Mgr. Silvia Kollárová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Pezinok.

We register the prosecutor as námestníčka okresného prokurátora at the prosecutors' office Okresná prokuratúra Pezinok.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Pezinok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2009-07-27 338.000,- Eur
nebytový priestor kúpa 2009-07-27
byt kúpa 2009-08-26 90.000,-Eur
nebytový priestor kúpa 2009-08-26
byt kúpa 2017-08-25 110.000,-Eur
nebytový priestor kúpa 2017-08-25
rekreačná chata kúpa 2020-06-26 189.900,-Eur
vinica kúpa 2020-06-26
vinica kúpa 2020-06-26
vinica kúpa 2020-06-26
vinica kúpa 2020-06-26
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo kúpa 2020 45.000,-
cenné papiere kúpa 2021 441.577,-
cenné papiere kúpa 2022 37.800,-
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
úspory príjem 2021 11.000,-
podiely v PF príjem 2021 250.000,-
úspory príjem 2022 43.000,-
úspory príjem 2023 65.000,-
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
bytové zariadenie a vybavenie domácnosti od 1999 20.000,-
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2020-06-01
úver 2020-06-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Pezinok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2009-07-27 338.000,- Eur
nebytový priestor kúpa 2009-07-27
byt kúpa 2009-08-26 90.000,-Eur
nebytový priestor kúpa 2009-08-26
byt kúpa 2017-08-25 110.000,-Eur
nebytový priestor kúpa 2017-08-25
rekreačná chata kúpa 2020-06-26 189.900,-Eur
vinica kúpa 2020-06-26
vinica kúpa 2020-06-26
vinica kúpa 2020-06-26
vinica kúpa 2020-06-26
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo kúpa 2020 45.000,-
cenné papiere kúpa 2021 441.577,-
cenné papiere kúpa 2022 37.800,-
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
úspory príjem 2021 11.000,-
podiely v PF príjem 2021 250.000,-
úspory príjem 2022 43.000,-
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
bytové zariadenie a vybavenie domácnosti od 1999 20.000,-
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2020-06-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Pezinok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2009-07-27 338.000,- Eur
nebytový priestor kúpa 2009-07-27
byt kúpa 2009-08-26 90.000,-Eur
nebytový priestor kúpa 2009-08-26
byt kúpa 2017-08-25 110.000,- eur
nebytový priestor kúpa 2017-08-25
rekreačná chata kúpa 2020-06-26 189.900,-Eur
vinica kúpa 2020-06-26
vinica kúpa 2020-06-26
vinica kúpa 2020-06-26
vinica kúpa 2020-06-26
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo kúpa 2020 45.000
cenné papiere kúpa 2021 441.577
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
úspory príjem 2021 11.000
podiely v PF príjem 2021 250.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
bytové zariadenie a vybavenie domácnosti od 1999 20.000,-
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2020-06-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Pezinok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2009-07-27 338.000,- Eur
nebytový priestor kúpa 2009-07-27
byt kúpa 2009-08-26 90.000,-Eur
nebytový priestor kúpa 2009-08-26
byt kúpa 2017-08-25 110.000,- eur
nebytový priestor kúpa 2017-08-25
rekreačná chata kúpa 2020-06-26 189.900,-Eur
vinica kúpa 2020-06-26
vinica kúpa 2020-06-26
vinica kúpa 2020-06-26
vinica kúpa 2020-06-26
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
cenné papiere kúpa 2017 20.000,-
motorové vozidlo kúpa 2014 8.000,-
cenné papiere kúpa 2020 173.000,-
motorové vozidlo kúpa 2020 45.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
úspory príjem 2020 433.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
bytové zariadenie a vybavenie domácnosti od 1999 20.000,-
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2020-06-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Pezinok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2009-07-27 338.000,- Eur
nebytový priestor kúpa 2009-07-27
byt kúpa 2009-08-26 90.000,-Eur
nebytový priestor kúpa 2009-08-26
byt kúpa 2017-08-25 110.000,- eur
nebytový priestor kúpa 2017-08-25
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
cenné papiere kúpa 2017 20.000,-
motorové vozidlo kúpa 2014 8.000,-
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
bytové zariadenie a vybavenie domácnosti od 1999 20.000,-
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Pezinok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2009-07-27
nebytový priestor kúpa 2009-07-27
byt kúpa 2009-08-26
nebytový priestor kúpa 2009-08-26
byt kúpa 2017-08-25
nebytový priestor kúpa 2017-08-25
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
cenné papiere kúpa 2017 20.000,-
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
bytové zariadenie a vybavenie domácnosti od 1999 20.000,-
