Mgr. Andrea Lenártová

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Prešov.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Bardejov.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 69/5328 na spoločných častiach a zariadeniach domu kúpa 2016-08-30 88.000eur
pozemok (zastavané plochy a nádvoria) kúpa 2016-08-30 kúpený spolu s bytom
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo NISSAN QASHQAI kúpa 2018-09-03 16.690eur
peniaze na účte úspory z platu 2023-12-31 10.431,16eur 10.431,16eur
peniaze na účte úspory z platu 2023-12-31 31.943,44eur 31.943,44eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 69/5328 na spoločných častiach a zariadeniach domu kúpa 2016-08-30 88.000eur
pozemok (zastavané plochy a nádvoria) kúpa 2016-08-30 kúpený spolu s bytom
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo NISSAN QASHQAI kúpa 2018-09-03 16.690eur
peniaze na účte úspory z platu od 2016
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 69/5328 na spoločných častiach a zariadeniach domu kúpa 2016-08-30 88.000eur
pozemok (zastavané plochy a nádvoria) kúpa 2016-08-30 kúpený spolu s bytom
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo NISSAN QASHQAI kúpa 2018-09-03 16.690eur
peniaze na účte úspory z platu od 2016
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 69/5328 na spoločných častiach a zariadeniach domu kúpa 2016-08-30 88.000eur
pozemok (zastavané plochy a nádvoria) kúpa 2016-08-30 kúpený spolu s bytom
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo NISSAN QASHQAI kúpa 2018-09-03 16.690eur
vklad v peňažnom ústave úspory z platu od 2006
peniaze na účte úspory z platu od 2016
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na bývanie 2016-10-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 69/5328 na spoločných častiach a zariadeniach domu kúpa 2016-08-30 88.000eur
pozemok (zastavané plochy a nádvoria) kúpa 2016-08-30 kúpený spolu s bytom
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo NISSAN QASHQAI kúpa 2018-09-03 16.690eur
vklad v peňažnom ústave úspory z platu
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na bývanie 2016-10-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2016-08-30
pozemok pod bytovkou kúpa 2016-08-30
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 2006-07-26 200 000,-Sk
osobné motorové vozidlo NISSAN QASHQAI kúpa 2024-06-25 16.690€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na bývanie 2016-10-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2016-08-30
pozemok pod bytovkou kúpa 2016-08-30
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 2006-07-26 200 000,-Sk
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
lízingová zmluva 2015-08-11
úver na bývanie 2016-10-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2016-08-30
pozemok pod bytovkou kúpa 2016-08-30
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 2006-07-26 200 000,-Sk
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
lízingová zmluva 2015-08-11
úver na bývanie 2016-10-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 2006-07-26
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
lízingová zmluva 2015-08-11
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bardejov
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2008-02-06
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 2006-07-26
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bardejov
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2008-02-06
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 2006-07-26
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bardejov
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2008-02-06
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 2006-07-26
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bardejov
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2008-02-06
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 2006-07-26
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.