JUDr. Vlastimil Krokvička

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
záhrada darovacia zmluva 18.11.1996 27580 Sk
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 18.11.1996 26040 Sk
dom darovacia zmluva 18.11.1996 351771 Sk
byt kúpna zmluva 16.08.2016 68000 €
garáž kúpna zmluva 16.08.2016 12000 € 12000
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016 2375 €
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016 26 €
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016 885 €
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016 66 €
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016 12 €
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016 18 €
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016 36 €
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016 18 €
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016 10 €
pozemok dedičstvo 03.05.2017 1.424 €
pozemok dedičstvo 03.05.2017 9 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
vklad v banke dedičstvo 03.05.2017 8000 euro
vklad v banke zlúčená hypotéka 31.12.2018 24000 euro
vklad v banke úspory z platu 31.12.2020 24000 euro
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver (zlúčený) 2019-31-12
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
záhrada darovacia zmluva 18.11.1996 27580 Sk
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 18.11.1996 26040 Sk
dom darovacia zmluva 18.11.1996 351771 Sk
byt kúpna zmluva 16.08.2016 68000 €
garáž kúpna zmluva 16.08.2016 12000 € 12000
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016 2375 €
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016 26 €
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016 885 €
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016 66 €
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016 12 €
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016 18 €
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016 36 €
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016 18 €
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016 10 €
pozemok dedičstvo 03.05.2017 1.424 €
pozemok dedičstvo 03.05.2017 9 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklad v banke dedičstvo 03.05.2017
vklad v banke zlúčená hypotéka 31.12.2018
vklad v banke úspory z platu 31.12.2020
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver (zlúčený) 2019-31-12
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
záhrada darovacia zmluva 18.11.1996 27580 Sk
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 18.11.1996 26040 Sk
dom darovacia zmluva 18.11.1996 351771 Sk
byt kúpna zmluva 16.08.2016 68000 €
garáž kúpna zmluva 16.08.2016 12000 € 12000
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016 2375 €
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016 26 €
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016 885 €
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016 66 €
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016 12 €
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016 18 €
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016 36 €
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016 18 €
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016 10 €
pozemok dedičstvo 03.05.2017 1.424 €
pozemok dedičstvo 03.05.2017 9 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze dedičstvo 03.05.2017 8000
peniaze úspory 31.12.2019 23000
peniaze zlúčená hypotéha 31.12.2018 24000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver (zlúčený) 2019-31-12
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrada darovacia zmluva 18.11.1996
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 18.11.1996
dom darovacia zmluva 18.11.1996
byt kúpna zmluva 16.08.2016
garáž kúpna zmluva 16.08.2016
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016
pozemok dedičstvo 03.05.2017
pozemok dedičstvo 03.05.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze dedičstvo 03.05.2017 8000
peniaze úspory 31.12.2018 33000
peniaze pôžička 31.12.2018 24000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 09.01.2018
pôžička 31.12.2017
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrada darovacia zmluva 18.11.1996
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 18.11.1996
dom darovacia zmluva 18.11.1996
byt kúpna zmluva 16.08.2016
garáž kúpna zmluva 16.08.2016
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016
pozemok dedičstvo 03.05.2017
pozemok dedičstvo 03.05.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze úspory 31.12.2013 4000
peniaze úspory 31.12.2015 6000
peniaze dedičstvo 03.05.2017 8000
peniaze úspory 31.12.2017 13000
peniaze pôžička 31.12.2017 27000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 21.07.2016
pôžička 31.12.2017
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrada darovacia zmluva 18.11.1996
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 18.11.1996
dom darovacia zmluva 18.11.1996
byt kúpna zmluva 16.08.2016
garáž kúpna zmluva 16.08.2016
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016
pozemok kúpna zmluva 16.08.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze úspory 31.12.2013 4000
peniaze úspory 31.12.2015 6000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 21.07.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrada darovacia zmluva 18.11.1996
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 18.11.1996
dom darovacia zmluva 18.11.1996
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory 31.12.2011
peniaze úspory 31.12.2013
peniaze úspory 31.12.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrada darovacia zmluva 18.11.1996
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 18.11.1996
dom darovacia zmluva 18.11.1996
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory 31.12.2011
peniaze úspory 31.12.2013
peniaze úspory 31.12.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrada darovacia zmluva 18.11.1996
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 18.11.1996
dom darovacia zmluva 18.11.1996
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory 31.12.2011
peniaze úspory 31.12.2011
peniaze úspory 31.12.2012
peniaze úspory 31.12.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrada darovacia zmluva 18.11.1996
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 18.11.1996
dom darovacia zmluva 18.11.1996
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory 31.12.2011
peniaze úspory 31.12.2011
peniaze úspory 31.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrada darovacia zmluva 18.11.1996
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 18.11.1996
dom darovacia zmluva 18.11.1996
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory 31.12.2011
peniaze úspory 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.