JUDr. Martin Kokles

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Žilina.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Dolný Kubín and Okresná prokuratúra Žilina.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt a Zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva 2006-06-23 31.543,- EUR 31.543,- EUR
Zastavaná plocha a nádvorie Darovacia zmluva 2022-06-21 0,- EUR 1.875.- EUR
Zastavaná plocha a nádvorie Darovacia zmluva 2022-06-21 0,- EUR 5.400,- EUR
Zastavaná plocha a nádvoria Darovacia zmluva 2022-06-21 0,- EUR 12.135,- EUR
Budova Darovacia zmluva 2022-06-21 0,- EUR 40.000,- EUR
Zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva 2023-09-25 154.000,- EUR 154.000,- EUR
Byt Kúpna zmluva 2023-09-25 154.000,- EUR 154.000,- EUR
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Automobil Kúpa 2014-12-31 18.733,- EUR 18.733,- EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2023-06-05
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt Kúpna zmluva 2006-06-23 31.543,- EUR
Zastavaná plocha a nádvorie Darovacia zmluva 2022-06-21 0,- EUR 1.875.- EUR
Zastavaná plocha a nádvorie Darovacia zmluva 2022-06-21 0,- EUR 5.400,- EUR
Zastavaná plocha a nádvoria Darovacia zmluva 2022-06-21 0,- EUR 12.135,- EUR
Budova Darovacia zmluva 2022-06-21 0,- EUR 40.000,- EUR
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Automobil Kúpa 2014-12-31 18.733,- EUR 18.733,- EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Peniaze Úspory 2016-12-31 10.488,69 EUR 10.488,69 EUR
Peniaze Úspory 2016-12-31 5.969.10 EUR 5.969,10 EUR
Peniaze Úspory 2016-12-31 4.949,15 EUR 4.949,15 EUR
Peniaze Úspory 0216-12-31 10.450,59 EUR 10.450,59 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2015-12-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Byt Kúpna zmluva 2006-06-23 31.543,- EUR
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Peniaze Úspory 2016-12-31 9.690,24 EUR 9.690,24 EUR
Automobil Kúpa 2014-12-31 18.733,- EUR 18.733,- EUR
Peniaze Úspory 2016-12-31 6.321,98 EUR 6.321,98 EUR
Peniaze Úspory 2016-12-31 4.939,75 EUR 4.939,75 EUR
Peniaze Úspory 2014-12-21 10.353,08 EUR 10.353,08 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2015-12-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Byt Kúpna zmluva 2006-06-23 31.543,- EUR
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Peniaze Úspory 2016-12-31 8042,30 EUR 8042,30 EUR
Automobil Kúpa 2014-12-31 18.733,- EUR 18.733,- EUR
Peniaze Úspory 2016-12-31 5320,08EUR 5320,08 EUR
Peniaze Úspory 2016-12-31 3998,88 EUR 3998,88 EUR
Peniaze Úspory 2014-12-21 7850,40 EUR 7850,40 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2015-12-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Byt Kúpna zmluva 2006-06-23 31.543,- EUR
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Peniaze Úspory 2016-12-31 5977,82 EUR 5977,82
Automobil Kúpa 2014-12-31 18.733,- EUR 18.733,- EUR
Peniaze Úspory 2016-12-31 4394,05 EUR 4394,05 EUR
Peniaze Úspory 2016-12-31 3480,99 EUR 3480,99 EUR
Peniaze Úspory 2014-12-21 6898,58 EUR 6898,58 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2015-12-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Dolný Kubín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt Kúpna zmluva 2006-06-23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Peniaze Úspory 2014-12-31 10937 EUR 10937 EUR
Peniaze Úspory 2016-12-31 4591 EUR 4591 EUR
Automobil Kúpa 2014-12-31 19200,- EUR 19200,- EUR
Peniaze Úspory 2016-12-31 4315 EUR 4315 EUR
Peniaze Úspory 2016-12-31 2464 EUR 2464 EUR
Peniaze Úspory 2014-12-21 4828 EUR 4828 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2015-12-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Dolný Kubín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt Kúpna zmluva 2006-06-23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Peniaze Úspory 2014-12-31 9530 EUR 9530 EUR
Peniaze Úspory 2016-12-31 1200 EUR 3100 EUR
Automobil Kúpa 2014-12-31 19200,- EUR 19200,- EUR
Peniaze Úspory 2016-12-31 5050 EUR 5050 EUR
Peniaze Úspory 2016-12-31 1.610 EUR 1610 EUR
Peniaze Úspory 2014-12-21 4730 EUR 4730 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2015-12-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Dolný Kubín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt Kúpna zmluva 2006-06-23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Peniaze Úspory 2014-12-31 8 100 EUR 8 100 EUR
Peniaze Úspory 2016-12-31 1200 EUR 2100 EUR
Peniaze Poistenie so šetrením 2016-12-31 5500 EUR 5500 EUR
Automobil Kúpa 2014-12-31 19200,- EUR 19200,- EUR
Peniaze Úspory 2016-12-31 5000 EUR 5000 EUR
Peniaze Úspory 2016-12-31 1.660 EUR 1660 EUR
Peniaze Úspory 2014-12-21 3000 EUR 3000 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2015-12-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Dolný Kubín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt Kúpna zmluva 2006-06-23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Peniaze Úspory 2014-12-31
