Mgr. Viera Kubalová

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Žilina.

Prokurátora evidujeme v pozícii námestníčka krajskej prokurátorky - netrestný úsek na prokuratúre Krajská prokuratúra Žilina.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rod. dom s rozost.príst. a nadstavbou darovacia zmluva, GP č. 154/2015 21.01.1999 12.545,97 €
zastavaná plocha darovacia zmluva, GP č. 154/2015 21.01.1999 90,28 €
zastavaná plocha darovacia zmluva, GP č. 154/2015 21.01.1999 128,12 €
záhrada darovacia zmluva, GP č. 154/2015 21.01.1999 250,95 €
ostatná plocha kúpna zmluva 03.12.2009 1.772,50 €
záhrada darovacia zmluva, GP č. 154/2015 21.01.1999 69,70 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Renault Scenic kúpna zmluva 03.11.2004 500 000,- Sk, t.j.16.597 €
osobné mototrové vozidlo OPEL CORSA kúpna zmluva 08.12.2010 11.000 € 11.000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
peniaze v peňažnom ústave 31.12.2020 27,825.46
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver "Flexihypotéka refinančná" 28.04.2016, zmluva č. 001/253981/16-001/000
spotrebiteľský úver na osobné motorové vozidlo vo forme leasingu 30.11.2020,zmluva č. LZC/20/01262
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rod. dom s rozost.príst. a nadstavbou darovacia zmluva, GP č. 154/2015 21.01.1999 12.545,97 €
zastavaná plocha darovacia zmluva, GP č. 154/2015 21.01.1999 90,28 €
zastavaná plocha darovacia zmluva, GP č. 154/2015 21.01.1999 128,12 €
záhrada darovacia zmluva, GP č. 154/2015 21.01.1999 250,95 €
ostatná plocha kúpna zmluva 03.12.2009 1.772,50 €
záhrada darovacia zmluva, GP č. 154/2015 21.01.1999 69,70 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Renault Scenic kúpna zmluva 03.11.2004 500 000,- Sk, t.j.16.597 €
osobné mototrové vozidlo OPEL CORSA kúpna zmluva 08.12.2010 11.000 € 11.000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
peniaze v peňažnom ústave 31.12.2019 17.918,38 €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver "Flexihypotéka refinančná" 28.04.2016, zmluva č. 001/253981/16-001/000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rod. dom s rozost.príst. a nadstavbou darovacia zmluva, GP č. 154/2015 21.01.1999
zastavaná plocha darovacia zmluva, GP č. 154/2015 21.01.1999
zastavaná plocha darovacia zmluva, GP č. 154/2015 21.01.1999
záhrada darovacia zmluva, GP č. 154/2015 21.01.1999
ostatná plocha kúpna zmluva 03.12.2009
orná pôda kúpna zmluva 03.12.2009
zastavaná plocha kúpna zmluva 03.12.2009
trvalý trávny porast kúpna zmluva 03.12.2009
záhrada darovacia zmluva, GP č. 154/2015 21.01.1999
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Renault Scenic kúpna zmluva 03.11.2004 500 000,- Sk, t.j.16597 €
osobné mototrové vozidlo OPEL CORSA kúpna zmluva 08.12.2010 11 000 € 11 000 €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver "Flexihypotéka refinančná" 28.04.2016, zmluva č. 001/253981/16-001/000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rod. dom s rozost.príst. a nadstavbou darovacia zmluva, GP č. 154/2015 21.01.1999
zastavaná plocha darovacia zmluva, GP č. 154/2015 21.01.1999
zastavaná plocha darovacia zmluva, GP č. 154/2015 21.01.1999
záhrada darovacia zmluva, GP č. 154/2015 21.01.1999
ostatná plocha kúpna zmluva 03.12.2009
orná pôda kúpna zmluva 03.12.2009
zastavaná plocha kúpna zmluva 03.12.2009
trvalý trávny porast kúpna zmluva 03.12.2009
záhrada darovacia zmluva, GP č. 154/2015 21.01.1999
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Renault Scenic kúpna zmluva 03.11.2004 500 000,- Sk, t.j.16597 €
osobné mototrové vozidlo OPEL CORSA kúpna zmluva 08.12.2010 11 000 € 11 000 €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver "Flexihypotéka refinančná" 28.04.2016, zmluva č. 001/253981/16-001/000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rod. dom s rozost.príst. a nadstavbou darovacia zmluva, GP č. 154/2015 21.01.1999
