Mgr. Eva Kukanová

Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Prokurátora evidujeme v pozícii riaditeľka odboru legislatívy, stratégie a ústavného práva na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpa KZ V-4276/06 16.08.2006 100 000,00
podiel na spol. častiach a zar. byt. domu kúpa KZ V-4276/06 16.08.2006
zast. plochy a nádvoria kúpa KZ V-4276/06 16.08.2006
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 15.03.1994 0,44
orná pôda dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984 57,81
záhrady dedičstvo D712/94 15.03.1994 4,98
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 4,70
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 5,45
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 7,53
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 7,54
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 5,49
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 6,11
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 6,20
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 4,18
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 4,12
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 2,49
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 2,31
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 2,35
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 8,93
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 4,80
ovocné sady dedičstvo D712/94 15.03.1994 0,78
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 3,55
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 10,46
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 9,20
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 11,26
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 12,95
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 3,63
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 8,55
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 3,04
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 12,31
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 6,19
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 4,62
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 4,27
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 7,34
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 15.03.1994 1,10
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 10,97
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 18,27
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 10,37
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 6,60
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 1,65
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 5,83
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 13,70
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 13,39
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 15.03.1994 4,54
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 8,49
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 4,49
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/1984, 21D 1342/15 15.05.1984 6,40
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 15.05.1984 0,13
orná pôda dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 15.05.1984 358,55
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 15.05.1984 0,11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/1984, 21D 1342/15 15.05.1984 17,11
ostatné plochy dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 15.05.1984 2,44
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 15.03.1994 2,65
tvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984 9,69
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984 0,58
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984 17,75
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984 1,58
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D71/94 15.05.1984 26,16
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 2,67
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 8,89
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 1,37
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 308,26
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 72,84
orná pôda dedičstvo 21D 502/16 10.02.1967 3,24
orná pôda dedičstvo 21D 502/16 10.02.1967 1,43
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 502/16 10.02.1967 3,38
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D 712/94, 21D 502/16 15.03.1994 11,04
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,09
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,60
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,47
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,08
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,09
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,11
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,05
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,09
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,16
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,30
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,02
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,08
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,27
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,07
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,45
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,39
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,20
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,25
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,51
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,42
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,47
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,40
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,38
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,19
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,19
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,19
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,41
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,05
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,47
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,50
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,52
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,52
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,43
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,45
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,49
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,50
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,40
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,39
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,39
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,42
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,08
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,08
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,07
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,67
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,03
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,11
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,58
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,13
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,95
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,90
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,51
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,94
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,43
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,08
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,06
trvalé trávnané porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,06
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,26
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,10
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,02
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,66
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,61
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,65
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,73
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,37
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,36
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,22
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,23
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,11
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,11
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,43
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,22
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,68
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,44
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,24
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,45
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,31
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,16
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,23
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 1,09
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,21
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,54
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,33
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,64
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 1,08
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 1,42
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 1,13
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,35
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,07
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,04
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,02
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,67
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,18
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,05
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,06
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,03
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,53
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,08
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,36
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,18
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,33
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,41
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,37
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,01
orná pôda dedičstvo 21D 502/16 10.02.1967 7,92
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
peniaze, peniaze na účte, valuty, pohľadávky, akcie z kupónovej privatizácie, bežné vybavenie domácnosti priebežne z úspor a za predaj zdedeného bytu v 13 D 47/2009 cca 150 000 eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpa KZ V-4276/06 16.08.2006 100 000,00
podiel na spol. častiach a zar. byt. domu kúpa KZ V-4276/06 16.08.2006
zast. plochy a nádvoria kúpa KZ V-4276/06 16.08.2006
