Mgr. Katarína Jurčová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Piešťany.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavaná plocha a nádvorie - pozemok, na ktorom je dvor kúpna zmluva V 2854/11, následne dohoda o vyporiadaní BSM 2012-01-10 14.592,-Eur 14.592,-Eur
zastavané plochy a nádvoria- rodinný dom dohoda o vyporiadaní BSM V 2388/14 2014-09-23 250.000,-Eur 250.000,-Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad na sporiacom podúčte v Tatra banke SK59 1100 0000 0059 0441 5244 úspory zo mzdy 2002-09-01 141.000,-Eur 141.000,-Eur
vklad na bežnom účte v Tatra banke SK 1100 0000 0026 1873 9666 úspory zo mzdy 2002-09-01 14.102,06,-Eur 14.102,06,-Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavaná plocha a nádvorie - pozemok, na ktorom je dvor kúpna zmluva V 2854/11, následne dohoda o vyporiadaní BSM 2012-01-10 14.592,-Eur 14.592,-Eur
zastavané plochy a nádvoria- rodinný dom dohoda o vyporiadaní BSM V 2388/14 2014-09-23 250.000,-Eur 250.000,-Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad na sporiacom podúčte v Tatra banke SK59 1100 0000 0059 0441 5244 úspory zo mzdy 2002-09-01 60.000,-Eur 60.000,-Eur
vklad na bežnom účte v Prima banke SK97 5600 0000 0059 0510 1001 úspory zo mzdy 2019-03-11 17.984,-Eur 17.984,-Eur
vklad na bežnom účte v Tatra banke SK 1100 0000 0026 1873 9666 úspory zo mzdy 2002-09-01 9.350,-Eur 9.350,-Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavaná plocha a nádvorie - pozemok, na ktorom je dvor kúpna zmluva V 2854/11, následne dohoda o vyporiadaní BSM 2012-01-10 14.592,-Eur 14.592,-Eur
zastavané plochy a nádvoria- rodinný dom dohoda o vyporiadaní BSM V 2388/14 2014-09-23 250.000,-Eur 250.000,-Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad na sporiacom podúčte v Tatra banke SK59 1100 0000 0059 0441 5244 úspory zo mzdy 2002-09-01 96.000,-Eur 96.000,-Eur
vklad na bežnom účte v Prima banke SK97 5600 0000 0059 0510 1001 úspory zo mzdy 2019-03-11 21.691,-Eur 21.691,-Eur
vklad na bežnom účte v Tatra banke SK 1100 0000 0026 1873 9666 úspory zo mzdy 2002-09-01 7.470,-Eur 7.470,-Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavaná plocha a nádvorie - pozemok, na ktorom je dvor kúpna zmluva V 2854/11, následne dohoda o vyporiadaní BSM 2012-01-10 14.592,-Eur 14.592,-Eur
zastavané plochy a nádvoria- rodinný dom dohoda o vyporiadaní BSM V 2388/14 2014-09-23 250.000,-Eur 250.000,-Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad na sporiacom podúčte v Tatra banke SK59 1100 0000 0059 0441 5244 úspory zo mzdy 2002-09-01 60.000,-Eur 60.000,- Eur
vklad na bežnom účte v Prima banke SK97 5600 0000 0059 0510 1001 úspory zo mzdy 2019-03-11 17.788,08 Eur 17.788,08 Eur
vklad na bežnom účte v Tatra banke SK 1100 0000 0026 1873 9666 úspory zo mzdy 2002-09-01 8.111,08 Eur 8.111,08 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver (zmluva č. 2013120240) 2013-10-22
hypotekárny úver (zmluva č.2001011660) 2001-10-26
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2012-01-10 14.592,-Eur
zastavané plochy a nádvoria stavba 2013-11-29 250.000,-Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad na sporiacom podúčte v Tatra banke SK59 1100 0000 0059 0441 5244 úspory zo mzdy 2002-09-01 23.001,41 Eur 23.001,41 Eur
vklad na bežnom účte v Prima banke SK97 5600 0000 0059 0510 1001 úspory zo mzdy 2019-03-11 10 545,90 Eur 10.545,90 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver (zmluva č. 2013120240) 2013-10-22
hypotekárny úver (zmluva č.2001011660) 2001-10-26
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2012-01-10
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2012-01-10
zastavané plochy a nádvoria stavba 2013-11-29
zastavané polochy a nádvoria stavba 2013-11-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad na účte 2618739666/1100 úspory zo mzdy 2002-09-01 69.998,15 Eur 69.998,15 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver (zmluva č. 2013120240) 2013-10-22
hypotekárny úver (zmluva č.2001011660) 2001-10-26
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok - záhrada dohoda o vysporiadaní BSM 2014-09-23
pozemok - záhrada dohoda o vysporiadaní BSM 2014-09-23
zastavané plochy a nádvoria - stavba - rodinný dom súp. č. 1222/84 dohoda o vysporiadaní BSM 2014-09-23
