JUDr. Erika Konkolyová

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Záhrady Kúpna zmluva 2000 664,- EUR
Rodinný dom výstavba 2008 50.000,- EUR
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 13.09.2013 13.990,- EUR 16.390,- EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Peniaze úspory z platu 17.10.2019 16.015,- EUR 16.015,- EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Zariadenie domu 2009-2020 19.000,- EUR
Úspory na účtoch 08.10.2013 4.454,- EUR
2. pilier 13.11.2002 1.853,- EUR
Podielové fondy 22.10.2019 1.045,- EUR
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Pôžička 01.07.2020
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.