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 15.03.1994 0,44
orná pôda dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984 57,81
záhrady dedičstvo D712/94 15.03.1994 4,98
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 4,70
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 5,45
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 7,53
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 7,54
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 5,49
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 6,11
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 6,20
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 4,18
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 4,12
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 2,49
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 2,31
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 2,35
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 8,93
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 4,80
ovocné sady dedičstvo D712/94 15.03.1994 0,78
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 3,55
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 10,46
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 9,20
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 11,26
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 12,95
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 3,63
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 8,55
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 3,04
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 12,31
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 6,19
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 4,62
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 4,27
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 7,34
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 15.03.1994 1,10
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 10,97
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 18,27
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 10,37
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 6,60
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 1,65
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 5,83
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 13,70
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 13,39
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 15.03.1994 4,54
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 8,49
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 4,49
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/1984, 21D 1342/15 15.05.1984 6,40
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 15.05.1984 0,13
orná pôda dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 15.05.1984 358,55
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 15.05.1984 0,11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/1984, 21D 1342/15 15.05.1984 17,11
ostatné plochy dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 15.05.1984 2,44
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 15.03.1994 2,65
tvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984 9,69
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984 0,58
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984 17,75
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984 1,58
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D71/94 15.05.1984 26,16
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 2,67
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 8,89
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 1,37
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 308,26
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 72,84
orná pôda dedičstvo 21D 502/16 10.02.1967 3,24
orná pôda dedičstvo 21D 502/16 10.02.1967 1,43
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 502/16 10.02.1967 3,38
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D 712/94, 21D 502/16 15.03.1994 11,04
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,09
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,60
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,47
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,08
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,09
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,11
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,05
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,09
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,16
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,30
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,02
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,08
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,27
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,07
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,45
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,39
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,20
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,25
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,51
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,42
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,47
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,40
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,38
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,19
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,19
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,19
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,41
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,05
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,47
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,50
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,52
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,52
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,43
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,45
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,49
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,50
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,40
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,39
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,39
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,42
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,08
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,08
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,07
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,67
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,03
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,11
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,58
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,13
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,95
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,90
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,51
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,94
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,43
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,08
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,06
trvalé trávnané porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,06
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,26
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,10
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,02
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,66
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,61
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,65
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,73
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,37
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,36
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,22
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,23
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,11
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,11
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,43
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,22
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,68
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,44
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,24
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,45
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,31
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,16
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,23
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 1,09
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,21
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,54
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,33
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,64
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 1,08
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 1,42
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 1,13
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,35
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,07
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,04
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,02
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,67
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,18
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,05
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,06
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,03
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,53
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,08
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,36
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,18
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,33
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,41
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,37
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,01
orná pôda dedičstvo 21D 502/16 10.02.1967 7,92
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
peniaze, peniaze na účte, valuty, pohľadávky, akcie z kupónovej privatizácie, bežné vybavenie domácnosti priebežne z úspor a za predaj zdedeného bytu v 13 D 47/2009 cca 120 000 eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpa KZ V-4276/06 16.08.2006 100 000,00
podiel na spol. častiach a zar. byt. domu kúpa KZ V-4276/06 16.08.2006
zast. plochy a nádvoria kúpa KZ V-4276/06 16.08.2006
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 15.03.1994 0,44
orná pôda dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984 57,81
záhrady dedičstvo D712/94 15.03.1994 4,98
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 4,70
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 5,45
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 7,53
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 7,54
