JUDr. Dagmar Belobradová

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Žilina.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpna zmluva 2003 13277,57 13277,57
orná pôda darovacia zml. 2015 0 10
záhrady darovacia zml. 2015 0 12
orná pôda darovacia zml. 2015 0 9424,50
orná pôda darovacia zmluva 2015 0 2538
lesné pozemky darovacia zml. 2015 0 75
lesné pozemky darovacia zml. 2015 0 77
trvalé trávne porasty, zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2000 3339 3339
rekreačná chata darovacia zml. 2015 0 30000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
auto Toyota Auris kúpa 2019 19900 19900
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
spotrebný úver 2019
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpna zmluva 2003 13277,57 13277,57
orná pôda darovacia zml. 2015 0 10
záhrady darovacia zml. 2015 0 12
orná pôda darovacia zml. 2015 0 9424,50
orná pôda darovacia zmluva 2015 0 2538
lesné pozemky darovacia zml. 2015 0 75
lesné pozemky darovacia zml. 2015 0 77
trvalé trávne porasty, zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2000 3339 3339
rekreačná chata darovacia zml. 2015 0 30000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
auto Toyota Auris kúpa 2019 19900 19900
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
spotrebný úver 2019
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 2003
orná pôda darovacia zml. 2015
záhrady darovacia zml. 2015
orná pôda kúpna zml. 2015
orná pôda darovacia zmluva 2015
lesné pozemky darovacia zml. 2015
lesné pozemky darovacia zml. 2015
trvalé trávne porasty, zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2000
rekreačná chata darovacia zml. 2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
auto Škoda Fabia kúpa 2015 9800 9800
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.