JUDr. Viera Kováčiková

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky a Krajská prokuratúra Trenčín.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom výstavba máj 1994 250 000 SK 250 000 SK
orná pôda kúpa 01.12.1992 45 000 SK 45 000 SK
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
os. mot. vozidlo BMW 320d TN 913 DA kúpa 05.08.2009 38 000 € 38 000 €
peniaze na účtoch mzda 31.12.2019 130 000 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
žiadne
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
žiadne
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
žiadne
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba máj 1994
orná pôda kúpa 01.12.1992
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
BMW 320d TN 913 DA kúpa 05.08.2009 38000 €
peniaze na účtoch v bankách mzda 31.12.2018 109 300 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
žiadne
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
žiadne
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
žiadne
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
žiadne
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
žiadne
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
žiadne
Záväzkové vzťahy
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
žiadne
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba máj 1994
orná pôda kúpa 01.12.1992
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
BMW 320d TN 913 DA kúpa 05.08.2009 38000 €
peniaze na účtoch v bankách mzda 31.12.2017 90 500 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
žiadne
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
žiadne
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
žiadne
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
žiadne
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
žiadne
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
žiadne
Záväzkové vzťahy
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
žiadne
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba máj 1994
orná pôda kúpa 01.12.1992
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
BMW 320d TN 913 DA kúpa 05.08.2009 38000 €
VW Passat CC TN 933 DY kúpa 30.11.2012 26000 €
peniaze na účtoch v bankách mzda 31.12.2016 137 000 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
žiadne
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
žiadne
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
žiadne
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
žiadne
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
žiadne
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
žiadne
Záväzkové vzťahy
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
žiadne
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba máj 1994
orná pôda kúpa 01.12.1992
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
BMW 320d TN 913 DA kúpa 05.08.2009
peniaze úspory z platu 31.12.2015
VW Passat CC TN 933 DY kúpa 30.11.2012
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba 09.12.1992
orná pôda kúpa 09.12.1992
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
os. motorové vozidlo zn. BMW 320d kúpa 31.12.2012
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2012
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2012
os. motorové vozidlo zn. VW Passat 12.04.2004
vklad v peňažnom ústave úspory 2014
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 13.10.2008
vklad v peňaznom ústave úspory 21.07.2011
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba 09.12.1992
orná pôda kúpa 09.12.1992
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
os. motorové vozidlo zn. BMW 320d kúpa 31.12.2012
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2012
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2012
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2012
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2012
podielové listy úspory z platu 31.12.2012
os. motorové vozidlo zn. VW Passat 12.04.2004
investičné životné poistenie v ING 31.12.2012
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
trvalé trávnaté porasty dedenie 04.01.2006
chata dedenie 04.01.2006
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba 09.12.1992
orná pôda kúpa 09.12.1992
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
os. motorové vozidlo zn. BMW 320d kúpa 31.12.2012
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2012
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2012
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2012
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2012
podielové listy úspory z platu 31.12.2012
os. motorové vozidlo zn. VW Passat 12.04.2004
investičné životné poistenie v ING 31.12.2012
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
trvalé trávnaté porasty dedenie 04.01.2006
chata dedenie 04.01.2006
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba 09.12.1992
orná pôda kúpa 09.12.1992
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
os. motorové vozidlo zn. BMW 320d kúpa 31.12.2012
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2012
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2012
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2012
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2012
vklad v peňaznom ústave úspory z platu 31.12.2012
podielové listy úspory z platu 31.12.2012
os. motorové vozidlo zn. Opel Vectra 17.05.2001
os. motorové vozidlo zn. VW Passat 12.04.2004
investičné životné poistenie v ING 31.12.2012
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
trvalé trávnaté porasty dedenie 04.01.2006
chata dedenie 04.01.2006
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.