Krajská prokuratúra Košice Mojmírova 5, 041 62 Košice

Krajským prokurátorom je JUDr. Judita Gulbišová.

Na prokuratúre evidujeme 44 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 69 právoplatných uznesení.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 21,38 odsúdených za rok. Krajský ročný priemer je 39,78.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 127,38 ročne. Krajský ročný priemer je 140,79.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 2,28 ročne. Krajský ročný priemer je 3,21.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 43,79 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 99,51% vecí v danom registri. Krajský ročný priemer je 69,61 (92,67%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Krajská prokuratúra Košice
Mojmírova 5
041 62 Košice
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
preberanie písomností
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 15:00

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Jana Albertová námestníčka krajského prokurátora - netrestný úsek
JUDr. Judita Gulbišová krajská prokurátorka
JUDr. Branislav Bujňák námestník krajského prokurátora

Zoznam právoplatných rozhodnutí (69)

Prokurátor Poradové číslo Právoplatné Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
JUDr. Gabriel Huszár KE/8800/1/06/2012 06.06.2012 1 Kv 36/09/8800 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Mgr. Kristián Kuko KE/8800/2/11/2012 28.11.2012 1 Kv 8/12/8800 § 252 – Legalizácia príjmu z trestnej činnosti Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Mgr. Alexander Kundrát KE/8800/1/02/2013 12.02.2013 1 Kv 39/09/8800 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
JUDr. Gabriel Huszár KE/8800/2/02/2013 13.02.2013 1 Kv 52/09/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
– KE/8800/3/02/2013 14.02.2013 1 Kv 6/10/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Mgr. Alexander Kundrát KE/8800/1/03/2014 26.03.2014 1 Kv 45/09/8800 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Mgr. Kristián Kuko KE/8800/2/05/2014 27.03.2014 1 Kv 26/07/8800 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Mgr. Alexander Kundrát KE/8800/6/08/2014 11.08.2014 1 Kv 23/11/8800 § 171 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Mgr. Alexander Kundrát KE/8800/3/08/2014 11.08.2014 1 Kv 23/11/8800 § 171 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Mgr. Alexander Kundrát KE/8800/4/08/2014 11.08.2014 1 Kv 23/11/8800 § 171 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Mgr. Alexander Kundrát KE/8800/5/08/2014 11.08.2014 1 Kv 23/11/8800 § 185 – Nedovolené ozbrojovanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Mgr. Alexander Kundrát KE/8800/7/11/2014 22.09.2014 1 Kv 20/13/8800 § 231 – Obmedzovanie osobnej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Mgr. Alexander Kundrát KE/8800/8/11/2014 22.09.2014 1 Kv 20/13/8800 § 231 – Obmedzovanie osobnej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
JUDr. Branislav Reday KE/8800/11/10/2014 27.09.2014 1 Kv 3/14/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Branislav Reday KE/8800/10/10/2014 30.09.2014 1 Kv 3/14/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Branislav Reday KE/8800/9/10/2014 30.09.2014 1 Kv 3/14/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Branislav Reday KE/8800/16/10/2014 14.10.2014 1 Kv 3/14/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Branislav Reday KE/8800/13/10/2014 14.10.2014 1 Kv 3/14/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Branislav Reday KE/8800/12/10/2014 17.10.2014 1 Kv 3/14/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Branislav Reday KE/8800/14/10/2014 17.10.2014 1 Kv 3/14/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Branislav Reday KE/8800/15/11/2014 21.10.2014 1 Kv 3/14/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Branislav Reday KE/8800/19/12/2014 28.10.2014 1 Kv 3/14/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Branislav Reday KE/8800/17/11/2014 04.11.2014 1 Kv 3/14/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Branislav Reday KE/8800/18/11/2014 11.11.2014 1 Kv 3/14/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 9 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1e (§ 11/1e) Tr.por.
