Krajská prokuratúra Košice Mojmírova 5, 041 62 Košice

Na prokuratúre evidujeme 44 prokurátorov, 12 vedúcich pracovníkov a 102 právoplatných uznesení.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 21,38 odsúdených za rok. Krajský ročný priemer je 39,78.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 127,38 ročne. Krajský ročný priemer je 140,79.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 2,28 ročne. Krajský ročný priemer je 3,21.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 43,79 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 99,51% vecí v danom registri. Krajský ročný priemer je 69,61 (92,67%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Krajská prokuratúra Košice
Mojmírova 5
041 62 Košice
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 – 15:00
Utorok: 8:00 – 15:00
Streda: 8:00 – 15:00
Štvrtok: 8:00 – 15:00
Piatok: 8:00 – 15:00

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr.  Judita Gulbišová krajská prokurátorka
JUDr. Jana Albertová námestníčka krajskej prokurátorky pre netrestný úsek
JUDr. Branislav Bujňák námestník krajskej prokurátorky pre trestný úsek
JUDr. Jarmila Janová vedúca organizačného a personálneho oddelenia
JUDr. Martina Chmurová vedúca trestného oddelenia
Mgr. Jana Závišová vedúca medzinárodného oddelenia
JUDr. Zuzana Šotiková vedúca netrestného oddelenia
Ing. Michal Telepovský vedúci oddelenia informatiky
Ing. Adrián Šenkýr vedúci oddelenia vnútornej správy
Ing. Adriana Sopková vedúca správy registratúry
Mgr. Lucia Maindlová bezpečnostný zamestnanec
JUDr. Branislav Reday vedúci oddelenia dozoru v trestnom konaní vo veciach organizovaného zločinu a príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov

Zoznam právoplatných rozhodnutí (102)

Prokurátor Poradové číslo Právoplatné Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia

Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.