JUDr. Jaroslav Krieger

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Prešov.

Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2002-03-22 15000€ 15000€
byt kúpna zmluva 0202-03-22 150000€ 150000€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
bežný účet úspory z platu 2022-12-31 10402€ 10402€
sporiaci účet k bežnému účtu úspory z platu 2022-12-31 3101,90€ 3101,90€
investičný certifikát úspory z platu 2022-12-31 37080€ 37080€
investičný certifikát úspory z platu 2022-12-31 9668€ 9668€
investičný certifikát úspory z platu 2022-12-31 8978€ 8978€
zaistený certifikát úspory z platu 2022-12-31 6096€ 6096€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
TAM-PHF-program sporenia PLUS úspory z platu 2022-12-31 1300,50€ 1300,50€
TAM-PHF úspory z platu 2022-12-31 18743,96€ 18743,96€
TAM-REF úspory z platu 2022-12-31 15655,61€ 15655,61€
TAM-SMF úspory z platu 2022-12-31 5706,53€ 5706,53€
TAM-BLF úspory z platu 2022-12-31 7078,60€ 7078,60€
TAM-KPSF úspory z platu 2022-12-31 10246,17€ 10246,17€
TAM-SMF-Program sporenia PLUS MAJETOK:SK3110000252 úspory z platu 2022-12-31 1062,11€ 1062,11€
Doplnkové dôcjodkové sporenie Tatrabanky,a.s. úspory z platu 2022-12-31 6411,09€ 6411,09€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2002-03-22 15000€ 15000€
byt kúpna zmluva 2002-03-22 150000€ 150000€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
bežný účet úspory z platu 2021-12-31 24776,73 € 24776,73€
sporiaci účet k bežnému účtu úspory z platu 2021-12-31 3101,90€ 3101,90€
investičný certifikát úspory z platu 2021-12-31 39636€ 39636€
investičný certifikát úspory z platu 2021-12-31 10313€ 10313€
investičný certifikát úspory z platu 2021-12-31 9923€ 9923€
investičný certifikát úspory z platu 2021-12-31 7207,20€ 7207,20€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
TAM-PHF-program sporenia PLUS úspory z platu 2021-12-31 1208,97€ 1208,97€
TAM-PHF úspory z platu 2021-12-31 20133,99€ 20,133,90€
TAM-REF úspory z platu 2021-12-31 15088,28€ 15088,90€
TAM-SMF úspory z platu 2021-12-31 6249,15€ 6249,15€
TAM-BLF úspory z platu 2021-12-31 7567,08€ 7567,08€
TAM-KPSF úspory z platu 2021-12-31 10784,24€ 10784,24€
TAM-SMF-Program sporenia PLUS MAJETOK: SK3110000252 úspory z platu 2021-12-31 974,18€ 974,18€
Doplnkové dôchodkové sporenie Tatrabanky, a.s. úspory z platu 2021-12-31 5026,20€ 5026,20€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2002-03-22 15000€
byt kúpna zmluva 2005-03-22 150000€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
bežný účet úspory z platu 2021-02-25 27136,81€ 27136,81€
sporiací účet k bežnému účtu úspory z platu 2021-02-25 3101,90€ 3101,90€
investičný certifikát úspory z platu 2021-02-25 40072€ 40072€
investičný certifikát úspory z platu 2021-02-25 10262€ 10262€
investičný certifikát úspory z platu 2021-02-25 10190€ 10190€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
TAM-PHF-Program sporenia PLUS úspory z platu 2021-02-25 1030,30€ 1030,30€
TAM-PHF úspory z platu 2021-02-25 20115,94€ 20115,94€
TAM-DPF úspory z platu 2021-02-25 5936,82€ 5936,82€
TAM-REF úspory z platu 2021-02-25 14480,65€ 14480,56€
TAM-SMF úspory z platu 2021-02-25 6272,36€ 6272,36€
TAM-SMF-Program sporenia PLUSMAJETOK: SK3110000252 úspory z platu 2021-02-25 800,87€ 800,87€
TAM-BLF úspory z platu 2021-02-25 7522,51€ 7522,51€
sporenie DDS Tatrabanky, a.s. úspory z platu 2021-02-25 3121,58€ 3151,58€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
byt kúpna zmluva 2005-03-22 150000€
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-03-22 15000€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