Peniaze Úspory 2014-12-31
Peniaze Poistenie so šetrením 2014-12-31
Automobil Kúpa 2014-12-31
Peniaze Úspory 2014-12-31
Peniaze Úspory 2014-12-31
Peniaze Úspory 2014-12-21
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2015-12-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt Kúpna zmluva 2006-06-23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Peniaze Úver 2014-12-31
Peniaze Úspory 2014-12-31
Peniaze Úspory 2014-12-31
Peniaze Poistenie so šetrením 2014-12-31
Automobil Kúpa 2014-12-31
Peniaze Úspory 2014-12-31
Peniaze Úspory 2014-12-31
Peniaze Úspory 2014-12-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt Kúpna zmluva 2006-06-23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Peniaze Úspory 2013-12-31
Peniaze Úspory 2013-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt Kúpna zmluva 2006-06-23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Peniaze Predaj pozemkov 2012-11-01
Peniaze Úspory 2013-01-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt Kúpna zmluva 2006-06-23
Trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2002-11-05
Trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2002-11-05
Trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2002-11-05
Trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2002-11-05
Trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2002-11-05
Trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 2002-11-05
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (171)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/56/03/2017 2017-03-14 Pv 244/16/5503 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/48/02/2017 2017-03-03 Pv 278/16/5503 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/13/01/2017 2017-01-31 Pv 330/15/5503 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/5/01/2017 2017-01-21 Pv 168/16/5503 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/36/10/2016 2016-10-18 Pv 64/16/5503 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/33/08/2016 2016-09-06 Pv 118/16/5503 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/30/07/2016 2016-08-06 Pv 397/15/5503 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/25/07/2016 2016-08-02 Pv 66/16/5503 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/23/07/2016 2016-07-19 Pv 57/16/5503 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/21/06/2016 2016-07-02 Pv 43/16/5503 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/17/04/2016 2016-04-29 Pv 320/15/5503 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/15/04/2016 2016-05-03 Pv 25/16/5503 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/14/04/2016 2016-04-23 Pv 360/15/5503 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/12/04/2016 2016-04-14 Pv 366/15/5503 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/1/01/2016 2016-01-20 Pv 388/15/5503 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/64/12/2015 2015-12-29 Pv 330/15/5503 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/58/10/2015 2015-10-24 Pv 183/15/5503 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/4072/09/2015 2015-10-27 2 Pv 161/15/5511 § 364 – Výtržnictvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/3484/07/2015 (rtf, 44 KB) 2015-07-18 3 Pv 203/14/5511 § 346 – Krivá výpoveď a krivá prísaha Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/3355/07/2015 (rtf, 45 KB) 2015-07-02 1 Pv 321/15/5511 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/3274/08/2015 (rtf, 80 KB) 2015-08-04 1 Pv 740/14/5511 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/2565/06/2015 (rtf, 54 KB) 2015-06-12 2 Pv 133/15/5511 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/2186/06/2015 (rtf, 75 KB) 2015-05-29 1 Pv 345/12/5511 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/1258/05/2015 (rtf, 46 KB) 2015-03-11 3 Pv 754/14/5511 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/688/04/2015 (rtf, 43 KB) 2015-02-24 2 Pv 932/13/5511 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/697/03/2015 (rtf, 44 KB) 2015-03-03 3 Pv 28/13/5511 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/657/03/2015 (rtf, 56 KB) 2015-01-03 3 Pv 54/14/5511 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/650/01/2015 (rtf, 63 KB) 2015-01-09 4 Pv 10/14/5511 § 283 – Porušovanie autorského práva Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/651/01/2015 (rtf, 61 KB) 2014-12-23 3 Pv 511/14/5511 § 231 – Podielnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/559/11/2014 (rtf, 43 KB) 2014-11-22 1 Pv 212/13/5511 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/535/11/2014 (rtf, 47 KB) 2014-10-22 1 Pv 563/14/5511 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/534/11/2014 (rtf, 42 KB) 2014-11-04 1 Pv 398/14/5511 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/469/10/2014 (rtf, 50 KB) 2014-10-04 2 Pv 394/14/5511 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/362/09/2014 (rtf, 41 KB) 2014-08-12 4 Pv 35/12/5511 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/330/08/2014 (rtf, 48 KB) 2014-07-29 1 Pv 825/13/5511 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/329/08/2014 (rtf, 41 KB) 2014-07-18 2 Pv 81/14/5511 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/308/07/2014 (rtf, 45 KB) 2014-06-27 1 Pv 134/14/5511 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/303/06/2014 (rtf, 46 KB) 2014-06-20 2 Pv 280/14/5511 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/249/06/2014 (rtf, 47 KB) 2014-06-10 1 Pv 793/13/5511 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/212/05/2014 (rtf, 64 KB) 2014-05-10 2 Pv 125/14/5511 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/192/07/2015 (rtf, 49 KB) 2014-04-29 3 Pv 203/14/5511 § 346 – Krivá výpoveď a krivá prísaha Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/155/04/2014 (rtf, 46 KB) 2014-03-26 2 Pv 18/14/5511 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/114/03/2014 (rtf, 47 KB) 2014-03-18 2 Pv 253/12/5511 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/115/04/2014 (rtf, 43 KB) 2014-03-25 2 Pv 1044/10/5511 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/107/02/2014 (rtf, 51 KB) 2014-02-26 1 Pv 659/13/5511 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/6/02/2014 (rtf, 44 KB) 2014-01-17 2 Pv 100/13/5511 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/635/02/2014 (rtf, 75 KB) 2014-01-22 2 Pv 539/13/5511 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/573/12/2013 (rtf, 58 KB) 2013-11-26 3 Pv 570/13/5511 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/442/11/2014 (rtf, 46 KB) 2013-10-08 1 Pv 212/13/5511 § 156 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/405/09/2013 (rtf, 59 KB) 2013-09-06 1 Pv 389/11/5511 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/331/08/2013 (rtf, 48 KB) 2013-07-30 3 Pv 1012/12/5511 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/325/08/2013 (rtf, 70 KB) 2013-08-06 1 Pv 270/13/5511 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/279/08/2013 (rtf, 48 KB) 2013-07-16 1 Pv 359/12/5511 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/265/06/2013 (rtf, 56 KB) 2013-06-14 4 Pv 26/13/5511 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/241/06/2013 (rtf, 59 KB) 2013-05-31 1 Pv 17/13/5511 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/194/06/2013 (rtf, 46 KB) 2013-05-28 3 Pv 1049/11/5511 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/190/05/2013 (rtf, 48 KB) 2013-05-03 4 Pv 360/12/5511 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/183/05/2013 (rtf, 58 KB) 2013-05-01 3 Pv 805/12/5511 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/170/05/2013 (rtf, 48 KB) 2013-05-07 3 Pv 864/12/5511 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/86/04/2013 (rtf, 48 KB) 2013-03-26 2 Pv 823/12/5511 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/85/03/2013 (rtf, 48 KB) 2013-03-12 2 Pv 757/12/5511 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/66/03/2013 (rtf, 67 KB) 2013-02-22 1 Pv 923/10/5511 § 283 – Porušovanie autorského práva Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/50/02/2013 (rtf, 45 KB) 2013-02-06 1 Pv 1089/11/5511 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/434/11/2012 (rtf, 43 KB) 2012-11-13 1 Pv 476/12/5511 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/402/10/2012 (rtf, 50 KB) 2012-10-16 2 Pv 1120/11/5511 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/396/03/2014 (rtf, 50 KB) 2013-01-21 2 Pv 253/12/5511 § 364 – Výtržnictvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/388/10/2012 (rtf, 47 KB) 2012-10-05 2 Pv 616/12/5511 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/389/10/2012 (rtf, 49 KB) 2012-10-26 3 Pv 968/11/5511 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/306/08/2012 (rtf, 66 KB) 2012-07-31 4 Pv 64/12/5511 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/252/06/2012 (rtf, 211 KB) 2012-06-14 1 Pv 1115/11/5511 § 156 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/215/06/2012 (rtf, 209 KB) 2012-06-05 4 Pv 489/10/5511 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/216/07/2012 (rtf, 218 KB) 2012-06-27 3 Pv 27/11/5511 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/114/04/2012 (rtf, 209 KB) 2012-03-26 1 Pv 809/11/5511 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/94/04/2012 (rtf, 212 KB) 2012-04-03 3 Pv 1049/11/5511 § 156 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/524/11/2014 (rtf, 50 KB) 2014-10-28 2 Pv 589/14/5511 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/58/03/2012 (rtf, 213 KB) 2012-02-28 1 Pv 1061/10/5511 § 231 – Podielnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/47/03/2012 (rtf, 217 KB) 2012-02-21 4 Pv 361/11/5511 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Krajská prokuratúra Žilina ZA/5500/460/05/2022 2022-05-12 2 Kv 15/20/5500 