JUDr. Martina Krížovská

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Trenčín.

The prosecutor is temporarily appointed to Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom dar 1994-02-20 dar 8 333
pozemok dar 1994-02-20 dar 666
garáž kúpa 2009-07-28 4 250 4 250
rodinný dom dedičstvo, a kúpa 2018-10-12 10 000 10 000
pozemok dedičstvo, kúpa 2018-10-12 20 000 20 000
byt kúpa 2019-08-12 120 000 120 000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný automobil kúpa 2010-09-20 28.000 eur 28.000 eur
osobný automobil kúpa 2009-06-10 7000 eur
osobný automobil kúpa 2014-03-21 7000eur
penažne prostriedky na účte z príjmu zo závislej činnosti 2023-12-31 100 000 100 000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory z príimu zo závislej činnosti 2023-12-31 100 000 100 000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver z fondu rozvoja bývania rok 1999
hypotekárny úver rok 2019
spotrebný úver rok 2019
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom dar 1994-02-20 dar 8 333
pozemok dar 1994-02-20 dar 666
garáž kúpa 2009-07-28 4 250 4 250
rodinný dom dedičstvo, a kúpa 2018-10-12 10 000 10 000
pozemok dedičstvo, kúpa 2018-10-12 20 000 20 000
byt kúpa 2019-08-12 120 000 120 000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný automobil kúpa 2010-09-20 28.000 eur 28.000 eur
osobný automobil kúpa 2009-06-10 7000 eur
osobný automobil kúpa 2014-03-21 7000eur
penažne prostriedky na účte 2022-12-31
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory z príimu zo závislej činnosti 2022-12-31 80 000 80 000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver z fondu rozvoja bývania rok 1999
hypotekárny úver rok 2019
spotrebný úver rok 2019
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom dar 1994-02-20 dar 8 333
pozemok dar 1994-02-20 dar 666
garáž kúpa 2009-07-28 4 250 4 250
rodinný dom dedičstvo, a kúpa 2018-10-12 10 000 10 000
pozemok dedičstvo, kúpa 2018-10-12 20 000 20 000
byt kúpa 2019-08-12 120 000 120 000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný automobil kúpa 2010-09-20 28.000 eur 28.000 eur
osobný automobil kúpa 2009-06-10 7000 eur
osobný automobil kúpa 2014-03-21 7000eur
penažne prostriedky na účte 2020-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver z fondu rozvoja bývania rok 1999
hypotekárny úver rok 2019
spotrebný úver rok 2019
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom dar 1994-02-20 dar 8 333
pozemok dar 1994-02-20 dar 666
garáž kúpa 2009-07-28 4 250 4 250
rodinný dom dedičstvo, a kúpa 2018-10-12 10 000 10 000
pozemok dedičstvo, kúpa 2018-10-12 20 000 20 000
byt kúpa 2019-08-12 120 000 120 000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný automobil kúpa 2010-09-20 28.000 eur 28.000 eur
osobný automobil kúpa 2009-06-10 7000 eur
osobný automobil kúpa 2014-03-21 7000eur
penažne prostriedky na účte 2020-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver z fondu rozvoja bývania rok 1999
hypotekárny úver rok 2019
spotrebný úver rok 2019
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom dar 1994-02-20 dar 8 333
pozemok dar 1994-02-20 dar 666
garáž kúpa 2009-07-28 4 250 4 250
rodinný dom dedičstvo, a kúpa 2018-10-12 10 000 10 000
pozemok dedičstvo, kúpa 2018-10-12 20 000 20 000
byt kúpa 2019-08-12 120 000 120 000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný automobil kúpa 2010-09-20 28.000 eur 28.000 eur
osobný automobil kúpa 2009-06-10 7000 eur
osobný automobil kúpa 2014-03-21 7000eur
penažne prostriedky na účte 2019-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver z fondu rozvoja bývania rok 1999
hypotekárny úver rok 2019
spotrebný úver rok 2019
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom dar 1994-02-20
pozemok dar 1994-02-20
garáž kúpa 2009-07-28
rodinný dom dedičstvo, kúpa 2018-10-12
pozemok dedičstvo,kúpa 2018-10-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný automobil kúpa 2010-09-20 28.000 eur 28.000 eur
osobný automobil kúpa 2009-06-10 7000 eur
osobný automobil kúpa 2014-03-21 7000eur
penažne prostriedky na účte 2018-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver z fondu rozvoja bývania rok 1999
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom dar 1994-02-20
pozemok dar 1994-02-20
garáž kúpa 2009-07-28
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný automobil kúpa 2010-09-20 28.000 eur 28.000 eur
osobný automobil kúpa 2009-06-10 7000 eur
finančné prostriedky na účtoch úspory z príjmu 2016-12-31
osobný automobil kúpa 2014-03-21 7000eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver z fondu rozvoja bývania rok 1999
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom dar 1994-02-20
pozemok dar 1994-02-20
garáž kúpa 2009-07-28
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný automobil kúpa 2010-09-20 28.000 eur 28.000 eur
osobný automobil kúpa 2009-06-10 7000 eur
finančné prostriedky na účtoch úspory z príjmu 2016-12-31
osobný automobil kúpa 2014-03-21 7000eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver z fondu rozvoja bývania rok 1999
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom dar 1994-02-20
pozemok dar 1994-02-20
garáž kúpa 2009-07-28
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobný automobil kúpa 2010-09-20
osobný automobil kúpa 2009-06-10
finančné prostriedky na účtoch úspory z príjmu
osobný automobil kúpa 2014-03-21
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver z fondu rozvoja bývania rok 1999
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom dar 1994-02-20
pozemok dar 1994-02-20
garáž kúpa 2009-07-28
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobný automobil kúpa 2010-09-20
osobný automobil kúpa 2009-06-10
finančné prostriedky na účtoch úspory z príjmu
osobný automobil kúpa 2014-03-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom dar 1994-02-20
pozemok dar 1994-02-20
garáž kúpa 2009-07-28
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobný automobil kúpa 2010-09-20
osobný automobil kúpa 2009-06-10
finančné prostriedky na účtoch úspory z príjmu
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom dar 1994-02-20
pozemok dar 1994-02-20
garáž kúpa 2009-07-28
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobný automobil kúpa 2010-09-20
osobný automobil kúpa 2009-06-10
finančné prostriedky na účtoch úspory z príjmu
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom dar 1994-02-20
pozemok dar 1994-02-20
garáž kúpa 2009-07-28
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobný automobil kúpa 2010-09-20
osobný automobil kúpa 2009-06-10
finančné prostriedky na účtoch úspory z príjmu
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.