bežný účet úspory z platu 2020-03-11 13444,10 € 13444,10 €
sporiaci účet k bežnému účtu úspory z platu 2020-03-11 3101,90 € 3101,90 €
investičný certifikát úspory z platu 2020-03-11 39896 € 39896 €
investičný certifikát úspory z platu 2020-03-11 9938 € 9938 €
investičný certifikát úspory z platu 2020-03-11 9845 € 9845 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
TAM-PHF-Program sporenia PLUS úspory z platu 2020-03-11 784,57 € 784,57 €
TAM-PHF úspory z platu 2020-03-11 17831,49 € 17831,49 €
TAM-DPF úspory z platu 2020-03-11 8934,17 € 8934,17 €
TAM-REF úspory z platu 2020-03-11 14305,80 € 14305,18 €
TAM-SMF úspory z platu 2020-03-11 5065,94 € 5065,94 €
TAM-SMF-Program sporenia PLUS MAJETOK SK3110000252 úspory z platu 2020-03-11 590,07 € 590,07 €
TAM-BLF úspory z platu 2020-03-11 6154,67 € 6154,57 €
sporenie DDS Tatrabanky, a.s. úspory z platu 2020-03-11 1849,66 € 1849,66 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2005-03-22
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-03-22
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
bežný účet úspory z platy 2019-03-11 15689,64 €
sporiaci účet k bežnému účtu úspory z platu 2019-03-11 7001,47 €
investičný certifikát úspory z platu 2019-03-11 39552 €
investičný certifikát úspory z platu 2018-03-31 9915 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
TAM-PHF Program sporenia PLUS úspory z platu 2019-03-11 617,22 €
TAM-PHF úspory z platu 2019-03-11 18058,16 €
TAM-DPF úspory z platu 2019-03-11 9007,23 €
TAM-REF úspory z platu 2019-03-11 13915,81 €
TAM-SMF úspory z platu 2019-03-11 5044,01 €
TAM-SMF program sporenia úspory z platu 2019-03-11 412,69 €
TAM-BLF úspory z platu 2019-03-11 6156,17 €
sporenie DDS Tatrabanky, a.s. úspory z platu 2019-03-11 1295,79 €
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2005-03-22
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-03-22
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
bežný účet úspory z platu 2018-03-02 24277,07 €
investičný certifikát úspory z platu 2018-03-02 38632 €
garantovaná investícia úspory z platu 2017-12-31 10000,56 €
sporiaci účet k bežnému účtu úspory z platu 2018-03-02 7000,87 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
TAM-REF úspory z platu 2018-03-09 13469,75 €
TAM-DPF úspory z platu 2018-03-09 9075,94 €
TAM-PHF úspory z platu 2018-03-09 8431,16 €
TAM-SMF úspory z platu 2018-03-09 5190,04 €
TAM-BLF úspory z platu 2018-03-09 6171,29 €
sporenie DDS Tatrabanky, a.s. úspory z platu 2018-03-09 918,53 €
TAM-PHF - program sporenia PLUS Majetok:SK3110000096 úspory z platu 2018-03-09 448,81 €
TAM-SMF - program sporenia PLUS majetok:SK3110000252 úspory z platu 2018-03-09 242,65 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2005-03-22
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-03-22
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
bežný účet úspory z platu 2016-12-31 21934,35 €
dlhopis Tatrabanky, a.s. úspory z platu 2016-09-22 15535,44 €
dividenda z dlhopisu Tatrabanky, a.s. č. ISIS CP SK 412008012 dividenda 2016-09-22 456,88 €
garantovaná investícia úspory z platu 2016-12-31 10000,56 €
sporiaci účet k bežnému účtu úspory z platu 2016-12-31 7000,17
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
TAM-REF úspory z platu 2017-03-06 13202,72
TAM-HRF úspory z platu 2017-03-06 3212,99
TAM-DPF úspory z platu 2017-03-06 9081,46
TAM-ALF úspory z platu 2017-03-06 39776,92
TAM-SMF úspory z platu 2017-03-06 5073,37
TAM-BLF úspory z platu 2017-03-06 6065,44
