Mgr. Ivan Kaan

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Dunajská Streda.

Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Honda Civic Tourer, rok 12/2015 kúpa - ukončenie leasingu 01.10.2018 23.200,00 23.200,00
osobné motorové vozidlo Mercedes Benz A180CDI kúpa 01.12.2016 18.866,00 18.866,00
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobný účet osobný účet 31.12.2020 3.574,02 EUR 3.574,02 EUR
sporenie sporenie na rezervu, predaj nehnuteľnosti 31.12.2020 20.050,98 EUR 20.050,98 EUR
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Byt + pozemok parc. č. 868/379 - zast. plocha a nádvorie Kúpa 15.12.2011 131.640,12 EUR
Nebytový priestor č. 2-1 (parkovacie státie č. 23) Kúpa 15.12.2011 11.952,00 EUR
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Honda Civic Tourer, rok 12/2015, VIN SHHFK2850FU501503 kúpa - ukončenie leasingu 01.10.2018 23.200,00 23.200,00
osobné motorové vozidlo Mercedes Benz A180CDI, VIN: WDD1760001J058962 kúpa 01.12.2016 18.866,00 18.866,00
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt Kúpa 15.12.2011
Nebytový priestor č. 2-1 (parkovacie státie č. 23) Kúpa 15.12.2011
Pozemok - zast. plochy a dádvoria Kúpa 15.12.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Honda Civic Tourer, rok 12/2015, VIN SHHFK2850FU501503 ukončenie leasingu 01.10.2018 5.800,00 12.000,00
osobné motorové vozidlo Mercedes Benz A180CDI, VIN: WDD1760001J058962 kúpa 01.12.2016 18.866,00 12.000,00
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt Kúpa 15.12.2011
Nebytový priestor č. 2-1 (parkovacie státie č. 23) Kúpa 15.12.2011
Pozemok - zast. plochy a dádvoria Kúpa 15.12.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Mercedes Benz A180CDI, vin WDD1760001J058962, rok výroby 2013 kúpa 01.12.2016 18.866,00 18.866,00
osobné motorové vozidlo Chrysler Grand Voyager, VIN: 1A8HSH4908B127070, rok výroby 2008 kúpa 01.12.2017 7.500,00 7.500,00
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Leasing automobilu 27.11.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt Kúpa 15.12.2011
Nebytový priestor č. 2-1 (parkovacie státie č. 23) Kúpa 15.12.2011
Pozemok - zast. plochy a dádvoria Kúpa 15.12.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Mercedes Benz A180CDI, vin WDD1760001J058962, rok výroby 2013 kúpa 01.12.2016 18.866,00 18.866,00
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Leasing automobilu 27.11.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt Kúpa 15.12.2011
Nebytový priestor č. 2-1 (parkovacie státie č. 23) Kúpa 15.12.2011
Pozemok - zast. plochy a dádvoria Kúpa 15.12.2011
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Leasing automobilu 27.11.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt Kúpa 15.12.2011
Nebytový priestor č. 2-1 (parkovacie státie č. 23) Kúpa 15.12.2011
Pozemok - zast. plochy a dádvoria Kúpa 15.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt Kúpa 15.12.2011
Nebytový priestor č. 2-1 (parkovacie státie č. 23) Kúpa 15.12.2011
Pozemok - zast. plochy a dádvoria Kúpa 15.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.