Mgr. Ivan Kaan

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Dunajská Streda.

Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Honda Civic Tourer, rok 12/2015 kúpa - ukončenie leasingu 2018-10-01 23.200,00 23.200,00
osobné motorové vozidlo Mercedes Benz A180CDI kúpa 2016-12-01 18.866,00 18.866,00
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný účet osobný účet 2020-12-31 3.574,02 EUR 3.574,02 EUR
sporenie sporenie na rezervu, predaj nehnuteľnosti 2020-12-31 20.050,98 EUR 20.050,98 EUR
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Byt + pozemok parc. č. 868/379 - zast. plocha a nádvorie Kúpa 2011-12-15 131.640,12 EUR
Nebytový priestor č. 2-1 (parkovacie státie č. 23) Kúpa 2011-12-15 11.952,00 EUR
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Honda Civic Tourer, rok 12/2015, VIN SHHFK2850FU501503 kúpa - ukončenie leasingu 2018-10-01 23.200,00 23.200,00
osobné motorové vozidlo Mercedes Benz A180CDI, VIN: WDD1760001J058962 kúpa 2016-12-01 18.866,00 18.866,00
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt Kúpa 2011-12-15
Nebytový priestor č. 2-1 (parkovacie státie č. 23) Kúpa 2011-12-15
Pozemok - zast. plochy a dádvoria Kúpa 2011-12-15
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Honda Civic Tourer, rok 12/2015, VIN SHHFK2850FU501503 ukončenie leasingu 2018-10-01 5.800,00 12.000,00
osobné motorové vozidlo Mercedes Benz A180CDI, VIN: WDD1760001J058962 kúpa 2016-12-01 18.866,00 12.000,00
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt Kúpa 2011-12-15
Nebytový priestor č. 2-1 (parkovacie státie č. 23) Kúpa 2011-12-15
Pozemok - zast. plochy a dádvoria Kúpa 2011-12-15
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Mercedes Benz A180CDI, vin WDD1760001J058962, rok výroby 2013 kúpa 2016-12-01 18.866,00 18.866,00
osobné motorové vozidlo Chrysler Grand Voyager, VIN: 1A8HSH4908B127070, rok výroby 2008 kúpa 2017-12-01 7.500,00 7.500,00
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Leasing automobilu 2015-11-27
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt Kúpa 2011-12-15
Nebytový priestor č. 2-1 (parkovacie státie č. 23) Kúpa 2011-12-15
Pozemok - zast. plochy a dádvoria Kúpa 2011-12-15
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Mercedes Benz A180CDI, vin WDD1760001J058962, rok výroby 2013 kúpa 2016-12-01 18.866,00 18.866,00
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Leasing automobilu 2015-11-27
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt Kúpa 2011-12-15
Nebytový priestor č. 2-1 (parkovacie státie č. 23) Kúpa 2011-12-15
Pozemok - zast. plochy a dádvoria Kúpa 2011-12-15
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Leasing automobilu 2015-11-27
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt Kúpa 2011-12-15
Nebytový priestor č. 2-1 (parkovacie státie č. 23) Kúpa 2011-12-15
Pozemok - zast. plochy a dádvoria Kúpa 2011-12-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt Kúpa 2011-12-15
Nebytový priestor č. 2-1 (parkovacie státie č. 23) Kúpa 2011-12-15
Pozemok - zast. plochy a dádvoria Kúpa 2011-12-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.