Krajská prokuratúra Košice Mojmírova 5, 041 62 Košice

Krajským prokurátorom je JUDr. Judita Gulbišová.

Na prokuratúre evidujeme 35 prokurátorov a 3 vedúcich pracovníkov.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 18,18 odsúdených za rok. Krajský ročný priemer je 40,05.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 127,38 ročne. Krajský ročný priemer je 140,79.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 2,28 ročne. Krajský ročný priemer je 3,21.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 43,79 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 99,51% vecí v danom registri. Krajský ročný priemer je 69,61 (92,67%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Krajská prokuratúra Košice
Mojmírova 5
041 62 Košice
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
preberanie písomností
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 15:00

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Jana Albertová námestníčka krajského prokurátora - netrestný úsek
JUDr. Judita Gulbišová krajská prokurátorka
JUDr. Branislav Bujňák námestník krajského prokurátora

Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.