JUDr. Renáta Berešová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Nitra.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt prevod vlastníctva družstevného bytu r.2004 85€
Rodinný dom výstavba r.2007 150.000€
Záhrada kúpa 1997-02-14 29.874€
Zastavaná plocha a nádvoria kúpa 1997-02-14
Lesné pozemky dedičstvo 2002-11-21 450€
Orná pôda dedičstvo 2002-11-21 830€
Byt darovacia zmluva 2021-07-30 0 € 120.000 €
Orná pôda darovacia zmluva 2023-07-26 0 € 136.850 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad v peňažnom ústave úspory 2023-12-31 148.000 € 148.000 €
osobný automobil kúpna zmluva 2015-11-20 69.600 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt prevod vlastníctva družstevného bytu r.2004 85€
Rodinný dom výstavba r.2007 150.000€
Záhrada kúpa 1997-02-14 29.874€
Zastavaná plocha a nádvoria kúpa 1997-02-14
Lesné pozemky dedičstvo 2002-11-21 450€
Orná pôda dedičstvo 2002-11-21 830€
Byt darovacia zmluva 2021-07-30 0 € 120.000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklad v peňažnom ústave úspory 2022-12-31 121.740 €
osobný automobil kúpna zmluva 2015-11-20 69.600 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt prevod vlastníctva družstevného bytu r.2004 85€
Rodinný dom výstavba r.2007 150.000€
Záhrady kúpa 1997-02-14 29.874€
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 1997-02-14
Lesné pozemky dedičstvo 2002-11-21 450€
Orná pôda dedičstvo 2002-11-21 830€
Byt darovacia zmluva 2021-07-30 0 € 120.000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklad v peňažnom ústave úspory 2021-12-31 117.813,59 €
osobný automobil kúpna zmluva 2015-11-20 69.600 €
peniaze kúpna zmluva 2016-03-15 38.000 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Byt prevod vlastníctva družstevného bytu r.2004 85€
Rodinný dom výstavba r.2007 150.000€
Záhrady kúpa 1997-02-14 29.874€
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 1997-02-14
Lesné pozemky dedičstvo 2002-11-21 450€
Orná pôda dedičstvo 2002-11-21 830€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklad v peňažnom ústave úspory 2020-12-31 106.656,94 €
osobný automobil kúpna zmluva 2015-11-20 69.600 €
peniaze kúpna zmluva 2016-03-15 38.000 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Byt prevod vlastníctva družstevného bytu r.2004 85€
Rodinný dom výstavba r.2007 150.000€
Záhrady kúpa 1997-02-14 29.874€
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 1997-02-14
Lesné pozemky dedičstvo 2002-11-21 450€
Orná pôda dedičstvo 2002-11-21 830€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory 2019-12-31 81.300 €
osobný automobil kúpna zmluva 2015-11-20 69.600 €
peniaze kúpna zmluva 2016-03-15 38.000 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpa r.2004
Rodinný dom výstavba r.2007
Záhrady kúpa 1997-02-14
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 1997-02-14
Lesné pozemky dedičstvo 2002-11-21
Orná pôda dedičstvo 2002-11-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory 2018-12-31 55.450 €
osobný automobil kúpna zmluva 2015-11-20 69.600 €
peniaze kúpna zmluva 2016-03-15 38.000 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpa r.2004
Rodinný dom výstavba r.2007
Záhrady kúpa 1997-02-14
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 1997-02-14
Lesné pozemky dedičstvo 2002-11-21
Orná pôda dedičstvo 2002-11-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory 2017-12-31 34.500 €
osobný automobil kúpna zmluva 2015-11-20 69.600 €
peniaze kúpna zmluva 2016-03-15 38.000 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpa r.2004
Rodinný dom výstavba r.2007
Záhrady kúpa 1997-02-14
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 1997-02-14
Lesné pozemky dedičstvo 2002-11-21
Orná pôda dedičstvo 2002-11-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory 2016-12-31 32.000 €
osobný automobil kúpna zmluva 2015-11-20 69.600 €
peniaze kúpna zmluva 2016-03-15 38.000 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2004
Rodinný dom výstavba 2007
Záhrady kúpa 1997-02-14
Zast.plochy a nádvoria kúpa 1997-02-14
Trvalé trávne porasty dar 2008
záhrady dar 2008
Lesné pozemky dedičstvo 2002-11-21
Orná pôda dedičstvo 2002-11-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobný automobil kúpna zmluva 2015-11-20
peniaze úspory 2015-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpa r.2004
Rodinný dom výstavba r.2007
Záhrady kúpa 1997-02-14
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 1997-02-14
Trvalé trávne porasty darovacia zmluva r.2008
Záhrady darovacia zmluva r. 2008
Lesné pozemky dedičstvo 2002-11-21
Orná pôda dedičstvo 2002-11-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobný automobil kúpa 2008-02-15
