Mgr. Eva Kukanová

The prosecutor is appointed to Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

We register the prosecutor as riaditeľka odboru legislatívy, stratégie a ústavného práva at the prosecutors' office Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa KZ V-4276/06, 1D/233/2023-121 2006-08-16 100 000,00 100 000,00 + 85 000,00
podiel na spol. častiach a zar. byt. domu kúpa KZ V-4276/06, 1D/233/2023-121 2006-08-16 0 0
zast. plochy a nádvoria kúpa KZ V-4276/06, 1D/233/2023-121 2006-08-16 0 0
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 1994-03-15 0,44
orná pôda dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15 57,81
záhrady dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,98
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,70
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 5,45
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 7,53
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 7,54
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 5,49
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 6,11
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 6,20
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,18
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,12
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 2,49
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 2,31
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 2,35
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 8,93
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,80
ovocné sady dedičstvo D712/94 1994-03-15 0,78
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 3,55
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 10,46
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 9,20
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 11,26
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 12,95
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 3,63
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 8,55
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 3,04
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 12,31
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 6,19
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,62
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,27
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 7,34
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 1994-03-15 1,10
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 10,97
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 18,27
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 10,37
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 6,60
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 1,65
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 5,83
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 13,70
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 13,39
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 1994-03-15 4,54
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 8,49
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,49
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/1984, 21D 1342/15 1984-05-15 6,40
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 1984-05-15 0,13
orná pôda dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 1984-05-15 358,55
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 1984-05-15 0,11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/1984, 21D 1342/15 1984-05-15 17,11
ostatné plochy dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 1984-05-15 2,44
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 1994-03-15 2,65
tvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15 9,69
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15 0,58
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15 17,75
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15 1,58
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D71/94 1984-05-15 26,16
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 2,67
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 8,89
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 1,37
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 308,26
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 72,84
orná pôda dedičstvo 21D 502/16 1967-02-10 3,24
orná pôda dedičstvo 21D 502/16 1967-02-10 1,43
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 502/16 1967-02-10 3,38
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D 712/94, 21D 502/16 1994-03-15 11,04
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,09
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,60
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,47
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,08
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,09
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,11
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,05
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,09
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,16
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,30
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,02
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,08
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,27
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,45
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,39
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,20
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,25
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,51
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,42
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,47
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,40
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,38
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,19
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,19
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,19
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,41
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,05
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,47
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,50
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,52
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,52
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,43
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,45
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,49
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,50
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,40
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,39
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,39
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,42
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,08
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,08
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,67
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,03
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,11
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,58
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,13
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,95
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,90
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,51
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,94
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,43
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,08
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,06
trvalé trávnané porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,06
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,26
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,10
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,02
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,66
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,61
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,65
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,73
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,37
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,36
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,22
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,23
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,11
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,11
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,43
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,22
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,68
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,44
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,24
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,45
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,31
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,16
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,23
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 1,09
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,21
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,54
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,33
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,64
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 1,08
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 1,42
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 1,13
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,35
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,04
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,02
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,67
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,18
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,05
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,06
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,03
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,53
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,08
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,36
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,18
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,33
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,41
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,37
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,01
orná pôda dedičstvo 21D 502/16 1967-02-10 7,92
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
peniaze, peniaze na účte, valuty, pohľadávky, bežné vybavenie domácnosti 2023-12-31 cca 170 000 eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa KZ V-4276/06 2006-08-16 100 000,00
podiel na spol. častiach a zar. byt. domu kúpa KZ V-4276/06 2006-08-16
zast. plochy a nádvoria kúpa KZ V-4276/06 2006-08-16
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 1994-03-15 0,44
orná pôda dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15 57,81
záhrady dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,98
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,70