JUDr. Branislav Reday KE/8800/21/11/2014 19.11.2014 1 Kv 3/14/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Branislav Reday KE/8800/22/11/2014 19.11.2014 1 Kv 3/14/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Branislav Reday KE/8800/24/11/2014 19.11.2014 1 Kv 3/14/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Branislav Reday KE/8800/23/11/2014 19.11.2014 1 Kv 3/14/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Branislav Reday KE/8800/20/11/2014 25.11.2014 1 Kv 3/14/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Branislav Reday KE/8800/25/11/2014 25.11.2014 1 Kv 3/14/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Branislav Reday KE/8800/27/12/2014 09.12.2014 1 Kv 3/14/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Branislav Reday KE/8800/28/12/2014 23.12.2014 1 Kv 3/14/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Branislav Reday KE/8800/1/01/2015 27.01.2015 1 Kv 3/14/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Branislav Reday KE/8800/4/02/2015 06.02.2015 1 Kv 3/14/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Branislav Reday KE/8800/3/02/2015 06.02.2015 1 Kv 3/14/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Branislav Reday KE/8800/2/02/2015 06.02.2015 1 Kv 3/14/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Branislav Reday KE/8800/5/04/2015 24.04.2015 1 Kv 40/15/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Branislav Reday KE/8800/9/06/2015 23.06.2015 1 Kv 50/15/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Mgr. Alexander Kundrát KE/8800/6/07/2015 20.07.2015 1 Kv 32/15/8800 § 279 – Porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
JUDr. Branislav Reday KE/8800/12/07/2015 21.07.2015 1 Kv 40/15/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Branislav Reday KE/8800/13/08/2015 25.08.2015 1 Kv 50/15/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
JUDr. Branislav Reday KE/8800/11/07/2015 29.09.2015 1 Kv 50/15/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
JUDr. Branislav Reday KE/8800/14/10/2015 07.11.2015 1 Kv 19/13/8800 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Branislav Reday KE/8800/10/07/2015 30.01.2016 1 Kv 50/15/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
JUDr. Branislav Reday KE/8800/8/06/2015 03.05.2016 1 Kv 26/07/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Juraj Figula KE/8800/2/02/2017 14.02.2017 1 Kv 33/16/8800 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Branislav Reday KE/8800/12/11/2016 21.02.2017 1 Kv 48/16/8800 § 252 – Legalizácia príjmu z trestnej činnosti Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Mgr. Alexander Kundrát KE/8800/44/03/2017 31.03.2017 1 Kv 56/06/8800 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Mgr. Kristián Kuko KE/8800/55/04/2017 19.04.2017 1 Kv 1/16/8800 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Mgr. Alexander Kundrát KE/8800/65/05/2017 29.05.2017 1 Kv 41/15/8800 § 171 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 6 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1b (§ 11/1b) Tr.por.
Mgr. Kristián Kuko KE/8800/16/11/2018 06.12.2018 1 Kv 1/17/8800 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Ildikó Mihaľovová KE/8800/64/03/2019 29.03.2019 2 Kv 9/19/8800 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Ildikó Mihaľovová KE/8800/254/05/2019 20.05.2019 2 Kv 25/19/8800 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Juraj Figula KE/8800/260/05/2019 05.06.2019 1 Kv 54/18/8800 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Mgr. Martin Draľ KE/8800/305/07/2019 18.07.2019 1 Kv 32/19/8800 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Mgr. Martin Draľ KE/8800/303/07/2019 20.07.2019 1 Kv 32/19/8800 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
JUDr. Branislav Reday KE/8800/329/07/2019 25.07.2019 1 Kv 33/18/8800 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Juraj Figula KE/8800/525/09/2019 27.09.2019 1 Kv 51/19/8800 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 9 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1e (§ 11/1e) Tr.por.
JUDr. Juraj Figula KE/8800/189/01/2020 24.01.2020 1 Kv 49/15/8800 § 233 – Legalizácia príjmu z trestnej činnosti Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Ildikó Mihaľovová KE/8800/1695/06/2020 23.06.2020 2 Kv 8/19/8800 § 375 – Poškodzovanie cudzích práv Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Ildikó Mihaľovová KE/8800/3018/10/2020 20.10.2020 2 Kv 73/19/8800 § 370 – Prechovávanie detskej pornografie a účast’ na detskom pornografickom predstaveni Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Mgr. Martin Draľ KE/8800/1833/07/2021 12.07.2021 1 Kv 35/21/8800 § 171 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Mgr. Kristián Kuko KE/8800/1785/07/2021 30.07.2021 1 Kv 7/20/8800 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Ildikó Mihaľovová KE/8800/1753/06/2022 15.07.2022 2 Kv 73/19/8800 § 370 – Prechovávanie detskej pornografie a účast’ na detskom pornografickom predstaveni Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Mgr. Martin Draľ KE/8800/744/03/2022 03.09.2022 1 Kv 36/21/8800 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Erika Konkolyová KE/8800/2703/10/2022 21.02.2023 2 Kv 5/20/8800 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
JUDr. Branislav Reday KE/8800/808/03/2023 05.04.2023 2 Kv 16/22/8800 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Mgr. Martin Draľ KE/8800/1089/05/2023 23.05.2023 1 Kv 63/21/8800 § 233 – Legalizácia príjmu z trestnej činnosti Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Branislav Reday KE/8800/1574/07/2023 29.07.2023 2 Kv 8/23/8800 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.

Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.