JUDr. Veronika Kabáčová

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Námestovo.

Pôsobisko: Okresná prokuratúra Námestovo
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
záhrady 425m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 551,- € platí aj pre parc.č. 1608
orná pôda 329m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 347m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 338m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 325m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 416,02,-€ platí aj pre parc.č. 1577, 1591, 1578, 1596
zast. plochy a nádvoria 277m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 7995,-€ platí aj pre parc.č. 1607/2
zast. plochy a nádvoria 256 m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
záhrady 126m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
stavba 277m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 60000,-€
orná pôda 342m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 430m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 1213m2 Darovacia zmlvua 30.11.2010
orná pôda 383m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 903m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 584m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 587m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 501m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 200m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 579m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 999m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 696,07 € platí pre celé LV 511
orná pôda 1099m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 320m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 351m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 170m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 426m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 18,91 €
orná pôda 596m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 153m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 554m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 492m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 344m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 509m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 265m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 230m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 1003m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 1028m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 1028,-€
orná pôda 772m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 701m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 462m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 732m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 193m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 324m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 172m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 2,12 €
trvalé trávnaté porasty 5108m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 682m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 560m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 258m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 438m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 559m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 177m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 21,59 € platí pre celé LV 1042
trvalé trávnaté porasty 39m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 0,10 €
orná pôda 656m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 12,73 €
trvalé trávnaté porasty 1157m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 2210m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 125m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 678m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 510m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 520m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 127,13 € platí aj pre parc.č. 2907, 2908/1, 2908/2, 2931, 2944, 2945, 2983/1, 2984, 2988, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3003, 3004, 3008, 3010, 3011, 3012, 3013
orná pôda 1029m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 932m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 842m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 134,62 € platí aj pre parc.č. 2946, 2947, 2948, 2986, 2987
trvalé trávnaté porasty 19 484m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 333m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 2064m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 129,-€
orná pôda 476m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 3654m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 3235m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 110m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 66m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 164m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 71m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 108m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 39m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 274m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 146m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 1197m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 273m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 71m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 149m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 12 085m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 1789m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 1020m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 862m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 510m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 26,64 € platí pre celé LV 1548
trvalé trávnaté porasty 1102m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 3,05 €
trvalé trávnaté porasty 4336m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 12,03 €
trvalé trávnaté porasty 3001m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 8,32 €
orná pôda 288m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 164m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 104m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 46m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 1,25 € platí aj pre parc. č. 2664/1, 2664/2, 2664/3
trvalé trávnaté porasty 31m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 41m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 382m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 11,68 € platí aj pre parc. č. 2676/1, 2676/2
trvalé trávnaté porasty 189m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 4,19 €
zastavané plochy a nádvoria 50m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 1000,-€
lesné pozemky 2297m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 143,56 €
lesné pozemky 932m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 58,25 €
trvalé trávnaté porasty 15 842m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 273m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 103m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 54m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 288m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 759m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 48,05 € paltí aj pre parc.č. 2926, 2927, 2928, 2929, 3009
lesné pozemky 7652m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 1913 €
lesné pozemky 182m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 11,37 €
lesné pozemky 3602m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 225,12 €
trvalé trávnaté porasty 876m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 2,43 €
lesné pozemky 3082m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 192,62 €
trvalé trávnaté porasty 3325m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 102m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 9,50 € paltí aj pre parc.č. 2675/1
trvalé trávnaté porasty 186m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 0,51 €
trvalé trávnaté porasty 2529m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 7,01 €
orná pôda 134m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 2,60 €
rodinný dom vlastná výstavba 18.10.2022 0 200000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver 01.07.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Námestovo
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
záhrady 425m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 551,- € platí aj pre parc.č. 1608
orná pôda 329m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 347m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 338m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 325m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 416,02,-€ platí aj pre parc.č. 1577, 1591, 1578, 1596
zast. plochy a nádvoria 277m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 7995,-€ platí aj pre parc.č. 1607/2
zast. plochy a nádvoria 256 m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
záhrady 126m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
stavba 277m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 60000,-€
orná pôda 342m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 430m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 1213m2 Darovacia zmlvua 30.11.2010
orná pôda 383m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 903m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 584m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 587m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 501m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 200m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 579m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 999m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 696,07 € platí pre celé LV 511
orná pôda 1099m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 320m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 351m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 170m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 426m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 18,91 €
orná pôda 596m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 153m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 554m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 492m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 344m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 509m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 265m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 230m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 1003m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 1028m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 1028,-€
orná pôda 772m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 701m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 462m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 732m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 193m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 324m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 172m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 2,12 €
trvalé trávnaté porasty 5108m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 682m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 560m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 258m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 438m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 559m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 177m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 21,59 € platí pre celé LV 1042
trvalé trávnaté porasty 39m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 0,10 €
orná pôda 656m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 12,73 €
