JUDr. Milan Kondrk

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Žilina.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Byt Dar 09.11.2010 73304,- Eur
Nebytový priestor - garážové státie Dar 09.11.2010 3000,- Eur
Nebytový priestor - garážové státie Dar 09.11.2010 3000,- Eur
Podiel na pozemku Dar 09.11.2010 221,23 Eur
Podiel na pozemku Dar 09.11.2010 137,34 Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Peniaze na účtoch Úspory z platu 31.12.2020 46523,97 Eur
Akcie Kúpa 12.12.1998 5228,04 Eur
Osobné motorové vozidlo Kúpa 11.06.2019 34500,- Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Pohľadávka Pôžička 31.12.2020 19500,- Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Akcie a fondy 01.12.2020 31611,04 Eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Byt Dar 09.11.2010 73304,- Eur
Nebytový priestor - garážové státie Dar 09.11.2010 3000,- Eur
Nebytový priestor - garážové státie Dar 09.11.2010 3000,- Eur
Podiel na pozemku Dar 09.11.2010 221,23 Eur
Podiel na pozemku Dar 09.11.2010 137,34 Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Peniaze na účtoch v peňažných ústavoch Úspory z platu a dar 31.12.2019 56320,25 Eur
Akcie Kúpa 12.12.1998 5228,04 Eur
Osobné motorové vozidlo Kúpa 11.06.2019 34500,- Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Pohľadávka Pôžička 27.12.2019 25000,- Eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt Dar 09.11.2010
Nebytový priestor - garážové státie Dar 09.11.2010
Nebytový priestor - garážové státie Dar 09.11.2010
Podiel na pozemku Dar 09.11.2010
Podiel na pozemku Dar 09.11.2010
Pozemok Zámena 24.02.2015
Pozemok Zámena 24.02.2015
Pozemok Zámena 24.02.2015
Pozemok Zámena 24.02.2015
Pozemok Zámena 24.02.2015
Pozemok Zámena 24.02.2015
Podiel na pozemku Zámena 02.07.2015
Podiel na pozemku Zámena 02.07.2015
Podiel na pozemku Zámena 02.07.2015
Podiel na pozemku Zámena 02.07.2015
Podiel na pozemku Zámena 02.07.2015
Podiel na pozemku Zámena 02.07.2015
Podiel na pozemku Kúpa 05.04.2016
Podiel na pozemku Kúpa 05.04.2016
Podiel na pozemku Kúpa 05.04.2016
Podiel na pozemku Kúpa 05.04.2016
Podiel na pozemku Kúpa 05.04.2016
Pozemok Kúpa 18.05.2018
Pozemok Kúpa 22.11.2018
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Peniaze na účtoch v peňažných ústavoch Úspory z platu a predaj pozemkov 31.12.2018 83073,01 Eur
Akcie Kúpa 12.12.1998 5228,04 Eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt Dar 09.11.2010
Nebytový priestor - garážové státie Dar 09.11.2010
Nebytový priestor - garážové státie Dar 09.11.2010
Podiel na pozemku Dar 09.11.2010
Podiel na pozemku Dar 09.11.2010
Pozemok Zámena 24.02.2015
Pozemok Zámena 24.02.2015
Pozemok Zámena 24.02.2015
Pozemok Zámena 24.02.2015
Pozemok Zámena 24.02.2015
Pozemok Zámena 24.02.2015
Pozemok Zámena a kúpa 02.07.2015
Podiel na pozemku Zámena 02.07.2015
Podiel na pozemku Zámena 02.07.2015
Podiel na pozemku Zámena 02.07.2015
Podiel na pozemku Zámena 02.07.2015
Podiel na pozemku Zámena 02.07.2015
Podiel na pozemku Zámena 02.07.2015
Podiel na pozemku Kúpa 05.04.2016
Podiel na pozemku Kúpa 05.04.2016
Podiel na pozemku Kúpa 05.04.2016
Podiel na pozemku Kúpa 05.04.2016
Podiel na pozemku Kúpa 05.04.2016
Pozemok Zámena a kúpa 02.07.2015
Pozemok Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva 28.08.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Peniaze Úspory z platu 31.12.2017 53742,29 Eur
Peniaze Dar 28.09.2010 18700,- Eur
Akcie Kúpa 12.12.1998 5228,04 Eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt Dar 09.11.2010
Nebytový priestor - garážové státie Dar 09.11.2010
Nebytový priestor - garážové státie Dar 09.11.2010
Podiel na pozemku Dar 09.11.2010
Podiel na pozemku Dar 09.11.2010