zastavané polochy a nádvoria - stavba - rodinný dom súp. č. 1222/84 dohoda o vysporiadaní BSM 2014-09-23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
vklad na účte 2618739666/1100 úspory 2002-09-01 42.112,-Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver (zmluva č. 2013120240) 2013-10-22
hypotekárny úver (zmluva č.2001011660) 2001-10-26
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2012-01-10
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2012-01-10
zastavané plochy a nádvoria stavba 2013-11-29
zastavané polochy a nádvoria stavba 2013-11-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
vklad na účte 2618739666/1100 úspory 2002-09-01 30.902,43
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver (zmluva č. 2013120240) 2013-10-22
hypotekárny úver (zmluva č.2001011660) 2001-10-26
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda kúpna zmluva 2009-12-08
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2012-01-10
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2012-01-10
zastavané plochy a nádvoria stavba 2013-11-29
zastavané polochy a nádvoria stavba 2013-11-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklad na účte 2618739666/1100 úspory 2015-01-01
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver (zmluva č. 2013120240) 2013-10-22
hypotekárny úver (zmluva č.2001011660) 2001-10-26
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda kúpna zmluva 2009-12-08
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2012-01-10
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2012-01-10
zastavané plochy a nádvoria stavba 2013-11-29
zastavané polochy a nádvoria stavba 2013-11-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo zn. Honda CR-V, EČ. PN-636 BO splatenie leasingu 2012-01-12
vklad na účte 28947132/7930 úspory
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda kúpna zmluva 2009-12-08
zastavaná plocha kúpna zmluva 2000-05-15
zastavaná plocha stavba 2003-10-15
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2012-01-10
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2012-01-10
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2012-01-10
zastavané polochy a nádvoria stavba 2013-11-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo zn. Honda CR-V, EČ. PN-636 BO splatenie leasingu 2012-01-12
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda kúpna zmluva 2009-12-08
orná pôda kúpna zmluva 2009-12-08
orná pôda kúpna zmluva 2010-11-22
zastavaná plocha kúpna zmluva 2000-05-15
zastavaná plocha stavba 2003-10-15
ostatné plochy kúpna zmluva 2012-01-10
ostatné plochy kúpna zmluva 2012-01-10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo zn. Honda CR-V, EČ:PN363BO, čiernej metalízy splatenie leasingu od 14.12.2007 2012-01-12
vklad na účte v Tatra banke a.s. č.ú. 2618739666/1100 mzdy, predaj osobného motorového vizidla zn. Toyota Rav4, stavebné sporenie 2012-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda kúpna zmluva 2009-12-08
orná pôda kúpna zmluva 2009-12-08
orná pôda kúpna zmluva 2010-11-22
zastavana plocha kúpna zmluva 2000-05-15
zastavaná plocha stavba 2003-10-15
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2009-08-07
vklad na účte stavebné sporenie 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (179)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/14/02/2017 2017-02-25 Pv 537/15/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/5/01/2017 2017-01-27 Pv 434/15/2204 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/2/01/2017 2017-01-20 Pv 323/16/2204 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/1/01/2017 2017-01-17 Pv 301/16/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/74/12/2016 2017-01-17 Pv 572/16/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/44/10/2016 2016-11-04 Pv 727/16/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/41/10/2016 2016-10-25 Pv 810/15/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/37/10/2016 2016-10-18 Pv 267/16/2204 § 345 – Krivé obvinenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 71 - zastavil - § 215/1f Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/35/09/2016 2016-10-10 2 Pv 302/13/2204 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/36/09/2016 2016-10-14 