zastavaná plocha darovacia zmluva, GP č. 154/2015 21.01.1999
zastavaná plocha darovacia zmluva, GP č. 154/2015 21.01.1999
záhrada darovacia zmluva, GP č. 154/2015 21.01.1999
ostatná plocha kúpna zmluva 03.12.2009
orná pôda kúpna zmluva 03.12.2009
zastavaná plocha kúpna zmluva 03.12.2009
trvalý trávny porast kúpna zmluva 03.12.2009
záhrada darovacia zmluva, GP č. 154/2015 21.01.1999
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Renault Scenic kúpna zmluva 03.11.2004 500 000,- Sk, t.j.16597 €
osobné mototrové vozidlo OPEL CORSA kúpna zmluva 08.12.2010 11 000 € 11 000 €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver "Flexihypotéka refinančná" 28.04.2016, zmluva č. 001/253981/16-001/000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rod. dom s rozost.príst. a nadstavbou darovacia zmluva, GP č. 154/2015 21.01.1999
zastavaná plocha darovacia zmluva, GP č. 154/2015 21.01.1999
zastavaná plocha darovacia zmluva, GP č. 154/2015 21.01.1999
záhrada darovacia zmluva, GP č. 154/2015 21.01.1999
ostatná plocha kúpna zmluva 03.12.2009
orná pôda kúpna zmluva 03.12.2009
zastavaná plocha kúpna zmluva 03.12.2009
trvalý trávny porast kúpna zmluva 03.12.2009
záhrada darovacia zmluva, GP č. 154/2015 21.01.1999
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo Renault Scenic kúpna zmluva 03.11.2004
osobné mototrové vozidlo OPEL CORSA kúpna zmluva 08.12.2010
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
stavebný úver 30.08.2007
úver FREE HYPO 03.07.0061
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom darovacia zmluva 21.01.1999
zastavaná plocha darovacia zmluva 21.01.1999
záhrada darovacia zmluva 21.01.1999
záhrada kúpna zmluva 22.10.2003
ostatná plocha kúpna zmluva 03.12.2009
orná pôda kúpna zmluva 03.12.2009
zastavaná plocha kúpna zmluva 03.12.2009
trvalý trávny porast kúpna zmluva 03.12.2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo Renault Scenic kúpna zmluva 03.11.2004
osobné mototrové vozidlo OPEL CORSA kúpna zmluva 08.12.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom darovacia zmluva 21.01.1999
zastavaná plocha darovacia zmluva 21.01.1999
záhrada darovacia zmluva 21.01.1999
záhrada kúpna zmluva 22.10.2003
ostatná plocha kúpna zmluva 03.12.2009
orná pôda kúpna zmluva 03.12.2009
zastavaná plocha kúpna zmluva 03.12.2009
trvalý trávny porast kúpna zmluva 03.12.2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo Renault Scenic kúpna zmluva 03.11.2004
osobné mototrové vozidlo OPEL CORSA kúpna zmluva 08.12.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom darovacia zmluva 21.01.1999
zastavaná plocha darovacia zmluva 21.01.1999
záhrada darovacia zmluva 21.01.1999
záhrada kúpna zmluva 22.10.2003
ostatná plocha kúpna zmluva 03.12.2009
orná pôda kúpna zmluva 03.12.2009
zastavaná plocha kúpna zmluva 03.12.2009
trvalý trávny porast kúpna zmluva 03.12.2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo Renault Scenic kúpna zmluva 03.11.2004
osobné mototrové vozidlo OPEL CORSA kúpna zmluva 08.12.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom darovacia zmluva 21.01.1999
zastavaná plocha darovacia zmluva 21.01.1999
záhrada darovacia zmluva 21.01.1999
záhrada kúpna zmluva 22.10.2003
ostatná plocha kúpna zmluva 03.12.2009
orná pôda kúpna zmluva 03.12.2009
zastavaná plocha kúpna zmluva 03.12.2009
trvalý trávny porast kúpna zmluva 03.12.2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo Renault Scenic kúpna zmluva 03.11.2004
osobné mototrové vozidlo OPEL CORSA kúpna zmluva 08.12.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.