Mgr. Viera Kubalová

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Žilina.

We register the prosecutor as námestníčka krajského prokurátora pre netrený úsek at the prosecutors' office Krajská prokuratúra Žilina.

Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rod. dom s dvomi bytovými jednotkami darovacia zmluva, GP č. 154/2015, kolaudačné rozhodnutie 1999-01-21 40.000,00 € - nadstavba s prístavbou 12.545,97 €
zastavaná plocha darovacia zmluva, GP č. 154/2015 1999-01-21 90,28 €
zastavaná plocha darovacia zmluva, GP č. 154/2015 1999-01-21 128,12 €
záhrada darovacia zmluva, GP č. 154/2015 1999-01-21 250,95 €
ostatná plocha kúpna zmluva 2009-12-03 1.772,50 €
záhrada darovacia zmluva, GP č. 154/2015 1999-01-21 69,70 €
rekreačná chata kolaudačné rozhodnutie 2021-11-09 55.000,00 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
peniaze v peňažnom ústave 2022-12-31 26072,50
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver "Flexihypotéka refinančná" 28.04.2016, zmluva č. 001/253981/16-001/000
spotrebiteľský úver na osobné motorové vozidlo vo forme leasingu 30.11.2020,zmluva č. LZC/20/01262
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rod. dom s dvomi bytovými jednotkami darovacia zmluva, GP č. 154/2015, kolaudačné rozhodnutie 1999-01-21 40.000,00 € - nadstavba s prístavbou 12.545,97 €
zastavaná plocha darovacia zmluva, GP č. 154/2015 1999-01-21 90,28 €
zastavaná plocha darovacia zmluva, GP č. 154/2015 1999-01-21 128,12 €
záhrada darovacia zmluva, GP č. 154/2015 1999-01-21 250,95 €
ostatná plocha kúpna zmluva 2009-12-03 1.772,50 €
záhrada darovacia zmluva, GP č. 154/2015 1999-01-21 69,70 €
rekreačná chata kolaudačné rozhodnutie 2021-11-09 55.000,00 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo Renault Scenic kúpna zmluva 2004-11-03 500 000,- Sk, t.j.16.597 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
peniaze v peňažnom ústave 2021-12-31 27.097,74 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver "Flexihypotéka refinančná" 28.04.2016, zmluva č. 001/253981/16-001/000
spotrebiteľský úver na osobné motorové vozidlo vo forme leasingu 30.11.2020,zmluva č. LZC/20/01262
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rod. dom s rozost.príst. a nadstavbou darovacia zmluva, GP č. 154/2015 1999-01-21 12.545,97 €
zastavaná plocha darovacia zmluva, GP č. 154/2015 1999-01-21 90,28 €
zastavaná plocha darovacia zmluva, GP č. 154/2015 1999-01-21 128,12 €
záhrada darovacia zmluva, GP č. 154/2015 1999-01-21 250,95 €
ostatná plocha kúpna zmluva 2009-12-03 1.772,50 €
záhrada darovacia zmluva, GP č. 154/2015 1999-01-21 69,70 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Renault Scenic kúpna zmluva 2004-11-03 500 000,- Sk, t.j.16.597 €
osobné mototrové vozidlo OPEL CORSA kúpna zmluva 2010-12-08 11.000 € 11.000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
peniaze v peňažnom ústave 2020-12-31 27,825.46
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver "Flexihypotéka refinančná" 28.04.2016, zmluva č. 001/253981/16-001/000
spotrebiteľský úver na osobné motorové vozidlo vo forme leasingu 30.11.2020,zmluva č. LZC/20/01262
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rod. dom s rozost.príst. a nadstavbou darovacia zmluva, GP č. 154/2015 1999-01-21 12.545,97 €
zastavaná plocha darovacia zmluva, GP č. 154/2015 1999-01-21 90,28 €
zastavaná plocha darovacia zmluva, GP č. 154/2015 1999-01-21 128,12 €
záhrada darovacia zmluva, GP č. 154/2015 1999-01-21 250,95 €
ostatná plocha kúpna zmluva 2009-12-03 1.772,50 €
záhrada darovacia zmluva, GP č. 154/2015 1999-01-21 69,70 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Renault Scenic kúpna zmluva 2004-11-03 500 000,- Sk, t.j.16.597 €
osobné mototrové vozidlo OPEL CORSA kúpna zmluva 2010-12-08 11.000 € 11.000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
peniaze v peňažnom ústave 2019-12-31 17.918,38 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver "Flexihypotéka refinančná" 28.04.2016, zmluva č. 001/253981/16-001/000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rod. dom s rozost.príst. a nadstavbou darovacia zmluva, GP č. 154/2015 1999-01-21
zastavaná plocha darovacia zmluva, GP č. 154/2015 1999-01-21
zastavaná plocha darovacia zmluva, GP č. 154/2015 1999-01-21
záhrada darovacia zmluva, GP č. 154/2015 1999-01-21
ostatná plocha kúpna zmluva 2009-12-03
orná pôda kúpna zmluva 2009-12-03
zastavaná plocha kúpna zmluva 2009-12-03
trvalý trávny porast kúpna zmluva 2009-12-03
záhrada darovacia zmluva, GP č. 154/2015 1999-01-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Renault Scenic kúpna zmluva 2004-11-03 500 000,- Sk, t.j.16597 €