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 5,45
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 7,53
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 7,54
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 5,49
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 6,11
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 6,20
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,18
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,12
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 2,49
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 2,31
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 2,35
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 8,93
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,80
ovocné sady dedičstvo D712/94 1994-03-15 0,78
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 3,55
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 10,46
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 9,20
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 11,26
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 12,95
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 3,63
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 8,55
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 3,04
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 12,31
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 6,19
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,62
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,27
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 7,34
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 1994-03-15 1,10
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 10,97
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 18,27
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 10,37
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 6,60
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 1,65
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 5,83
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 13,70
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 13,39
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 1994-03-15 4,54
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 8,49
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,49
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/1984, 21D 1342/15 1984-05-15 6,40
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 1984-05-15 0,13
orná pôda dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 1984-05-15 358,55
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 1984-05-15 0,11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/1984, 21D 1342/15 1984-05-15 17,11
ostatné plochy dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 1984-05-15 2,44
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 1994-03-15 2,65
tvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15 9,69
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15 0,58
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15 17,75
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15 1,58
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D71/94 1984-05-15 26,16
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 2,67
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 8,89
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 1,37
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 308,26
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 72,84
orná pôda dedičstvo 21D 502/16 1967-02-10 3,24
orná pôda dedičstvo 21D 502/16 1967-02-10 1,43
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 502/16 1967-02-10 3,38
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D 712/94, 21D 502/16 1994-03-15 11,04
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,09
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,60
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,47
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,08
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,09
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,11
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,05
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,09
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,16
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,30
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,02
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,08
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,27
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,45
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,39
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,20
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,25
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,51
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,42
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,47
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,40
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,38
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,19
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,19
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,19
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,41
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,05
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,47
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,50
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,52
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,52
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,43
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,45
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,49
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,50
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,40
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,39
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,39
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,42
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,08
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,08
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,67
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,03
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,11
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,58
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,13
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,95
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,90
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,51
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,94
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,43
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,08
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,06
trvalé trávnané porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,06
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,26
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,10
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,02
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,66
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,61
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,65
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,73
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,37
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,36
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,22
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,23
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,11
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,11
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,43
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,22
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,68
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,44
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,24
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,45
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,31
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,16
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,23
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 1,09
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,21
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,54
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,33
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,64
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 1,08
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 1,42
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 1,13
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,35
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,04
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,02
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,67
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,18
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,05
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,06
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,03
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,53
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,08
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,36
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,18
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,33
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,41
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,37
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,01
orná pôda dedičstvo 21D 502/16 1967-02-10 7,92
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
peniaze, peniaze na účte, valuty, pohľadávky, akcie z kupónovej privatizácie, bežné vybavenie domácnosti priebežne z úspor a za predaj zdedeného bytu v 13 D 47/2009 cca 150 000 eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa KZ V-4276/06 2006-08-16 100 000,00
podiel na spol. častiach a zar. byt. domu kúpa KZ V-4276/06 2006-08-16
zast. plochy a nádvoria kúpa KZ V-4276/06 2006-08-16
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 1994-03-15 0,44
orná pôda dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15 57,81
záhrady dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,98
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,70
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 5,45
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 7,53
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 7,54
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 5,49
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 6,11
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 6,20
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,18
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,12
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 2,49
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 2,31
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 2,35
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 8,93
