JUDr. Jaroslav Krieger

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.

Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 22.03.2002 15000€ 15000€
byt kúpna zmluva 22.03.0202 150000€ 150000€
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
bežný účet úspory z platu 31.12.2022 10402€ 10402€
sporiaci účet k bežnému účtu úspory z platu 31.12.2022 3101,90€ 3101,90€
investičný certifikát úspory z platu 31.12.2022 37080€ 37080€
investičný certifikát úspory z platu 31.12.2022 9668€ 9668€
investičný certifikát úspory z platu 31.12.2022 8978€ 8978€
zaistený certifikát úspory z platu 31.12.2022 6096€ 6096€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
TAM-PHF-program sporenia PLUS úspory z platu 31.12.2022 1300,50€ 1300,50€
TAM-PHF úspory z platu 31.12.2022 18743,96€ 18743,96€
TAM-REF úspory z platu 31.12.2022 15655,61€ 15655,61€
TAM-SMF úspory z platu 31.12.2022 5706,53€ 5706,53€
TAM-BLF úspory z platu 31.12.2022 7078,60€ 7078,60€
TAM-KPSF úspory z platu 31.12.2022 10246,17€ 10246,17€
TAM-SMF-Program sporenia PLUS MAJETOK:SK3110000252 úspory z platu 31.12.2022 1062,11€ 1062,11€
Doplnkové dôcjodkové sporenie Tatrabanky,a.s. úspory z platu 31.12.2022 6411,09€ 6411,09€
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 22.03.2002 15000€ 15000€
byt kúpna zmluva 22.03.2002 150000€ 150000€
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
bežný účet úspory z platu 31.12.2021 24776,73 € 24776,73€
sporiaci účet k bežnému účtu úspory z platu 31.12.2021 3101,90€ 3101,90€
investičný certifikát úspory z platu 31.12.2021 39636€ 39636€
investičný certifikát úspory z platu 31.12.2021 10313€ 10313€
investičný certifikát úspory z platu 31.12.2021 9923€ 9923€
investičný certifikát úspory z platu 31.12.2021 7207,20€ 7207,20€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
TAM-PHF-program sporenia PLUS úspory z platu 31.12.2021 1208,97€ 1208,97€
TAM-PHF úspory z platu 31.12.2021 20133,99€ 20,133,90€
TAM-REF úspory z platu 31.12.2021 15088,28€ 15088,90€
TAM-SMF úspory z platu 31.12.2021 6249,15€ 6249,15€
TAM-BLF úspory z platu 31.12.2021 7567,08€ 7567,08€
TAM-KPSF úspory z platu 31.12.2021 10784,24€ 10784,24€
TAM-SMF-Program sporenia PLUS MAJETOK: SK3110000252 úspory z platu 31.12.2021 974,18€ 974,18€
Doplnkové dôchodkové sporenie Tatrabanky, a.s. úspory z platu 31.12.2021 5026,20€ 5026,20€
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 22.03.2002 15000€
byt kúpna zmluva 22.03.2005 150000€
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
bežný účet úspory z platu 25.02.2021 27136,81€ 27136,81€
sporiací účet k bežnému účtu úspory z platu 25.02.2021 3101,90€ 3101,90€
investičný certifikát úspory z platu 25.02.2021 40072€ 40072€
investičný certifikát úspory z platu 25.02.2021 10262€ 10262€
investičný certifikát úspory z platu 25.02.2021 10190€ 10190€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
TAM-PHF-Program sporenia PLUS úspory z platu 25.02.2021 1030,30€ 1030,30€
TAM-PHF úspory z platu 25.02.2021 20115,94€ 20115,94€
TAM-DPF úspory z platu 25.02.2021 5936,82€ 5936,82€
TAM-REF úspory z platu 25.02.2021 14480,65€ 14480,56€
TAM-SMF úspory z platu 25.02.2021 6272,36€ 6272,36€
TAM-SMF-Program sporenia PLUSMAJETOK: SK3110000252 úspory z platu 25.02.2021 800,87€ 800,87€
TAM-BLF úspory z platu 25.02.2021 7522,51€ 7522,51€
sporenie DDS Tatrabanky, a.s. úspory z platu 25.02.2021 3121,58€ 3151,58€
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
byt kúpna zmluva 22.03.2005 150000€
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 22.03.2005 15000€
