JUDr. Vladimíra Klimentová

Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom dedenie 08.11.1995 389.518 Sk
rodinný dom dar 30.03.2007 389.518 Sk
garáž dedenie 08.11.1995 389.518 Sk
trvalý trávnatý porast dedenie 08.11.1995 389.518
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Subaru Forester predčasné ukončenie leasingovej zmluvy 17.03.2020 39602 39602
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
úspory plat 2019 10000 10000
doplnkové dôchodkové sporenie plat 2021 11720 11720
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
zbierka umeleckých diel 2004-2021 20 000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
leasingový úver 2018
americká hypotéka 2020
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom dedenie 08.11.1995 389.518 Sk
rodinný dom dar 30.03.2007 389.518 Sk
garáž dedenie 08.11.1995 389.518 Sk
trvalý trávnatý porast dedenie 08.11.1995 389.518
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Subaru Forester predčasné ukončenie leasingovej zmluvy 17.03.2020 39602 39602
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
doplnkové dôchodkové sporenie plat 2012-2019 27500 27500
úspory plat 2019 10000 10000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
leasingový úver 2018
americká hypotéka 2020
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom dedenie 08.11.1995 389.518 Sk
rodinný dom dar 30.03.2007 389.518 Sk
garáž dedenie 08.11.1995 389.518 Sk
trvalý trávnatý porast dedenie 08.11.1995 389.518
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
leasingový úver 2018
úver 2007
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom dedenie 08.11.1995
garáž dedenie 08.11.1995
trvalý trávnatý porast dedenie 08.11.1995
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
leasingový úver 2018
úver 2007
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom dedenie darovacia zmluva 30.03.2007
garáž zápis katastra 30.03.2007
trvalé trávnaté porasty dedenie darovacia zmluva 30.03.2007
trvalé trávnaté porasty zápis katastra 0.0.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
osobné motorové vozidlo kúpa 0.0.2008 40.000 eur
osobné motorové vozidlo kúpa 0.0.2009 17.000 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
investičné životné poistenie
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom dedenie darovacia zmluva 30.03.2007
garáž zápis katastra 30.03.2007
trvalé trávnaté porasty dedenie darovacia zmluva 30.03.2007
trvalé trávnaté porasty zápis katastra 0.0.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
osobné motorové vozidlo kúpa 0.0.2008 40.000 eur
osobné motorové vozidlo kúpa 0.0.2009 17.000 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
investičné životné poistenie
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom dedenie darovacia zmluva 30.03.2007
garáž zápis katastra 30.03.2007
trvalé trávnaté porasty dedenie darovacia zmluva 30.03.2007
trvalé trávnaté porasty zápis katastra 0.0.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 0.0.2008
osobné motorové vozidlo kúpa 0.0.2009
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
investičné životné poistenie
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom dedenie darovacia zmluva 30.03.2007
garáž zápis katastra 30.03.2007
trvalé trávnaté porasty dedenie darovacia zmluva 30.03.2007
trvalé trávnaté porasty zápis katastra 0.0.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 0.0.2008
osobné motorové vozidlo kúpa 0.0.2009
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
investičné životné poistenie
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom dedenie darovacia zmluva 30.03.2007
garáž zápis katastra 30.03.2007
trvalé trávnaté porasty dedenie darovacia zmluva 30.03.2007
trvalé trávnaté porasty zápis katastra 0.0.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 0.0.2008
osobné motorové vozidlo kúpa 0.0.2009
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
investičné životné poistenie
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom dedenie darovacia zmluva 30.03.2007
garáž zápis katastra 30.03.2007
trvalé trávnaté porasty dedenie darovacia zmluva 30.03.2007
trvalé trávnaté porasty zápis katastra 0.0.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 0.0.2008
osobné motorové vozidlo kúpa 0.0.2009
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
investičné životné poistenie
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom dedenie darovacia zmluva 30.03.2007
garáž zápis katastra 30.03.2007
trvalé trávnaté porasty dedenie darovacia zmluva 30.03.2007
trvalé trávnaté porasty zápis katastra 0.0.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 0.0.2008
osobné motorové vozidlo kúpa 0.0.2009
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úspory plat priebežne
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
investičné životné poistenie
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.