Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Záhrady Kúpna zmluva 2000 664,- EUR
Rodinný dom výstavba 2008 50.000,- EUR
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2013-09-13 13.990,- EUR 16.390,- EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Peniaze úspory z platu 2019-10-17 26.183,- EUR 26.183,- EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Zariadenie domu 2009-2022 44.000,- EUR
2. pilier 2002-11-13 2.277,- EUR
Podielové fondy 2019-10-22 1.017,- EUR
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Záhrady Kúpna zmluva 2000 664,- EUR
Rodinný dom výstavba 2008 50.000,- EUR
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2013-09-13 13.990,- EUR 16.390,- EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Peniaze úspory z platu 2019-10-17 32.012,- EUR 32.012,- EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Zariadenie domu 2009-2021 24.000,- EUR
Úspory na účtoch 2013-10-08 6.207,- EUR
2. pilier 2002-11-13 2.203,- EUR
Podielové fondy 2019-10-22 1.166,- EUR
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Záhrady Kúpna zmluva 2000 664,- EUR
Rodinný dom výstavba 2008 50.000,- EUR
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2013-09-13 13.990,- EUR 16.390,- EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Peniaze úspory z platu 2019-10-17 16.015,- EUR 16.015,- EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Zariadenie domu 2009-2020 19.000,- EUR
Úspory na účtoch 2013-10-08 4.454,- EUR
2. pilier 2002-11-13 1.853,- EUR
Podielové fondy 2019-10-22 1.045,- EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Pôžička 2020-07-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Záhrady Kúpna zmluva 2000 664,- EUR
Rodinný dom výstavba 2008 50.000,- EUR
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2013-09-13 13.990,- EUR 16.390,- EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Zariadenie domu 2009-2019 18.000,- EUR
Úspory na účte ČSOB priebežne 5.047,- EUR
DDS 2012 1.781,34 EUR
Sporenie 2019 6.102,06 EUR
Podielové fondy 2019 1.000,- EUR
Úspory na účte Raiffeisen od 2019 priebežne 222,- EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny uver 2013-10-29
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Záhrady Kúpna zmluva 2000
Zastavané plochy a nádvoria výstavba 2008
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Honda Civic kúpna zmluva 2013-09-13 13.990,- EUR 16.390,- EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Zariadenie domu 2009-2018 17.000,- EUR
Úspory na bankovom účte priebežne 4.824,- EUR
Sporenie + DDS 2012 9.162,27 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekarny uver 2013-10-29
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Záhrady Kúpna zmluva 2000
Zastavané plochy a nádvoria výstavba 2008
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Honda Civic kúpna zmluva 2013-09-13 13.990,- EUR 16.390,- EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Zariadenie domu 2009-2017 17.000,- EUR
Úspory na bankovom účte priebežne 12.197,- EUR
Sporenie + DDS 2012 9.163,19 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekarny uver 2013-10-29
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Záhrady Kúpna zmluva 2000
Zastavané plochy a nádvoria výstavba 2008
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Honda Civic kúpna zmluva 2013-09-13 13.990,- EUR 16.390,- EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Zariadenie domu 2009-2016 14.000,- EUR
Úspory na bankovom účte priebežne 14.706,52 EUR
Sporenie + DDS 2012 8.644,38 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekarny uver 2013-10-29
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Záhrady Kúpna zmluva 2000
Zastavané plochy a nádvoria výstavba 2008
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Honda Civic kúpna zmluva 2013-09-13
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Zariadenie domu 2009-2015
Úspory na bankovom účte priebežne
Sporenie + DDS 2012
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2013-10-29
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Záhrady Kúpna zmluva 2000
Zastavané plochy a nádvoria výstavba 2008
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Honda Civic kúpna zmluva 2013-09-13
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Škoda fabia 2004
Zariadenie domu 2009-2014
Úspory na bankovom účte priebežne
Sporenie + DDS 2012
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Záhrady Kúpna zmluva 2000
Zastavané plochy a nádvoria výstavba 2008
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Honda Civic kúpna zmluva 2013-09-13
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Škoda fabia 2004
Zariadenie domu 2009-2013
Úspory na bankovom účte priebežne
Úspory na termínovanom účte 2003
Sporenie + DDS 2012
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Záhrady Kúpna zmluva 2000