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
bežný účet úspory z platu 11.03.2020 13444,10 € 13444,10 €
sporiaci účet k bežnému účtu úspory z platu 11.03.2020 3101,90 € 3101,90 €
investičný certifikát úspory z platu 11.03.2020 39896 € 39896 €
investičný certifikát úspory z platu 11.03.2020 9938 € 9938 €
investičný certifikát úspory z platu 11.03.2020 9845 € 9845 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
TAM-PHF-Program sporenia PLUS úspory z platu 11.03.2020 784,57 € 784,57 €
TAM-PHF úspory z platu 11.03.2020 17831,49 € 17831,49 €
TAM-DPF úspory z platu 11.03.2020 8934,17 € 8934,17 €
TAM-REF úspory z platu 11.03.2020 14305,80 € 14305,18 €
TAM-SMF úspory z platu 11.03.2020 5065,94 € 5065,94 €
TAM-SMF-Program sporenia PLUS MAJETOK SK3110000252 úspory z platu 11.03.2020 590,07 € 590,07 €
TAM-BLF úspory z platu 11.03.2020 6154,67 € 6154,57 €
sporenie DDS Tatrabanky, a.s. úspory z platu 11.03.2020 1849,66 € 1849,66 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 22.03.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 22.03.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
bežný účet úspory z platy 11.03.2019 15689,64 €
sporiaci účet k bežnému účtu úspory z platu 11.03.2019 7001,47 €
investičný certifikát úspory z platu 11.03.2019 39552 €
investičný certifikát úspory z platu 31.03.2018 9915 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
TAM-PHF Program sporenia PLUS úspory z platu 11.03.2019 617,22 €
TAM-PHF úspory z platu 11.03.2019 18058,16 €
TAM-DPF úspory z platu 11.03.2019 9007,23 €
TAM-REF úspory z platu 11.03.2019 13915,81 €
TAM-SMF úspory z platu 11.03.2019 5044,01 €
TAM-SMF program sporenia úspory z platu 11.03.2019 412,69 €
TAM-BLF úspory z platu 11.03.2019 6156,17 €
sporenie DDS Tatrabanky, a.s. úspory z platu 11.03.2019 1295,79 €
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 22.03.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 22.03.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
bežný účet úspory z platu 02.03.2018 24277,07 €
investičný certifikát úspory z platu 02.03.2018 38632 €
garantovaná investícia úspory z platu 31.12.2017 10000,56 €
sporiaci účet k bežnému účtu úspory z platu 02.03.2018 7000,87 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
TAM-REF úspory z platu 09.03.2018 13469,75 €
TAM-DPF úspory z platu 09.03.2018 9075,94 €
TAM-PHF úspory z platu 09.03.2018 8431,16 €
TAM-SMF úspory z platu 09.03.2018 5190,04 €
TAM-BLF úspory z platu 09.03.2018 6171,29 €
sporenie DDS Tatrabanky, a.s. úspory z platu 09.03.2018 918,53 €
TAM-PHF - program sporenia PLUS Majetok:SK3110000096 úspory z platu 09.03.2018 448,81 €
TAM-SMF - program sporenia PLUS majetok:SK3110000252 úspory z platu 09.03.2018 242,65 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 22.03.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 22.03.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
bežný účet úspory z platu 31.12.2016 21934,35 €
dlhopis Tatrabanky, a.s. úspory z platu 22.09.2016 15535,44 €
dividenda z dlhopisu Tatrabanky, a.s. č. ISIS CP SK 412008012 dividenda 22.09.2016 456,88 €
garantovaná investícia úspory z platu 31.12.2016 10000,56 €
sporiaci účet k bežnému účtu úspory z platu 31.12.2016 7000,17
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
TAM-REF úspory z platu 06.03.2017 13202,72
TAM-HRF úspory z platu 06.03.2017 3212,99
TAM-DPF úspory z platu 06.03.2017 9081,46
TAM-ALF úspory z platu 06.03.2017 39776,92
TAM-SMF úspory z platu 06.03.2017 5073,37