2 Pv 445/12/2204 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/28/08/2016 2016-09-13 Pv 93/15/2204 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/23/07/2016 2016-08-19 Pv 720/15/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/22/07/2016 2016-08-05 Pv 913/15/2204 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/21/07/2016 2016-07-12 Pv 457/16/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/20/06/2016 2016-07-19 Pv 461/15/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/19/06/2016 2016-07-08 Pv 22/16/2204 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/10/04/2016 2016-04-15 Pv 921/15/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/6/03/2016 2016-03-22 Pv 292/14/2204 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/2/01/2016 2016-01-30 Pv 560/14/2204 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/1/01/2016 2016-02-09 Pv 2/16/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/60/12/2015 2016-01-26 Pv 389/14/2204 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/59/12/2015 2016-01-05 2 Pv 701/13/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/58/11/2015 2015-11-24 Pv 589/15/2204 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/55/09/2015 2015-10-02 Pv 269/14/2204 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/54/09/2015 2015-09-28 1 Pv 553/12/2204 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/47/08/2015 (rtf, 52 KB) 2015-08-10 Pv 78/14/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/37/07/2015 (rtf, 41 KB) 2015-07-11 2 Pv 267/13/2204 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/35/07/2015 (rtf, 41 KB) 2015-06-23 2 Pv 508/11/2204 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/32/06/2015 (rtf, 45 KB) 2015-05-26 Pv 175/15/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/27/06/2015 (rtf, 63 KB) 2015-05-26 Pv 346/14/2204 § 201 – Sexuálne zneužívanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/24/05/2015 (rtf, 55 KB) 2015-05-16 Pv 93/15/2204 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/22/04/2015 (rtf, 41 KB) 2015-04-20 2 Pv 76/13/2204 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/18/03/2015 (rtf, 41 KB) 2015-03-31 2 Pv 468/11/2204 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/1/04/2015 (rtf, 45 KB) 2015-04-18 Pv 98/14/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/208/11/2014 (rtf, 41 KB) 2014-11-19 2 Pv 343/12/2204 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/199/11/2014 (rtf, 41 KB) 2014-11-01 2 Pv 158/13/2204 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/198/10/2014 (rtf, 60 KB) 2014-10-24 Pv 473/14/2204 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/195/04/2015 (rtf, 46 KB) 2015-02-21 Pv 327/14/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/194/10/2014 (rtf, 45 KB) 2014-10-21 Pv 373/14/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/181/09/2014 (rtf, 48 KB) 2014-08-26 2 Pv 685/13/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/148/08/2014 (rtf, 69 KB) 2014-07-22 Pv 23/14/2204 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/121/06/2014 (rtf, 58 KB) 2014-07-05 2 Pv 302/13/2204 § 213 – Sprenevera Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/94/05/2014 (rtf, 66 KB) 2014-04-29 1 Pv 202/13/2204 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/93/06/2014 (rtf, 51 KB) 2014-06-10 Pv 35/14/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/83/05/2014 (rtf, 49 KB) 2014-04-18 2 Pv 684/13/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/57/03/2014 (rtf, 74 KB) 2014-03-22 1 Pv 370/12/2204 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/43/03/2014 (rtf, 40 KB) 2014-03-11 2 Pv 469/11/2204 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/42/03/2014 (rtf, 41 KB) 2014-03-08 2 Pv 347/11/2204 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/8/02/2014 (rtf, 45 KB) 2014-01-28 2 Pv 730/13/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/6/02/2014 (rtf, 45 KB) 2014-01-28 2 Pv 569/13/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/144/12/2013 (rtf, 58 KB) 2013-11-26 2 Pv 30/13/2204 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/126/10/2013 (rtf, 49 KB) 2013-10-29 2 Pv 208/10/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/125/11/2013 (rtf, 55 KB) 2013-11-05 2 Pv 237/12/2204 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 71 - zastavil - § 215/1f Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/122/11/2013 (rtf, 46 KB) 2013-11-09 2 Pv 258/13/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/123/10/2013 (rtf, 49 KB) 2013-10-05 1 Pv 424/12/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/121/10/2013 (rtf, 46 KB) 2013-09-24 2 Pv 222/13/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/99/07/2013 (rtf, 48 KB) 2013-07-23 1 Pv 599/12/2204 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/101/07/2013 (rtf, 52 KB) 2013-07-26 1 Pv 156/12/2204 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/80/07/2013 (rtf, 49 KB) 2013-05-28 2 Pv 600/12/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/74/05/2013 (rtf, 57 KB) 2013-05-04 1 Pv 475/12/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/69/11/2013 (rtf, 48 KB) 2013-06-19 2 Pv 188/09/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/65/05/2013 (rtf, 51 KB) 2013-04-23 2 Pv 578/12/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/58/06/2014 (rtf, 46 KB) 2014-05-17 1 Pv 555/12/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/39/04/2013 (rtf, 54 KB) 2013-03-19 1 Pv 163/12/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/29/03/2013 (rtf, 51 KB) 2013-02-19 1 Pv 775/12/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/27/03/2013 (rtf, 49 KB) 2013-02-15 1 Pv 725/12/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/105/01/2013 (rtf, 52 KB) 2012-12-28 2 Pv 403/12/2204 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/102/12/2012 (rtf, 48 KB) 2012-12-24 1 Pv 522/12/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/98/12/2012 (rtf, 51 KB) 2012-12-17 2 Pv 601/11/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/84/12/2012 (rtf, 62 KB) 2012-11-03 1 Pv 412/11/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/82/10/2012 (rtf, 48 KB) 2012-10-16 2 Pv 110/12/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/72/10/2012 (rtf, 49 KB) 2012-10-12 1 Pv 15/12/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/69/10/2012 (rtf, 52 KB) 2012-09-25 2 Pv 594/11/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/68/12/2012 (rtf, 47 KB) 2012-11-20 1 Pv 249/12/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/758/09/2022 2022-10-14 Pv 438/21/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/453/05/2022 2022-07-05 Pv 674/20/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/655/12/2021 2021-12-28 Pv 319/21/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/367/08/2021 2021-09-14 Pv 382/20/2204 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/278/07/2021 2021-08-04 Pv 560/19/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/279/07/2021 2021-08-07 Pv 212/21/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/37/02/2021 2021-02-24 Pv 582/20/2204 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/34/02/2021 2021-02-13 Pv 185/20/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/9/01/2021 2021-02-20 Pv 460/20/2204 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/735/12/2020 2020-12-23 Pv 241/18/2204 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/643/10/2020 2020-11-06 Pv 299/19/2204 § 158 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/458/07/2020 2020-07-29 Pv 470/19/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/417/06/2020 2020-06-30 Pv 490/18/2204 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/412/06/2020 2020-06-26 Pv 186/20/2204 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/315/05/2020 2020-05-28 Pv 344/19/2204 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/266/04/2020 2020-04-18 Pv 183/18/2204 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/267/04/2020 2020-04-18 Pv 184/18/2204 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/158/10/2019 2019-10-24 Pv 365/19/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/93/07/2019 2019-11-26 Pv 348/19/2204 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/80/06/2019 2019-06-27 Pv 351/17/2204 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/45/04/2019 2019-04-30 Pv 490/18/2204 § 221 – Podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/44/04/2019 2019-04-27 Pv 