trvalé trávnaté porasty 1157m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 2210m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 125m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 678m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 510m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 520m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 127,13 € platí aj pre parc.č. 2907, 2908/1, 2908/2, 2931, 2944, 2945, 2983/1, 2984, 2988, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3003, 3004, 3008, 3010, 3011, 3012, 3013
orná pôda 1029m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 932m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 842m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 134,62 € platí aj pre parc.č. 2946, 2947, 2948, 2986, 2987
trvalé trávnaté porasty 19 484m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 333m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 2064m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 129,-€
orná pôda 476m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 3654m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 3235m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 110m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 66m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 164m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 71m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 108m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 39m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 274m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 146m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 1197m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 273m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 71m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 149m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 12 085m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 1789m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 1020m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 862m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 510m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 26,64 € platí pre celé LV 1548
trvalé trávnaté porasty 1102m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 3,05 €
trvalé trávnaté porasty 4336m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 12,03 €
trvalé trávnaté porasty 3001m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 8,32 €
orná pôda 288m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 164m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 104m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 46m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 1,25 € platí aj pre parc. č. 2664/1, 2664/2, 2664/3
trvalé trávnaté porasty 31m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 41m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 382m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 11,68 € platí aj pre parc. č. 2676/1, 2676/2
trvalé trávnaté porasty 189m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 4,19 €
zastavané plochy a nádvoria 50m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 1000,-€
lesné pozemky 2297m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 143,56 €
lesné pozemky 932m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 58,25 €
trvalé trávnaté porasty 15 842m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 273m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 103m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 54m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 288m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 759m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 48,05 € paltí aj pre parc.č. 2926, 2927, 2928, 2929, 3009
lesné pozemky 7652m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 1913 €
lesné pozemky 182m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 11,37 €
lesné pozemky 3602m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 225,12 €
trvalé trávnaté porasty 876m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 2,43 €
lesné pozemky 3082m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 192,62 €
trvalé trávnaté porasty 3325m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 102m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 9,50 € paltí aj pre parc.č. 2675/1
trvalé trávnaté porasty 186m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 0,51 €
trvalé trávnaté porasty 2529m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 7,01 €
orná pôda 134m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 2,60 €
rozostavaná stavba RD stavba 30.08.2019 0 150000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver 01.07.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Námestovo
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
záhrady 425m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 551,- € platí aj pre parc.č. 1608
orná pôda 329m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 347m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 338m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 325m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 416,02,-€ platí aj pre parc.č. 1577, 1591, 1578, 1596
zast. plochy a nádvoria 277m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 7995,-€ platí aj pre parc.č. 1607/2
zast. plochy a nádvoria 256 m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
záhrady 126m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
stavba 277m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 60000,-€
orná pôda 342m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 430m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 1213m2 Darovacia zmlvua 30.11.2010
orná pôda 383m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 903m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 584m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 587m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 501m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 200m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 579m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 999m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 696,07 € platí pre celé LV 511
orná pôda 1099m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 320m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 351m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 170m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 426m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 18,91 €
orná pôda 596m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 153m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 554m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 492m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 344m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 509m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 265m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 230m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 1003m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 1028m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 1028,-€
orná pôda 772m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 701m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 462m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 732m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 193m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 324m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 172m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 2,12 €
trvalé trávnaté porasty 5108m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 682m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 560m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 258m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 438m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 559m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 177m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 21,59 € platí pre celé LV 1042
trvalé trávnaté porasty 39m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 0,10 €
orná pôda 656m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 12,73 €
trvalé trávnaté porasty 1157m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 2210m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 125m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 678m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 510m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 520m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 127,13 € platí aj pre parc.č. 2907, 2908/1, 2908/2, 2931, 2944, 2945, 2983/1, 2984, 2988, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3003, 3004, 3008, 3010, 3011, 3012, 3013
orná pôda 1029m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 932m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 842m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 134,62 € platí aj pre parc.č. 2946, 2947, 2948, 2986, 2987
trvalé trávnaté porasty 19 484m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 333m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 2064m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 129,-€
orná pôda 476m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 3654m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 3235m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 110m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 66m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 164m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 71m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 108m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 39m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 274m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 146m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 1197m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 273m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 71m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 149m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 12 085m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 1789m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 1020m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 862m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 510m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 26,64 € platí pre celé LV 1548
trvalé trávnaté porasty 1102m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 3,05 €
trvalé trávnaté porasty 4336m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 12,03 €
trvalé trávnaté porasty 3001m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 8,32 €
orná pôda 288m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 164m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 104m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 46m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 1,25 € platí aj pre parc. č. 2664/1, 2664/2, 2664/3
trvalé trávnaté porasty 31m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 41m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 382m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 11,68 € platí aj pre parc. č. 2676/1, 2676/2
trvalé trávnaté porasty 189m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 4,19 €
zastavané plochy a nádvoria 50m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 1000,-€
lesné pozemky 2297m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 143,56 €
lesné pozemky 932m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 58,25 €
trvalé trávnaté porasty 15 842m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 273m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 103m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 54m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 288m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 759m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 48,05 € paltí aj pre parc.č. 2926, 2927, 2928, 2929, 3009
lesné pozemky 7652m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 1913 €