TAM-BLF úspory z platu 06.03.2017 6065,44
sporenie DDS Tatrabanky, a.s. úspory z platu 06.03.2017 532,01
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 22.03.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 22.03.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bežný účet úspory z platu 12.03.2016
termínovaný účet úspory z platu 31.12.2015
dlhopis Tatrabanky, a.s. úspory z platu 31.12.2015
dividenda z dlhopisu Tatrabanky, a.s. č. ISIS CP SK 412008012 dividenda 22.09.2015
garantovaná investícia úspory z platu 31.12.2015
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
TAM-REF úspory z platu 31.12.2015
TAM-HRF úspory z platu 31.12.2015
TAM-ZAF úspory z platu 31.12.2015
TAM-DPF úspory z platu 31.12.2015
TAM-ALF úspory z platu 31.12.2015
sporenie DDS Tatrabanky,a.s. úspory z platu 14.10.2015
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 22.03.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 22.03.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bežný účet úspory z platu 31.12.2014
termínovaný účet úspory z platu 31.12.2014
termínovaný účet úspory z platu 31.12.2014
dlhopis Tatrabanky, a.s. úspory z platu 15.08.2011
dividenda z dlhopisu Tatrabanky, a.s. č. ISIS CP SK 412008012 dividenda 23.09.2014
garantovaná investícia úspory z platu 06.06.2013
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
TAM-REF úspory z platu 31.12.2014
TAM-HRF úspory z platu 31.12.2014
TAM-ZAF úspory z platu 31.12.2014
TAM-EDPF úspory z platu 31.12.2014
TAM-ALF úspory z platu 05.06.2014
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 22.03.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 22.03.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bežný účet úspory z platu 31.12.2013
termínovaný účet úspory z platu 31.12.2013
termínovaný účet úspory z platu 31.12.2013
dlhopis Tatrabanky, a.s. úspory z platu 15.08.2011
termínovaný účet úspory z platu 05.06.2013
termínovaný účet úspory z platu 06.06.2013
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
TAM-REF úspory z platu 06.06.2013
TAM-HRF úspory z platu 12.02.2014
TAM-ZAF úspory z platu 12.02.2014
TAM-EDPF úspory z platu 27.08.2013
dividenda z dlhopisu Tatrabanky, a.s. (uvedený vyššie) dividenda z dlhopisu (prevedené bankou na bežný účet) 23.09.2014
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 22.03.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 22.03.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bežný účet úspory z platu 31.12.2012
termínovaný účet úspory z platu 28.01.2013
termínovaný účet úspory z platu 28.01.2013
riadený vklad úspory z platu 28.01.2013
dlhopis Tatrabanky, a.s. úspory z platu 31.12.2012
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
TAM-EPF úspory z platu 31.12.2012
TAM-HRF úspory z platu 31.12.2012
TAM-ZF1 úspory z platu 31.12.2012
výnos z dlhopisu Tatrabanky, a.s. (uvedený vyššie) výnos z dlhopisu (prevedené bankou na bežný účet) 24.09.2012
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 22.03.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 22.03.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bežný účet úspory z platu 31.12.2011
termínovaný účet úspory z platu 31.12.2011
termínovaný účet úspory z platu 31.12.2011
riadený vklad úspory z platu 08.10.2009
dlhopis Tatrabanky, a.s. úspory z platu 15.08.2011
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
TAM-EPF úspory z platu 31.12.2011
TAM-HRF úspory z platu 31.12.2011
TAM-ZF1 úspory z platu 31.12.2011
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.