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Krajská prokuratúra Žilina ZA/5500/459/05/2022 2022-05-12 2 Kv 16/20/5500 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Krajská prokuratúra Žilina ZA/5500/935/07/2020 2020-07-17 2 Kv 42/19/5500 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/91/06/2019 2019-06-18 Pv 245/16/5503 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/86/06/2019 2019-06-14 Pv 266/17/5503 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/63/04/2019 2019-05-16 Pv 191/16/5503 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/59/04/2019 2019-05-07 Pv 277/18/5503 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/18/01/2019 2019-02-01 Pv 34/19/5503 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/17/01/2019 2019-02-01 Pv 33/19/5503 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/13/01/2019 2019-03-02 Pv 8/18/5503 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/14/01/2019 2019-02-07 Pv 391/15/5503 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/176/12/2018 2019-01-05 Pv 175/18/5503 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/167/12/2018 2018-12-14 Pv 46/17/5503 § 175 – Podávanie alkolických nápojov mladeži Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/143/10/2018 2018-10-10 Pv 36/18/5503 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/132/09/2018 2018-09-18 Pv 244/16/5503 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/89/06/2018 2018-06-19 Pv 251/17/5503 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/88/06/2018 2018-06-14 Pv 13/18/5503 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/40/03/2018 2018-03-23 Pv 305/16/5503 § 369 – Rozširovanie detskej pornografie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/42/03/2018 2018-03-27 Pv 88/16/5503 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/27/02/2018 2018-02-20 Pv 266/17/5503 § 158 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/26/02/2018 2018-02-27 Pv 331/14/5503 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/25/02/2018 2018-02-12 Pv 159/17/5503 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/23/02/2018 2018-02-17 Pv 90/17/5503 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/14/01/2018 2018-01-27 Pv 191/16/5503 § 194 – Porušovanie domovej slobody Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/15/01/2018 2018-01-23 Pv 236/17/5503 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/99/12/2017 2018-01-06 Pv 88/14/5503 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/97/12/2017 2018-01-09 Pv 133/17/5503 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/78/10/2017 2017-12-02 Pv 215/16/5503 § 200 – Sexuálne násilie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/73/09/2017 2017-11-07 Pv 85/16/5503 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/69/08/2017 2017-09-05 Pv 57/16/5503 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/70/08/2017 2017-10-13 Pv 57/16/5503 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/61/05/2017 2017-07-15 Pv 244/16/5503 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/60/05/2017 2017-05-24 Pv 46/17/5503 § 175 – Podávanie alkolických nápojov mladeži Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/57/03/2017 2017-05-16 Pv 245/16/5503 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/10/01/2017 2017-01-31 Pv 88/16/5503 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/24/07/2016 2016-07-23 Pv 85/16/5503 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/113/08/2018 2018-08-08 Pv 213/17/5503 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/99/06/2018 2018-06-28 Pv 154/17/5503 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Krajská prokuratúra Žilina ZA/5500/460/05/2022 (pdf, 138 KB) 2022-05-12 2 Kv 15/20/5500 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Krajská prokuratúra Žilina ZA/5500/459/05/2022 (pdf, 144 KB) 2022-05-12 2 Kv 16/20/5500 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Krajská prokuratúra Žilina ZA/5500/935/07/2020 (pdf, 109 KB) 2020-07-17 2 Kv 42/19/5500 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/91/06/2019 (pdf, 91 KB) 2019-06-18 Pv 245/16/5503 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/86/06/2019 (pdf, 91 KB) 2019-06-14 Pv 266/17/5503 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/63/04/2019 (pdf, 91 KB) 2019-05-16 Pv 191/16/5503 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/59/04/2019 (pdf, 113 KB) 2019-05-07 Pv 277/18/5503 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/18/01/2019 (pdf, 100 KB) 2019-02-01 Pv 34/19/5503 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/17/01/2019 (pdf, 100 KB) 2019-02-01 Pv 33/19/5503 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/13/01/2019 (pdf, 87 KB) 2019-03-02 Pv 8/18/5503 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/14/01/2019 (pdf, 93 KB) 2019-02-07 Pv 391/15/5503 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/176/12/2018 (pdf, 98 KB) 2019-01-05 Pv 175/18/5503 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/167/12/2018 (pdf, 87 KB) 2018-12-14 Pv 46/17/5503 § 175 – Podávanie alkolických nápojov mladeži Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/143/10/2018 (pdf, 110 KB) 2018-10-10 Pv 36/18/5503 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/132/09/2018 (pdf, 89 KB) 2018-09-18 Pv 244/16/5503 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/113/08/2018 (pdf, 110 KB) 2018-08-08 Pv 213/17/5503 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/99/06/2018 (pdf, 112 KB) 2018-06-28 Pv 154/17/5503 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/89/06/2018 (pdf, 108 KB) 2018-06-19 Pv 251/17/5503 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/88/06/2018 (pdf, 110 KB) 2018-06-14 Pv 13/18/5503 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/42/03/2018 (pdf, 91 KB) 2018-03-27 Pv 88/16/5503 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/40/03/2018 (pdf, 100 KB) 2018-03-23 Pv 305/16/5503 § 369 – Rozširovanie detskej pornografie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/27/02/2018 (pdf, 102 KB) 2018-02-20 Pv 266/17/5503 § 158 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/26/02/2018 (pdf, 90 KB) 2018-02-27 Pv 331/14/5503 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/25/02/2018 (pdf, 111 KB) 2018-02-12 Pv 159/17/5503 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/23/02/2018 (pdf, 114 KB) 2018-02-17 Pv 90/17/5503 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/14/01/2018 (pdf, 114 KB) 2018-01-27 Pv 191/16/5503 § 194 – Porušovanie domovej slobody Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/15/01/2018 (pdf, 100 KB) 2018-01-23 Pv 236/17/5503 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/99/12/2017 (pdf, 92 KB) 2018-01-06 Pv 88/14/5503 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/97/12/2017 (pdf, 94 KB) 2018-01-09 Pv 133/17/5503 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/78/10/2017 (pdf, 127 KB) 2017-12-02 Pv 215/16/5503 § 200 – Sexuálne násilie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/73/09/2017 (pdf, 90 KB) 2017-11-07 Pv 85/16/5503 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/70/08/2017 (pdf, 88 KB) 2017-10-13 Pv 57/16/5503 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/69/08/2017 (pdf, 88 KB) 2017-09-05 Pv 57/16/5503 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/61/05/2017 (pdf, 119 KB) 2017-07-15 Pv 244/16/5503 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/60/05/2017 (pdf, 108 KB) 2017-05-24 Pv 46/17/5503 § 175 – Podávanie alkolických nápojov mladeži Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/57/03/2017 (pdf, 98 KB) 2017-05-16 Pv 245/16/5503 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/56/03/2017 (pdf, 136 KB) 2017-03-14 Pv 244/16/5503 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/48/02/2017 (pdf, 111 KB) 2017-03-03 Pv 278/16/5503 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/13/01/2017 (pdf, 86 KB) 2017-01-31 Pv 330/15/5503 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/10/01/2017 (pdf, 101 KB) 2017-01-31 Pv 88/16/5503 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/5/01/2017 (pdf, 108 KB) 2017-01-21 Pv 168/16/5503 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/36/10/2016 (pdf, 90 KB) 2016-10-18 Pv 64/16/5503 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/33/08/2016 (pdf, 113 KB) 2016-09-06 Pv 118/16/5503 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/30/07/2016 (pdf, 107 KB) 2016-08-06 Pv 397/15/5503 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/25/07/2016 (pdf, 99 KB) 2016-08-02 Pv 66/16/5503 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/24/07/2016 (pdf, 100 KB) 2016-07-23 Pv 85/16/5503 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/23/07/2016 (pdf, 111 KB) 2016-07-19 Pv 57/16/5503 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/21/06/2016 (pdf, 92 KB) 2016-07-02 Pv 43/16/5503 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/17/04/2016 (pdf, 111 KB) 2016-04-29 Pv 320/15/5503 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/15/04/2016 (pdf, 102 KB) 2016-05-03 Pv 25/16/5503 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/14/04/2016 (pdf, 98 KB) 2016-04-23 Pv 360/15/5503 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/12/04/2016 (pdf, 94 KB) 2016-04-14 Pv 366/15/5503 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/1/01/2016 (pdf, 107 KB) 2016-01-20 Pv 388/15/5503 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/64/12/2015 (pdf, 97 KB) 2015-12-29 Pv 330/15/5503 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/58/10/2015 (pdf, 85 KB) 2015-10-24 Pv 183/15/5503 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/4072/09/2015 (pdf, 94 KB) 2015-10-27 2 Pv 161/15/5511 § 364 – Výtržnictvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.