JUDr. Monika Koteková

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Čadca.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
orná pôda dar 2009-08-20 400 €
zastavané plochy a nádvoria dar 2009-08-20 300 €
zastavané plochy a nádvoria dar 2009-08-20 1.300 €
záhrady dar 2009-08-20 1.900 €
rodinný dom dar 2009-08-20 30.000 €
trvalé trávnatné porasty kúpna zmluva 2008-12-23 200 €
orná pôda kúpna zmluva 2008-12-23 1.900 €
orná pôda kúpna zmluva 2008-01-22 1.000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2020-12-31 16.979,75 €
peniaze úspory z platu 2020-12-31 26.622,27 €
peniaze úspory z platu 2020-12-31 19.592,47 €
peniaze úspory z platu 2020-12-31 15.011,22 €
peniaze úspory z platu 2020-12-31 19.855,46 €
peniaze úspory z platu 2020-12-31 3.753,86 €
peniaze úspory z platu 2020-12-31 6.806,77 €
peniaze úspory z platu 2020-12-31 33.989,08 €
peniaze úspory z platu 2020-12-31 1.708,19 €
peniaze úspory z platu 2020-12-31 14.270,34 €
peniaze úspory z platu 2020-12-31 6.781,89 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
orná pôda dar 2009-08-20 400 €
zastavané plochy a nádvoria dar 2009-08-20 300 €
zastavané plochy a nádvoria dar 2009-08-20 1.300 €
záhrady dar 2009-08-20 1.900 €
rodinný dom dar 2009-08-20 30.000 €
trvalé trávnatné porasty kúpna zmluva 2008-12-23 200 €
orná pôda kúpna zmluva 2008-12-23 1.900 €
orná pôda kúpna zmluva 2008-01-22 1.000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2019-12-31 17.508 €
peniaze úspory z platu 2019-12-31 24.377 €
peniaze úspory z platu 2019-12-31 6.281 €
peniaze úspory z platu 2019-12-31 27.053 €
peniaze úspory z platu 2019-12-31 16.952 €
peniaze úspory z platu 2019-12-31 724 €
peniaze úspory z platu 2019-12-31 11.759 €
peniaze úspory z platu 2019-12-31 2.658 €
peniaze úspory z platu 2019-12-31 13.975 €
peniaze úspory z platu 2019-12-31 12.002 €
peniaze úspory z platu 2019-12-31 4.422 €
peniaze úspory z plata 2019-12-31 2.202 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda dar 2009-08-20
zastavané plochy a nádvoria dar 2009-08-20
zastavané plochy a nádvoria dar 2009-08-20
záhrady dar 2009-08-20
rodinný dom dar 2009-08-20
trvalé trávnatné porasty kúpna zmluva 2008-12-23
orná pôda kúpna zmluva 2008-12-23
orná pôda kúpna zmluva 2008-01-22
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2018-12-31 16.035 €
peniaze úspory z platu 2018-12-31 22.754,06 €
peniaze úspory z platu 2018-12-31 1.281,31 €
peniaze úspory z platu 2018-12-31 26.853,07 €
peniaze úspory z platu 2018-12-31 13.057 €
peniaze úspory z platu 2018-12-31 243 €
peniaze úspory z platu 2018-12-31 21.703 €
peniaze úspory z platu 2018-12-31 863,94 €
peniaze úspory z platu 2018-12-31 12.546 €
peniaze úspory z platu 2018-12-31 10.450 €
peniaze úspory z platu 2018-12-31 1.971,28 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda dar 2009-08-20
zastavané plochy a nádvoria dar 2009-08-20
zastavané plochy a nádvoria dar 2009-08-20
záhrady dar 2009-08-20
rodinný dom dar 2009-08-20
trvalé trávnatné porasty kúpna zmluva 2008-12-23
orná pôda kúpna zmluva 2008-12-23
orná pôda kúpna zmluva 2008-01-22
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2017-12-31 14.632,46 €
peniaze úspory z platu 2017-12-31 21.462,37 €
peniaze úspory z platu 2017-12-31 1.281,08 €
peniaze úspory z platu 2017-12-31 26.127,17 €
peniaze úspory z platu 2017-12-31 9.330,14 €
peniaze úspory z platu 2017-12-31 311,84 €
peniaze úspory z platu 2017-12-31 18.643,89 €
peniaze úspory z platu 2017-12-31 1.175,23 €
peniaze úspory z platu 2017-12-31 11.014,51 €
peniaze úspory z platu 2017-12-31 8.825,48 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda dar 2009-08-20
zastavané plochy a nádvoria dar 2009-08-20
zastavané plochy a nádvoria dar 2009-08-20
záhrady dar 2009-08-20
rodinný dom dar 2009-08-20
trvalé trávnatné porasty kúpna zmluva 2008-12-23
orná pôda kúpna zmluva 2008-12-23
orná pôda kúpna zmluva 2008-01-22
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2016-12-31 10.373,29 €
peniaze úspory z platu 2016-12-31 17.195,09 €
peniaze úspory z platu 2016-12-31 5.280,71 €