lesné pozemky 182m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 11,37 €
lesné pozemky 3602m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 225,12 €
trvalé trávnaté porasty 876m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 2,43 €
lesné pozemky 3082m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 192,62 €
trvalé trávnaté porasty 3325m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 102m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 9,50 € paltí aj pre parc.č. 2675/1
trvalé trávnaté porasty 186m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 0,51 €
trvalé trávnaté porasty 2529m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 7,01 €
orná pôda 134m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 2,60 €
rozostavaná stavba RD stavba 30.08.2019 0 150000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver 01.07.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Námestovo
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
záhrady 425m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 551,- € platí aj pre parc.č. 1608
orná pôda 329m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 347m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 338m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 325m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 416,02,-€ platí aj pre parc.č. 1577, 1591, 1578, 1596
zast. plochy a nádvoria 277m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 7995,-€ platí aj pre parc.č. 1607/2
zast. plochy a nádvoria 256 m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
záhrady 126m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
stavba 277m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 60000,-€
orná pôda 342m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 430m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 1213m2 Darovacia zmlvua 30.11.2010
orná pôda 383m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 903m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 584m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 587m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 501m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 200m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 579m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 999m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 696,07 € platí pre celé LV 511
orná pôda 1099m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 320m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 351m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 170m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 503m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 3036,47 € platí aj pre parc.č. 2408, 2716, 2738, 2767, 2815, 2861, 2883, 2887, 2887, 2892/2, 2914/1, 2914/2, 2914/4, 2935, 2958, 2959, 2973, 2975, 2978, 2990, 2994
trvalé trávnaté porasty 426m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 18,91 €
orná pôda 596m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 153m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 554m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 492m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 344m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 509m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 265m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 230m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 1003m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 1028m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 1028,-€
orná pôda 772m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 701m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 462m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 732m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 193m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 324m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 172m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 2,12 €
trvalé trávnaté porasty 5108m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 682m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 560m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 258m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 438m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 559m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 177m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 21,59 € platí pre celé LV 1042
trvalé trávnaté porasty 39m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 0,10 €
orná pôda 656m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 12,73 €
trvalé trávnaté porasty 1157m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 2210m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 125m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 678m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 510m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 520m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 127,13 € platí aj pre parc.č. 2907, 2908/1, 2908/2, 2931, 2944, 2945, 2983/1, 2984, 2988, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3003, 3004, 3008, 3010, 3011, 3012, 3013
orná pôda 1029m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 932m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 842m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 134,62 € platí aj pre parc.č. 2946, 2947, 2948, 2986, 2987
trvalé trávnaté porasty 19 484m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 333m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 2064m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 129,-€
orná pôda 476m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 3654m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 3235m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 110m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 66m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 164m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 71m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 108m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 39m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 274m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 146m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 1197m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 273m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 71m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 149m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 12 085m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 1789m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 1020m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 862m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 510m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 26,64 € platí pre celé LV 1548
trvalé trávnaté porasty 1102m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 3,05 €
trvalé trávnaté porasty 4336m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 12,03 €
trvalé trávnaté porasty 3001m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 8,32 €
orná pôda 288m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 164m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 104m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 46m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 1,25 € platí aj pre parc. č. 2664/1, 2664/2, 2664/3
trvalé trávnaté porasty 31m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 41m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 382m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 11,68 € platí aj pre parc. č. 2676/1, 2676/2
trvalé trávnaté porasty 189m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 4,19 €
zastavané plochy a nádvoria 50m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 1000,-€
lesné pozemky 2297m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 143,56 €
lesné pozemky 932m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 58,25 €
trvalé trávnaté porasty 15 842m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 273m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 103m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 54m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 288m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 759m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 48,05 € paltí aj pre parc.č. 2926, 2927, 2928, 2929, 3009
lesné pozemky 7652m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 1913 €
lesné pozemky 182m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 11,37 €
lesné pozemky 3602m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 225,12 €
trvalé trávnaté porasty 876m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 2,43 €
lesné pozemky 3082m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 192,62 €
trvalé trávnaté porasty 3325m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 102m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 9,50 € paltí aj pre parc.č. 2675/1
trvalé trávnaté porasty 186m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 0,51 €
trvalé trávnaté porasty 2529m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 7,01 €
orná pôda 134m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 2,60 €
rozostavaná stavba RD stavba 30.08.2019 0 150000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver 01.07.2019
Spotrebiteľský úver 02.06.2020
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Námestovo
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
záhrady 425m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 551,- € platí aj pre parc.č. 1608
orná pôda 329m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 347m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 338m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 325m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 416,02,-€ platí aj pre parc.č. 1577, 1591, 1578, 1596
zast. plochy a nádvoria 277m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 7995,-€ platí aj pre parc.č. 1607/2
zast. plochy a nádvoria 256 m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
záhrady 126m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
stavba 277m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 60000,-€
orná pôda 342m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 430m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 1213m2 Darovacia zmlvua 30.11.2010
orná pôda 383m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 903m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 584m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 587m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 501m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 200m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 579m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 999m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 696,07 € platí pre celé LV 511
orná pôda 1099m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 320m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 351m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 170m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 503m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 3036,47 € platí aj pre parc.č. 2408, 2716, 2738, 2767, 2815, 2861, 2883, 2887, 2887, 2892/2, 2914/1, 2914/2, 2914/4, 2935, 2958, 2959, 2973, 2975, 2978, 2990, 2994
trvalé trávnaté porasty 426m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 18,91 €
orná pôda 596m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 153m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 554m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 492m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 344m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 509m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 265m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 230m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 1003m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 1028m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 1028,-€
