JUDr. Tibor Lénárt

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Nitra.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Nitra.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
orná pôda kúpna zmluva 2008-11-20 250.000 SK 8300 €
orná pôda kúpna zmluva 2008-11-20 250.000 SK 8300 €
zastavané plochy a nádvoria odčlenenie z parcely 2013-07-30
zastavané plochy a nádvoria odčlenenie z parcely 2013-07-30
zastavané plochy a nádvoria odčlenenie z parcely 2013-07-30
zastavané plochy a nádvoria odčlenenie z parcley 2013-07-30
prístrešok na garáž výstavba 2013-07-23 5200 € 5200 €
rodinný dom výstavba 2013-07-23 132000 € 132000
rodinný dom výstavba 2013-07-23 132000 € 132000 €
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11 - 36380 €
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11 - 79360 €
vodné plochy darovanie 2015-02-11 - 159845,18 €
vodné plochy darovanie 2015-02-11 - 7532 €
vodné plochy darovanie 2015-02-11 - 13826,6 €
vodné plochy darovanie 2015-02-11 - 20804,46 €
vodné plochy darovanie 2015-02-11 - 1388,04 €
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11 - 33021,225 €
vodné plochy darovanie 2015-02-11 - 4729,02 €
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11 - 3660 €
vodné plochy darovanie 2015-02-11 - 7.510,48 €
ostatné plochy darovanie 2015-02-11 - 12174.61 €
ostatné plochy darovanie 2015-02-11 - 6300 €
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11 - 31600 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 74540 €
ostatné plochy darovanie 2015-02-11 - 202149,41€
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11 - 19660 €
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11 - 26699,41 €
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11 - 4407,873 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 780 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 780 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 2060 €
orná pôda darovanie 0205-02-11 - 74520 €
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11 - 3640 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 9100 €
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11 - 17980 €
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11 - 48440 €
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11 - 30240 €
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11 - 10940 €
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11 - 10940 €
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11 - 15870 €
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11 - 7800 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 223,33 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 343,33 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 102,610 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 440,48 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 8898,33 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 2060 €
trvalé trávne porasty darovanie 2015-02-11 - 53583,33€
ostatné plochy darovanie 2015-02-11 - 6691,66 €
trvalé trávne porasty darovanie 2015-02-11 - 168583,33€
byt kúpna zmluva 2021-09-09 155500 € 155500 €
garázové stojisko kúpna zmluva 2021-09-09 21000 € 21000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Mercedes Benz GLC 220 CDI darovacia zmluva 2020-11-10 0 24000
interierové hodiny ATMOS darovanie 2019-03-15 6800 6800
kuchynská linka kúpna zmluva 2021-12-03 11290 11290
obývacia stena kúpna zmluva 2023-10-01 7056,90 7056,90
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný dôchodkový účet II. pilier - dôchodkové sporenie zo zákona 2023-12-31 40328,57 48404,39
osobný účet dôchodkových dávok III. pilier - doplnkové dôchodkové sporenie 2023-12-31 2553,96 2553,96
SK8211000000002616398458 zárobok 2023-12-31 10403,39 10403,39
SK5411000000003014058901 úspora zo zárobku 2023-12-31 6053,93 6053,93
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie bytu (obývacia stena, stôl, stoličkami, postele, skrine, písací stôl, chladnička) roky 2021 až 2023 19000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
orná pôda kúpna zmluva 2008-11-20 250.000 SK
orná pôda kúpna zmluva 2008-11-20 250.000 SK
zastavané plochy a nádvoria odčlenenie z parcely 2013-07-30
zastavané plochy a nádvoria odčlenenie z parcely 2013-07-30
zastavané plochy a nádvoria odčlenenie z parcely 2013-07-30
zastavané plochy a nádvoria odčlenenie z parcley 2013-07-30
prístrešok na garáž výstavba 2013-07-23 5.200 €
rodinný dom výstavba 2013-07-23 132.000 €
rodinný dom výstavba 2013-07-23 132.000 €
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11 - 36.380 €
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11 - 79.360 €