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 5,49
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 6,11
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 6,20
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 4,18
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 4,12
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 2,49
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 2,31
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 2,35
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 8,93
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 4,80
ovocné sady dedičstvo D712/94 15.03.1994 0,78
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 3,55
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 10,46
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 9,20
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 11,26
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 12,95
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 3,63
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 8,55
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 3,04
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 12,31
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 6,19
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 4,62
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 4,27
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 7,34
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 15.03.1994 1,10
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 10,97
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 18,27
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 10,37
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 6,60
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 1,65
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 5,83
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 13,70
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 13,39
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 15.03.1994 4,54
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 8,49
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 4,49
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/1984, 21D 1342/15 15.05.1984 6,40
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 15.05.1984 0,13
orná pôda dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 15.05.1984 358,55
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 15.05.1984 0,11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/1984, 21D 1342/15 15.05.1984 17,11
ostatné plochy dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 15.05.1984 2,44
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 15.03.1994 2,65
tvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984 9,69
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984 0,58
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984 17,75
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984 1,58
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D71/94 15.05.1984 26,16
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 2,67
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 8,89
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 1,37
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 308,26
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 72,84
orná pôda dedičstvo 21D 502/16 10.02.1967 3,24
orná pôda dedičstvo 21D 502/16 10.02.1967 1,43
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 502/16 10.02.1967 3,38
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D 712/94, 21D 502/16 15.03.1994 11,04
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,09
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,60
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,47
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,08
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,09
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,11
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,05
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,09
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,16
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,30
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,02
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,08
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,27
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,07
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,45
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,39
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,20
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,25
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,51
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,42
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,47
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,40
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,38
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,19
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,19
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,19
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,41
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,05
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,47
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,50
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,52
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,52
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,43
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,45
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,49
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,50
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,40
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,39
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,39
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,42
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,08
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,08
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,07
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,67
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,03
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,11
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,58
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,13
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,95
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,90
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,51
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,94
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,43
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,08
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,06
trvalé trávnané porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,06
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,26
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,10
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,02
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,66
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,61
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,65
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,73
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,37
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,36
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,22
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,23
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,11
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,11
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,43
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,22
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,68
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,44
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,24
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,45
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,31
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,16
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,23
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 1,09
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,21
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,54
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,33
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,64
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 1,08
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 1,42
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 1,13
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,35
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,07
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,04
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,02
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,67
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,18
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,05
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,06
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,03
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,53
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,08
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,36
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,18
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,33
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,41
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,37
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,01
orná pôda dedičstvo 21D 502/16 10.02.1967 7,92
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
peniaze, peniaze na účte, valuty, pohľadávky, akcie z kupónovej privatizácie, bežné vybavenie domácnosti priebežne z úspor a za predaj zdedeného bytu v 13 D 47/2009 cca 100 000 eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpa KZ V-4276/06 16.08.2006 100 000,00
podiel na spol. častiach a zar. byt. domu kúpa KZ V-4276/06 16.08.2006
zast. plochy a nádvoria kúpa KZ V-4276/06 16.08.2006
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 15.03.1994 0,44
orná pôda dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984 57,81
záhrady dedičstvo D712/94 15.03.1994 4,98
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 4,70
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 5,45
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 7,53
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 7,54
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 5,49
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 6,11
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 6,20
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 4,18
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 4,12
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 2,49
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 2,31
