JUDr. Jaroslav Kozolka, MBA

The prosecutor is appointed to Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavaná plpcha s pozemkom (byt) kúpa od MO SR 2008-05-06 456.473,- Sk 120.000,- Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zbierka mincí, odznakov, vyznamenaní, militárií kúpa, výmena 2019-12-31 50.000,- Eur 50.000,- Eur
zbierka obrazov kúpa, dar 2019-12-31 3.500,-Eur 3.500,- Eur
os. mot. vozidlo HONDA CR-V, ev. č. BA-434ZV kúpa 2012 16.500,- Eur 23.000,- Eur
vklad v peňažnom ústave - stavebné sporenie sporenie, príjmy 2019-12-31 13.386,- Eur 13.386,- Eur
vklad v peňažnom ústave - stavebné sporenie sporenie, príjmy 2019-12-31 16,289,- Eur 16.289,- Eur
vklad v peňažnom ústave - bežný účet príjem 2019-12-31 22,000,- Euro 22,000,- Euro
vklad v peňažnom ústave príjem, sporenie 2019-12-31 38.740,- Eur 38.740,- Eur
os. mot. vozidlo HONDA CRV eHEV kúpa 2022 36,945,- Eur 36,945,- Euro
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pôžička - (spojené pôvodne 3 pôžičky do jednej) 2016
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavaná plpcha s pozemkom (byt) kúpa od MO SR 2008-05-06 456.473,- Sk 120.000,- Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zbierka mincí, odznakov, vyznamenaní, militárií kúpa, výmena 2019-12-31 50.000,- Eur 50.000,- Eur
zbierka obrazov kúpa, dar 2019-12-31 3.500,-Eur 3.500,- Eur
os. mot. vozidlo HONDA CR-V, ev. č. BA-434ZV kúpa 2012 16.500,- Eur 23.000,- Eur
vklad v peňažnom ústave - stavebné sporenie sporenie, príjmy 2019-12-31 13.386,- Eur 13.386,- Eur
vklad v peňažnom ústave - stavebné sporenie sporenie, príjmy 2019-12-31 16,289,- Eur 16.289,- Eur
vklad v peňažnom ústave - bežný účet príjem 2019-12-31 22,000,- Euro 22,000,- Euro
vklad v peňažnom ústave príjem, sporenie 2019-12-31 38.740,- Eur 38.740,- Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pôžička - (spojené pôvodne 3 pôžičky do jednej) 2016
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavaná plpcha s pozemkom (byt) kúpa od MO SR 2008-05-06 456.473,- Sk 120.000,- Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zbierka mincí, odznakov, vyznamenaní, militárií kúpa, výmena 2019-12-31 50.000,- Eur 50.000,- Eur
zbierka obrazov kúpa, dar 2019-12-31 3.500,-Eur 3.500,- Eur
os. mot. vozidlo HONDA CR-V, ev. č. BA-434ZV kúpa 2012 16.500,- Eur 23.000,- Eur
vklad v peňažnom ústave - stavebné sporenie sporenie, príjmy 2019-12-31 13.386,- Eur 13.386,- Eur
vklad v peňažnom ústave - stavebné sporenie sporenie, príjmy 2019-12-31 16,289,- Eur 16.289,- Eur
vklad v peňažnom ústave - bežný účet príjem 2019-12-31 22,000,- Euro 22,000,- Euro
vklad v peňažnom ústave príjem, sporenie 2019-12-31 38.740,- Eur 38.740,- Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pôžička - (spojené pôvodne 3 pôžičky do jednej) 2016
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavaná plpcha s pozemkom (byt) kúpa od MO SR 2008-05-06 456.473,- Sk 120.000,- Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zbierka mincí, odznakov, vyznamenaní, militárií kúpa, výmena 2019-12-31 50.000,- Eur 50.000,- Eur
zbierka obrazov kúpa, dar 2019-12-31 3.500,-Eur 3.500,- Eur
os. mot. vozidlo HONDA CR-V, ev. č. BA-434ZV kúpa 2012 16.500,- Eur 23.000,- Eur
vklad v peňažnom ústave - stavebné sporenie sporenie, príjmy 2019-12-31 13.386,- Eur 13.386,- Eur
vklad v peňažnom ústave - stavebné sporenie sporenie, príjmy 2019-12-31 16,289,- Eur 16.289,- Eur
vklad v peňažnom ústave - bežný účet príjem 2019-12-31 22,000,- Euro 22,000,- Euro
vklad v peňažnom ústave príjem, sporenie 2019-12-31 38.740,- Eur 38.740,- Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pôžička - (spojené pôvodne 3 pôžičky do jednej) 2016
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavaná plocha s pozemkom (byt) kúpa 2008-05-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zbierka mincí, odznakov, vyznamenaní, militarií kúpa, výmena 2018-12-31 35000 Euro 35000 Euro
zbierka ovznakov kúpa, dar 2018-12-31 3500 Eur 3500 Eur
os. mot. vozidlo zn. HONDA CR-V, ev. č. BA-434ZV kúpa 2012 16500 Eur 23000 Eur