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Pezinok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2009-07-27
nebytový priestor kúpa 2009-07-27
byt kúpa 2009-08-26
nebytový priestor kúpa 2009-08-26
byt kúpa 2017-08-25
nebytový priestor kúpa 2017-08-25
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
cenné papiere kúpa 2017 20.000,-
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
bytové zariadenie a vybvenie domácnosti od 1999 20.000,-
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Pezinok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2009-07-27
nebytový priestor kúpa 2009-07-27
byt kúpa 2009-08-26
nebytový priestor kúpa 2009-08-26
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
úspory v banke 125.000
úspory v banke 50.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
bytové zariadne a vybavenie domácnosti od 1999
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Pezinok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2009-07-27
nebytový priestor kúpa 2009-07-27
byt kúpa 2009-08-26
nebytový priestor kúpa 2009-08-26
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úspory v banke
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
bytové zariadne a vybavenie domácnosti od 1999
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Pezinok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2009-07-27
nebytový priestor kúpa 2009-07-27
byt kúpa 2009-08-26
nebytový priestor kúpa 2009-08-26
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úspory v banke
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
bytové zariadne a vybavenie domácnosti od 1999
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Pezinok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2009-07-27
nebytový priestor kúpa 2009-07-27
byt kúpa 2009-08-26
nebytový priestor kúpa 2009-08-26
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úspory v banke
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
bytové zariadne a vybavenie domácnosti od 1999
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Pezinok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2009-07-27
nebytový priestor kúpa 2009-07-27
byt kúpa 2009-08-26
nebytový priestor kúpa 2009-08-26
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úspory v banke
úspory v banke
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
bytové zariadne a vybavenie domácnosti od 1999
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Pezinok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2009-07-27
nebytový priestor kúpa 2009-07-27
byt kúpa 2009-08-26
nebytový priestor kúpa 2009-08-26
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úspory v banke
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
bytové zariadne a vybavenie domácnosti od 1999
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (111)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/109/12/2016 2016-12-23 Pv 497/16/1107 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/58/10/2016 2016-11-01 Pv 533/16/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/60/10/2016 2016-11-04 Pv 562/16/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/57/10/2016 2016-11-29 Pv 388/16/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/30/05/2016 2016-06-28 Pv 148/16/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/25/04/2016 2016-06-29 1 Pv 11/14/1107 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/23/04/2016 2016-05-03 Pv 4/15/1107 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/70/10/2015 2015-11-07 1 Pv 228/14/1107 § 218 – Neoprávnený zasah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/65/10/2015 2015-10-13 3 Pv 867/11/1107 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/63/09/2015 2015-09-25 1 Pv 223/12/1107 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/50/08/2015 (rtf, 91 KB) 2015-07-17 1 Pv 35/13/1107 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/48/07/2015 (rtf, 53 KB) 2015-07-11 3 Pv 45/12/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/84/09/2014 (rtf, 48 KB) 2014-09-12 1 Pv 506/11/1107 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/76/08/2014 (rtf, 53 KB) 2014-07-31 3 Pv 815/12/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/34/05/2014 (rtf, 60 KB) 2014-04-26 1 Pv 1382/09/1107 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/33/05/2014 (rtf, 52 KB) 2014-04-26 3 Pv 278/13/1107 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/31/05/2014 (rtf, 48 KB) 2014-05-03 3 Pv 89/11/1107 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/16/05/2014 (rtf, 46 KB) 2014-04-01 2 Pv 860/13/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/13/03/2014 (rtf, 45 KB) 2014-03-03 2 Pv 720/13/1107 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/4/02/2014 (rtf, 124 KB) 2014-02-04 1 Pv 96/13/1107 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/172/03/2014 (rtf, 108 KB) 2014-02-04 1 Pv 10/08/1107 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/5/01/2014 (rtf, 48 KB) 2013-12-21 3 Pv 986/10/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/167/01/2014 (rtf, 48 KB) 2013-12-17 1 Pv 505/11/1107 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/165/01/2014 (rtf, 88 KB) 2014-01-08 1 Pv 429/12/1107 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/33/02/2023 2023-03-04 Pv 123/18/1107 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/145/09/2013 (rtf, 45 KB) 2016-01-23 2 Pv 100/08/1107 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/144/10/2013 (rtf, 49 KB) 2013-09-10 1 Pv 292/11/1107 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/99/05/2013 (rtf, 137 KB) 2013-05-21 2 Pv 1213/08/1107 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/38/03/2013 (rtf, 70 KB) 2013-03-01 2 Pv 39/08/1107 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/25/02/2013 (rtf, 58 KB) 2013-02-08 2 Pv 134/08/1107 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/215/11/2022 2022-11-29 Pv 387/20/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/134/12/2012 (rtf, 73 KB) 2012-12-08 2 Pv 62/08/1107 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/194/10/2022 2022-11-22 Pv 29/21/1107 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/98/11/2012 (rtf, 55 KB) 2012-10-13 2 Pv 68/08/1107 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/95/10/2012 (rtf, 46 KB) 2012-10-13 3 Pv 1494/10/1107 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/94/10/2012 (rtf, 55 KB) 2012-10-09 1 Pv 1595/08/1107 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/93/10/2012 (rtf, 47 KB) 2012-10-02 1 Pv 161/11/1107 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/99/11/2012 (rtf, 63 KB) 2012-10-26 2 Pv 1455/08/1107 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/55/06/2012 (rtf, 225 KB) 2012-06-19 1 Pv 7/08/1107 § 256 – Poškodzovanie veriteľa Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/59/07/2012 (rtf, 226 KB) 2012-06-19 2 Pv 562/08/1107 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/81/08/2012 (rtf, 100 KB) 2012-08-21 2 Pv 5/08/1107 § 256 – Poškodzovanie veriteľa Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/135/07/2022 2022-07-30 Pv 254/20/1107 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/40/05/2012 (rtf, 219 KB) 2012-05-01 1 Pv 79/11/1107 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/45/06/2012 (rtf, 222 KB) 2012-04-17 1 Pv 1073/09/1107 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/102/05/2022 2022-06-09 Pv 448/21/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/8/02/2012 (rtf, 281 KB) 2012-02-17 1 Pv 17/08/1107 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/83/05/2022 2022-05-28 Pv 210/20/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/18/01/2022 2022-01-28 Pv 96/20/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/233/11/2021 2021-12-15 Pv 226/21/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/227/11/2021 2021-12-08 Pv 367/17/1107 § 266 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/48/03/2021 2021-04-01 Pv 403/19/1107 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/35/02/2021 2021-03-11 Pv 160/19/1107 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/237/12/2019 2019-12-14 Pv 313/19/1107 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/147/09/2019 2019-09-19 Pv 356/19/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/119/07/2019 2019-07-26 Pv 193/19/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/118/07/2019 2019-07-30 Pv 515/18/1107 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/110/06/2019 2019-07-05 Pv 209/19/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/101/06/2019 2019-06-18 Pv 41/19/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/99/05/2019 2019-07-26 Pv 570/18/1107 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/77/05/2019 2019-06-06 Pv 172/19/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/252/12/2018 2019-01-09 Pv 776/17/1107 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/178/09/2018 2018-09-20 Pv 628/16/1107 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/72/04/2018 2018-05-01 Pv 32/18/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/31/02/2018 2018-02-27 Pv 598/17/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/194/10/2017 2017-11-07 Pv 472/17/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/185/09/2017 2017-10-17 Pv 353/17/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/131/06/2017 2017-07-04 Pv 65/17/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/128/06/2017 2017-07-13 Pv 786/16/1107 § 284 – Všeobecné ohrozenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/125/06/2017 2017-06-27 Pv 184/17/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/149/07/2018 2018-07-27 Pv 351/18/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/77/01/2024 2024-02-13 Pv 349/23/1107 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/77/01/2024 (pdf, 89 KB) 2024-02-13 Pv 349/23/1107 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/33/02/2023 (pdf, 211 KB) 2023-03-04 Pv 123/18/1107 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/215/11/2022 (pdf, 87 KB) 2022-11-29 Pv 387/20/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/194/10/2022 (pdf, 85 KB) 2022-11-22 Pv 29/21/1107 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/135/07/2022 (pdf, 85 KB) 2022-07-30 Pv 254/20/1107 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/102/05/2022 (pdf, 98 KB) 2022-06-09 Pv 448/21/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/83/05/2022 (pdf, 97 KB) 2022-05-28 Pv 210/20/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/18/01/2022 (pdf, 96 KB) 2022-01-28 Pv 96/20/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/233/11/2021 (pdf, 91 KB) 2021-12-15 Pv 226/21/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/227/11/2021 (pdf, 87 KB) 2021-12-08 Pv 367/17/1107 § 266 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/48/03/2021 (pdf, 100 KB) 2021-04-01 Pv 403/19/1107 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/35/02/2021 (pdf, 85 KB) 2021-03-11 Pv 160/19/1107 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/237/12/2019 (pdf, 100 KB) 2019-12-14 Pv 313/19/1107 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/147/09/2019 (pdf, 93 KB) 2019-09-19 Pv 356/19/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/119/07/2019 (pdf, 90 KB) 2019-07-26 Pv 193/19/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/118/07/2019 (pdf, 100 KB) 2019-07-30 Pv 515/18/1107 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/110/06/2019 (pdf, 91 KB) 2019-07-05 Pv 209/19/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/101/06/2019 (pdf, 91 KB) 2019-06-18 Pv 41/19/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/99/05/2019 (pdf, 122 KB) 2019-07-26 Pv 570/18/1107 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/77/05/2019 (pdf, 89 KB) 2019-06-06 Pv 172/19/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/252/12/2018 (pdf, 88 KB) 2019-01-09 Pv 776/17/1107 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/178/09/2018 (pdf, 89 KB) 2018-09-20 Pv 628/16/1107 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/149/07/2018 (pdf, 88 KB) 2018-07-27 Pv 351/18/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/72/04/2018 (pdf, 89 KB) 2018-05-01 Pv 32/18/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/31/02/2018 (pdf, 88 KB) 2018-02-27 Pv 598/17/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/194/10/2017 (pdf, 88 KB) 2017-11-07 Pv 472/17/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/185/09/2017 (pdf, 88 KB) 2017-10-17 Pv 353/17/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/131/06/2017 (pdf, 89 KB) 2017-07-04 Pv 65/17/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/128/06/2017 (pdf, 93 KB) 2017-07-13 Pv 786/16/1107 § 284 – Všeobecné ohrozenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/125/06/2017 (pdf, 87 KB) 2017-06-27 Pv 184/17/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/109/12/2016 (pdf, 127 KB) 2016-12-23 Pv 497/16/1107 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/60/10/2016 (pdf, 86 KB) 2016-11-04 Pv 562/16/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/58/10/2016 (pdf, 87 KB) 2016-11-01 Pv 533/16/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/57/10/2016 (pdf, 89 KB) 2016-11-29 Pv 388/16/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/30/05/2016 (pdf, 87 KB) 2016-06-28 Pv 148/16/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/25/04/2016 (pdf, 102 KB) 2016-06-29 1 Pv 11/14/1107 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/23/04/2016 (pdf, 136 KB) 2016-05-03 Pv 4/15/1107 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/70/10/2015 (pdf, 84 KB) 2015-11-07 1 Pv 228/14/1107 § 218 – Neoprávnený zasah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/65/10/2015 (pdf, 89 KB) 2015-10-13 3 Pv 867/11/1107 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/63/09/2015 (pdf, 88 KB) 2015-09-25 1 Pv 223/12/1107 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
 • Recept · SME
  Grilované flank strips so zemiakmi batáty a brokolicou
 • Čakanie na lepšie časy · SME
  Budovu školy otvorili v Rajeckej Lesnej v roku 1957. Od roku 1985 tu začali chodiť aj žiaci ďalších dvoch obcí - Fačkova a Čičmian.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.