orná pôda 772m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 701m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 462m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 732m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 193m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 324m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 172m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 2,12 €
trvalé trávnaté porasty 5108m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 682m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 560m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 258m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 438m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 559m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 177m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 21,59 € platí pre celé LV 1042
trvalé trávnaté porasty 39m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 0,10 €
orná pôda 656m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 12,73 €
trvalé trávnaté porasty 1157m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 2210m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 125m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 678m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 510m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 520m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 127,13 € platí aj pre parc.č. 2907, 2908/1, 2908/2, 2931, 2944, 2945, 2983/1, 2984, 2988, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3003, 3004, 3008, 3010, 3011, 3012, 3013
orná pôda 1029m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 932m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 842m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 134,62 € platí aj pre parc.č. 2946, 2947, 2948, 2986, 2987
trvalé trávnaté porasty 19 484m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 333m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 2064m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 129,-€
orná pôda 476m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 3654m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 3235m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 110m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 66m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 164m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 71m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 108m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 39m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 274m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 146m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 1197m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 273m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 71m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 149m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 12 085m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 1789m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 1020m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 862m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 510m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 26,64 € platí pre celé LV 1548
trvalé trávnaté porasty 1102m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 3,05 €
trvalé trávnaté porasty 4336m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 12,03 €
trvalé trávnaté porasty 3001m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 8,32 €
orná pôda 288m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 164m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 104m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 46m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 1,25 € platí aj pre parc. č. 2664/1, 2664/2, 2664/3
trvalé trávnaté porasty 31m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 41m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 382m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 11,68 € platí aj pre parc. č. 2676/1, 2676/2
trvalé trávnaté porasty 189m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 4,19 €
zastavané plochy a nádvoria 50m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 1000,-€
lesné pozemky 2297m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 143,56 €
lesné pozemky 932m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 58,25 €
trvalé trávnaté porasty 15 842m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 273m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 103m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 54m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 288m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 759m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 48,05 € paltí aj pre parc.č. 2926, 2927, 2928, 2929, 3009
lesné pozemky 7652m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 1913 €
lesné pozemky 182m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 11,37 €
lesné pozemky 3602m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 225,12 €
trvalé trávnaté porasty 876m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 2,43 €
lesné pozemky 3082m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 192,62 €
trvalé trávnaté porasty 3325m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 102m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 9,50 € paltí aj pre parc.č. 2675/1
trvalé trávnaté porasty 186m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 0,51 €
trvalé trávnaté porasty 2529m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 7,01 €
orná pôda 134m2 Darovacia zmluva 30.11.2010 0 2,60 €
rozostavaná stavba RD stavba 30.08.2019 0 150000 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Osobný automobil Jeep Commander Kúpna zmluva 14.12.2012 17 900 8000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver 01.07.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Námestovo
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrady 425m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 329m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 347m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 338m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 325m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
zast. plochy a nádvoria 277m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
zast. plochy a nádvoria 256 m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
záhrady 126m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
stavba 277m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 342m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 430m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 1213m2 Darovacia zmlvua 30.11.2010
orná pôda 383m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 903m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 584m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 587m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 501m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 200m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 579m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 999m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 1099m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 320m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 351m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 170m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 503m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 426m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 596m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 153m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 554m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 492m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 344m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 509m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 265m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 230m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 1003m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 1028m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 772m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 701m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 462m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 732m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 193m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 324m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 172m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 5108m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 682m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 560m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 258m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 438m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 559m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 177m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 39m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 656m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 1157m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 2210m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 125m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 678m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 510m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 520m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 1029m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 932m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 842m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 19 484m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 333m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 2064m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 476m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 3654m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 3235m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 110m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 66m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 164m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 71m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 108m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 39m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 274m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 146m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 1197m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 273m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 71m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 149m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 12 085m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 1789m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 1020m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 862m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 510m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 1102m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 4336m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 3001m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 288m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 164m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 104m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 46m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 31m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 41m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 382m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 189m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