peniaze úspory 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (116)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/138/09/2023 2023-11-30 2 Pv 190/23/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/107/06/2023 2023-06-28 1 Pv 46/22/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/94/05/2023 2023-06-01 2 Pv 96/20/4403 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/49/02/2023 2023-03-04 2 Pv 617/22/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/50/02/2023 2023-03-03 2 Pv 171/22/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/41/01/2023 2023-02-17 1 Pv 160/22/4403 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/144/10/2022 2022-11-14 1 Pv 644/21/4403 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/125/08/2022 2022-09-22 1 Pv 461/19/4403 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/104/05/2022 2022-06-09 2 Pv 128/22/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/102/05/2022 2022-06-14 3 Pv 733/17/4403 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/95/04/2022 2022-05-10 1 Pv 612/19/4403 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/72/02/2022 2022-03-12 1 Pv 239/21/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/221/11/2021 2021-11-24 2 Pv 367/20/4403 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/153/07/2021 2021-07-27 3 Pv 226/18/4403 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/133/06/2021 2021-06-18 2 Pv 470/19/4403 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/122/05/2021 2021-06-08 1 Pv 501/20/4403 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/50/02/2021 2021-04-21 1 Pv 527/19/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/33/01/2021 2021-03-16 1 Pv 315/19/4403 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/371/12/2020 2021-05-18 3 Pv 348/20/4403 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/336/11/2020 2020-11-26 1 Pv 541/15/4403 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/204/07/2020 2020-08-07 2 Pv 32/20/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/151/05/2020 2020-07-16 1 Pv 72/20/4403 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/140/02/2020 2020-03-11 3 Pv 184/18/4403 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/254/09/2019 2020-02-01 2 Pv 789/17/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/241/09/2019 2019-09-27 3 Pv 62/19/4403 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/226/08/2019 2019-09-06 1 Pv 771/18/4403 § 155 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/190/06/2019 2019-06-20 2 Pv 602/17/4403 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/168/05/2019 2019-06-14 1 Pv 799/18/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/152/04/2019 2019-05-01 3 Pv 695/18/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/150/04/2019 2019-04-11 1 Pv 488/16/4403 § 352 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/115/01/2019 2019-02-06 2 Pv 755/18/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/41/01/2019 2019-01-28 2 Pv 434/18/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/180/11/2018 2018-12-12 3 Pv 341/16/4403 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/169/10/2018 2018-12-05 2 Pv 469/18/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/153/09/2018 2018-10-17 3 Pv 184/18/4403 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/125/06/2018 2018-06-22 3 Pv 66/18/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/127/06/2018 2018-06-17 2 Pv 789/17/4403 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/93/04/2018 2018-05-22 2 Pv 356/17/4403 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/90/04/2018 2018-05-04 2 Pv 190/17/4403 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/88/04/2018 2018-05-11 3 Pv 537/17/4403 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/42/01/2018 2018-01-31 3 Pv 132/16/4403 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/44/01/2018 2018-01-31 1 Pv 171/16/4403 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/43/01/2018 2018-01-31 2 Pv 243/16/4403 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/45/01/2018 2018-01-31 4 Pv 577/15/4403 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/46/01/2018 2018-01-31 3 Pv 498/15/4403 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/172/12/2017 2017-12-15 1 Pv 624/16/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/191/11/2017 2018-01-21 2 Pv 257/16/4403 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/166/11/2017 2017-11-23 1 Pv 76/17/4403 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/168/11/2017 2017-12-02 1 Pv 412/16/4403 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/154/11/2017 2017-11-19 1 Pv 501/17/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/98/08/2017 2017-10-10 2 Pv 222/17/4403 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/144/08/2018 2018-08-25 1 Pv 313/18/4403 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/138/07/2018 2018-10-13 4 Pv 134/15/4403 § 346 – Krivá výpoveď a krivá prísaha Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/135/07/2018 2018-08-03 2 Pv 84/18/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/134/06/2018 2018-07-14 2 Pv 439/14/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/37/01/2024 2024-01-30 3 Pv 1/23/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/175/12/2023 2024-01-10 2 Pv 375/22/4403 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/117/04/2024 2024-04-26 3 Pv 389/22/4403 § 199 – Znásilnenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/117/04/2024 (pdf, 104 KB) 2024-04-26 3 Pv 389/22/4403 § 199 – Znásilnenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/37/01/2024 (pdf, 86 KB) 2024-01-30 3 Pv 1/23/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/175/12/2023 (pdf, 102 KB) 2024-01-10 2 Pv 375/22/4403 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/138/09/2023 (pdf, 85 KB) 2023-11-30 2 Pv 190/23/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/107/06/2023 (pdf, 102 KB) 2023-06-28 1 Pv 46/22/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/94/05/2023 (pdf, 101 KB) 2023-06-01 2 Pv 96/20/4403 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/49/02/2023 (pdf, 86 KB) 2023-03-04 2 Pv 617/22/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/50/02/2023 (pdf, 84 KB) 2023-03-03 2 Pv 171/22/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/41/01/2023 (pdf, 88 KB) 2023-02-17 1 Pv 160/22/4403 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/144/10/2022 (pdf, 116 KB) 2022-11-14 1 Pv 644/21/4403 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/125/08/2022 (pdf, 157 KB) 2022-09-22 1 Pv 461/19/4403 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/104/05/2022 (pdf, 86 KB) 2022-06-09 2 Pv 128/22/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/102/05/2022 (pdf, 105 KB) 2022-06-14 3 Pv 733/17/4403 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/95/04/2022 (pdf, 102 KB) 2022-05-10 1 Pv 612/19/4403 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/72/02/2022 (pdf, 85 KB) 2022-03-12 1 Pv 239/21/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/221/11/2021 (pdf, 144 KB) 2021-11-24 2 Pv 367/20/4403 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/153/07/2021 (pdf, 102 KB) 2021-07-27 3 Pv 226/18/4403 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/133/06/2021 (pdf, 103 KB) 2021-06-18 2 Pv 470/19/4403 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/122/05/2021 (pdf, 155 KB) 2021-06-08 1 Pv 501/20/4403 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/50/02/2021 (pdf, 84 KB) 2021-04-21 1 Pv 527/19/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/33/01/2021 (pdf, 101 KB) 2021-03-16 1 Pv 315/19/4403 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/371/12/2020 (pdf, 103 KB) 2021-05-18 3 Pv 348/20/4403 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/336/11/2020 (pdf, 89 KB) 2020-11-26 1 Pv 541/15/4403 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/204/07/2020 (pdf, 88 KB) 2020-08-07 2 Pv 32/20/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/151/05/2020 (pdf, 109 KB) 2020-07-16 1 Pv 72/20/4403 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/140/02/2020 (pdf, 102 KB) 2020-03-11 3 Pv 184/18/4403 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/254/09/2019 (pdf, 103 KB) 2020-02-01 2 Pv 789/17/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/241/09/2019 (pdf, 130 KB) 2019-09-27 3 Pv 62/19/4403 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/226/08/2019 (pdf, 104 KB) 2019-09-06 1 Pv 771/18/4403 § 155 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/190/06/2019 (pdf, 103 KB) 2019-06-20 2 Pv 602/17/4403 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/168/05/2019 (pdf, 87 KB) 2019-06-14 1 Pv 799/18/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/152/04/2019 (pdf, 85 KB) 2019-05-01 3 Pv 695/18/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/150/04/2019 (pdf, 85 KB) 2019-04-11 1 Pv 488/16/4403 § 352 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/115/01/2019 (pdf, 86 KB) 2019-02-06 2 Pv 755/18/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/41/01/2019 (pdf, 85 KB) 2019-01-28 2 Pv 434/18/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/180/11/2018 (pdf, 96 KB) 2018-12-12 3 Pv 341/16/4403 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/169/10/2018 (pdf, 86 KB) 2018-12-05 2 Pv 469/18/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/153/09/2018 (pdf, 89 KB) 2018-10-17 3 Pv 184/18/4403 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/144/08/2018 (pdf, 103 KB) 2018-08-25 1 Pv 313/18/4403 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/138/07/2018 (pdf, 90 KB) 2018-10-13 4 Pv 134/15/4403 § 346 – Krivá výpoveď a krivá prísaha Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/135/07/2018 (pdf, 84 KB) 2018-08-03 2 Pv 84/18/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/134/06/2018 (pdf, 88 KB) 2018-07-14 2 Pv 439/14/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/125/06/2018 (pdf, 83 KB) 2018-06-22 3 Pv 66/18/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/127/06/2018 (pdf, 92 KB) 2018-06-17 2 Pv 789/17/4403 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/93/04/2018 (pdf, 111 KB) 2018-05-22 2 Pv 356/17/4403 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/90/04/2018 (pdf, 100 KB) 2018-05-04 2 Pv 190/17/4403 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/88/04/2018 (pdf, 94 KB) 2018-05-11 3 Pv 537/17/4403 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/42/01/2018 (pdf, 103 KB) 2018-01-31 3 Pv 132/16/4403 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/43/01/2018 (pdf, 101 KB) 2018-01-31 2 Pv 243/16/4403 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/45/01/2018 (pdf, 103 KB) 2018-01-31 4 Pv 577/15/4403 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/44/01/2018 (pdf, 101 KB) 2018-01-31 1 Pv 171/16/4403 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/46/01/2018 (pdf, 103 KB) 2018-01-31 3 Pv 498/15/4403 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/172/12/2017 (pdf, 89 KB) 2017-12-15 1 Pv 624/16/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/191/11/2017 (pdf, 102 KB) 2018-01-21 2 Pv 257/16/4403 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/166/11/2017 (pdf, 106 KB) 2017-11-23 1 Pv 76/17/4403 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/168/11/2017 (pdf, 129 KB) 2017-12-02 1 Pv 412/16/4403 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/154/11/2017 (pdf, 89 KB) 2017-11-19 1 Pv 501/17/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/98/08/2017 (pdf, 106 KB) 2017-10-10 2 Pv 222/17/4403 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.

No relevant news articles found.