JUDr. Jaroslav Kozolka, MBA

Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zastavaná plpcha s pozemkom (byt) kúpa od MO SR 06.05.2008 456.473,- Sk 120.000,- Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zbierka mincí, odznakov, vyznamenaní, militárií kúpa, výmena 31.12.2019 50.000,- Eur 50.000,- Eur
zbierka obrazov kúpa, dar 31.12.2019 3.500,-Eur 3.500,- Eur
os. mot. vozidlo HONDA CR-V, ev. č. BA-434ZV kúpa 2012 16.500,- Eur 23.000,- Eur
vklad v peňažnom ústave - stavebné sporenie sporenie, príjmy 31.12.2019 13.386,- Eur 13.386,- Eur
vklad v peňažnom ústave - stavebné sporenie sporenie, príjmy 31.12.2019 16,289,- Eur 16.289,- Eur
vklad v peňažnom ústave - bežný účet príjem 31.12.2019 22,000,- Euro 22,000,- Euro
vklad v peňažnom ústave príjem, sporenie 31.12.2019 38.740,- Eur 38.740,- Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pôžička - (spojené pôvodne 3 pôžičky do jednej) 2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zastavaná plpcha s pozemkom (byt) kúpa od MO SR 06.05.2008 456.473,- Sk 120.000,- Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zbierka mincí, odznakov, vyznamenaní, militárií kúpa, výmena 31.12.2019 50.000,- Eur 50.000,- Eur
zbierka obrazov kúpa, dar 31.12.2019 3.500,-Eur 3.500,- Eur
os. mot. vozidlo HONDA CR-V, ev. č. BA-434ZV kúpa 2012 16.500,- Eur 23.000,- Eur
vklad v peňažnom ústave - stavebné sporenie sporenie, príjmy 31.12.2019 13.386,- Eur 13.386,- Eur
vklad v peňažnom ústave - stavebné sporenie sporenie, príjmy 31.12.2019 16,289,- Eur 16.289,- Eur
vklad v peňažnom ústave - bežný účet príjem 31.12.2019 22,000,- Euro 22,000,- Euro
vklad v peňažnom ústave príjem, sporenie 31.12.2019 38.740,- Eur 38.740,- Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pôžička - (spojené pôvodne 3 pôžičky do jednej) 2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavaná plocha s pozemkom (byt) kúpa 06.05.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zbierka mincí, odznakov, vyznamenaní, militarií kúpa, výmena 31.12.2018 35000 Euro 35000 Euro
zbierka ovznakov kúpa, dar 31.12.2018 3500 Eur 3500 Eur
os. mot. vozidlo zn. HONDA CR-V, ev. č. BA-434ZV kúpa 2012 16500 Eur 23000 Eur
vklad v peňažnom ústave - stavebné sporenie sporenie, prijmy 31.12.2018 13,000 Eur
vklad v peňažnom ústave - stavebné sporenie sporenie, prijmy 31.12.2018 okolo 15000 Eur
vklad v peňažnom ústave - bežný účet prijem 31.12.2018 okolo 17000 Eur
vklad v peňažnom ústave prijem, sporenie 31.12.2018 okolo 1000 Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pôžička -(spojené pôvodne 3 pôžičky do jednej) 2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavaná plocha s pozemkom (byt) kúpa 06.05.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zbierka mincí, militárií, odznakov, vyznamenaní kúpa, výmena 31.12.2016 35.000 Euro 30.000 Euro
zbierka obrazov kúpa, dar 31.12.2013 3.400 Euro 3.400 Euro
os. mot. vozidlo zn. HONDA CR-V, EČ: BA-434ZV kúpa 2012 16.500 Euro 23.000 Euro
vklad v peňažnom ústave - stavebné sporenie sporenie, príjmy 31.12.2016 okolo 13.000 Euro
vklad v peňažnom pstave - stavebné sporenie sporenie, príjmy 31.12.2016 okolo 12.400 Euro
vklad v peňažnom úsztave - bežný účet prijmy 31.12.2016 okolo okolo 45.000 Euro
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pôžička - ide o spojenie 3 menších pôžičiek do jednej 2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavaná plocha s pozemkom (byt) kúpa 06.05.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zbierka mincí, militárií, odznakov, vyznamenaní kúpa, výmena 31.12.2016 35.000 Euro 30.000 Euro
zbierka obrazov kúpa, dar 31.12.2013 3.400 Euro 3.400 Euro
os. mot. vozidlo zn. HONDA CR-V, EČ: BA-434ZV kúpa 2012 16.500 Euro 23.000 Euro
vklad v peňažnom ústave - stavebné sporenie sporenie, príjmy 31.12.2016 okolo 13.000 Euro
vklad v peňažnom pstave - stavebné sporenie sporenie, príjmy 31.12.2016 okolo 12.400 Euro
vklad v peňažnom úsztave - bežný účet prijmy 31.12.2016 okolo 25.000 Euro
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavaná plocha s pozemkom (byt) kúpa 06.05.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zbierka mincí, militárií, odznakov, vyznamenaní kúpa, výmena 31.12.2013
zbierka obrazov kúpa, dar 31.12.2013
os. mot. vozidlo zn. HONDA CR-V, EČ: BA-434ZV kúpa 2012
vklad v peňažnom ústave - stavebné sporenie sporenie, príjmy 31.12.2014
vklad v peňažnom pstave - stavebné sporenie sporenie, príjmy 31.12.2014
vklad v peňažnom úsztave - bežný účet prijmy 31.12.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavaná plocha s pozemkom (byt) kúpa 06.05.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zbierka mincí, militárií, odznakov, vyznamenaní kúpa, výmena 31.12.2013
zbierka obrazov kúpa, dar 31.12.2013
os. mot. vozidlo zn. HONDA CR-V, EČ: BA-434ZV kúpa 2012
vklad v peňažnom ústave - stavebné sporenie sporenie, príjmy 31.12.2014
vklad v peňažnom pstave - stavebné sporenie sporenie, príjmy 31.12.2014
vklad v peňažnom úsztave - bežný účet prijmy 31.12.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavaná plocha s pozemkom (byt) kúpa 06.05.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zbierka mincí, militárií, odznakov, vyznamenaní kúpa, výmena 31.12.2013
zbierka obrazov kúpa, dar 31.12.2013
os. mot. vozidlo zn. HONDA CR-V, EČ - BA 434ZV kúpa 2012
vklad v peňažnom ústave - stavebné sporenie sporenie, príjmy 31.12.2013
vklad v peňažnom ústave - stavebné sporenie sporenie, príjmy 31.12.2013
vklad v peňažnom ústave - bežný účet príjmy 31.12.2013
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
literárna činnosť (komentár k zákonu) okolo 3100 Euro
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt a nebytové priestory a parcela kúpa 06.05.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné vozidlo Honda CR-V kúpa máj 2012
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zbierka odznakov, vyznamenaní, minit. roky 1998-20012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku kúpna zmluva 06.05.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zbierka obrazov zberateľstvo roky 2006-2011
zbierka odznakov, vyznamenaní a uniforiem zberateľstvo roky 1998-2011
osobné motorové vozidlo zn. DAEWOO Lanos kúpa rok 1999
vklad v peňažnom ústave - Prvej stavebnej sporiteľni a.s. sporenie od roku 2005 doposiaľ
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
autorský honorár za príspevok v odbornej literatúre - vydavateľstvo SEPI s.r.o. Žilina, 2011 278,31 Euro
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.