vodné plochy darovanie 2015-02-11 - 159.845,18 €
vodné plochy darovanie 2015-02-11 - 7.532 €
vodné plochy darovanie 2015-02-11 - 13.826,6 €
vodné plochy darovanie 2015-02-11 - 20.804,46 €
vodné plochy darovanie 2015-02-11 - 1.388,04 €
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11 - 33.021,225 €
vodné plochy darovanie 2015-02-11 - 4.729,02 €
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11 - 3.660 €
vodné plochy darovanie 2015-02-11 - 7.510,48 €
ostatné plochy darovanie 2015-02-11 - 12.174.61 €
ostatné plochy darovanie 2015-02-11 - 6.300 €
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11 - 31.600 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 74.540 €
ostatné plochy darovanie 2015-02-11 - 202.149,41€
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11 - 19.660 €
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11 - 26.699,41 €
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11 - 4.407,873 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 780 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 780 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 2.060 €
orná pôda darovanie 0205-02-11 - 74.520 €
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11 - 3.640 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 9.100 €
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11 - 17,980 €
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11 - 48.440 €
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11 - 30.240 €
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11 - 10.940 €
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11 - 10.940 €
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11 - 15.870 €
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11 - 7.800 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 223.33 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 343,33 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 102.610 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 440,48 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 8898,33 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 2060 €
trvalé trávne porasty darovanie 2015-02-11 - 53.583,33€
ostatné plochy darovanie 2015-02-11 - 6.691.66 €
trvalé trávne porasty darovanie 2015-02-11 - 168.583,33€
byt kúpna zmluva 2021-09-09 155.500 155.500
garázové stojisko kúpna zmluva 2021-09-09 21.000 21.000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Mercedes Benz GLC 220 CDI darovacia zmluva 2020-11-10 0 24.000
interierové hodiny ATMOS darovanie 2019-03-15 6.800 6.800
kuchynská linka kúpna zmluva 2021-12-03 11.290 11.290
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný dôchodkový účet II. pilier - dôchodkové sporenie zo zákona 2021-12-31 40.328,57 40328,57
osobný účet dôchodkových dávok III. pilier - doplnkové dôchodkové sporenie 2021-12-31 1.905,94 1.905,94
osobný učet zárobok 2022-12-31 10.494,55 10.494,55
terminovaný účet úspora zo zárobku 2022-12-31 2.628,67 2.628,67
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
orná pôda kúpna zmluva 2008-11-20 250.000 SK
orná pôda kúpna zmluva 2008-11-20 250.000 SK
zastavané plochy a nádvoria odčlenenie z parcely 2013-07-30
zastavané plochy a nádvoria odčlenenie z parcely 2013-07-30
zastavané plochy a nádvoria odčlenenie z parcely 2013-07-30
zastavané plochy a nádvoria odčlenenie z parcley 2013-07-30
prístrešok na garáž výstavba 2013-07-23 5.200 €
rodinný dom výstavba 2013-07-23 132.000 €
rodinný dom výstavba 2013-07-23 132.000 €
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11 - 36.380 €
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11 - 79.360 €
vodné plochy darovanie 2015-02-11 - 159.845,18 €
vodné plochy darovanie 2015-02-11 - 7.532 €
vodné plochy darovanie 2015-02-11 - 13.826,6 €
vodné plochy darovanie 2015-02-11 - 20.804,46 €
vodné plochy darovanie 2015-02-11 - 1.388,04 €
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11 - 33.021,225 €
vodné plochy darovanie 2015-02-11 - 4.729,02 €
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11 - 3.660 €
vodné plochy darovanie 2015-02-11 - 7.510,48 €
ostatné plochy darovanie 2015-02-11 - 12.174.61 €
ostatné plochy darovanie 2015-02-11 - 6.300 €
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11 - 31.600 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 74.540 €
ostatné plochy darovanie 2015-02-11 - 202.149,41€
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11 - 19.660 €
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11 - 26.699,41 €
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11 - 4.407,873 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 780 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 780 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 2.060 €
