JUDr. Monika Koteková

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Čadca.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
orná pôda dar 20.08.2009 400 €
zastavané plochy a nádvoria dar 20.08.2009 300 €
zastavané plochy a nádvoria dar 20.08.2009 1.300 €
záhrady dar 20.08.2009 1.900 €
rodinný dom dar 20.08.2009 30.000 €
trvalé trávnatné porasty kúpna zmluva 23.12.2008 200 €
orná pôda kúpna zmluva 23.12.2008 1.900 €
orná pôda kúpna zmluva 22.01.2008 1.000 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze úspory z platu 31.12.2021 18.828,51 €
peniaze úspory z platu 31.12.2021 28.514,54 €
peniaze úspory z platu 31.12.2021 16.852 €
peniaze úspory z platu 31.12.2021 21.649,46 €
peniaze úspory z platu 31.12.2021 19.990,69 €
peniaze úspory z platu 31.12.2021 2.718,53 €
peniaze úspory z platu 31.12.2021 1.614,82 €
peniaze úspory z platu 31.12.2021 36.518,47 €
peniaze úspory z platu 31.12.2021 2.335,69 €
peniaze úspory z platu 31.12.2021 1.515,35 €
peniaze úspory z platu 31.12.2021 6.081,89 €
osobné motorové vozidlo Toyota RAV4 kúpa 22.12.2021 28.000 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
orná pôda dar 20.08.2009 400 €
zastavané plochy a nádvoria dar 20.08.2009 300 €
zastavané plochy a nádvoria dar 20.08.2009 1.300 €
záhrady dar 20.08.2009 1.900 €
rodinný dom dar 20.08.2009 30.000 €
trvalé trávnatné porasty kúpna zmluva 23.12.2008 200 €
orná pôda kúpna zmluva 23.12.2008 1.900 €
orná pôda kúpna zmluva 22.01.2008 1.000 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze úspory z platu 31.12.2020 16.979,75 €
peniaze úspory z platu 31.12.2020 26.622,27 €
peniaze úspory z platu 31.12.2020 19.592,47 €
peniaze úspory z platu 31.12.2020 15.011,22 €
peniaze úspory z platu 31.12.2020 19.855,46 €
peniaze úspory z platu 31.12.2020 3.753,86 €
peniaze úspory z platu 31.12.2020 6.806,77 €
peniaze úspory z platu 31.12.2020 33.989,08 €
peniaze úspory z platu 31.12.2020 1.708,19 €
peniaze úspory z platu 31.12.2020 14.270,34 €
peniaze úspory z platu 31.12.2020 6.781,89 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
orná pôda dar 20.08.2009 400 €
zastavané plochy a nádvoria dar 20.08.2009 300 €
zastavané plochy a nádvoria dar 20.08.2009 1.300 €
záhrady dar 20.08.2009 1.900 €
rodinný dom dar 20.08.2009 30.000 €
trvalé trávnatné porasty kúpna zmluva 23.12.2008 200 €
orná pôda kúpna zmluva 23.12.2008 1.900 €
orná pôda kúpna zmluva 22.01.2008 1.000 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze úspory z platu 31.12.2019 17.508 €
peniaze úspory z platu 31.12.2019 24.377 €
peniaze úspory z platu 31.12.2019 6.281 €
peniaze úspory z platu 31.12.2019 27.053 €
peniaze úspory z platu 31.12.2019 16.952 €
peniaze úspory z platu 31.12.2019 724 €
peniaze úspory z platu 31.12.2019 11.759 €
peniaze úspory z platu 31.12.2019 2.658 €
peniaze úspory z platu 31.12.2019 13.975 €
peniaze úspory z platu 31.12.2019 12.002 €
peniaze úspory z platu 31.12.2019 4.422 €
peniaze úspory z plata 31.12.2019 2.202 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda dar 20.08.2009
zastavané plochy a nádvoria dar 20.08.2009
zastavané plochy a nádvoria dar 20.08.2009
záhrady dar 20.08.2009
rodinný dom dar 20.08.2009
trvalé trávnatné porasty kúpna zmluva 23.12.2008
orná pôda kúpna zmluva 23.12.2008
orná pôda kúpna zmluva 22.01.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze úspory z platu 31.12.2018 16.035 €
peniaze úspory z platu 31.12.2018 22.754,06 €
peniaze úspory z platu 31.12.2018 1.281,31 €
peniaze úspory z platu 31.12.2018 26.853,07 €
peniaze úspory z platu 31.12.2018 13.057 €
peniaze úspory z platu 31.12.2018 243 €
peniaze úspory z platu 31.12.2018 21.703 €
peniaze úspory z platu 31.12.2018 863,94 €
peniaze úspory z platu 31.12.2018 12.546 €
peniaze úspory z platu 31.12.2018 10.450 €
peniaze úspory z platu 31.12.2018 1.971,28 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda dar 20.08.2009
zastavané plochy a nádvoria dar 20.08.2009
zastavané plochy a nádvoria dar 20.08.2009
záhrady dar 20.08.2009
rodinný dom dar 20.08.2009
trvalé trávnatné porasty kúpna zmluva 23.12.2008
orná pôda kúpna zmluva 23.12.2008
orná pôda kúpna zmluva 22.01.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze úspory z platu 31.12.2017 14.632,46 €
peniaze úspory z platu 31.12.2017 21.462,37 €
peniaze úspory z platu 31.12.2017 1.281,08 €
peniaze úspory z platu 31.12.2017 26.127,17 €
peniaze úspory z platu 31.12.2017 9.330,14 €
peniaze úspory z platu 31.12.2017 311,84 €
peniaze úspory z platu 31.12.2017 18.643,89 €
peniaze úspory z platu 31.12.2017 1.175,23 €
peniaze úspory z platu 31.12.2017 11.014,51 €
