JUDr. Jozef Kováčik

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Žilina.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt nadstavba bytového domu 16.08.2005 cca 74.000,- € - cena výstavby bytu + cena opravy fasády a vybraných spoločných priestorov bytového domu v zmysle zmluvy o dielo, cena platí pre nadobudnutie celého bytu vrátane podielu na spoločných priestoroch a zariadeniach bytového domu a priľahlých pozemkoch, neskôr bol podiel o veľkosti 1/2 darovaný manželke cca 65.000,- € trhová cena podielu k 31.12.2020
pozemok patriaci k bytovému domu, zastavané plochy a nádvoria zmluva o nadstavbe bytového domu 16.08.2005 v cene nadstavby bytového domu
pozemok patriaci k bytovému domu, zastavané plochy a nádvoria zmluva o nadstavbe bytového domu 16.08.2005 v cene nadstavby bytového domu
pozemok - trvalé trávnaté porasty kúpna zmluva 21.01.2013 41.104,- €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklad v peňažnom ústave úspory, dar od rodičov, prostriedky z čerpania hypotekárneho úveru 2006-2020 47.666,18,- € 47.666,18,- €
motorové vozidlo kúpa 14.08.2017 27.409,88,-€ cca 21.000,-
vklad v peňažnom ústave úspory, dar od rodičov, prostriedky z čerpania hypotekárneho úveru 2015 - 2020 42.479,41,- € 42.479,41,-€
vklad v peňažnom ústave úspory, prostriedky z čerpania hypotekárneho úveru 2019 - 2020 50.989,58,- € 50.989,58,- €
vklad v peňažnom ústave úspory, dar od rodičov, zrušenie stavebného sporenia 2013 - 2020 13.117,87,- € 13.117,87,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
kapitálové poistenie - poisťovňa Generali investičné poistenie - sporenie 2003 - 2020 cca 8.000,-€ cca 8.000,-€
stavebné sporenie syn sporenie 2019 - 2020 9.038,74,- € 9.038,74,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
motorové vozidlo zn. Ford Fiesta 08.02.2006 cca 500,- €
zariadenie bytu, elektronika, osobné veci 2006 - 2020 cca 5.000,- €
investície v podielových fondoch 2011 - 2020 46.453,15,- €
stavebné sporenie dcéra 2019 -2020 6.025,72,- €
kapitálové a investičné životné poistenie vo viacerých poisťovniach 2003 - 2020 14.137,- € (odhad)
vklady v peňažnom ústave dcéra a syn - bežné a sporiace účty 2019 - 2020 spolu 1.114,73,- €
Termínovaný vklad 2020 5.000,- €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 04.12.2012
hypotekárny úver 30.08.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt nadstavba bytového domu 16.08.2005 cca 74.000,- € - cena výstavby bytu + cena opravy fasády a vybraných spoločných priestorov bytového domu v zmysle zmluvy o dielo, cena platí pre nadobudnutie celého bytu vrátane podielu na spoločných priestoroch a zariadeniach bytového domu a priľahlých pozemkoch, neskôr bol podiel o veľkosti 1/2 darovaný manželke cca 65.000,- € trhová cena podielu k 31.12.2019
pozemok patriaci k bytovému domu, zastavané plochy a nádvoria zmluva o nadstavbe bytového domu 16.08.2005 v cene nadstavby bytového domu
pozemok patriaci k bytovému domu, zastavané plochy a nádvoria zmluva o nadstavbe bytového domu 16.08.2005 v cene nadstavby bytového domu
pozemok - trvalé trávnaté porasty kúpna zmluva 21.01.2013 41.104,- €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklad v peňažnom ústave úspory, dar od rodičov 2006-2019 26.855,04,- € 26.855,04,- €
motorové vozidlo kúpa 14.08.2017 27.409,88,-€ cca 23.000,-
vklad v peňažnom ústave úspory, dar od rodičov 2015 - 2019 21.229,76,- € 21.229,76,-€
vklad v peňažnom ústave úspory rok 2019 9.655,50,- € 9.655,50,- €
vklad v peňažnom ústave úspory, dar od rodičov, zrušenie stavebného sporenia 2013 - 2019 44.054,27,- € 44.054,27,- €
kapitálové poistenie - poisťovňa Generali sporenie 2003 - 2019 cca 6.700,- € cca 6.700,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
motorové vozidlo zn. Ford Fiesta 08.02.2006 800,- €
zariadenie bytu, elektronika, osobné veci 2006 - 2019 4.000,- €
investície v podielových fondoch 2011 - 2019 30.204,82,- €
stavebné sporenie dcéra a syn, 2 účty, č. ú.: SK90 5900 0000 0027 1381 2403, SK21 5900 0000 0025 7121 2102 rok 2019 8.958,47,- €
kapitálové a investičné životné poistenie 2003 - 2019 11.100,- € (odhad)
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 20.09.2005
hypotekárny úver 04.12.2012
hypotekárny úver 30.08.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt nadstavba bytového domu 16.08.2005
pozemok patriaci k bytovému domu, zastavané plochy a nádvoria zmluva o nadstavbe bytového domu 16.08.2005
pozemok patriaci k bytovému domu, zastavané plochy a nádvoria zmluva o nadstavbe bytového domu 16.08.2005
pozemok - trvalé trávnaté porasty kúpna zmluva 21.01.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklady v peňažných ústavoch úspory, dar od rodičov 2006-2018 44.220,09,- € 44.220,09,- €
stavebné sporenie, 4 účty úspory, dar od rodičov 2007-2018 44.508,15,- € 44.508,15,- €
motorové vozidlo kúpa 14.08.2017 27.409,88,-€ 25.000,-€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
motorové vozidlo zn. Ford Fiesta 08.02.2006 1.200,- €