peniaze úspory z platu 2016-12-31 23.922,82 €
peniaze úspory z platu 2016-12-31 6.254,44 €
peniaze úspory z platu 2016-12-31 889,52 €
peniaze úspory z platu 2016-12-31 12.602,05 €
peniaze úspory z platu 2016-12-31 513,93 €
peniaze úspory z platu 2016-12-31 9.379,93 €
peniaze úspory z platu 2016-12-31 7.225,79 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda dar 2009-08-20
zastavané plochy a nádvoria dar 2009-08-20
zastavané plochy a nádvoria dar 2009-08-20
záhrady dar 2009-08-20
rodinný dom dar 2009-08-20
trvalé trávnatné porasty kúpna zmluva 2008-12-23
orná pôda kúpna zmluva 2008-12-23
orná pôda kúpna zmluva 2008-01-22
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2015-12-31
peniaze úspory z platu 2015-12-31
peniaze úspory z platu 2015-12-31
peniaze úspory z platu 2015-12-31
peniaze úspory z platu 2015-12-31
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2007-02-27
peniaze úspory z platu, dar 2015-12-31
peniaze úspory z platu, dar 2015-12-31
peniaze úspory z platu 2015-12-31
peniaze úspory z platu 2015-12-31
peniaze úspory z platu 2015-12-31
peniaze úspory z platu 2015-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda dar 2009-08-20
zastavané plochy a nádvoria dar 2009-08-20
zastavané plochy a nádvoria dar 2009-08-20
záhrady dar 2009-08-20
rodinný dom dar 2009-08-20
trvalé trávnatné porasty kúpna zmluva 2008-12-23
orná pôda kúpna zmluva 2008-12-23
orná pôda kúpna zmluva 2008-01-22
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2014-12-31
peniaze úspory z platu 2014-12-31
peniaze úspory z platu 2014-12-31
peniaze úspory z platu 2014-12-31
peniaze úspory z platu 2014-12-31
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2007-02-27
peniaze úspory z platu, dar 2014-12-31
peniaze úspory z platu, dar 2014-12-31
peniaze úspory z platu 2014-12-31
peniaze úspory z platu 2014-12-31
peniaze úspory z platu 2014-12-31
peniaze úspory z platu 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda dar 2009-08-20
zastavané plochy a nádvoria dar 2009-08-20
zastavané plochy a nádvoria dar 2009-08-20
záhrady dar 2009-08-20
rodinný dom dar 2009-08-20
trvalé trávnatné porasty kúpna zmluva 2008-12-23
orná pôda kúpna zmluva 2008-12-23
orná pôda kúpna zmluva 2008-01-22
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2013-12-31
peniaze úspory z platu 2013-12-31
peniaze úspory z platu 2013-12-31
peniaze úspory z platu 2013-12-31
peniaze úspory z platu 2013-12-31
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2007-02-27
peniaze úspory z platu, dar 2013-12-31
peniaze úspory z platu, dar 2013-12-31
peniaze úspory z platu 2013-12-31
peniaze úspory z platu 2013-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda dar 2009-08-20
zastavané plochy a nádvoria dar 2009-08-20
zastavané plochy a nádvoria dar 2009-08-20
záhrady dar 2009-08-20
rodinný dom dar 2009-08-20
trvalé trávnatné porasty kúpna zmluva 2008-12-23
orná pôda kúpna zmluva 2008-12-23
orná pôda kúpna zmluva 2008-01-22
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2012-12-31
peniaze úspory z platu 2012-12-31
peniaze úspory z platu 2012-12-31
peniaze úspory z platu 2011-12-31
peniaze úspory z platu 2011-12-31
peniaze úspory z platu 2011-12-31
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2007-02-27
peniaze úspory z platu, dar 2012-12-31
peniaze úspory z platu, dar 2012-12-31
peniaze úspory z platu 2012-12-31
peniaze úspory z platu 2012-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda dar 2009-08-20
zastavané plochy a nádvoria dar 2009-08-20
zastavané plochy a nádvoria dar 2009-08-20
záhrady dar 2009-08-20
rodinný dom dar 2009-08-20
trvalé trávnatné porasty kúpna zmluva 2008-12-23
orná pôda kúpna zmluva 2008-12-23
orná pôda kúpna zmluva 2008-01-22
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2011-12-31
peniaze úspory z platu 2011-12-31
peniaze úspory z platu 2011-12-31
peniaze úspory z platu 2011-12-31
peniaze úspory z platu 2011-12-31
peniaze úspory z platu 2011-12-31
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2007-02-27
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.