JUDr. Marián Konkolovský

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Komárno.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
rodinný dom s garážou výstavba 01.11.2005 222.400 eur
zast. plochy a nádvoria kúpa 12.05.2015 12.750 eur
záhrada kúpa 12.05.2015 12.750 eur
zast. plochy a nádvoria kúpa 25.01.2016 615,-eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné auto kúpa 23.04.2010 6500
osobné auto leasing 22.03.2006 800.000-Sk
osobné auto leasing 12.09.2019 38.275-eur
sporiaci účet úspory z platu 31.12.2020 8.029,09-€
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 24.07.2003
hypotekárny úver 13.11.2006
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
rodinný dom s garážou výstavba 01.11.2005 222.400 eur
zast. plochy a nádvoria kúpa 12.05.2015 12.750 eur
záhrada kúpa 12.05.2015 12.750 eur
zast. plochy a nádvoria kúpa 25.01.2016 615,-eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné auto kúpa 23.04.2010 6500
osobné auto leasing 22.03.2006 800.000-Sk
osobné auto leasing 12.09.2019 38.275-eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 24.07.2003
hypotekárny úver 13.11.2006
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom s garážou výstavba 01.11.2005
zast. plochy a nádvoria kúpa 12.05.2015
záhrada kúpa 12.05.2015
zast. plochy a nádvoria kúpa 25.01.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné auto kúpa 23.04.2010 6500
osobné auto leasing 22.03.2006 800.000-Sk
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 24.07.2003
hypotekárny úver 13.11.2006
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom s garážou výstavba 01.11.2005
rodinný dom kúpa 12.05.2015
záhrada kúpa 12.05.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné auto kúpa 23.04.2010 6500
osobné auto leasing 22.03.2006 800.000-Sk
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 24.07.2003
hypotekárny úver 13.11.2006
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom s garážou výstavba 01.11.2005
rodinný dom kúpa 12.05.2015
záhrada kúpa 12.05.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné auto kúpa 23.04.2010 6500
osobné auto leasing 22.03.2006 800.000-Sk
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 24.07.2003
hypotekárny úver 13.11.2006
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom s garážou výstavba 01.11.2005
rodinný dom kúpa 12.05.2015
záhrada kúpa 12.05.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné auto kúpa 23.04.2010
osobné auto leasing 22.03.2006
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 24.07.2003
hypotekárny úver 13.11.2006
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom s garážou výstavba 01.11.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné auto kúpa 23.04.2010
osobné auto leasing 22.03.2006
sporiaci účet úspory a dedenie 31.12.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom s garážou výstavba 01.11.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné auto kúpa 23.04.2010
osobné auto leasing 22.03.2006
sporiaci účet úspory a dedenie 31.12.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom s garážou výstavba 01.11.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné auto kúpa 23.04.2010
osobné auto leasing 22.03.2006
sporiaci účet úspory a dedenie 31.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom s garážou výstavba 01.11.2005
chata s garážou dedenie,darovanie 23.11.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné auto kúpa 23.04.2010
osobné auto leasing 22.03.2006
osobný účet úspory a dedenie 31.12.2011
osobný účet dedenie 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.