Podiel na pozemku Kúpa 14.11.2013
Pozemok Zámena 24.02.2015
Pozemok Zámena 24.02.2015
Pozemok Zámena 24.02.2015
Pozemok Zámena 24.02.2015
Pozemok Zámena 24.02.2015
Pozemok Zámena 24.02.2015
Pozemok Zámena a kúpa 02.07.2015
Podiel na pozemku Zámena 02.07.2015
Podiel na pozemku Zámena 02.07.2015
Podiel na pozemku Zámena 02.07.2015
Podiel na pozemku Zámena 02.07.2015
Podiel na pozemku Zámena 02.07.2015
Podiel na pozemku Zámena 02.07.2015
Podiel na pozemku Kúpa 05.04.2016
Podiel na pozemku Kúpa 05.04.2016
Podiel na pozemku Kúpa 05.04.2016
Podiel na pozemku Kúpa 05.04.2016
Podiel na pozemku Kúpa 05.04.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Peniaze Úspory z platu 31.12.2016 43028,13
Peniaze Dar 28.09.2010 18700,-
Akcie Kúpa 12.12.1998 5228,04
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt Dar 09.11.2010
Nebytový priestor - garážové státie Dar 09.11.2010
Nebytový priestor - garážové státie Dar 09.11.2010
Podiel na pozemku Dar 09.11.2010
Podiel na pozemku Dar 09.11.2010
Podiel na pozemku Kúpa 14.11.2013
Pozemok Zámena 24.02.2015
Pozemok Zámena 24.02.2015
Pozemok Zámena 24.02.2015
Pozemok Zámena 24.02.2015
Pozemok Zámena 24.02.2015
Pozemok Zámena 24.02.2015
Pozemok Zámena a kúpa 02.07.2015
Podiel na pozemku Zámena 02.07.2015
Podiel na pozemku Zámena 02.07.2015
Podiel na pozemku Zámena 02.07.2015
Podiel na pozemku Zámena 02.07.2015
Podiel na pozemku Zámena 02.07.2015
Podiel na pozemku Zámena 02.07.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Peniaze Úspory z platu 31.12.2015
Peniaze Dar 28.09.2010
Hromadná akcia Dar 12.12.1998
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt Dar 09.11.2010
Nebytový priestor - garážové státie Dar 09.11.2010
Nebytový priestor - garážové státie Dar 09.11.2010
Podiel na pozemku Dar 09.11.2010
Podiel na pozemku Dar 09.11.2010
Podiel na pozemku Kúpa 14.11.2013
Podiel na pozemku Kúpa 26.11.2012
Podiel na pozemku Kúpa 26.11.2012
Podiel na pozemku Kúpa 26.11.2012
Podiel na pozemku Kúpa 26.11.2012
Podiel na pozemku Kúpa 26.11.2012
Podiel na pozemku Kúpa 26.11.2012
Podiel na pozemku Kúpa 26.11.2012
Podiel na pozemku Kúpa 26.11.2012
Podiel na pozemku Kúpa 26.11.2012
Podiel na pozemku Kúpa 26.11.2012
Podiel na pozemku Kúpa 26.11.2012
Podiel na pozemku Kúpa 26.11.2012
Podiel na pozemku Kúpa 28.04.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Peniaze Úspory z platu 31.12.2014
Peniaze Dar 28.09.2010
Hromadná akcia Dar 12.12.1998
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt Dar 09.11.2010
Nebytový priestor - garážové státie Dar 09.11.2010
Nebytový priestor - garážové státie Dar 09.11.2010
Podiel na pozemku Dar 09.11.2010
Podiel na pozemku Dar 09.11.2010
Podiel na pozemku Kúpa 26.11.2012
Podiel na pozemku Kúpa 14.11.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Peniaze Úspory z platu 31.12.2013
Peniaze Dar 28.09.2010
Hromadná akcia Dar 12.12.1998
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt Dar 09.11.2010
Nebytový priestor - garážové státie Dar 09.11.2010
Nebytový priestor - garážové státie Dar 09.11.2010
Podiel na pozemku Dar 09.11.2010
Podiel na pozemku Dar 09.11.2010
Podiel na pozemku Kúpa 26.11.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Peniaze Úspory z platu 31.12.2012
Peniaze Dar 28.09.2010
Hromadná akcia Dar 12.12.1998
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt Dar 09.11.2010
Nebytový priestor - garážové státie Dar 09.11.2010
Nebytový priestor - garážové státie Dar 09.11.2010
Podiel na pozemku Dar 09.11.2010
Podiel na pozemku Dar 09.11.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Peniaze Úspory z platu 31.12.2011
Peniaze Dar 28.09.2010
Hromadná akcia Dar 12.12.1998
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.