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 2,35
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 8,93
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 4,80
ovocné sady dedičstvo D712/94 15.03.1994 0,78
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 3,55
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 10,46
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 9,20
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 11,26
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 12,95
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 3,63
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 8,55
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 3,04
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 12,31
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 6,19
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 4,62
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 4,27
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 7,34
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 15.03.1994 1,10
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 10,97
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 18,27
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 10,37
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 6,60
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 1,65
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 5,83
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 13,70
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 13,39
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 15.03.1994 4,54
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 8,49
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 4,49
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/1984, 21D 1342/15 15.05.1984 6,40
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 15.05.1984 0,13
orná pôda dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 15.05.1984 358,55
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 15.05.1984 0,11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/1984, 21D 1342/15 15.05.1984 17,11
ostatné plochy dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 15.05.1984 2,44
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 15.03.1994 2,65
tvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984 9,69
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984 0,58
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984 17,75
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984 1,58
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D71/94 15.05.1984 26,16
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 2,67
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 8,89
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994 1,37
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 308,26
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 72,84
orná pôda dedičstvo 21D 502/16 10.02.1967 3,24
orná pôda dedičstvo 21D 502/16 10.02.1967 1,43
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 502/16 10.02.1967 3,38
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D 712/94, 21D 502/16 15.03.1994 11,04
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,09
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,60
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,47
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,08
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,09
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,11
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,05
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,09
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,16
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,30
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,02
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,08
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,27
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,07
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,45
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,39
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,20
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,25
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,51
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,42
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,47
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,40
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,38
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,19
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,19
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,19
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,41
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,05
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,47
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,50
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,52
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,52
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,43
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,45
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,49
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,50
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,40
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,39
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,39
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,42
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,08
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,08
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,07
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,67
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,03
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,11
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,58
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,13
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,95
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,90
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,51
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,94
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,43
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,08
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,06
trvalé trávnané porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,06
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,26
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,10
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,02
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,66
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,61
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,65
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,73
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,37
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,36
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,22
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,23
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,11
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,11
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,43
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,22
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,68
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,44
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,24
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,45
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,31
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,16
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,23
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 1,09
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,21
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,54
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,33
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,64
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 1,08
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 1,42
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 1,13
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,35
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,07
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,07
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,04
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,02
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,67
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,18
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,05
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,06
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,03
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,53
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,08
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,15
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,36
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,18
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,33
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,41
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,37
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994 0,01
orná pôda dedičstvo 21D 502/16 10.02.1967 7,92
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
peniaze, peniaze na účte, valuty, pohľadávky, akcie z kupónovej privatizácie, bežné vybavenie domácnosti priebežne z úspor a za predaj zdedeného bytu v 13 D 47/2009 cca 80 000 eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa KZ V-4276/06 16.08.2006
podiel na spol. častiach a zar. byt. domu kúpa KZ V-4276/06 16.08.2006
zast. plochy a nádvoria kúpa KZ V-4276/06 16.08.2006
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984
záhrady dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
ovocné sady dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/1984, 21D 1342/15 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 15.05.1984
orná pôda dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/1984, 21D 1342/15 15.05.1984
ostatné plochy dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 15.03.1994
tvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D71/94 15.05.1984
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 502/16 10.02.1967
orná pôda dedičstvo 21D 502/16 10.02.1967
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 502/16 10.02.1967
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D 712/94, 21D 502/16 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnané porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 502/16 10.02.1967
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
peniaze, peniaze na účte, valuty, pohľadávky, akcie z kupónovej privatizácie, bežné vybavenie domácnosti, osobné motorové vozidlo priebežne z úspor a za predaj zdedeného bytu v 13 D 47/2009 cca 60 000 eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa KZ V-4276/06 16.08.2006