zariadenie bytu, elektronika, osobné veci 2006 - 2017 4.000,- €
investície v podielových fondoch a životné poistenie 2011-2017 42.578,- €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 20.09.2005
hypotekárny úver 04.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt nadstavba bytového domu 16.08.2005
pozemok patriaci k bytovému domu, zastavané plochy a nádvoria zmluva o nadstavbe bytového domu 16.08.2005
pozemok patriaci k bytovému domu, zastavané plochy a nádvoria zmluva o nadstavbe bytového domu 16.08.2005
pozemok - trvalé trávnaté porasty kúpna zmluva 21.01.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklady v peňažných ústavoch úspory, dar od rodičov 2006-2017 40.239,55,- € 40.239,55,- €
stavebné sporenie, 4 účty úspory, dar od rodičov 2007-2017 40.823,- € 40.823,- €
motorové vozidlo kúpa 14.08.2017 27.409,88,-€ 27.409,88,-€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
motorové vozidlo zn. Ford Fiesta 08.02.2006 1.500,- €
zariadenie bytu, elektronika, osobné veci 2006 - 2017 4.000,- €
investície v podielových fondoch a životné poistenie 2011-2017 42.583,72,- €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 20.09.2005
hypotekárny úver 04.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt nadstavba bytového domu 16.08.2005
pozemok patriaci k bytovému domu, zastavané plochy a nádvoria zmluva o nadstavbe bytového domu 16.08.2005
pozemok patriaci k bytovému domu, zastavané plochy a nádvoria zmluva o nadstavbe bytového domu 16.08.2005
pozemok - trvalé trávnaté porasty kúpna zmluva 21.01.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklady v peňažných ústavoch úspory, dar od rodičov 2006-2016 56.612,40,- € 56.612,40,- €
stavebné sporenie, 4 účty úspory, dar od rodičov 2007-2016 37.626,98,- € 37.626,98,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
motorové vozidlo zn. Ford Fiesta 08.02.2006 2.000,- €
zariadenie bytu 2006 - 2016 3.000,- €
investície v podielových fondoch a životné poistenie 2011-2016 34.081,30,- €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 20.09.2005
hypotekárny úver 04.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt nadstavba bytového domu 16.08.2005
pozemok patriaci k bytovému domu, zastavané plochy a nádvoria zmluva o nadstavbe bytového domu 16.08.2005
pozemok patriaci k bytovému domu, zastavané plochy a nádvoria zmluva o nadstavbe bytového domu 16.08.2005
pozemok - trvalé trávnaté porasty kúpna zmluva 21.01.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklady v peňažných ústavoch úspory, dar od rodičov 2006-2015
stavebné sporenie, 4 účty úspory, dar od rodičov 2007-2015
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
motorové vozidlo zn. Ford Fiesta 08.02.2006
zariadenie bytu 2006 - 2014
investície v podielových fondoch a životné poistenie 2011-2014
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 20.09.2005
hypotekárny úver 04.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt nadstavba bytového domu 16.08.2005
pozemok patriaci k bytovému domu, zastavané plochy a nádvoria zmluva o nadstavbe bytového domu 16.08.2005
pozemok patriaci k bytovému domu, zastavané plochy a nádvoria zmluva o nadstavbe bytového domu 16.08.2005
pozemok - trvalé trávnaté porasty kúpna zmluva 21.01.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklady v peňažných ústavoch úspory, dar od rodičov, úver 2006-2014
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
motorové vozidlo zn. Ford Fiesta 08.02.2006
úspory - stavebné sporenie, štyri účty 2007 - 2014
zariadenie bytu 2006 - 2014
investície v podielových fondoch 2011-2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt nadstavba bytového domu 16.08.2005
pozemok patriaci k bytovému domu, zastavané plochy a nádvoria zmluva o nadstavbe bytového domu 16.08.2005
pozemok patriaci k bytovému domu, zastavané plochy a nádvoria zmluva o nadstavbe bytového domu 16.08.2005
pozemok - trvalé trávnaté porasty kúpna zmluva 21.01.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklady v peňažných ústavoch úspory, dar od rodičov, úver 2006-2013
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
motorové vozidlo zn. Ford Fiesta 08.02.2006
úspory - stavebné sporenie 2007 - 2013
zariadenie bytu 2006 - 2013
investície v podielových fondoch 2011-2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt nadstavba bytového domu 16.08.2005
pozemok k bytovému domu zmluva o nadstavbe bytového domu 16.08.2005
pozemok k bytovému domu zmluva o nadstavbe bytového domu 16.08.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklady v peňažnom ústave úspory, dar 2006-2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt zmluva o nadstavbe bytového domu 07.07.2005
pozemok zmluva o nadstavbe bytového domu 07.07.2005
pozemok zmluva o nadstavbe bytového domu 07.07.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo zn. Ford Fiesta, rok výroby 2006 kúpa 08.02.2007
finančné prostriedky úspory
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.