Mgr. Dagmar Baťalíková

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Michalovce.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
pozemok kúpna zmluva č.308/05 04.11.2005 40.000
rodinný dom dedičstvo 25.10.2021 49.790
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
financné prostriedky PRIMA banka uspory ,plat 15.01.2020 33 000 33000
stavebné sporenie 25.000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
pozemok kúpna zmluva č.308/05 04.11.2005 40.000
rodinný dom dedičstvo 25.10.2021 49.790
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
finančné prostiedky OTP bank úspory ,plat 04.02.2003 48.570
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
leasing 25.10.2021
leasing 25.10.2021
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok kúpna zmluva č.308/05 04.11.2005
rodinný dom dedičstvo 25.10.2021
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
finančné prostiedky OTP bank úspory ,plat 04.02.2003
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
leasing 25.10.2021
leasing 25.10.2021
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok kúpna zmluva č.308/05 04.11.2005
rodinný dom dedičtvo 28.02.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
finančné prostriedky OTP bank uspory ,plat 04.02.2003 55 102,32
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
leasing 25.10.2021
leasing 25.10.2021
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok kúpna zmluva č.308/05 04.11.2005
rodinný dom dedičtvo 28.02.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
finančné prostriedky OTP bank uspory ,plat 04.02.2003 55 842,18
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok kúpna zmluva č.308/05 04.11.2005
rodinný dom dedičtvo 28.02.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
finančné prostriedky OTP bank uspory ,plat 04.02.2003
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok kúpna zmluva č.308/05 04.11.2005
rodinný dom dedičtvo 28.02.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
finančné prostriedky SLSP úspory 06.10.2011
finančné prostriedky OTP bank uspory ,plat 04.02.2003
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok kúpna zmluva č.308/05 04.11.2005
rodinný dom dedičtvo 28.02.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
finančné prostriedky SLSP úspory 06.10.2011
finančné prostriedky OTP bank uspory ,plat 04.02.2003
osobné motorové vozidlo zn, Citroen C5, EČ MI -111CK ukončenie lízingu 15.10.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok kúpna zmluva č.308/05 04.11.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
finančné prostriedky SLSP úspory 06.10.2011
finančné prostriedky OTP bank uspory ,plat 04.02.2003
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok kúpna zmluva č.308/05 04.11.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
finančné prostriedky SLSP úspory 06.10.2011
finančné prostriedky OTP bank uspory ,plat 04.02.2003
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.