podiel na spol. častiach a zar. byt. domu kúpa KZ V-4276/06 16.08.2006
zast. plochy a nádvoria kúpa KZ V-4276/06 16.08.2006
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984
záhrady dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
ovocné sady dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/1984, 21D 1342/15 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 15.05.1984
orná pôda dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/1984, 21D 1342/15 15.05.1984
ostatné plochy dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 15.03.1994
tvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D71/94 15.05.1984
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 502/16 10.02.1967
orná pôda dedičstvo 21D 502/16 10.02.1967
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 502/16 10.02.1967
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D 712/94, 21D 502/16 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnané porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 502/16 10.02.1967
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
peniaze, peniaze na účte, valuty, pohľadávky, akcie z kupónovej privatizácie, bežné vybavenie domácnosti, osobné motorové vozidlo priebežne z úspor a za predaj zdedeného bytu v 13 D 47/2009 cca 50 000 eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa KZ V-4276/06 16.08.2006
podiel na spol. častiach a zar. byt. domu kúpa KZ V-4276/06 16.08.2006
zast. plochy a nádvoria kúpa KZ V-4276/06 16.08.2006
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984
záhrady dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
ovocné sady dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/1984, 21D 1342/15 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 15.05.1984
orná pôda dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/1984, 21D 1342/15 15.05.1984
ostatné plochy dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94, 21D 502/16 15.03.1994
tvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D71/94 15.05.1984
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 502/16 10.02.1967
orná pôda dedičstvo 21D 502/16 10.02.1967
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 502/16 10.02.1967
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D 712/94, 21D 502/16 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnané porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 1342/15 15.03.1994
orná pôda dedičstvo 21D 502/16 10.02.1967
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
peniaze, peniaze na účte, valuty, pohľadávky, akcie z kupónovej privatizácie, bežné vybavenie domácnosti, osobné motorové vozidlo priebežne z úspor a za predaj zdedeného bytu v 13 D 47/2009 cca 60 000 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 2006
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa KZ V-4276/06 16.08.2006
podiel na spol. častiach a zar. byt. domu kúpa KZ V-4276/06 16.08.2006
zast. plochy a nádvoria kúpa KZ V-4276/06 16.08.2006
rodinný dom dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984
zast. plochy a nádvoria dedičstvo D635/84 15.05.1984
záhrady dedičstvo D635/84 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984
záhrady dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
ovocné sady dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D635/1984 15.05.1984
orná pôda dedičstvo D635/84 15.05.1984
orná pôda dedičstvo D635/84 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/1984 15.05.1984
ostatné plochy dedičstvo D635/84 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 15.03.1994
tvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D71/94 15.05.1984
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze, peniaze na účte, valuty, pohľadávky, akcie z kupónovej privatizácie, bežné vybavenie domácnosti, osobné motorové vozidlo priebežne z úspor a za predaj zdedeného bytu v 13 D 47/2009
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 2006
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa KZ V-4276/06 16.08.2006
podiel na spol. častiach a zar. byt. domu kúpa KZ V-4276/06 16.08.2006
zast. plochy a nádvoria kúpa KZ V-4276/06 16.08.2006
rodinný dom dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984
zast. plochy a nádvoria dedičstvo D635/84 15.05.1984
záhrady dedičstvo D635/84 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984
záhrady dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
ovocné sady dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D635/1984 15.05.1984
orná pôda dedičstvo D635/84 15.05.1984
orná pôda dedičstvo D635/84 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/1984 15.05.1984
ostatné plochy dedičstvo D635/84 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 15.03.1994
tvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D71/94 15.05.1984
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze, peniaze na účte, valuty, pohľadávky, akcie z kupónovej privatizácie, bežné vybavenie domácnosti, osobné motorové vozidlo priebežne z úspor a za predaj zdedeného bytu v 13 D 47/2009
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa KZ V-4276/06 16.08.2006
podiel na spol. častiach a zar. byt. domu kúpa KZ V-4276/06 16.08.2006
zast. plochy a nádvoria kúpa KZ V-4276/06 16.08.2006
rodinný dom dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984
zast. plochy a nádvoria dedičstvo D635/84 15.05.1984
záhrady dedičstvo D635/84 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984
záhrady dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
ovocné sady dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D635/1984 15.05.1984
orná pôda dedičstvo D635/84 15.05.1984
orná pôda dedičstvo D635/84 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/1984 15.05.1984
ostatné plochy dedičstvo D635/84 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 15.03.1994
tvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D71/94 15.05.1984
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze, peniaze na účte, valuty, pohľadávky, akcie z kupónovej privatizácie, bežné vybavenie domácnosti, osobné motorové vozidlo priebežne z úspor a za predaj zdedeného bytu v 13 D 47/2009
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa KZ V-4276/06 16.08.2006
podiel na spol. častiach a zar. byt. domu kúpa KZ V-4276/06 16.08.2006
zast. plochy a nádvoria kúpa KZ V-4276/06 16.08.2006
rodinný dom dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984
zast. plochy a nádvoria dedičstvo D635/84 15.05.1984
záhrady dedičstvo D635/84 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984
záhrady dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
ovocné sady dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D635/1984 15.05.1984
orná pôda dedičstvo D635/84 15.05.1984
orná pôda dedičstvo D635/84 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/1984 15.05.1984
ostatné plochy dedičstvo D635/84 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D712/94 15.03.1994
tvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D712/94 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D635/84, D71/94 15.05.1984
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D712/94 15.03.1994
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze, peniaze na účte, valuty, pohľadávky, akcie z kupónovej privatizácie, bežné vybavenie domácnosti, osobné motorové vozidlo priebežne z úspor a za predaj zdedeného bytu v 13 D 47/2009
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa KZ V-4276/06 16.08.2006
podiel na spol. častiach a zar. byt. domu kúpa KZ V-4276/06 16.08.2006
zast. plochy a nádvoria kúpa KZ V-4276/06 16.08.2006
rodinný dom dedičstvo D 635/84, D 712/94 15.05.1984
zast. plochy a nádvoria dedičstvo D 635/84 15.05.1984
záhrady dedičstvo D 635/84 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D 712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D 635/84, D 712/94 15.05.1984
záhrady dedičstvo D 712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.03.1994
ovocné sady dedičstvo D 712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D 712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D 712/94 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D 712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D 635/1984 15.05.1984
orná pôda dedičstvo D 635/1984 15.05.1984
orná pôda dedičstvo D 635/1984 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D 635/1984 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D 635/1984 15.05.1984
ostatné plochy dedičstvo D 635/1984 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D 712/94 15.03.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D 635/1984, D 712/94 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D 635/1984, D 712/94 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D 635/1984, D 712/94 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D 635/1984, D 712/94 15.05.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D 635/1984, D 712/94 15.05.1984
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.03.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.03.1994
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze, peniaze na účte, valuty, pohľadávky, akcie z kupónovej privatizácie, bežné vybavenie domácnosti, osobné motorové vozidlo priebežne z úspor a za predaj zdedeného bytu v 13 D 47/2009
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
 • Maroš Žilinka – Denník N · Denník N
  Daniela Lipšica si zavolala na pohovor jeho nadriadená, riaditeľka odboru legislatívy Eva Kukanová. Dôvodom je, že bývalý špeciálny prokurátor minulý týždeň ...
 • Úrad špeciálnej prokuratúry – Denník N · Denník N
  Daniela Lipšica si zavolala na pohovor jeho nadriadená, riaditeľka odboru legislatívy Eva Kukanová. Dôvodom je, že bývalý špeciálny prokurátor minulý týždeň ...
 • Fitnesska Kukanová: Na pódium som chcela patriť aj ja · SME
  Z nevinnej návštevy fitness súťaže v Šali pred rokom a pol sa stalo posilňovanie pre Evu Kukanovú z N. Zámkov obrovskou vášňou. Má za sebou niekoľko úspešných súťaží. Aktuálne si zlepšuje formu na medzinárodné majstrovstvá na Slovensku a Maďarsku, ale i n
 • Minister spravodlivosti Liščák obvinil dvoch sudcov z klamstva, tí dokazujú opak · SME
  BANSKÁ BYSTRICA (SD - wm) - Redakcia Smer Dnes získala písomný návrh zákona o sudcoch a súdoch, ktorý predkladala v roku 1996 do kolégia ministra spravodlivosti riaditeľka sekcie legislatívy Eva Kukanová. Existenciu tohto návrhu zákona, ktorý mal umožniť
 • Previerky to nie sú · SME
  Nielen prokurátorka Eva Kukanová, ale aj jej šéf Dobroslav Trnka hovoria, že previerky sudcov Špeciálneho súdu vážne narúšajú nezávislosť tohto súdu, ale aj súdov ako takých.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.