vklad v peňažnom ústave - stavebné sporenie sporenie, prijmy 2018-12-31 13,000 Eur
vklad v peňažnom ústave - stavebné sporenie sporenie, prijmy 2018-12-31 okolo 15000 Eur
vklad v peňažnom ústave - bežný účet prijem 2018-12-31 okolo 17000 Eur
vklad v peňažnom ústave prijem, sporenie 2018-12-31 okolo 1000 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pôžička -(spojené pôvodne 3 pôžičky do jednej) 2016
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavaná plocha s pozemkom (byt) kúpa 2008-05-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zbierka mincí, militárií, odznakov, vyznamenaní kúpa, výmena 2016-12-31 35.000 Euro 30.000 Euro
zbierka obrazov kúpa, dar 2013-12-31 3.400 Euro 3.400 Euro
os. mot. vozidlo zn. HONDA CR-V, EČ: BA-434ZV kúpa 2012 16.500 Euro 23.000 Euro
vklad v peňažnom ústave - stavebné sporenie sporenie, príjmy 2016-12-31 okolo 13.000 Euro
vklad v peňažnom pstave - stavebné sporenie sporenie, príjmy 2016-12-31 okolo 12.400 Euro
vklad v peňažnom úsztave - bežný účet prijmy 2016-12-31 okolo okolo 45.000 Euro
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pôžička - ide o spojenie 3 menších pôžičiek do jednej 2016
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavaná plocha s pozemkom (byt) kúpa 2008-05-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zbierka mincí, militárií, odznakov, vyznamenaní kúpa, výmena 2016-12-31 35.000 Euro 30.000 Euro
zbierka obrazov kúpa, dar 2013-12-31 3.400 Euro 3.400 Euro
os. mot. vozidlo zn. HONDA CR-V, EČ: BA-434ZV kúpa 2012 16.500 Euro 23.000 Euro
vklad v peňažnom ústave - stavebné sporenie sporenie, príjmy 2016-12-31 okolo 13.000 Euro
vklad v peňažnom pstave - stavebné sporenie sporenie, príjmy 2016-12-31 okolo 12.400 Euro
vklad v peňažnom úsztave - bežný účet prijmy 2016-12-31 okolo 25.000 Euro
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavaná plocha s pozemkom (byt) kúpa 2008-05-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zbierka mincí, militárií, odznakov, vyznamenaní kúpa, výmena 2013-12-31
zbierka obrazov kúpa, dar 2013-12-31
os. mot. vozidlo zn. HONDA CR-V, EČ: BA-434ZV kúpa 2012
vklad v peňažnom ústave - stavebné sporenie sporenie, príjmy 2014-12-31
vklad v peňažnom pstave - stavebné sporenie sporenie, príjmy 2014-12-31
vklad v peňažnom úsztave - bežný účet prijmy 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavaná plocha s pozemkom (byt) kúpa 2008-05-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zbierka mincí, militárií, odznakov, vyznamenaní kúpa, výmena 2013-12-31
zbierka obrazov kúpa, dar 2013-12-31
os. mot. vozidlo zn. HONDA CR-V, EČ: BA-434ZV kúpa 2012
vklad v peňažnom ústave - stavebné sporenie sporenie, príjmy 2014-12-31
vklad v peňažnom pstave - stavebné sporenie sporenie, príjmy 2014-12-31
vklad v peňažnom úsztave - bežný účet prijmy 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavaná plocha s pozemkom (byt) kúpa 2008-05-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zbierka mincí, militárií, odznakov, vyznamenaní kúpa, výmena 2013-12-31
zbierka obrazov kúpa, dar 2013-12-31
os. mot. vozidlo zn. HONDA CR-V, EČ - BA 434ZV kúpa 2012
vklad v peňažnom ústave - stavebné sporenie sporenie, príjmy 2013-12-31
vklad v peňažnom ústave - stavebné sporenie sporenie, príjmy 2013-12-31
vklad v peňažnom ústave - bežný účet príjmy 2013-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt a nebytové priestory a parcela kúpa 2008-05-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné vozidlo Honda CR-V kúpa máj 2012
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zbierka odznakov, vyznamenaní, minit. roky 1998-20012
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku kúpna zmluva 2008-05-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zbierka obrazov zberateľstvo roky 2006-2011
zbierka odznakov, vyznamenaní a uniforiem zberateľstvo roky 1998-2011
osobné motorové vozidlo zn. DAEWOO Lanos kúpa rok 1999
vklad v peňažnom ústave - Prvej stavebnej sporiteľni a.s. sporenie od roku 2005 doposiaľ
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.