JUDr. Daniel Komora

Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Banská Bystrica.

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Rodinný dom + hospodárska budova Kúpna zmluva 20.08.2019 140000 140000
Zastavaná plocha a nádvodrie Kúpna zmluva 20.08.2019 detto detto
Orná pôda Kúpna zmluva 20.08.2019 detto detto
Orná pôda Kúpna zmluva 20.08.2019 detto detto
Orná pôda Kúpna zmluva 30.04.2020 26 26
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Kúpna zmluva 04.02.2021 22100 22100
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Úspory z platu úspory 31.12.2021 5200 5200
Pohľadávka z pôžičky predaj nehnuteľnosti 06.09.2019 105000 105000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver júl 2019
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Rodinný dom+hospodárska budova Kúpna zmluva 20.08.2019 140000 140000
Zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva 20.08.2019 detto detto
Orná pôda Kúpna zmluva 20.08.2019 detto detto
Orná pôda Kúpna zmluva 20.08.2019 detto detto
Orná pôda Kúpna zmluva 30.04.2020 26 26
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Úspory z platu úspory 31.12.2020
Pohľadávka z pôžičky predaj nehnuteľnosti 06.09.2019
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver júl 2019
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Rodinný dom + hospdárska budova Kúpna zmluva 20.08.2019 140000 .
Zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva 20.08.2019 detto
Orná pôda Kúpna zmluva 20.08.2019 detto
Orná pôda Kúpna zmluva 20.08.2019 deto
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Úspory z platu a predaja nehnuteľnosti úspory 31.12.2019 120000 .
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver júl 2019
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.