osobné mototrové vozidlo OPEL CORSA kúpna zmluva 2010-12-08 11 000 € 11 000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver "Flexihypotéka refinančná" 28.04.2016, zmluva č. 001/253981/16-001/000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rod. dom s rozost.príst. a nadstavbou darovacia zmluva, GP č. 154/2015 1999-01-21
zastavaná plocha darovacia zmluva, GP č. 154/2015 1999-01-21
zastavaná plocha darovacia zmluva, GP č. 154/2015 1999-01-21
záhrada darovacia zmluva, GP č. 154/2015 1999-01-21
ostatná plocha kúpna zmluva 2009-12-03
orná pôda kúpna zmluva 2009-12-03
zastavaná plocha kúpna zmluva 2009-12-03
trvalý trávny porast kúpna zmluva 2009-12-03
záhrada darovacia zmluva, GP č. 154/2015 1999-01-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Renault Scenic kúpna zmluva 2004-11-03 500 000,- Sk, t.j.16597 €
osobné mototrové vozidlo OPEL CORSA kúpna zmluva 2010-12-08 11 000 € 11 000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver "Flexihypotéka refinančná" 28.04.2016, zmluva č. 001/253981/16-001/000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rod. dom s rozost.príst. a nadstavbou darovacia zmluva, GP č. 154/2015 1999-01-21
zastavaná plocha darovacia zmluva, GP č. 154/2015 1999-01-21
zastavaná plocha darovacia zmluva, GP č. 154/2015 1999-01-21
záhrada darovacia zmluva, GP č. 154/2015 1999-01-21
ostatná plocha kúpna zmluva 2009-12-03
orná pôda kúpna zmluva 2009-12-03
zastavaná plocha kúpna zmluva 2009-12-03
trvalý trávny porast kúpna zmluva 2009-12-03
záhrada darovacia zmluva, GP č. 154/2015 1999-01-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Renault Scenic kúpna zmluva 2004-11-03 500 000,- Sk, t.j.16597 €
osobné mototrové vozidlo OPEL CORSA kúpna zmluva 2010-12-08 11 000 € 11 000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver "Flexihypotéka refinančná" 28.04.2016, zmluva č. 001/253981/16-001/000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rod. dom s rozost.príst. a nadstavbou darovacia zmluva, GP č. 154/2015 1999-01-21
zastavaná plocha darovacia zmluva, GP č. 154/2015 1999-01-21
zastavaná plocha darovacia zmluva, GP č. 154/2015 1999-01-21
záhrada darovacia zmluva, GP č. 154/2015 1999-01-21
ostatná plocha kúpna zmluva 2009-12-03
orná pôda kúpna zmluva 2009-12-03
zastavaná plocha kúpna zmluva 2009-12-03
trvalý trávny porast kúpna zmluva 2009-12-03
záhrada darovacia zmluva, GP č. 154/2015 1999-01-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo Renault Scenic kúpna zmluva 2004-11-03
osobné mototrové vozidlo OPEL CORSA kúpna zmluva 2010-12-08
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavebný úver 2007-08-30
úver FREE HYPO 0061-07-03
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom darovacia zmluva 1999-01-21
zastavaná plocha darovacia zmluva 1999-01-21
záhrada darovacia zmluva 1999-01-21
záhrada kúpna zmluva 2003-10-22
ostatná plocha kúpna zmluva 2009-12-03
orná pôda kúpna zmluva 2009-12-03
zastavaná plocha kúpna zmluva 2009-12-03
trvalý trávny porast kúpna zmluva 2009-12-03
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo Renault Scenic kúpna zmluva 2004-11-03
osobné mototrové vozidlo OPEL CORSA kúpna zmluva 2010-12-08
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom darovacia zmluva 1999-01-21
zastavaná plocha darovacia zmluva 1999-01-21
záhrada darovacia zmluva 1999-01-21
záhrada kúpna zmluva 2003-10-22
ostatná plocha kúpna zmluva 2009-12-03
orná pôda kúpna zmluva 2009-12-03
zastavaná plocha kúpna zmluva 2009-12-03
trvalý trávny porast kúpna zmluva 2009-12-03
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo Renault Scenic kúpna zmluva 2004-11-03
osobné mototrové vozidlo OPEL CORSA kúpna zmluva 2010-12-08
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom darovacia zmluva 1999-01-21
zastavaná plocha darovacia zmluva 1999-01-21
záhrada darovacia zmluva 1999-01-21
záhrada kúpna zmluva 2003-10-22
ostatná plocha kúpna zmluva 2009-12-03
orná pôda kúpna zmluva 2009-12-03
zastavaná plocha kúpna zmluva 2009-12-03
trvalý trávny porast kúpna zmluva 2009-12-03
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo Renault Scenic kúpna zmluva 2004-11-03
osobné mototrové vozidlo OPEL CORSA kúpna zmluva 2010-12-08
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom darovacia zmluva 1999-01-21
zastavaná plocha darovacia zmluva 1999-01-21
záhrada darovacia zmluva 1999-01-21
záhrada kúpna zmluva 2003-10-22
ostatná plocha kúpna zmluva 2009-12-03
orná pôda kúpna zmluva 2009-12-03
zastavaná plocha kúpna zmluva 2009-12-03
trvalý trávny porast kúpna zmluva 2009-12-03
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo Renault Scenic kúpna zmluva 2004-11-03
osobné mototrové vozidlo OPEL CORSA kúpna zmluva 2010-12-08
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.