37/18/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/35/04/2019 2019-04-13 Pv 41/19/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/10/01/2019 2019-02-15 Pv 308/18/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/152/10/2018 2018-10-24 Pv 538/17/2204 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/54/04/2018 2018-10-05 Pv 100/18/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/51/04/2018 2018-04-21 Pv 576/17/2204 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/38/03/2018 2018-03-08 Pv 207/17/2204 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/36/03/2018 2018-08-14 Pv 799/16/2204 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/57/10/2017 2017-10-21 Pv 351/17/2204 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/56/09/2017 2017-11-14 Pv 257/17/2204 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/55/09/2017 2017-09-26 Pv 439/16/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/54/09/2017 2017-09-25 Pv 312/17/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/45/05/2017 2017-06-13 Pv 932/16/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/32/04/2017 2017-04-22 Pv 889/16/2204 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/25/03/2017 2017-04-25 Pv 936/16/2204 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/120/08/2018 2018-08-21 Pv 618/17/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/89/06/2018 2018-07-07 Pv 889/16/2204 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/548/11/2023 2023-12-07 Pv 78/23/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/50/02/2024 2024-03-07 Pv 200/22/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/50/02/2024 (pdf, 99 KB) 2024-03-07 Pv 200/22/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/548/11/2023 (pdf, 117 KB) 2023-12-07 Pv 78/23/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/758/09/2022 (pdf, 94 KB) 2022-10-14 Pv 438/21/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/453/05/2022 (pdf, 138 KB) 2022-07-05 Pv 674/20/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/655/12/2021 (pdf, 106 KB) 2021-12-28 Pv 319/21/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/367/08/2021 (pdf, 129 KB) 2021-09-14 Pv 382/20/2204 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/278/07/2021 (pdf, 114 KB) 2021-08-04 Pv 560/19/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/279/07/2021 (pdf, 115 KB) 2021-08-07 Pv 212/21/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/37/02/2021 (pdf, 153 KB) 2021-02-24 Pv 582/20/2204 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/34/02/2021 (pdf, 93 KB) 2021-02-13 Pv 185/20/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/9/01/2021 (pdf, 183 KB) 2021-02-20 Pv 460/20/2204 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/735/12/2020 (pdf, 86 KB) 2020-12-23 Pv 241/18/2204 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/643/10/2020 (pdf, 135 KB) 2020-11-06 Pv 299/19/2204 § 158 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/458/07/2020 (pdf, 142 KB) 2020-07-29 Pv 470/19/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/417/06/2020 (pdf, 105 KB) 2020-06-30 Pv 490/18/2204 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/412/06/2020 (pdf, 125 KB) 2020-06-26 Pv 186/20/2204 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/315/05/2020 (pdf, 129 KB) 2020-05-28 Pv 344/19/2204 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/267/04/2020 (pdf, 114 KB) 2020-04-18 Pv 184/18/2204 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/266/04/2020 (pdf, 115 KB) 2020-04-18 Pv 183/18/2204 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/158/10/2019 (pdf, 114 KB) 2019-10-24 Pv 365/19/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/93/07/2019 (pdf, 114 KB) 2019-11-26 Pv 348/19/2204 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/80/06/2019 (pdf, 106 KB) 2019-06-27 Pv 351/17/2204 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/45/04/2019 (pdf, 99 KB) 2019-04-30 Pv 490/18/2204 § 221 – Podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/44/04/2019 (pdf, 115 KB) 2019-04-27 Pv 37/18/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/35/04/2019 (pdf, 115 KB) 2019-04-13 Pv 41/19/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/10/01/2019 (pdf, 112 KB) 2019-02-15 Pv 308/18/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/152/10/2018 (pdf, 179 KB) 2018-10-24 Pv 538/17/2204 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/120/08/2018 (pdf, 119 KB) 2018-08-21 Pv 618/17/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/89/06/2018 (pdf, 110 KB) 2018-07-07 Pv 889/16/2204 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/54/04/2018 (pdf, 124 KB) 2018-10-05 Pv 100/18/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/51/04/2018 (pdf, 212 KB) 2018-04-21 Pv 576/17/2204 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/38/03/2018 (pdf, 121 KB) 2018-03-08 Pv 207/17/2204 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/36/03/2018 (pdf, 124 KB) 2018-08-14 Pv 799/16/2204 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/57/10/2017 (pdf, 129 KB) 2017-10-21 Pv 351/17/2204 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/56/09/2017 (pdf, 120 KB) 2017-11-14 Pv 257/17/2204 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/55/09/2017 (pdf, 117 KB) 2017-09-26 Pv 439/16/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/54/09/2017 (pdf, 114 KB) 2017-09-25 Pv 312/17/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/45/05/2017 (pdf, 113 KB) 2017-06-13 Pv 932/16/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/32/04/2017 (pdf, 123 KB) 2017-04-22 Pv 889/16/2204 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/25/03/2017 (pdf, 159 KB) 2017-04-25 Pv 936/16/2204 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/14/02/2017 (pdf, 116 KB) 2017-02-25 Pv 537/15/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/5/01/2017 (pdf, 105 KB) 2017-01-27 Pv 434/15/2204 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/2/01/2017 (pdf, 148 KB) 2017-01-20 Pv 323/16/2204 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/1/01/2017 (pdf, 118 KB) 2017-01-17 Pv 301/16/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/74/12/2016 (pdf, 115 KB) 2017-01-17 Pv 572/16/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/44/10/2016 (pdf, 124 KB) 2016-11-04 Pv 727/16/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/41/10/2016 (pdf, 109 KB) 2016-10-25 Pv 810/15/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/37/10/2016 (pdf, 124 KB) 2016-10-18 Pv 267/16/2204 § 345 – Krivé obvinenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 71 - zastavil - § 215/1f Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/35/09/2016 (pdf, 106 KB) 2016-10-10 2 Pv 302/13/2204 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/36/09/2016 (pdf, 109 KB) 2016-10-14 2 Pv 445/12/2204 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/28/08/2016 (pdf, 88 KB) 2016-09-13 Pv 93/15/2204 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/23/07/2016 (pdf, 112 KB) 2016-08-19 Pv 720/15/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/22/07/2016 (pdf, 152 KB) 2016-08-05 Pv 913/15/2204 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/21/07/2016 (pdf, 113 KB) 2016-07-12 Pv 457/16/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/20/06/2016 (pdf, 122 KB) 2016-07-19 Pv 461/15/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/19/06/2016 (pdf, 123 KB) 2016-07-08 Pv 22/16/2204 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/10/04/2016 (pdf, 113 KB) 2016-04-15 Pv 921/15/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/6/03/2016 (pdf, 108 KB) 2016-03-22 Pv 292/14/2204 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/2/01/2016 (pdf, 108 KB) 2016-01-30 Pv 560/14/2204 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/1/01/2016 (pdf, 126 KB) 2016-02-09 Pv 2/16/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/60/12/2015 (pdf, 107 KB) 2016-01-26 Pv 389/14/2204 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/59/12/2015 (pdf, 118 KB) 2016-01-05 2 Pv 701/13/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/58/11/2015 (pdf, 125 KB) 2015-11-24 Pv 589/15/2204 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/55/09/2015 (pdf, 85 KB) 2015-10-02 Pv 269/14/2204 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/54/09/2015 (pdf, 88 KB) 2015-09-28 1 Pv 553/12/2204 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.

No relevant news articles found.