sporenie DDS Tatrabanky, a.s. úspory z platu 2017-03-06 532,01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2005-03-22
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-03-22
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
bežný účet úspory z platu 2016-03-12
termínovaný účet úspory z platu 2015-12-31
dlhopis Tatrabanky, a.s. úspory z platu 2015-12-31
dividenda z dlhopisu Tatrabanky, a.s. č. ISIS CP SK 412008012 dividenda 2015-09-22
garantovaná investícia úspory z platu 2015-12-31
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
TAM-REF úspory z platu 2015-12-31
TAM-HRF úspory z platu 2015-12-31
TAM-ZAF úspory z platu 2015-12-31
TAM-DPF úspory z platu 2015-12-31
TAM-ALF úspory z platu 2015-12-31
sporenie DDS Tatrabanky,a.s. úspory z platu 2015-10-14
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2005-03-22
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-03-22
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
bežný účet úspory z platu 2014-12-31
termínovaný účet úspory z platu 2014-12-31
termínovaný účet úspory z platu 2014-12-31
dlhopis Tatrabanky, a.s. úspory z platu 2011-08-15
dividenda z dlhopisu Tatrabanky, a.s. č. ISIS CP SK 412008012 dividenda 2014-09-23
garantovaná investícia úspory z platu 2013-06-06
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
TAM-REF úspory z platu 2014-12-31
TAM-HRF úspory z platu 2014-12-31
TAM-ZAF úspory z platu 2014-12-31
TAM-EDPF úspory z platu 2014-12-31
TAM-ALF úspory z platu 2014-06-05
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2005-03-22
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-03-22
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
bežný účet úspory z platu 2013-12-31
termínovaný účet úspory z platu 2013-12-31
termínovaný účet úspory z platu 2013-12-31
dlhopis Tatrabanky, a.s. úspory z platu 2011-08-15
termínovaný účet úspory z platu 2013-06-05
termínovaný účet úspory z platu 2013-06-06
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
TAM-REF úspory z platu 2013-06-06
TAM-HRF úspory z platu 2014-02-12
TAM-ZAF úspory z platu 2014-02-12
TAM-EDPF úspory z platu 2013-08-27
dividenda z dlhopisu Tatrabanky, a.s. (uvedený vyššie) dividenda z dlhopisu (prevedené bankou na bežný účet) 2014-09-23
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2005-03-22
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-03-22
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
bežný účet úspory z platu 2012-12-31
termínovaný účet úspory z platu 2013-01-28
termínovaný účet úspory z platu 2013-01-28
riadený vklad úspory z platu 2013-01-28
dlhopis Tatrabanky, a.s. úspory z platu 2012-12-31
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
TAM-EPF úspory z platu 2012-12-31
TAM-HRF úspory z platu 2012-12-31
TAM-ZF1 úspory z platu 2012-12-31
výnos z dlhopisu Tatrabanky, a.s. (uvedený vyššie) výnos z dlhopisu (prevedené bankou na bežný účet) 2012-09-24
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2005-03-22
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2005-03-22
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
bežný účet úspory z platu 2011-12-31
termínovaný účet úspory z platu 2011-12-31
termínovaný účet úspory z platu 2011-12-31
riadený vklad úspory z platu 2009-10-08
dlhopis Tatrabanky, a.s. úspory z platu 2011-08-15
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
TAM-EPF úspory z platu 2011-12-31
TAM-HRF úspory z platu 2011-12-31
TAM-ZF1 úspory z platu 2011-12-31
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.