Okresná prokuratúra Čadca ul. 17. novembra 1567, 022 01 Čadca

Okresným prokurátorom je Mgr. Miloš Kováč.

Na prokuratúre evidujeme 9 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 501,64 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 651,02.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 267,77 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 51,53 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 377 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 33,62% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Kontakt

Tel. číslo:
El. podateľňa:

Adresa

Okresná prokuratúra Čadca
ul. 17. novembra 1567
022 01 Čadca
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
Otváracie hodiny
Pondelok: 7:00 – 15:00
Utorok: 7:00 – 15:00
Streda: 7:00 – 15:00
Štvrtok: 7:00 – 15:00
Piatok: 7:00 – 15:00

Prokurátori

Zoznam prokurátorov, ktorí aktuálne pôsobia na prokuratúre

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
Mgr. Janka Švaňová námestníčka okresného prokurátora
Mgr. Miloš Kováč okresný prokurátor

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.