zastavané plochy a nádvoria 50m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 2297m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 932m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 15 842m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 273m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 103m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 54m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 288m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 759m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 7652m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 182m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 3602m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 876m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 3082m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 3325m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 102m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 186m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 2529m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 134m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Osobný automobil Jeep Commander Kúpna zmluva 14.12.2012 17 900 17 000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Námestovo
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrady 425m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 338m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 325m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
zast. plochy a nádvoria 277m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
zast. plochy a nádvoria 256 m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
záhrady 126m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
stavba 277m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 342m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 430m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 1213m2 Darovacia zmlvua 30.11.2010
orná pôda 383m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 903m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 584m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 587m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 501m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 200m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 579m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 999m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 1099m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 320m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 351m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 170m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 503m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 426m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 596m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 153m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 554m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 492m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 344m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 509m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 265m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 230m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 1003m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 1028m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 772m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 701m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 462m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 732m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 193m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 324m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 172m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 5108m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 682m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 560m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 258m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 438m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 559m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 177m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 39m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 656m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 1157m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 2210m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 125m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 678m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 510m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 520m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 1029m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 932m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 842m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 19 484m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 333m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 2064m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 476m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 3654m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 3235m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 110m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 66m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 164m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 71m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 108m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 39m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 274m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 146m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 1197m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 273m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 71m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 149m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 12 085m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 1789m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 1020m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 862m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 510m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 1102m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 4336m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 3001m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 288m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 164m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 104m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 46m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 31m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 41m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 382m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 189m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
zastavané plochy a nádvoria 50m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 2297m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 932m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 15 842m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 273m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 103m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 54m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 288m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 759m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 7652m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 182m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 3602m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 876m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 3082m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 3325m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 102m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 186m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 2529m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 134m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Osobný automobil Jeep Commander Kúpna zmluva 14.12.2012 17 900 17 000
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
ostatné plochy 1091 m2 Kúpna zmluva 07.01.2011
ostatné plochy 1069 m2 Kúpna zmluva 07.01.2011
orná pôda 10427 m2 Kúpna zmluva 07.01.2011
orná pôda 4324 m2 Kúpna zmluva 07.01.2011
zast. plochy a nádvoria 2651 m Kúpna zmluva 07.01.2011
orná pôda 1582 m 2 Kúpna zmluva 07.01.2011
orná pôda 22 m2 Kúpna zmluva 07.01.2011
orná pôda 187 m 2 Kúpna zmluva 07.01.2011
orná pôda 17 m 2 Kúpna zmluva 07.01.2011
zast. plochy a nádvoria 256 m 2 Kúpna zmluva 07.01.2011
zast. plochy a nádvoria 18 m 2 Kúpna zmluva 07.01.2011
chata Alpina Kúpna zmluva 16.03.2015
zast. plochy a nádvoria 608 m2 Kúpna zmluva 07.01.2011
zast. plochy a nádvoria 478 m2 Kúpna zmluva 07.01.2011
zast. plochy a nádvoria 1050 m2 Kúpna zmluva 07.01.2011
zast. plochy a nádvoria 539 m2 Kúpna zmluva 07.01.2011
zast. plochy a nádvoria 2480 m2 Kúpna zmluva 07.01.2011
zast. plochy a nádvoria 1016 m2 Kúpna zmluva 07.01.2011
budova banky Kúpna zmluva 23.10.2017
zast. plochy a nádvoria 584 m2 Kúpna zmluva 23.10.2017
rodinný dom Kúpna zmluva 19.01.2017
zast. plochy a nádvoria 121 m2 Kúpna zmluva 19.01.2017
záhrady 224 m2 Kúpna zmluva 19.01.2017
zast. plochy a nádvoria 373 m2 Kúpna zmluva 19.01.2017
zast. plochy a nádvoria 6595 m2 Kúpna zmluva 19.12.2017
Záväzkové vzťahy
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 07.12.2017
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Námestovo
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrady 425m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 338m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 325m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
zast. plochy a nádvoria 277m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
zast. plochy a nádvoria 256 m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
záhrady 126m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
stavba 277m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 342m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 430m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 1213m2 Darovacia zmlvua 30.11.2010
orná pôda 383m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 903m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 584m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 587m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 501m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 200m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 579m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 999m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 1099m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 320m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 351m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 170m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 503m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 426m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 596m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 153m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 554m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 492m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 344m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 509m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 265m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 230m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 1003m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 1028m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 772m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 701m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 462m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 732m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 193m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 324m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 172m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 5108m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 682m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 560m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 258m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 438m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 559m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 