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,80
ovocné sady dedičstvo D712/94 1994-03-15 0,78
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 3,55
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 10,46
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 9,20
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 11,26
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 12,95
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 3,63
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 8,55
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 3,04
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 12,31
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 6,19
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,62
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,27
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 7,34
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 1994-03-15 1,10
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 10,97
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 18,27
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 10,37
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 6,60
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 1,65
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 5,83
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 13,70
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 13,39
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 1994-03-15 4,54
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 8,49
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,49
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/1984, 21D 1342/15 1984-05-15 6,40
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 1984-05-15 0,13
orná pôda dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 1984-05-15 358,55
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 1984-05-15 0,11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/1984, 21D 1342/15 1984-05-15 17,11
ostatné plochy dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 1984-05-15 2,44
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 1994-03-15 2,65
tvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15 9,69
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15 0,58
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15 17,75
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15 1,58
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D71/94 1984-05-15 26,16
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 2,67
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 8,89
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 1,37
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 308,26
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 72,84
orná pôda dedičstvo 21D 502/16 1967-02-10 3,24
orná pôda dedičstvo 21D 502/16 1967-02-10 1,43
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 502/16 1967-02-10 3,38
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D 712/94, 21D 502/16 1994-03-15 11,04
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,09
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,60
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,47
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,08
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,09
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,11
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,05
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,09
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,16
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,30
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,02
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,08
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,27
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,45
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,39
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,20
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,25
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,51
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,42
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,47
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,40
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,38
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,19
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,19
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,19
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,41
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,05
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,47
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,50
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,52
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,52
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,43
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,45
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,49
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,50
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,40
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,39
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,39
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,42
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,08
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,08
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,67
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,03
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,11
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,58
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,13
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,95
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,90
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,51
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,94
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,43
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,08
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,06
trvalé trávnané porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,06
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,26
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,10
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,02
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,66
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,61
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,65
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,73
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,37
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,36
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,22
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,23
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,11
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,11
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,43
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,22
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,68
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,44
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,24
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,45
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,31
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,16
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,23
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 1,09
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,21
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,54
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,33
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,64
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 1,08
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 1,42
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 1,13
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,35
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,04
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,02
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,67
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,18
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,05
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,06
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,03
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,53
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,08
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,36
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,18
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,33
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,41
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,37
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,01
orná pôda dedičstvo 21D 502/16 1967-02-10 7,92
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
peniaze, peniaze na účte, valuty, pohľadávky, akcie z kupónovej privatizácie, bežné vybavenie domácnosti priebežne z úspor a za predaj zdedeného bytu v 13 D 47/2009 cca 120 000 eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa KZ V-4276/06 2006-08-16 100 000,00
podiel na spol. častiach a zar. byt. domu kúpa KZ V-4276/06 2006-08-16
zast. plochy a nádvoria kúpa KZ V-4276/06 2006-08-16
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 1994-03-15 0,44
orná pôda dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15 57,81
záhrady dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,98
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,70
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 5,45
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 7,53
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 7,54
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 5,49
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 6,11
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 6,20
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,18
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,12
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 2,49
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 2,31
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 2,35
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 8,93
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,80
ovocné sady dedičstvo D712/94 1994-03-15 0,78
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 3,55
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 10,46
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 9,20
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 11,26
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 12,95
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 3,63
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 8,55
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 3,04
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 12,31
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 6,19