Zastavané plochy a nádvoria výstavba 2008
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Škoda fabia 2004
Zariadenie domu 2009-2012
Úspory na bankovom účte priebežne
Úspory na termínovanom účte 2003
Sporenie 2012
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Záhrady kúpna zmluva 2000
Zastavané plochy a nádvoria výstavba 2008
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Škoda Fabia 2004-01-01
Zariadenie domu 2009 - 2011
Úspory na bankovom účte priebežne
Úspory na vkladnej knižke 2003-01-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (87)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/76/06/2016 2016-07-04 1 Pv 367/13/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/77/06/2016 2016-06-24 4 Pv 217/14/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/62/06/2016 2016-06-27 2 Pv 246/15/8802 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/11/02/2016 2016-02-27 2 Pv 473/15/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/10/02/2016 2016-02-26 4 Pv 727/14/8802 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/9/02/2016 2016-02-08 1 Pv 605/15/8802 § 213 – Sprenevera Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/7/02/2016 2016-02-09 4 Pv 40/14/8802 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/14/01/2016 2016-02-06 2 Pv 242/14/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/4/01/2016 2016-02-02 1 Pv 715/13/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/299/01/2016 2016-11-04 1 Pv 569/13/8802 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/261/12/2015 2015-12-22 2 Pv 223/13/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/255/12/2015 2015-12-15 2 Pv 520/15/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/267/11/2015 2015-12-08 3 Pv 182/14/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/268/11/2015 2015-12-08 1 Pv 603/14/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/250/11/2015 2015-12-05 1 Pv 596/14/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/194/08/2015 (rtf, 44 KB) 2015-08-18 4 Pv 640/12/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/196/08/2015 (rtf, 45 KB) 2015-07-28 4 Pv 222/14/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/161/06/2015 (rtf, 53 KB) 2015-06-16 3 Pv 204/11/8802 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/156/06/2015 (rtf, 46 KB) 2015-05-26 3 Pv 730/14/8802 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/126/07/2015 (rtf, 47 KB) 2015-07-07 3 Pv 606/14/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/67/03/2015 (rtf, 47 KB) 2015-03-24 4 Pv 598/12/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/91/04/2015 (rtf, 48 KB) 2015-03-24 3 Pv 54/13/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/53/04/2015 (rtf, 47 KB) 2015-03-24 3 Pv 443/13/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/9/02/2015 (rtf, 47 KB) 2015-02-01 1 Pv 540/13/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/388/12/2014 (rtf, 45 KB) 2014-12-02 1 Pv 31/14/8802 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/337/11/2014 (rtf, 47 KB) 2014-11-11 2 Pv 377/11/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/321/10/2014 (rtf, 46 KB) 2014-09-19 4 Pv 117/12/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/313/10/2014 (rtf, 45 KB) 2014-09-26 1 Pv 456/13/8802 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/241/08/2014 (rtf, 47 KB) 2014-08-05 4 Pv 83/13/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/147/05/2014 (rtf, 46 KB) 2014-04-12 3 Pv 522/12/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/112/04/2014 (rtf, 46 KB) 2014-04-08 3 Pv 396/13/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/113/06/2014 (rtf, 48 KB) 2014-05-27 3 Pv 124/13/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/114/04/2014 (rtf, 50 KB) 2014-04-04 1 Pv 19/14/8802 § 250 – Zneužitie účasti na hospodárskej sút’aži Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/125/04/2014 (rtf, 47 KB) 2014-04-08 4 Pv 626/12/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/73/03/2014 (rtf, 47 KB) 2014-02-11 3 Pv 466/12/8802 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/64/02/2014 (rtf, 44 KB) 2014-02-10 1 Pv 118/13/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/281/01/2014 (rtf, 48 KB) 2014-01-08 3 Pv 51/12/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/226/11/2013 (rtf, 50 KB) 2013-11-05 1 Pv 312/13/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/229/10/2013 (rtf, 57 KB) 2013-10-08 4 Pv 486/12/8802 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/225/10/2013 (rtf, 50 KB) 2013-09-27 2 Pv 448/12/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/205/09/2013 (rtf, 53 KB) 2013-08-27 4 Pv 678/11/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/157/07/2013 (rtf, 51 KB) 2013-05-25 1 Pv 748/11/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/102/06/2013 (rtf, 43 KB) 2013-05-25 1 Pv 79/13/8802 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/106/05/2013 (rtf, 45 KB) 2013-04-23 1 Pv 52/12/8802 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/64/04/2013 (rtf, 44 KB) 2013-03-26 2 Pv 153/13/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/62/04/2013 (rtf, 45 KB) 2013-03-26 2 Pv 490/11/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/61/05/2013 (rtf, 55 KB) 2013-04-26 3 Pv 38/12/8802 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/59/04/2013 (rtf, 52 KB) 2013-03-22 2 Pv 777/12/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/57/03/2013 (rtf, 48 KB) 2013-03-02 2 Pv 404/12/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Krajská prokuratúra Košice KE/8800/2703/10/2022 2023-02-21 2 Kv 5/20/8800 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/222/10/2012 (rtf, 46 KB) 2012-10-05 2 Pv 384/12/8802 § 222 – Úverový podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/199/10/2012 (rtf, 47 KB) 2012-09-21 4 Pv 288/12/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/180/08/2012 (rtf, 48 KB) 2012-08-10 4 Pv 192/12/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/114/06/2012 (rtf, 208 KB) 2012-06-09 1 Pv 60/12/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/102/05/2012 (rtf, 212 KB) 2012-04-24 4 Pv 822/10/8802 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/43/03/2012 (rtf, 209 KB) 2012-03-09 4 Pv 586/11/8802 § 222 – Úverový podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/34/03/2012 (rtf, 210 KB) 2012-03-06 4 Pv 587/11/8802 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/35/03/2012 (rtf, 206 KB) 2012-03-17 2 Pv 238/11/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/14/02/2012 (rtf, 210 KB) 2012-02-06 3 Pv 925/09/8802 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/13/03/2012 (rtf, 206 KB) 2012-03-06 3 Pv 51/12/8802 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/11/03/2012 (rtf, 205 KB) 2012-02-28 1 Pv 52/12/8802 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/7/02/2012 (rtf, 206 KB) 2012-02-03 2 Pv 490/11/8802 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/5/02/2012 (rtf, 207 KB) 2012-02-08 4 Pv 229/11/8802 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/181/02/2020 2020-02-28 1 Pv 343/19/8802 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/769/11/2019 2020-03-13 4 Pv 187/14/8802 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/591/09/2019 2019-09-25 1 Pv 215/19/8802 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/543/08/2019 2019-08-26 1 Pv 190/19/8802 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Krajská prokuratúra Košice KE/8800/2703/10/2022 (pdf, 135 KB) 2023-02-21 2 Kv 5/20/8800 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/181/02/2020 (pdf, 96 KB) 2020-02-28 1 Pv 343/19/8802 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/769/11/2019 (pdf, 88 KB) 2020-03-13 4 Pv 187/14/8802 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/591/09/2019 (pdf, 88 KB) 2019-09-25 1 Pv 215/19/8802 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/543/08/2019 (pdf, 107 KB) 2019-08-26 1 Pv 190/19/8802 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/76/06/2016 (pdf, 91 KB) 2016-07-04 1 Pv 367/13/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/77/06/2016 (pdf, 93 KB) 2016-06-24 4 Pv 217/14/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/62/06/2016 (pdf, 88 KB) 2016-06-27 2 Pv 246/15/8802 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/11/02/2016 (pdf, 125 KB) 2016-02-27 2 Pv 473/15/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/10/02/2016 (pdf, 86 KB) 2016-02-26 4 Pv 727/14/8802 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/9/02/2016 (pdf, 107 KB) 2016-02-08 1 Pv 605/15/8802 § 213 – Sprenevera Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/7/02/2016 (pdf, 88 KB) 2016-02-09 4 Pv 40/14/8802 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/14/01/2016 (pdf, 113 KB) 2016-02-06 2 Pv 242/14/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/4/01/2016 (pdf, 107 KB) 2016-02-02 1 Pv 715/13/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/299/01/2016 (pdf, 107 KB) 2016-11-04 1 Pv 569/13/8802 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/261/12/2015 (pdf, 109 KB) 2015-12-22 2 Pv 223/13/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/255/12/2015 (pdf, 104 KB) 2015-12-15 2 Pv 520/15/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/267/11/2015 (pdf, 118 KB) 2015-12-08 3 Pv 182/14/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/268/11/2015 (pdf, 101 KB) 2015-12-08 1 Pv 603/14/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/250/11/2015 (pdf, 102 KB) 2015-12-05 1 Pv 596/14/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.

No relevant news articles found.