177m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 39m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 656m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 1157m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 2210m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 125m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 678m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 510m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 520m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 1029m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 932m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 842m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 19 484m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 333m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 2064m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 476m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 3654m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 3235m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 110m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 66m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 164m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 71m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 108m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 39m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 274m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 146m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 1197m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 273m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 71m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 149m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 12 085m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 1789m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 1020m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 862m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 510m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 1102m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 4336m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 3001m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 288m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 164m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 104m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 46m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 31m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 41m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 382m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 189m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
zastavané plochy a nádvoria 50m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 2297m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 932m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 15 842m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 273m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 103m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 54m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 288m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 759m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 7652m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 182m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 3602m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 876m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 3082m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 3325m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 102m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 186m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 2529m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 134m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Osobný automobil Jeep Commander Kúpna zmluva 14.12.2012 17 900 17 000
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rekr.chata Kúna zmluva 10.10.1997
rekr. chata Kúpna zmluva 10.10.1997
ostatné plochy 17655 m2 Kúpna zmluva 07.01.2011
ostatné plochy 10990 m2 Kúpna zmluva 07.01.2011
orná pôda 10000 m2 Kúpna zmluva 07.01.2011
orná pôda 4145 m2 Kúpna zmluva 07.01.2011
zast. plochy a nádvoria 2678 m2 Kúpna zmluva 07.01.2011
orná pôda 1582 m 2 Kúpna zmluva 07.01.2011
orná pôda 22 m2 Kúpna zmluva 07.01.2011
orná pôda 187 m 2 Kúpna zmluva 07.01.2011
orná pôda 17 m 2 Kúpna zmluva 07.01.2011
zast. plochy a nádvoria 256 m 2 Kúpna zmluva 07.01.2011
zast. plochy a nádvoria 18 m 2 Kúpna zmluva 07.01.2011
chata Alpina Kúpna zmluva 16.03.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Námestovo
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrady 425m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 338m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 325m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
zast. plochy a nádvoria 277m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
zast. plochy a nádvoria 256 m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
záhrady 126m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
stavba 277m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 342m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 430m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 1213m2 Darovacia zmlvua 30.11.2010
orná pôda 383m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 903m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 584m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 587m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 501m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 200m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 579m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 999m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 1099m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 320m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 351m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 170m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 503m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 426m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 596m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 153m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 554m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 492m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 344m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 509m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 265m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 230m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 1003m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 1028m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 772m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 701m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 462m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 732m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 193m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 324m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 172m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 5108m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 682m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 560m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 258m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 438m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 559m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 177m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 39m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 656m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 1157m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 2210m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 125m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 678m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 510m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 520m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 1029m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 932m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 842m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 19 484m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 333m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 2064m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 476m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 3654m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 3235m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 110m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 66m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 164m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 71m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 108m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 39m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 274m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 146m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 1197m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 273m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 71m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 149m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 12 085m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 1789m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 1020m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 862m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 510m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 1102m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 4336m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 3001m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 288m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 164m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 104m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 46m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 31m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 41m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 382m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 189m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
zastavané plochy a nádvoria 50m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 2297m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 932m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 15 842m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 273m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 103m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 54m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 288m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 759m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 7652m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 182m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 3602m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 876m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 3082m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 3325m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 102m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 186m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 2529m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 134m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Osobný automobil Jeep Commander Kúpna zmluva 14.12.2012
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rekr.chata Kúna zmluva 10.10.1997
rekr. chata Kúpna zmluva 10.10.1997
ostatné plochy 17655 m2 Kúpna zmluva 07.01.2011
ostatné plochy 10990 m2 Kúpna zmluva 07.01.2011
orná pôda 10000 m2 Kúpna zmluva 07.01.2011
orná pôda 4145 m2 Kúpna zmluva 07.01.2011
zast. plochy a nádvoria 2678 m2 Kúpna zmluva 07.01.2011
orná pôda 1582 m 2 Kúpna zmluva 07.01.2011
orná pôda 22 m2 Kúpna zmluva 07.01.2011
orná pôda 187 m 2 Kúpna zmluva 07.01.2011
orná pôda 17 m 2 Kúpna zmluva 07.01.2011
zast. plochy a nádvoria 256 m 2 Kúpna zmluva 07.01.2011
zast. plochy a nádvoria 18 m 2 Kúpna zmluva 07.01.2011