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,62
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,27
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 7,34
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 1994-03-15 1,10
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 10,97
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 18,27
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 10,37
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 6,60
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 1,65
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 5,83
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 13,70
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 13,39
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 1994-03-15 4,54
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 8,49
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,49
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/1984, 21D 1342/15 1984-05-15 6,40
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 1984-05-15 0,13
orná pôda dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 1984-05-15 358,55
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 1984-05-15 0,11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/1984, 21D 1342/15 1984-05-15 17,11
ostatné plochy dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 1984-05-15 2,44
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 1994-03-15 2,65
tvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15 9,69
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15 0,58
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15 17,75
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15 1,58
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D71/94 1984-05-15 26,16
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 2,67
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 8,89
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 1,37
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 308,26
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 72,84
orná pôda dedičstvo 21D 502/16 1967-02-10 3,24
orná pôda dedičstvo 21D 502/16 1967-02-10 1,43
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 502/16 1967-02-10 3,38
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D 712/94, 21D 502/16 1994-03-15 11,04
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,09
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,60
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,47
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,08
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,09
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,11
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,05
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,09
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,16
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,30
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,02
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,08
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,27
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,45
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,39
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,20
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,25
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,51
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,42
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,47
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,40
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,38
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,19
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,19
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,19
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,41
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,05
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,47
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,50
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,52
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,52
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,43
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,45
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,49
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,50
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,40
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,39
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,39
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,42
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,08
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,08
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,67
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,03
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,11
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,58
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,13
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,95
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,90
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,51
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,94
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,43
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,08
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,06
trvalé trávnané porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,06
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,26
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,10
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,02
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,66
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,61
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,65
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,73
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,37
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,36
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,22
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,23
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,11
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,11
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,43
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,22
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,68
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,44
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,24
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,45
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,31
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,16
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,23
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 1,09
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,21
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,54
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,33
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,64
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 1,08
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 1,42
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 1,13
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,35
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,04
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,02
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,67
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,18
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,05
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,06
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,03
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,53
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,08
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,36
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,18
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,33
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,41
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,37
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,01
orná pôda dedičstvo 21D 502/16 1967-02-10 7,92
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
peniaze, peniaze na účte, valuty, pohľadávky, akcie z kupónovej privatizácie, bežné vybavenie domácnosti priebežne z úspor a za predaj zdedeného bytu v 13 D 47/2009 cca 100 000 eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa KZ V-4276/06 2006-08-16 100 000,00
podiel na spol. častiach a zar. byt. domu kúpa KZ V-4276/06 2006-08-16
zast. plochy a nádvoria kúpa KZ V-4276/06 2006-08-16
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 1994-03-15 0,44
orná pôda dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15 57,81
záhrady dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,98
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,70
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 5,45
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 7,53
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 7,54
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 5,49
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 6,11
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 6,20
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,18
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,12
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 2,49
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 2,31
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 2,35
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 8,93
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,80
ovocné sady dedičstvo D712/94 1994-03-15 0,78
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 3,55
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 10,46
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 9,20
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 11,26
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 12,95
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 3,63
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 8,55
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 3,04
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 12,31
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 6,19
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,62
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,27
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 7,34
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 1994-03-15 1,10
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 10,97
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 18,27
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 10,37
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 6,60
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 1,65
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 5,83
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 13,70