orná pôda darovanie 0205-02-11 - 74.520 €
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11 - 3.640 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 9.100 €
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11 - 17,980 €
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11 - 48.440 €
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11 - 30.240 €
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11 - 10.940 €
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11 - 10.940 €
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11 - 15.870 €
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11 - 7.800 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 223.33 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 343,33 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 102.610 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 440,48 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 8898,33 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 2060 €
trvalé trávne porasty darovanie 2015-02-11 - 53.583,33€
ostatné plochy darovanie 2015-02-11 - 6.691.66 €
trvalé trávne porasty darovanie 2015-02-11 - 168.583,33€
byt kúpna zmluva 2021-09-09 155.500 155.500
garázové stojisko kúpna zmluva 2021-09-09 21.000 21.000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Mercedes Benz GLC 220 CDI darovacia zmluva 2020-11-10 0 24.000
vklad v banke zárobok 2021-12-31 13.700,29 13.700,29
interierové hodiny ATMOS darovanie 2019-03-15 6.800 6.800
finančná hotovosť darovacia zmluva 2021-11-05 12.000 12.000
finančná hotovosť úspora zo zárobku 2021-12-31 2.600 2.600
kuchynská linka kúpna zmluva 2021-12-03 11.290 11.290
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný dôchodkový účet II. pilier - dôchodkové sporenie zo zákona 2021-12-31 41.717,37 37.787,46,73
osobný účet dôchodkových dávok III. pilier - doplnkové dôchodkové sporenie 2021-12-31 1.875,49 1.875,49
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
orná pôda kúpna zmluva 2008-11-20 250.000 SK
orná pôda kúpna zmluva 2008-11-20 250.000 SK
zastavané plochy a nádvoria odčlenenie z parcely 2013-07-30
zastavané plochy a nádvoria odčlenenie z parcely 2013-07-30
zastavané plochy a nádvoria odčlenenie z parcely 2013-07-30
zastavané plochy a nádvoria odčlenenie z parcley 2013-07-30
prístrešok na garáž výstavba 2013-07-23 5.200 €
rodinný dom výstavba 2013-07-23 132.000 €
rodinný dom výstavba 2013-07-23 132.000 €
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11 - 36.380 €
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11 - 79.360 €
vodné plochy darovanie 2015-02-11 - 159.845,18 €
vodné plochy darovanie 2015-02-11 - 7.532 €
vodné plochy darovanie 2015-02-11 - 13.826,6 €
vodné plochy darovanie 2015-02-11 - 20.804,46 €
vodné plochy darovanie 2015-02-11 - 1.388,04 €
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11 - 33.021,225 €
vodné plochy darovanie 2015-02-11 - 4.729,02 €
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11 - 3.660 €
vodné plochy darovanie 2015-02-11 - 7.510,48 €
ostatné plochy darovanie 2015-02-11 - 12.174.61 €
ostatné plochy darovanie 2015-02-11 - 6.300 €
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11 - 31.600 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 74.540 €
ostatné plochy darovanie 2015-02-11 - 202.149,41€
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11 - 19.660 €
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11 - 26.699,41 €
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11 - 4.407,873 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 780 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 780 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 2.060 €
orná pôda darovanie 0205-02-11 - 74.520 €
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11 - 3.640 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 9.100 €
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11 - 17,980 €
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11 - 48.440 €
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11 - 30.240 €
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11 - 10.940 €
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11 - 10.940 €
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11 - 15.870 €
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11 - 7.800 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 223.33 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 343,33 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 102.610 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 440,48 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 8898,33 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 2060 €