chata Alpina Kúpna zmluva 16.03.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Námestovo
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrady 425m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 329m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 347m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 338m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 325m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
zast. plochy a nádvoria 277m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
zast. plochy a nádvoria 256 m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
záhrady 126m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
stavba 277m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 342m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 430m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 1213m2 Darovacia zmlvua 30.11.2010
orná pôda 383m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 903m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 584m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 587m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 501m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 200m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 579m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 999m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 1099m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 320m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 351m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 170m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 503m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 426m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 596m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 153m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 554m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 492m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 344m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 509m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 265m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 230m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 1003m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 1028m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 772m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 701m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 462m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 732m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 193m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 324m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 172m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 5108m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 682m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 560m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 258m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 438m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 559m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 177m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 39m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 656m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 1157m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 2210m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 125m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 678m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 510m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 520m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 1029m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 932m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 842m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 19 484m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 333m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 2064m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 476m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 3654m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 3235m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 110m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 66m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 164m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 71m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 108m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 39m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 274m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 146m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 1197m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 273m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 71m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 149m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 12 085m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 1789m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 1020m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 862m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 510m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 1102m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 4336m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 3001m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 288m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 164m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 104m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 46m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 31m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 41m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 382m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 189m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
zastavané plochy a nádvoria 50m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 2297m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 932m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 15 842m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 273m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 103m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 54m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 288m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 759m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 7652m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 182m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 3602m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 876m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 3082m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 3325m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 102m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 186m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 2529m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 134m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Osobný automobil Jeep Commander Kúpna zmluva 14.12.2012
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rekr.chata Kúna zmluva 10.10.1997
rekr. chata Kúpna zmluva 10.10.1997
ostatné plochy 17655 m2 Kúpna zmluva 07.01.2011
ostatné plochy 10990 m2 Kúpna zmluva 07.01.2011
orná pôda 10000 m2 Kúpna zmluva 07.01.2011
orná pôda 11960 m2 Kúpna zmluva 07.01.2011
orná pôda 4145 m2 Kúpna zmluva 07.01.2011
zast. plochy a nádvoria 2678 m2 Kúpna zmluva 07.01.2011
orná pôda 1582 m 2 Kúpna zmluva 07.01.2011
orná pôda 22 m2 Kúpna zmluva 07.01.2011
orná pôda 187 m 2 Kúpna zmluva 07.01.2011
orná pôda 17 m 2 Kúpna zmluva 07.01.2011
zast. plochy a nádvoria 256 m 2 Kúpna zmluva 07.01.2011
zast. plochy a nádvoria 18 m 2 Kúpna zmluva 07.01.2011
chata Alpina Kúpna zmluva 16.03.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Námestovo
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrady 425m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 329m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 347m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 338m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 325m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
zast. plochy a nádvoria 277m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
zast. plochy a nádvoria 256 m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
záhrady 126m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
stavba 277m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 342m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 430m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 1213m2 Darovacia zmlvua 30.11.2010
orná pôda 383m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 903m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 584m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 587m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 501m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 200m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 579m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 999m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 1099m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 320m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 351m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 170m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 503m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 426m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 596m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 153m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 554m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 492m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 344m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 509m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 265m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 230m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 1003m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 1028m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 772m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 701m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 462m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 732m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 193m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 324m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 172m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 5108m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 682m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 560m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 258m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 438m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 559m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 177m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 39m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 656m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 1157m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 2210m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 125m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 678m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 510m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 520m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 1029m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 932m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 842m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 19 484m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 333m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 2064m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 476m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 3654m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 3235m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 110m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 66m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 164m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 71m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 108m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 39m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 274m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 146m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 1197m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 273m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 71m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 149m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 12 085m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 1789m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 1020m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 862m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 510m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 1102m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 4336m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 3001m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 288m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 164m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 104m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 46m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 31m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 41m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 382m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 189m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
