Mgr. Silvia Kollárová

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Pezinok.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt kúpa 27.07.2009 338.000,- Eur
nebytový priestor kúpa 27.07.2009
byt kúpa 26.08.2009 90.000,-Eur
nebytový priestor kúpa 26.08.2009
byt kúpa 25.08.2017 110.000,- eur
nebytový priestor kúpa 25.08.2017
rekreačná chata kúpa 26.06.2020 189.900,-Eur
vinica kúpa 26.06.2020
vinica kúpa 26.06.2020
vinica kúpa 26.06.2020
vinica kúpa 26.06.2020
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
cenné papiere kúpa 2017 20.000,-
motorové vozidlo kúpa 2014 8.000,-
cenné papiere kúpa 2020 173.000,-
motorové vozidlo kúpa 2020 45.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úspory príjem 2020
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
bytové zariadenie a vybavenie domácnosti od 1999 20.000,-
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 01.06.2020
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt kúpa 27.07.2009 338.000,- Eur
nebytový priestor kúpa 27.07.2009
byt kúpa 26.08.2009 90.000,-Eur
nebytový priestor kúpa 26.08.2009
byt kúpa 25.08.2017 110.000,- eur
nebytový priestor kúpa 25.08.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
cenné papiere kúpa 2017 20.000,-
motorové vozidlo kúpa 2014 8.000,-
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
bytové zariadenie a vybavenie domácnosti od 1999 20.000,-
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 27.07.2009
nebytový priestor kúpa 27.07.2009
byt kúpa 26.08.2009
nebytový priestor kúpa 26.08.2009
byt kúpa 25.08.2017
nebytový priestor kúpa 25.08.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
cenné papiere kúpa 2017
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
bytové zariadenie a vybavenie domácnosti od 1999 20.000,-
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 27.07.2009
nebytový priestor kúpa 27.07.2009
byt kúpa 26.08.2009
nebytový priestor kúpa 26.08.2009
byt kúpa 25.08.2017
nebytový priestor kúpa 25.08.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
cenné papiere kúpa 2017
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
bytové zariadenie a vybvenie domácnosti od 1999 20.000,-
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 27.07.2009
nebytový priestor kúpa 27.07.2009
byt kúpa 26.08.2009
nebytový priestor kúpa 26.08.2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
úspory v banke 125.000
úspory v banke 50.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bytové zariadne a vybavenie domácnosti od 1999
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 27.07.2009
nebytový priestor kúpa 27.07.2009
byt kúpa 26.08.2009
nebytový priestor kúpa 26.08.2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úspory v banke
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bytové zariadne a vybavenie domácnosti od 1999
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 27.07.2009
nebytový priestor kúpa 27.07.2009
byt kúpa 26.08.2009
nebytový priestor kúpa 26.08.2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úspory v banke
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bytové zariadne a vybavenie domácnosti od 1999
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 27.07.2009
nebytový priestor kúpa 27.07.2009
byt kúpa 26.08.2009
nebytový priestor kúpa 26.08.2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úspory v banke
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bytové zariadne a vybavenie domácnosti od 1999
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 27.07.2009
nebytový priestor kúpa 27.07.2009
byt kúpa 26.08.2009
nebytový priestor kúpa 26.08.2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úspory v banke
úspory v banke
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bytové zariadne a vybavenie domácnosti od 1999
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 27.07.2009
nebytový priestor kúpa 27.07.2009
byt kúpa 26.08.2009
nebytový priestor kúpa 26.08.2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úspory v banke
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bytové zariadne a vybavenie domácnosti od 1999
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
 • Recept · SME
  Grilované flank strips so zemiakmi batáty a brokolicou

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.