Okresná prokuratúra Michalovce Námestie slobody 3, 071 01 Michalovce

Okresným prokurátorom je JUDr. Iveta Šándorová.

Na prokuratúre evidujeme 12 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 1 129,82 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 651,02.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 269,12 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 61,52 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 504,5 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 23,17% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Okresná prokuratúra Michalovce
Námestie slobody 3
071 01 Michalovce
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 – 15:00
Utorok: 8:00 – 15:00
Streda: 8:00 – 15:00
Štvrtok: 8:00 – 15:00
Piatok: 8:00 – 15:00

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Iveta Šándorová okresná prokurátorka
JUDr. PhDr. Rudolf Mirdala, PhD. námestník okresného prokurátora

Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.