zastavané plochy a nádvoria 50m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 2297m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 932m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 15 842m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 273m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 103m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 54m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 288m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 759m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 7652m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 182m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 3602m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 876m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
lesné pozemky 3082m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 3325m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 102m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 186m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
trvalé trávnaté porasty 2529m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
orná pôda 134m2 Darovacia zmluva 30.11.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Osobný automobil Jeep Commander Kúpna zmluva 14.12.2012
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rekr.chata Kúna zmluva 10.10.1997
rekr. chata Kúpna zmluva 10.10.1997
ostatné plochy 17655 m2 Kúpna zmluva 07.01.2011
ostatné plochy 10990 m2 Kúpna zmluva 07.01.2011
orná pôda 10000 m2 Kúpna zmluva 07.01.2011
orná pôda 11960 m2 Kúpna zmluva 07.01.2011
orná pôda 4145 m2 Kúpna zmluva 07.01.2011
zast. plochy a nádvoria 2678 m2 Kúpna zmluva 07.01.2011
orná pôda 1582 m 2 Kúpna zmluva 07.01.2011
orná pôda 22 m2 Kúpna zmluva 07.01.2011
orná pôda 187 m 2 Kúpna zmluva 07.01.2011
orná pôda 17 m 2 Kúpna zmluva 07.01.2011
zast. plochy a nádvoria 256 m 2 Kúpna zmluva 07.01.2011
zast. plochy a nádvoria 18 m 2 Kúpna zmluva 07.01.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (88)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/10/03/2016 17.03.2016 Pv 541/15/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/78/08/2023 11.09.2023 Pv 239/23/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/71/07/2015 (rtf, 43 KB) 08.07.2015 Pv 723/14/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/33/03/2015 (rtf, 45 KB) 20.03.2015 Pv 567/14/5507 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/57/06/2023 14.07.2023 Pv 427/22/5507 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/15/02/2015 (rtf, 54 KB) 18.02.2015 Pv 144/14/5507 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/36/03/2015 (rtf, 43 KB) 03.02.2015 Pv 563/14/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/156/12/2014 (rtf, 47 KB) 15.12.2014 Pv 494/14/5507 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/158/12/2014 (rtf, 47 KB) 12.12.2014 Pv 494/14/5507 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/149/12/2014 (rtf, 63 KB) 11.12.2014 Pv 394/14/5507 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/49/06/2023 20.06.2023 Pv 132/23/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/47/06/2023 02.06.2023 Pv 8/23/5507 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/141/11/2014 (rtf, 45 KB) 28.10.2014 Pv 754/13/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/128/01/2015 (rtf, 44 KB) 10.09.2014 Pv 374/14/5507 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/122/09/2014 (rtf, 43 KB) 11.09.2014 Pv 418/14/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/121/09/2014 (rtf, 43 KB) 09.09.2014 Pv 445/14/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/45/05/2023 01.06.2023 Pv 91/21/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/112/08/2014 (rtf, 49 KB) 14.08.2014 Pv 243/14/5507 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/89/07/2014 (rtf, 43 KB) 04.07.2014 Pv 420/13/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/40/04/2023 11.05.2023 Pv 54/23/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/23/03/2023 04.04.2023 Pv 314/22/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/11/02/2023 08.03.2023 Pv 345/19/5507 § 368 – Výroba detskej pornografie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/7/02/2023 13.02.2023 Pv 233/22/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/90/12/2022 23.12.2022 Pv 394/22/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/87/11/2022 01.12.2022 Pv 185/21/5507 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/86/10/2022 10.11.2022 Pv 36/22/5507 § 156 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/82/10/2022 25.10.2022 Pv 328/22/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/75/08/2022 20.10.2022 Pv 211/22/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/62/07/2022 05.09.2022 Pv 392/21/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/51/05/2022 13.05.2022 Pv 45/22/5507 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/39/04/2022 06.05.2022 Pv 87/22/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/14/01/2022 10.02.2022 Pv 430/21/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/13/01/2022 04.02.2022 Pv 469/20/5507 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/10/01/2022 28.02.2022 Pv 398/21/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/102/07/2021 16.07.2021 Pv 57/21/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/100/06/2021 19.08.2021 Pv 119/21/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/93/06/2021 24.06.2021 Pv 65/21/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/87/06/2021 22.06.2021 Pv 461/20/5507 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/30/03/2021 22.03.2021 Pv 275/20/5507 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/1/01/2021 10.02.2021 Pv 418/19/5507 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/275/12/2020 15.03.2021 Pv 405/20/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/251/11/2020 16.11.2020 Pv 338/20/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/157/07/2020 12.10.2020 Pv 262/20/5507 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/146/06/2020 30.06.2020 Pv 84/20/5507 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/99/03/2020 31.03.2020 Pv 535/19/5507 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/42/02/2020 15.02.2020 Pv 496/19/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/109/12/2019 28.12.2019 Pv 8/16/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/65/08/2019 02.09.2019 Pv 575/17/5507 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/58/07/2017 22.07.2017 Pv 220/17/5507 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/48/06/2017 27.06.2017 Pv 133/17/5507 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/78/08/2023 (pdf, 93 KB) 11.09.2023 Pv 239/23/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/57/06/2023 (pdf, 91 KB) 14.07.2023 Pv 427/22/5507 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/49/06/2023 (pdf, 88 KB) 20.06.2023 Pv 132/23/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/47/06/2023 (pdf, 108 KB) 02.06.2023 Pv 8/23/5507 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/45/05/2023 (pdf, 92 KB) 01.06.2023 Pv 91/21/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/40/04/2023 (pdf, 90 KB) 11.05.2023 Pv 54/23/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/23/03/2023 (pdf, 99 KB) 04.04.2023 Pv 314/22/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/11/02/2023 (pdf, 92 KB) 08.03.2023 Pv 345/19/5507 § 368 – Výroba detskej pornografie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/7/02/2023 (pdf, 87 KB) 13.02.2023 Pv 233/22/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/90/12/2022 (pdf, 88 KB) 23.12.2022 Pv 394/22/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/87/11/2022 (pdf, 86 KB) 01.12.2022 Pv 185/21/5507 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/86/10/2022 (pdf, 91 KB) 10.11.2022 Pv 36/22/5507 § 156 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/82/10/2022 (pdf, 86 KB) 25.10.2022 Pv 328/22/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/75/08/2022 (pdf, 89 KB) 20.10.2022 Pv 211/22/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/62/07/2022 (pdf, 93 KB) 05.09.2022 Pv 392/21/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/51/05/2022 (pdf, 112 KB) 13.05.2022 Pv 45/22/5507 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/39/04/2022 (pdf, 88 KB) 06.05.2022 Pv 87/22/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/14/01/2022 (pdf, 89 KB) 10.02.2022 Pv 430/21/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/13/01/2022 (pdf, 87 KB) 04.02.2022 Pv 469/20/5507 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/10/01/2022 (pdf, 88 KB) 28.02.2022 Pv 398/21/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/102/07/2021 (pdf, 94 KB) 16.07.2021 Pv 57/21/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/100/06/2021 (pdf, 89 KB) 19.08.2021 Pv 119/21/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/93/06/2021 (pdf, 90 KB) 24.06.2021 Pv 65/21/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/87/06/2021 (pdf, 100 KB) 22.06.2021 Pv 461/20/5507 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/30/03/2021 (pdf, 109 KB) 22.03.2021 Pv 275/20/5507 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/1/01/2021 (pdf, 88 KB) 10.02.2021 Pv 418/19/5507 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/275/12/2020 (pdf, 92 KB) 15.03.2021 Pv 405/20/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/251/11/2020 (pdf, 95 KB) 16.11.2020 Pv 338/20/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/157/07/2020 (pdf, 88 KB) 12.10.2020 Pv 262/20/5507 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/146/06/2020 (pdf, 94 KB) 30.06.2020 Pv 84/20/5507 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/99/03/2020 (pdf, 100 KB) 31.03.2020 Pv 535/19/5507 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/42/02/2020 (pdf, 90 KB) 15.02.2020 Pv 496/19/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/109/12/2019 (pdf, 92 KB) 28.12.2019 Pv 8/16/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/65/08/2019 (pdf, 88 KB) 02.09.2019 Pv 575/17/5507 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/58/07/2017 (pdf, 93 KB) 22.07.2017 Pv 220/17/5507 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/48/06/2017 (pdf, 93 KB) 27.06.2017 Pv 133/17/5507 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/10/03/2016 (pdf, 88 KB) 17.03.2016 Pv 541/15/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/63/05/2024 (pdf, 92 KB) 07.06.2024 Pv 98/24/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.