peniaze úspory z platu 31.12.2017 8.825,48 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda dar 20.08.2009
zastavané plochy a nádvoria dar 20.08.2009
zastavané plochy a nádvoria dar 20.08.2009
záhrady dar 20.08.2009
rodinný dom dar 20.08.2009
trvalé trávnatné porasty kúpna zmluva 23.12.2008
orná pôda kúpna zmluva 23.12.2008
orná pôda kúpna zmluva 22.01.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze úspory z platu 31.12.2016 10.373,29 €
peniaze úspory z platu 31.12.2016 17.195,09 €
peniaze úspory z platu 31.12.2016 5.280,71 €
peniaze úspory z platu 31.12.2016 23.922,82 €
peniaze úspory z platu 31.12.2016 6.254,44 €
peniaze úspory z platu 31.12.2016 889,52 €
peniaze úspory z platu 31.12.2016 12.602,05 €
peniaze úspory z platu 31.12.2016 513,93 €
peniaze úspory z platu 31.12.2016 9.379,93 €
peniaze úspory z platu 31.12.2016 7.225,79 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda dar 20.08.2009
zastavané plochy a nádvoria dar 20.08.2009
zastavané plochy a nádvoria dar 20.08.2009
záhrady dar 20.08.2009
rodinný dom dar 20.08.2009
trvalé trávnatné porasty kúpna zmluva 23.12.2008
orná pôda kúpna zmluva 23.12.2008
orná pôda kúpna zmluva 22.01.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z platu 31.12.2015
peniaze úspory z platu 31.12.2015
peniaze úspory z platu 31.12.2015
peniaze úspory z platu 31.12.2015
peniaze úspory z platu 31.12.2015
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 27.02.2007
peniaze úspory z platu, dar 31.12.2015
peniaze úspory z platu, dar 31.12.2015
peniaze úspory z platu 31.12.2015
peniaze úspory z platu 31.12.2015
peniaze úspory z platu 31.12.2015
peniaze úspory z platu 31.12.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda dar 20.08.2009
zastavané plochy a nádvoria dar 20.08.2009
zastavané plochy a nádvoria dar 20.08.2009
záhrady dar 20.08.2009
rodinný dom dar 20.08.2009
trvalé trávnatné porasty kúpna zmluva 23.12.2008
orná pôda kúpna zmluva 23.12.2008
orná pôda kúpna zmluva 22.01.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z platu 31.12.2014
peniaze úspory z platu 31.12.2014
peniaze úspory z platu 31.12.2014
peniaze úspory z platu 31.12.2014
peniaze úspory z platu 31.12.2014
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 27.02.2007
peniaze úspory z platu, dar 31.12.2014
peniaze úspory z platu, dar 31.12.2014
peniaze úspory z platu 31.12.2014
peniaze úspory z platu 31.12.2014
peniaze úspory z platu 31.12.2014
peniaze úspory z platu 31.12.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda dar 20.08.2009
zastavané plochy a nádvoria dar 20.08.2009
zastavané plochy a nádvoria dar 20.08.2009
záhrady dar 20.08.2009
rodinný dom dar 20.08.2009
trvalé trávnatné porasty kúpna zmluva 23.12.2008
orná pôda kúpna zmluva 23.12.2008
orná pôda kúpna zmluva 22.01.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z platu 31.12.2013
peniaze úspory z platu 31.12.2013
peniaze úspory z platu 31.12.2013
peniaze úspory z platu 31.12.2013
peniaze úspory z platu 31.12.2013
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 27.02.2007
peniaze úspory z platu, dar 31.12.2013
peniaze úspory z platu, dar 31.12.2013
peniaze úspory z platu 31.12.2013
peniaze úspory z platu 31.12.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda dar 20.08.2009
zastavané plochy a nádvoria dar 20.08.2009
zastavané plochy a nádvoria dar 20.08.2009
záhrady dar 20.08.2009
rodinný dom dar 20.08.2009
trvalé trávnatné porasty kúpna zmluva 23.12.2008
orná pôda kúpna zmluva 23.12.2008
orná pôda kúpna zmluva 22.01.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z platu 31.12.2012
peniaze úspory z platu 31.12.2012
peniaze úspory z platu 31.12.2012
peniaze úspory z platu 31.12.2011
peniaze úspory z platu 31.12.2011
peniaze úspory z platu 31.12.2011
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 27.02.2007
peniaze úspory z platu, dar 31.12.2012
peniaze úspory z platu, dar 31.12.2012
peniaze úspory z platu 31.12.2012
peniaze úspory z platu 31.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda dar 20.08.2009
zastavané plochy a nádvoria dar 20.08.2009
zastavané plochy a nádvoria dar 20.08.2009
záhrady dar 20.08.2009
rodinný dom dar 20.08.2009
trvalé trávnatné porasty kúpna zmluva 23.12.2008
orná pôda kúpna zmluva 23.12.2008
orná pôda kúpna zmluva 22.01.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z platu 31.12.2011
peniaze úspory z platu 31.12.2011
peniaze úspory z platu 31.12.2011
peniaze úspory z platu 31.12.2011
peniaze úspory z platu 31.12.2011
peniaze úspory z platu 31.12.2011
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 27.02.2007
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.