275,-€
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom Kúpa RI 96/82 15.03.1982
zastavané plochy Kúpa RI 96/82 15.03.1982
záhrady Kúpa RI 96/82 15.03.1982
pozemky D 515/82 25.10.1982
orná pôda D 515/82 25.10.1982
orná pôda D 515/82 25.10.1982
rodinný dom Kúpa v 2097/98 03.08.1998
zastavané plochy Kúpa V 2097/98 03.08.1998
záhrady Kúpa V 2097/98 03.08.1998
pozemky D 515/82 25.10.1982
ostatné plochy D 515/82 25.10.1982
orná pôda D 515/82 25.10.1982
orná pôda Dar. V 791/96 09.07.1996
pozemky Dar. V 791/96 09.07.1996
pozemky Dar. V 791/96 09.07.1996
lesné pozemky Dar. V 791/96 09.07.1996
orná pôda Dar. V 791/96 09.07.1996
orná pôda Dar. V 791/96 09.07.1996
orná pôda Dar. V 791/96 09.07.1996
orná pôda Dar. V 791/96 09.07.1996
trv. porast Dar. V 791/96 09.07.1996
ostatné plochy 2006/HB 30.01.2006
pozemky D 515/82 25.10.1982
pozemky D 515/82 25.10.1982
urbárske pozemky D 515/82 25.10.1982
urbárske pozemke D 515/82 25.10.1982
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kpúpna zmluva 08.09.2003
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom Kúpa RI 96/82 15.03.1982
zastavané plochy Kúpa RI 96/82 15.03.1982
záhrady Kúpa RI 96/82 15.03.1982
pozemky D 515/82 25.10.1982
orná pôda D 515/82 25.10.1982
orná pôda D 515/82 25.10.1982
rodinný dom Kúpa v 2097/98 03.08.1998
zastavané plochy Kúpa V 2097/98 03.08.1998
záhrady Kúpa V 2097/98 03.08.1998
pozemky D 515/82 25.10.1982
ostatné plochy D 515/82 25.10.1982
orná pôda D 515/82 25.10.1982
orná pôda Dar. V 791/96 09.07.1996
pozemky Dar. V 791/96 09.07.1996
pozemky Dar. V 791/96 09.07.1996
lesné pozemky Dar. V 791/96 09.07.1996
orná pôda Dar. V 791/96 09.07.1996
orná pôda Dar. V 791/96 09.07.1996
orná pôda Dar. V 791/96 09.07.1996
orná pôda Dar. V 791/96 09.07.1996
trv. porast Dar. V 791/96 09.07.1996
ostatné plochy 2006/HB 30.01.2006
pozemky D 515/82 25.10.1982
pozemky D 515/82 25.10.1982
urbárske pozemky D 515/82 25.10.1982
urbárske pozemke D 515/82 25.10.1982
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kpúpna zmluva 08.09.2003
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
učiteľ CZUŠ Bardejov 688,47,-€
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom Kúpa RI 96/82 15.03.1982
zastavané plochy Kúpa RI 96/82 15.03.1982
záhrady Kúpa RI 96/82 15.03.1982
pozemky D 515/82 25.10.1982
orná pôda D 515/82 25.10.1982
orná pôda D 515/82 25.10.1982
rodinný dom Kúpa v 2097/98 03.08.1998
zastavané plochy Kúpa V 2097/98 03.08.1998
záhrady Kúpa V 2097/98 03.08.1998
pozemky D 515/82 25.10.1982
ostatné plochy D 515/82 25.10.1982
orná pôda D 515/82 25.10.1982
orná pôda Dar. V 791/96 09.07.1996
pozemky Dar. V 791/96 09.07.1996
pozemky Dar. V 791/96 09.07.1996
lesné pozemky Dar. V 791/96 09.07.1996
orná pôda Dar. V 791/96 09.07.1996
orná pôda Dar. V 791/96 09.07.1996
orná pôda Dar. V 791/96 09.07.1996
orná pôda Dar. V 791/96 09.07.1996
trv. porast Dar. V 791/96 09.07.1996
ostatné plochy 2006/HB 30.01.2006
pozemky D 515/82 25.10.1982
pozemky D 515/82 25.10.1982
urbárske pozemky D 515/82 25.10.1982
urbárske pozemke D 515/82 25.10.1982
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kpúpna zmluva 08.09.2003
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
učiteľ na CZUŠ sv. J. Bosca Bardejov 1567.50,-€
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom Kúpa RI 96/82 15.03.1982
zastavané plochy Kúpa RI 96/82 15.03.1982
záhrady Kúpa RI 96/82 15.03.1982
pozemky D 515/82 25.10.1982
orná pôda D 515/82 25.10.1982
orná pôda D 515/82 25.10.1982
rodinný dom Kúpa v 2097/98 03.08.1998
zastavané plochy Kúpa V 2097/98 03.08.1998
záhrady Kúpa V 2097/98 03.08.1998
pozemky D 515/82 25.10.1982
ostatné plochy D 515/82 25.10.1982
orná pôda D 515/82 25.10.1982
orná pôda Dar. V 791/96 09.07.1996
pozemky Dar. V 791/96 09.07.1996
pozemky Dar. V 791/96 09.07.1996
lesné pozemky Dar. V 791/96 09.07.1996
orná pôda Dar. V 791/96 09.07.1996
orná pôda Dar. V 791/96 09.07.1996
orná pôda Dar. V 791/96 09.07.1996
orná pôda Dar. V 791/96 09.07.1996
trv. porast Dar. V 791/96 09.07.1996
ostatné plochy 2006/HB 30.01.2006
pozemky D 515/82 25.10.1982
pozemky D 515/82 25.10.1982
urbárske pozemky D 515/82 25.10.1982
urbárske pozemke D 515/82 25.10.1982
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kpúpna zmluva 08.09.2003
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
učiteľ na CZUŠ sv. J. Bosca Bardejov 2025,20,-€ r. 2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom Kúpa RI 96/82 15.03.1982
zastavané plochy Kúpa RI 96/82 15.03.1982
záhrady Kúpa RI 96/82 15.03.1982
pozemky D 515/82 25.10.1982
orná pôda D 515/82 25.10.1982
orná pôda D 515/82 25.10.1982
rodinný dom Kúpa V 2097/98 03.08.1998
zastavané plochy Kúpa V 2097/98 03.08.1998
záhrady Kúpa V 2097/98 03.08.1998
pozemky D 515/82 25.10.1982
ostatné plochy D 515/82 25.10.1982
orná pôda D 515/82 25.10.1982
orná pôda dar. V 791/96 09.07.1996
pozemky dar. V 791/96 09.07.1996
pozemky dar. V 791/96 09.07.1996
lesné pozemky dar. V 791/96 09.07.1996
orná pôda dar. V 791/96 09.07.1996
orná pôda dar. V 791/96 09.07.1996
orná pôda dar. V 791/96 09.07.1996
orná pôda dar. V 791/96 09.07.1996
trvalý tr. porast dar. V 791/96 09.07.1996
ostatné plochy rešt. č. 2006/HB 30.01.2006
pozemky D 515/82 25.10.1982
pozemky D 515/82 25.10.1982
urbárske pozemky D 515/82 25.10.1982
urbárske pozemky D 515/82 25.10.1982
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 08.09.2003
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
učiteľ na CZUŠ sv. J. Bosca Bardejov 2025,20€ r. 2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.