trvalé trávne porasty darovanie 2015-02-11 - 53.583,33€
ostatné plochy darovanie 2015-02-11 - 6.691.66 €
trvalé trávne porasty darovanie 2015-02-11 - 168.583,33€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Mercedes Benz GLC 220 CDI darovacia zmluva 2020-11-10 0 26.000
vklad v banke zárobok 2020-12-31 71.703,04 71.703,04
interierové hodiny ATMOS darovanie 2019-03-15 6.800 6.800
finančná hotovosť predaj OMV WV Polo 2020-10-08 8.000 8.000
finančná hotovosť predaj OMV Merceds Benz 180 CDI 2020-10-15 13.000 13.000
finančná hotovosť darovacia zmluva 2020-10-01 88.250 88.250
finančná hotovosť úspora zo zárobku 2020-12-31 50 50
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný dôchodkový účet II. pilier - dôchodkové sporenie zo zákona 2020-12-31 34.050,73 34.050,73
osobný účet dôchodkových dávok III. pilier - doplnkové dôchodkové sporenie 2020-12-31 1.373,28 1.373.28
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záväzok uhradiť kúpnu zmluvu na byt a garážové státie 2020-09-29
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
orná pôda kúpna zmluva 2008-11-20 250.000 SK
orná pôda kúpna zmluva 2008-11-20 250.000 SK
zastavané plochy a nádvoria odčlenenie z parcely 2013-07-30
zastavané plochy a nádvoria odčlenenie z parcely 2013-07-30
zastavané plochy a nádvoria odčlenenie z parcely 2013-07-30
zastavané plochy a nádvoria odčlenenie z parcley 2013-07-30
prístrešok na garáž výstavba 2013-07-23 5.200 €
rodinný dom výstavba 2013-07-23 132.000 €
rodinný dom výstavba 2013-07-23 132.000 €
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11 - 36.380 €
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11 - 79.360 €
vodné plochy darovanie 2015-02-11 - 159.845,18 €
vodné plochy darovanie 2015-02-11 - 7.532 €
vodné plochy darovanie 2015-02-11 - 13.826,6 €
vodné plochy darovanie 2015-02-11 - 20.804,46 €
vodné plochy darovanie 2015-02-11 - 1.388,04 €
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11 - 33.021,225 €
vodné plochy darovanie 2015-02-11 - 4.729,02 €
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11 - 3.660 €
vodné plochy darovanie 2015-02-11 - 7.510,48 €
ostatné plochy darovanie 2015-02-11 - 12.174.61 €
ostatné plochy darovanie 2015-02-11 - 6.300 €
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11 - 31.600 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 74.540 €
ostatné plochy darovanie 2015-02-11 - 202.149,41€
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11 - 19.660 €
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11 - 26.699,41 €
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11 - 4.407,873 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 780 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 780 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 2.060 €
orná pôda darovanie 0205-02-11 - 74.520 €
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11 - 3.640 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 9.100 €
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11 - 17,980 €
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11 - 48.440 €
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11 - 30.240 €
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11 - 10.940 €
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11 - 10.940 €
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11 - 15.870 €
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11 - 7.800 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 223.33 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 343,33 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 102.610 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 440,48 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 8898,33 €
orná pôda darovanie 2015-02-11 - 2060 €
trvalé trávne porasty darovanie 2015-02-11 - 53.583,33€
ostatné plochy darovanie 2015-02-11 - 6.691.66 €
trvalé trávne porasty darovanie 2015-02-11 - 168.583,33€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Mercedes Benz B 180 CDI kúpna zmluva 2015-07-29 319000 12000
vklad v banke zárobok 2019-12-31 34000 34000
interierové hodiny ATMOS darovanie 2019-03-15 6800 6800
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda kúpna zmluva 2008-11-20
orná pôda kúpna zmluva 2008-11-20
zastavané plochy a nádvoria odčlenenie z parcely 2013-07-30
zastavané plochy a nádvoria odčlenenie z parcely 2013-07-30
zastavané plochy a nádvoria odčlenenie z parcely 2013-07-30
zastavané plochy a nádvoria odčlenenie z parcley 2013-07-30
prístrešok na garáž výstavba 2013-07-23
rodinný dom výstavba 2013-07-23
