JUDr. Peter Koromház

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom výstavba 06.12.2007 125 000 eur
zastavaná plocha kúpna zmluva 15.06.2005 32 000 eur
zastavaná plocha kúpna zmluva 15.06.2005
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 5D 679/08 02.03.2009 7 468 eur 7 468 eur
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 24.10.2021
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedečenie o dedičstve 02.03.2009
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo KIA Sportage GT Line kúpa 2020 19 000 eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Slovenská sporiteľňa úspory 2020 83 977 eur
Unikredit bank úspory 2020 7 056 eur
Unikredit bank vyplatenie poistky AXA 2020 34 504 eur
Prvá stavebná sporiteľňa úspora 2020 8900 eur
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt číslo 12 osvedčenie o dedičstve 2003
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom výstavba 06.12.2007 125 000 eur
zastavaná plocha kúpna zmluva 15.06.2005 32 000 eur
zastavaná plocha kúpna zmluva 15.06.2005
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 5D 679/08 02.03.2009 7 468 eur 7 468 eur
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 24.10.2021
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedečenie o dedičstve 02.03.2009
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo KIA Sportage kúpa 2011 17 360 eur
peniaze prevod vlastníctva bytu 23.10.2019 115 000 eur
Unikredit bank - peniaze úspory z platu 4 400 eur
Unikredit bank úver 2009 3 900 eur
Prvá stavebná sporiteľňa úspora 8 800 eur
peniaze úspory z platu 2019 25 000 eur
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt číslo 12 osvedčenie o dedičstve 2003
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba 06.12.2007
zastavaná plocha kúpna zmluva 15.06.2005
zastavaná plocha kúpna zmluva 15.06.2005
byt zmluva o prevode bytu 27.07.2010
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 5D 679/08 02.03.2009
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 24.10.2021
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedečenie o dedičstve 02.03.2009
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo KIA Sportage kúpa 2011 17 360 eur
peniaze úspory z platu 52 000 eur
Unikredit bank - peniaze úspory z platu 5 000
Unikredit bank úver 2009 5 400 eur
Prvá stavebná sporiteľňa úspora 8 800 eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Unikredit bank - úver 2009
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt číslo 12 osvedčenie o dedičstve 2003
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
UPJŠ Košice - pedagogická činnosť 300 eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba 06.12.2007
zastavaná plocha kúpna zmluva 15.06.2005
zastavaná plocha kúpna zmluva 15.06.2005
byt zmluva o prevode bytu 27.07.2010
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 5D 679/08 02.03.2009
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 24.10.2021
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedečenie o dedičstve 02.03.2009
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo KIA Sportage kúpa 2011 17 360 eur
peniaze úspory z platu 35 000 eur
Unikredit bank - peniaze úspory z platu 3 520
Unikredit bank úver 2009 6 900 eur
Prvá stavebná sporiteľňa úspora 8 800 eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Unikredit bank - úver 2009
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt číslo 12 osvedčenie o dedičstve 2003
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
UPJŠ Košice - pedagogická činnosť 400 eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba 06.12.2007
zastavaná plocha kúpna zmluva 15.06.2005
zastavaná plocha kúpna zmluva 15.06.2005
byt zmluva o prevode bytu 27.07.2010
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 5D 679/08 02.03.2009
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 24.10.2021
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedečenie o dedičstve 02.03.2009
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo KIA Sportage kúpa 2011 17 360 eur
peniaze úspory z platu 20 000 eur
Unikredit bank - peniaze úspory z platu 2 500
Unikredit bank úver 2009 8 360 eur
Prvá stavebná sporiteľňa úspora 8 800 eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Unikredit bank - úver 2009
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt číslo 12 osvedčenie o dedičstve 2003
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
UPJŠ Košice - pedagogická činnosť 400 eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba 06.12.2007
zastavaná plocha kúpna zmluva 15.06.2005
zastavaná plocha kúpna zmluva 15.06.2005
byt zmluva o prevode bytu 27.07.2010
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 5D 679/08 02.03.2009
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 24.10.2021
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedečenie o dedičstve 02.03.2009
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo KIA Sportage kúpa 2011
peniaze úspory z platu
Unikredit bank - peniaze úspory z platu
Unikredit bank úver 2009
Prvá stavebná sporiteľňa úspora
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Unikredit bank - úver 2009
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt číslo 12 osvedčenie o dedičstve 2003
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
UPJŠ Košice - pedagogická činnosť 300 eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba 06.12.2007
zastavaná plocha kúpna zmluva 15.06.2005
zastavaná plocha kúpna zmluva 15.06.2005
byt zmluva o prevode bytu 27.07.2010
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 5D 679/08 02.03.2009
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 24.10.2021
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedečenie o dedičstve 02.03.2009
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo KIA Sportage kúpa 01.04.2011
peniaze úspory z platu 31.12.2011
Unikredit bank - peniaze úspory z platu 31.12.2011
Unikredit bank úver 31.12.2011
Prvá stavebná sporiteľňa úspora 2014-11-
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt číslo 12 osvedčenie o dedičstve 2003
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
UPJŠ Košice - pedagogická činnosť 720 eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba 06.12.2007
zastavaná plocha kúpna zmluva 15.06.2005
zastavaná plocha kúpna zmluva 15.06.2005
byt zmluva o prevode bytu 27.07.2010
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 5D 679/08 02.03.2009
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 24.10.2021
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedečenie o dedičstve 02.03.2009
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo KIA Sportage kúpa 01.04.2011
peniaze úspory z platu 31.12.2011
Unikredit bank - peniaze úspory z platu 31.12.2011
Unikredit bank úver 31.12.2011
Unikredit bank úver 31.12.2011
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt číslo 12 osvedčenie o dedičstve 2003
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
UPJŠ Košice - pedagogická činnosť 405 eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba 06.12.2007
zastavaná plocha kúpna zmluva 15.06.2005
zastavaná plocha kúpna zmluva 15.06.2005
byt zmluva o prevode bytu 27.07.2010
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 5D 679/08 02.03.2009
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 24.10.2021
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedečenie o dedičstve 02.03.2009
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo KIA Sportage kúpa 01.04.2011
peniaze úspory z platu 31.12.2011
Unikredit bank - peniaze úspory z platu 31.12.2011
Unikredit bank úver 31.12.2011
Unikredit bank úver 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba 06.12.2007
zastavaná plocha kúpna zmluva 15.06.2005
zastavaná plocha kúpna zmluva 15.06.2005
byt zmluva o prevode bytu 27.07.2010
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 5D 679/08 02.03.2009
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedečenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dediečstve 02.03.2009
orná pôda osvesdčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
trvalé trávnaté porasty osvesdčenie o dedičstve 02.03.2009
trvalé trávnaté porasty osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
orná pôda osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 02.03.2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo KIA Sportage kúpa 01.04.2011
- peniaze úspory z platu 31.12.2011
Unikredit bank - peniaze úspory z platu 31.12.2011
Unikredit bank úver 31.12.2011
Unikredit bank úver 31.12.2011
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt číslo 12 osvedčenie o dedičstve 01.01.2003
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.