JUDr. Vlastimil Krokvička

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Trenčín.

Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
záhrada darovacia zmluva 1996-11-18 27580 Sk
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 1996-11-18 26040 Sk
dom darovacia zmluva 1996-11-18 351771 Sk
byt kúpna zmluva 2016-08-16 68000 €
garáž kúpna zmluva 2016-08-16 12000 € 12000
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16 2375 €
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16 26 €
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16 885 €
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16 66 €
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16 12 €
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16 18 €
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16 36 €
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16 18 €
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16 10 €
pozemok dedičstvo 2017-05-03 1.424 €
pozemok dedičstvo 2017-05-03 9 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklad v banke dedičstvo 2017-05-03 8000 euro
vklad v banke zlúčená hypotéka 2018-12-31 24000 euro
vklad v banke úspory z platu 2020-12-31 24000 euro
vklad v banke 2023-12-31 10000 euro
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver (zlúčený) 2019-31-12
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
záhrada darovacia zmluva 1996-11-18 27580 Sk
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 1996-11-18 26040 Sk
dom darovacia zmluva 1996-11-18 351771 Sk
byt kúpna zmluva 2016-08-16 68000 €
garáž kúpna zmluva 2016-08-16 12000 € 12000
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16 2375 €
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16 26 €
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16 885 €
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16 66 €
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16 12 €
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16 18 €
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16 36 €
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16 18 €
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16 10 €
pozemok dedičstvo 2017-05-03 1.424 €
pozemok dedičstvo 2017-05-03 9 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklad v banke dedičstvo 2017-05-03 8000 euro
vklad v banke zlúčená hypotéka 2018-12-31 24000 euro
vklad v banke úspory z platu 2020-12-31 24000 euro
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver (zlúčený) 2019-31-12
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
záhrada darovacia zmluva 1996-11-18 27580 Sk
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 1996-11-18 26040 Sk
dom darovacia zmluva 1996-11-18 351771 Sk
byt kúpna zmluva 2016-08-16 68000 €
garáž kúpna zmluva 2016-08-16 12000 € 12000
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16 2375 €
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16 26 €
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16 885 €
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16 66 €
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16 12 €
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16 18 €
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16 36 €
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16 18 €
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16 10 €
pozemok dedičstvo 2017-05-03 1.424 €
pozemok dedičstvo 2017-05-03 9 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklad v banke dedičstvo 2017-05-03 8000 euro
vklad v banke zlúčená hypotéka 2018-12-31 24000 euro
vklad v banke úspory z platu 2020-12-31 24000 euro
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver (zlúčený) 2019-31-12
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
záhrada darovacia zmluva 1996-11-18 27580 Sk
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 1996-11-18 26040 Sk
dom darovacia zmluva 1996-11-18 351771 Sk
byt kúpna zmluva 2016-08-16 68000 €
garáž kúpna zmluva 2016-08-16 12000 € 12000
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16 2375 €
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16 26 €
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16 885 €
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16 66 €
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16 12 €
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16 18 €
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16 36 €
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16 18 €
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16 10 €
pozemok dedičstvo 2017-05-03 1.424 €
pozemok dedičstvo 2017-05-03 9 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklad v banke dedičstvo 2017-05-03 8000 euro
vklad v banke zlúčená hypotéka 2018-12-31 24000 euro
vklad v banke úspory z platu 2020-12-31 24000 euro
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver (zlúčený) 2019-31-12
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
záhrada darovacia zmluva 1996-11-18 27580 Sk
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 1996-11-18 26040 Sk
dom darovacia zmluva 1996-11-18 351771 Sk
byt kúpna zmluva 2016-08-16 68000 €
garáž kúpna zmluva 2016-08-16 12000 € 12000
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16 2375 €
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16 26 €
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16 885 €
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16 66 €
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16 12 €
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16 18 €
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16 36 €
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16 18 €
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16 10 €
pozemok dedičstvo 2017-05-03 1.424 €
pozemok dedičstvo 2017-05-03 9 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze dedičstvo 2017-05-03 8000
peniaze úspory 2019-12-31 23000
peniaze zlúčená hypotéha 2018-12-31 24000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver (zlúčený) 2019-31-12
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada darovacia zmluva 1996-11-18
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 1996-11-18
dom darovacia zmluva 1996-11-18
byt kúpna zmluva 2016-08-16
garáž kúpna zmluva 2016-08-16
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16
pozemok dedičstvo 2017-05-03
pozemok dedičstvo 2017-05-03
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze dedičstvo 2017-05-03 8000
peniaze úspory 2018-12-31 33000
peniaze pôžička 2018-12-31 24000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2018-01-09
pôžička 2017-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada darovacia zmluva 1996-11-18
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 1996-11-18
dom darovacia zmluva 1996-11-18
byt kúpna zmluva 2016-08-16
garáž kúpna zmluva 2016-08-16
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16
pozemok dedičstvo 2017-05-03
pozemok dedičstvo 2017-05-03
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory 2013-12-31 4000
peniaze úspory 2015-12-31 6000
peniaze dedičstvo 2017-05-03 8000
peniaze úspory 2017-12-31 13000
peniaze pôžička 2017-12-31 27000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2016-07-21
pôžička 2017-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada darovacia zmluva 1996-11-18
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 1996-11-18
dom darovacia zmluva 1996-11-18
byt kúpna zmluva 2016-08-16
garáž kúpna zmluva 2016-08-16
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16
pozemok kúpna zmluva 2016-08-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory 2013-12-31 4000
peniaze úspory 2015-12-31 6000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2016-07-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada darovacia zmluva 1996-11-18
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 1996-11-18
dom darovacia zmluva 1996-11-18
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory 2011-12-31
peniaze úspory 2013-12-31
peniaze úspory 2015-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada darovacia zmluva 1996-11-18
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 1996-11-18
dom darovacia zmluva 1996-11-18
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory 2011-12-31
peniaze úspory 2013-12-31
peniaze úspory 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada darovacia zmluva 1996-11-18
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 1996-11-18
dom darovacia zmluva 1996-11-18
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory 2011-12-31
peniaze úspory 2011-12-31
peniaze úspory 2012-12-31
peniaze úspory 2013-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada darovacia zmluva 1996-11-18
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 1996-11-18
dom darovacia zmluva 1996-11-18
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory 2011-12-31
peniaze úspory 2011-12-31
peniaze úspory 2012-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada darovacia zmluva 1996-11-18
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 1996-11-18
dom darovacia zmluva 1996-11-18
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory 2011-12-31
peniaze úspory 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.