rodinný dom výstavba 2013-07-23
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11
vodné plochy darovanie 2015-02-11
vodné plochy darovanie 2015-02-11
vodné plochy darovanie 2015-02-11
vodné plochy darovanie 2015-02-11
vodné plochy darovanie 2015-02-11
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11
vodné plochy darovanie 2015-02-11
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11
vodné plochy darovanie 2015-02-11
ostatné plochy darovanie 2015-02-11
ostatné plochy darovanie 2015-02-11
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
ostatné plochy darovanie 2015-02-11
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 0205-02-11
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
trvalé trávne porasty darovanie 2015-02-11
ostatné plochy darovanie 2015-02-11
trvalé trávne porasty darovanie 2015-02-11
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Mercedes Benz B 180 CDI kúpna zmluva 2015-07-29 319000 15000
vklad v banke zárobok 2017-12-31 36000 36000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda kúpna zmluva 2008-11-20
orná pôda kúpna zmluva 2008-11-20
zastavané plochy a nádvoria odčlenenie z parcely 2013-07-30
zastavané plochy a nádvoria odčlenenie z parcely 2013-07-30
zastavané plochy a nádvoria odčlenenie z parcely 2013-07-30
zastavané plochy a nádvoria odčlenenie z parcley 2013-07-30
prístrešok na garáž výstavba 2013-07-23
rodinný dom výstavba 2013-07-23
rodinný dom výstavba 2013-07-23
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11
vodné plochy darovanie 2015-02-11
vodné plochy darovanie 2015-02-11
vodné plochy darovanie 2015-02-11
vodné plochy darovanie 2015-02-11
vodné plochy darovanie 2015-02-11
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11
vodné plochy darovanie 2015-02-11
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11
vodné plochy darovanie 2015-02-11
ostatné plochy darovanie 2015-02-11
ostatné plochy darovanie 2015-02-11
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
ostatné plochy darovanie 2015-02-11
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 0205-02-11
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
trvalé trávne porasty darovanie 2015-02-11
ostatné plochy darovanie 2015-02-11
trvalé trávne porasty darovanie 2015-02-11
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Mercedes Benz B 180 CDI kúpna zmluva 2015-07-29 319000 18000
vklad v banke zárobok 2017-12-31 21001 21001
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda kúpna zmluva 2008-11-20
orná pôda kúpna zmluva 2008-11-20
zastavané plochy a nádvoria odčlenenie z parcely 2013-07-30
zastavané plochy a nádvoria odčlenenie z parcely 2013-07-30
zastavané plochy a nádvoria odčlenenie z parcely 2013-07-30
zastavané plochy a nádvoria odčlenenie z parcley 2013-07-30
prístrešok na garáž výstavba 2013-07-23
rodinný dom výstavba 2013-07-23
rodinný dom výstavba 2013-07-23
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11
vodné plochy darovanie 2015-02-11
vodné plochy darovanie 2015-02-11
vodné plochy darovanie 2015-02-11
vodné plochy darovanie 2015-02-11
vodné plochy darovanie 2015-02-11
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11
vodné plochy darovanie 2015-02-11
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11
vodné plochy darovanie 2015-02-11
ostatné plochy darovanie 2015-02-11
ostatné plochy darovanie 2015-02-11
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
ostatné plochy darovanie 2015-02-11
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 0205-02-11
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
trvalé trávne porasty darovanie 2015-02-11
ostatné plochy darovanie 2015-02-11
trvalé trávne porasty darovanie 2015-02-11
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Mercedes Benz B 180 CDI kúpna zmluva 2015-07-29 319000 20000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda kúpna zmluva 2008-11-20
orná pôda kúpna zmluva 2008-11-20
zastavané plochy a nádvoria odčlenenie z parcely 2013-07-30
zastavané plochy a nádvoria odčlenenie z parcely 2013-07-30
zastavané plochy a nádvoria odčlenenie z parcely 2013-07-30
zastavané plochy a nádvoria odčlenenie z parcley 2013-07-30
prístrešok na garáž výstavba 2013-07-23
rodinný dom výstavba 2013-07-23
rodinný dom výstavba 2013-07-23
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11
vodné plochy darovanie 2015-02-11
vodné plochy darovanie 2015-02-11
vodné plochy darovanie 2015-02-11
vodné plochy darovanie 2015-02-11
vodné plochy darovanie 2015-02-11
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11
vodné plochy darovanie 2015-02-11
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11
vodné plochy darovanie 2015-02-11