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 13,39
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 1994-03-15 4,54
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 8,49
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 4,49
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/1984, 21D 1342/15 1984-05-15 6,40
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 1984-05-15 0,13
orná pôda dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 1984-05-15 358,55
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 1984-05-15 0,11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/1984, 21D 1342/15 1984-05-15 17,11
ostatné plochy dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 1984-05-15 2,44
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 1994-03-15 2,65
tvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15 9,69
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15 0,58
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15 17,75
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15 1,58
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D71/94 1984-05-15 26,16
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 2,67
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 8,89
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15 1,37
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 308,26
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 72,84
orná pôda dedičstvo 21D 502/16 1967-02-10 3,24
orná pôda dedičstvo 21D 502/16 1967-02-10 1,43
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 502/16 1967-02-10 3,38
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D 712/94, 21D 502/16 1994-03-15 11,04
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,09
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,60
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,47
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,08
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,09
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,11
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,05
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,09
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,16
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,30
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,02
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,08
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,27
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,45
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,39
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,20
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,25
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,51
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,42
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,47
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,40
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,38
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,19
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,19
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,19
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,41
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,05
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,47
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,50
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,52
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,52
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,43
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,45
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,49
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,50
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,40
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,39
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,39
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,42
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,08
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,08
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,67
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,03
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,11
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,58
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,13
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,95
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,90
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,51
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,94
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,43
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,08
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,06
trvalé trávnané porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,06
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,26
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,10
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,02
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,66
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,61
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,65
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,73
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,37
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,36
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,22
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,23
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,11
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,11
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,43
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,22
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,68
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,44
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,24
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,45
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,31
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,16
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,23
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 1,09
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,21
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,54
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,33
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,64
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 1,08
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 1,42
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 1,13
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,35
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,04
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,02
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,67
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,18
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,05
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,06
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,03
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,53
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,08
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,36
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,18
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,33
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,41
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,37
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15 0,01
orná pôda dedičstvo 21D 502/16 1967-02-10 7,92
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
peniaze, peniaze na účte, valuty, pohľadávky, akcie z kupónovej privatizácie, bežné vybavenie domácnosti priebežne z úspor a za predaj zdedeného bytu v 13 D 47/2009 cca 80 000 eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa KZ V-4276/06 2006-08-16
podiel na spol. častiach a zar. byt. domu kúpa KZ V-4276/06 2006-08-16
zast. plochy a nádvoria kúpa KZ V-4276/06 2006-08-16
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15
záhrady dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
ovocné sady dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/1984, 21D 1342/15 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 1984-05-15
orná pôda dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/1984, 21D 1342/15 1984-05-15
ostatné plochy dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 1994-03-15
tvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D71/94 1984-05-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 502/16 1967-02-10
orná pôda dedičstvo 21D 502/16 1967-02-10
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 502/16 1967-02-10
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D 712/94, 21D 502/16 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnané porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 502/16 1967-02-10
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
peniaze, peniaze na účte, valuty, pohľadávky, akcie z kupónovej privatizácie, bežné vybavenie domácnosti, osobné motorové vozidlo priebežne z úspor a za predaj zdedeného bytu v 13 D 47/2009 cca 60 000 eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa KZ V-4276/06 2006-08-16
podiel na spol. častiach a zar. byt. domu kúpa KZ V-4276/06 2006-08-16
zast. plochy a nádvoria kúpa KZ V-4276/06 2006-08-16
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15
záhrady dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
ovocné sady dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/1984, 21D 1342/15 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 1984-05-15
orná pôda dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/1984, 21D 1342/15 1984-05-15
ostatné plochy dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 1994-03-15
tvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D71/94 1984-05-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 502/16 1967-02-10
orná pôda dedičstvo 21D 502/16 1967-02-10
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 502/16 1967-02-10
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D 712/94, 21D 502/16 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnané porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 502/16 1967-02-10
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
peniaze, peniaze na účte, valuty, pohľadávky, akcie z kupónovej privatizácie, bežné vybavenie domácnosti, osobné motorové vozidlo priebežne z úspor a za predaj zdedeného bytu v 13 D 47/2009 cca 50 000 eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa KZ V-4276/06 2006-08-16
podiel na spol. častiach a zar. byt. domu kúpa KZ V-4276/06 2006-08-16
zast. plochy a nádvoria kúpa KZ V-4276/06 2006-08-16
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15
záhrady dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
ovocné sady dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/1984, 21D 1342/15 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 1984-05-15
