JUDr. Martin Kokles

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Žilina.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Byt Kúpna zmluva 23.06.2006 31.543,- EUR
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Peniaze Úspory 31.12.2016 8042,30 EUR 8042,30 EUR
Automobil Kúpa 31.12.2014 18.733,- EUR 18.733,- EUR
Peniaze Úspory 31.12.2016 5320,08EUR 5320,08 EUR
Peniaze Úspory 31.12.2016 3998,88 EUR 3998,88 EUR
Peniaze Úspory 21.12.2014 7850,40 EUR 7850,40 EUR
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver 01.12.2015
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Byt Kúpna zmluva 23.06.2006 31.543,- EUR
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Peniaze Úspory 31.12.2016 5977,82 EUR 5977,82
Automobil Kúpa 31.12.2014 18.733,- EUR 18.733,- EUR
Peniaze Úspory 31.12.2016 4394,05 EUR 4394,05 EUR
Peniaze Úspory 31.12.2016 3480,99 EUR 3480,99 EUR
Peniaze Úspory 21.12.2014 6898,58 EUR 6898,58 EUR
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver 01.12.2015
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.