ostatné plochy darovanie 2015-02-11
ostatné plochy darovanie 2015-02-11
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
ostatné plochy darovanie 2015-02-11
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 0205-02-11
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
trvalé trávne porasty darovanie 2015-02-11
ostatné plochy darovanie 2015-02-11
trvalé trávne porasty darovanie 2015-02-11
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Mercedes Benz A 160 kúpna zmluva 2010-06-25
Mercedes Benz B 180 CDI kúpna zmluva 2015-07-29
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda kúpna zmluva 2008-11-20
orná pôda kúpna zmluva 2008-11-20
zastavané plochy a nádvoria odčlenenie z parcely 2013-07-30
zastavané plochy a nádvoria odčlenenie z parcely 2013-07-30
zastavané plochy a nádvoria odčlenenie z parcely 2013-07-30
zastavané plochy a nádvoria odčlenenie z parcley 2013-07-30
prístrešok na garáž výstavba 2013-07-23
rodinný dom výstavba 2013-07-23
rodinný dom výstavba 2013-07-23
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11
vodné plochy darovanie 2015-02-11
vodné plochy darovanie 2015-02-11
vodné plochy darovanie 2015-02-11
vodné plochy darovanie 2015-02-11
vodné plochy darovanie 2015-02-11
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11
vodné plochy darovanie 2015-02-11
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11
vodné plochy darovanie 2015-02-11
ostatné plochy darovanie 2015-02-11
ostatné plochy darovanie 2015-02-11
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
ostatné plochy darovanie 2015-02-11
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 0205-02-11
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11
trvalé trávnaté porasty darovanie 2015-02-11
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11
zastavané plochy a nádvoria darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
orná pôda darovanie 2015-02-11
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Mercedes Benz A 160 kúpna zmluva 2010-06-25
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda kúpna zmluva 2008-11-20
orná pôda kúpna zmluva 2008-11-20
zastavané plochy a nádvoria odčlenenie z parcely 2013-07-30
zastavané plochy a nádvoria odčlenenie z parcely 2013-07-30
zastavané plochy a nádvoria odčlenenie z parcely 2013-07-30
zastavané plochy a nádvoria odčlenenie z parcley 2013-07-30
prístrešok na garáž výstavba 2013-07-23
rodinný dom výstavba 2013-07-23
rodinný dom výstavba 2013-07-23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Mercedes Benz A 160 kúpna zmluva 2010-06-25
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda kúpna zmluva 2008-11-20
orná pôda kúpna zmluva 2008-11-20
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Mercedes Benz A 160 kúpna zmluva 2010-06-25
peniaze úspory príjem z predaja bytu 2012-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt zmluva o výstave, zmluva o prevode práv a povinností, listina č. Star-41/2002 2002-01-09
nebytový priestor zmluva o výstavbe, zmluva o prevode práv a povinností, listina č. Star-41/2002 2002-01-09
bytový dom zmluva o výstavbe, zmluva o prevode práv a povinností, listina č. Star-41/2002 2002-01-09
bytový dom zmluva o výstavbe, zmluva o prevode práv a povinností, listina č.Star-41/2002 2002-01-09
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2002-11-11
ostatné plochy kúpna zmluva 2002-11-11
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2002-11-11
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2002-11-11
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2002-11-11
orná pôda kúpna zmluva 2008-11-20
orná pôda kúpna zmluva 2008-11-20
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Mercedes Benz A 160 kúpna zmluva 2010-06-25
peniaze príjmy z prenájmu, úspora z platu, dar 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (6)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/205/12/2015 2016-01-14 2 Pv 457/15/4403 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Krajská prokuratúra Nitra NR/4400/1232/07/2023 2023-07-20 3 Kv 63/19/4400 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Krajská prokuratúra Nitra NR/4400/2/04/2017 2017-05-09 Kv 30/16/4400 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Krajská prokuratúra Nitra NR/4400/1232/07/2023 (pdf, 89 KB) 2023-07-20 3 Kv 63/19/4400 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Krajská prokuratúra Nitra NR/4400/2/04/2017 (pdf, 109 KB) 2017-05-09 Kv 30/16/4400 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/205/12/2015 (pdf, 109 KB) 2016-01-14 2 Pv 457/15/4403 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.

No relevant news articles found.