orná pôda dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/1984, 21D 1342/15 1984-05-15
ostatné plochy dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 1994-03-15
tvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D71/94 1984-05-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 502/16 1967-02-10
orná pôda dedičstvo 21D 502/16 1967-02-10
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 502/16 1967-02-10
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D 712/94, 21D 502/16 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnané porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 1994-03-15
orná pôda dedičstvo 21D 502/16 1967-02-10
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
peniaze, peniaze na účte, valuty, pohľadávky, akcie z kupónovej privatizácie, bežné vybavenie domácnosti, osobné motorové vozidlo priebežne z úspor a za predaj zdedeného bytu v 13 D 47/2009 cca 60 000 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2006
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa KZ V-4276/06 2006-08-16
podiel na spol. častiach a zar. byt. domu kúpa KZ V-4276/06 2006-08-16
zast. plochy a nádvoria kúpa KZ V-4276/06 2006-08-16
rodinný dom dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15
zast. plochy a nádvoria dedičstvo D635/84 1984-05-15
záhrady dedičstvo D635/84 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15
záhrady dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
ovocné sady dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D635/1984 1984-05-15
orná pôda dedičstvo D635/84 1984-05-15
orná pôda dedičstvo D635/84 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/1984 1984-05-15
ostatné plochy dedičstvo D635/84 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 1994-03-15
tvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D71/94 1984-05-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze, peniaze na účte, valuty, pohľadávky, akcie z kupónovej privatizácie, bežné vybavenie domácnosti, osobné motorové vozidlo priebežne z úspor a za predaj zdedeného bytu v 13 D 47/2009
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2006
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa KZ V-4276/06 2006-08-16
podiel na spol. častiach a zar. byt. domu kúpa KZ V-4276/06 2006-08-16
zast. plochy a nádvoria kúpa KZ V-4276/06 2006-08-16
rodinný dom dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15
zast. plochy a nádvoria dedičstvo D635/84 1984-05-15
záhrady dedičstvo D635/84 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15
záhrady dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
ovocné sady dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D635/1984 1984-05-15
orná pôda dedičstvo D635/84 1984-05-15
orná pôda dedičstvo D635/84 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/1984 1984-05-15
ostatné plochy dedičstvo D635/84 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 1994-03-15
tvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D71/94 1984-05-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze, peniaze na účte, valuty, pohľadávky, akcie z kupónovej privatizácie, bežné vybavenie domácnosti, osobné motorové vozidlo priebežne z úspor a za predaj zdedeného bytu v 13 D 47/2009
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa KZ V-4276/06 2006-08-16
podiel na spol. častiach a zar. byt. domu kúpa KZ V-4276/06 2006-08-16
zast. plochy a nádvoria kúpa KZ V-4276/06 2006-08-16
rodinný dom dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15
zast. plochy a nádvoria dedičstvo D635/84 1984-05-15
záhrady dedičstvo D635/84 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15
záhrady dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
ovocné sady dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D635/1984 1984-05-15
orná pôda dedičstvo D635/84 1984-05-15
orná pôda dedičstvo D635/84 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/1984 1984-05-15
ostatné plochy dedičstvo D635/84 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 1994-03-15
tvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D71/94 1984-05-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze, peniaze na účte, valuty, pohľadávky, akcie z kupónovej privatizácie, bežné vybavenie domácnosti, osobné motorové vozidlo priebežne z úspor a za predaj zdedeného bytu v 13 D 47/2009
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa KZ V-4276/06 2006-08-16
podiel na spol. častiach a zar. byt. domu kúpa KZ V-4276/06 2006-08-16
zast. plochy a nádvoria kúpa KZ V-4276/06 2006-08-16
rodinný dom dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15
zast. plochy a nádvoria dedičstvo D635/84 1984-05-15
záhrady dedičstvo D635/84 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15
záhrady dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
ovocné sady dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D635/1984 1984-05-15
orná pôda dedičstvo D635/84 1984-05-15
orná pôda dedičstvo D635/84 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/1984 1984-05-15
ostatné plochy dedičstvo D635/84 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 1994-03-15
tvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D71/94 1984-05-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D712/94 1994-03-15
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze, peniaze na účte, valuty, pohľadávky, akcie z kupónovej privatizácie, bežné vybavenie domácnosti, osobné motorové vozidlo priebežne z úspor a za predaj zdedeného bytu v 13 D 47/2009
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa KZ V-4276/06 2006-08-16
podiel na spol. častiach a zar. byt. domu kúpa KZ V-4276/06 2006-08-16
zast. plochy a nádvoria kúpa KZ V-4276/06 2006-08-16
rodinný dom dedičstvo D 635/84, D 712/94 1984-05-15
zast. plochy a nádvoria dedičstvo D 635/84 1984-05-15
záhrady dedičstvo D 635/84 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D 712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D 635/84, D 712/94 1984-05-15
záhrady dedičstvo D 712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D 712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D 712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D 712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D 712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D 712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D 712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D 712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D 712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D 712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D 712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D 712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D 712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D 712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D 712/94 1994-03-15
ovocné sady dedičstvo D 712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D 712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D 712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D 712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D 712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D 712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D 712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D 712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D 712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D 712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D 712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D 712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D 712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D 712/94 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D 712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D 712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D 712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D 712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D 712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D 712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D 712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D 712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D 712/94 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D 712/94 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D 712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D 712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D 712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D 635/1984 1984-05-15
orná pôda dedičstvo D 635/1984 1984-05-15
orná pôda dedičstvo D 635/1984 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D 635/1984 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D 635/1984 1984-05-15
ostatné plochy dedičstvo D 635/1984 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D 712/94 1994-03-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D 635/1984, D 712/94 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D 635/1984, D 712/94 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D 635/1984, D 712/94 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D 635/1984, D 712/94 1984-05-15
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D 635/1984, D 712/94 1984-05-15
orná pôda dedičstvo D 712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D 712/94 1994-03-15
orná pôda dedičstvo D 712/94 1994-03-15
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze, peniaze na účte, valuty, pohľadávky, akcie z kupónovej privatizácie, bežné vybavenie domácnosti, osobné motorové vozidlo priebežne z úspor a za predaj zdedeného bytu v 13 D 47/2009
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
 • Maroš Žilinka – Denník N · Denník N
  Daniela Lipšica si zavolala na pohovor jeho nadriadená, riaditeľka odboru legislatívy Eva Kukanová. Dôvodom je, že bývalý špeciálny prokurátor minulý týždeň ...
 • Úrad špeciálnej prokuratúry – Denník N · Denník N
  Daniela Lipšica si zavolala na pohovor jeho nadriadená, riaditeľka odboru legislatívy Eva Kukanová. Dôvodom je, že bývalý špeciálny prokurátor minulý týždeň ...
 • Fitnesska Kukanová: Na pódium som chcela patriť aj ja · SME
  Z nevinnej návštevy fitness súťaže v Šali pred rokom a pol sa stalo posilňovanie pre Evu Kukanovú z N. Zámkov obrovskou vášňou. Má za sebou niekoľko úspešných súťaží. Aktuálne si zlepšuje formu na medzinárodné majstrovstvá na Slovensku a Maďarsku, ale i n
 • Minister spravodlivosti Liščák obvinil dvoch sudcov z klamstva, tí dokazujú opak · SME
  BANSKÁ BYSTRICA (SD - wm) - Redakcia Smer Dnes získala písomný návrh zákona o sudcoch a súdoch, ktorý predkladala v roku 1996 do kolégia ministra spravodlivosti riaditeľka sekcie legislatívy Eva Kukanová. Existenciu tohto návrhu zákona, ktorý mal umožniť
 • Previerky to nie sú · SME
  Nielen prokurátorka Eva Kukanová, ale aj jej šéf Dobroslav Trnka hovoria, že previerky sudcov Špeciálneho súdu vážne narúšajú nezávislosť tohto súdu, ale aj súdov ako takých.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.