Mgr. Roman Lendóci

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Čadca.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
orná pôda darovacia zmluva 18.01.2010 16.287,26 €
orná pôda darovacia zmluva 18.01.2010 2.288,66 €
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 18.01.2010 2.421,98 €
rodinný dom výstavba 08.09.2011 116.720,53 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobný automobil kúpa 08.04.2019 11.490,- €
peniaze úspory z platu 31.12.2021 39.205,04 €
osobný automobil kúpa 26.08.2019 8.700,- €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 01.07.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
orná pôda darovacia zmluva 18.01.2010 16.287,26 €
orná pôda darovacia zmluva 18.01.2010 2.288,66 €
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 18.01.2010 2.421,98 €
rodinný dom výstavba 08.09.2011 116.720,53 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobný automobil kúpa 08.04.2019 11.490,- €
peniaze úspory z platu 31.12.2020 35.309,57 €
osobný automobil kúpa 26.08.2019 8.700,- €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 01.07.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
orná pôda darovacia zmluva 18.01.2010 16.287,26 €
orná pôda darovacia zmluva 18.01.2010 2.288,66 €
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 18.01.2010 2.421,98 €
rodinný dom výstavba 08.09.2011 116.720,53 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobný automobil kúpa 08.04.2019 11.490,- €
peniaze úspory z platu 31.12.2019 18.866,13 €
osobný automobil kúpa 26.08.2019 8.700,- €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 01.07.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda darovacia zmluva 18.01.2010
orná pôda darovacia zmluva 18.01.2010
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 18.01.2010
rodinný dom výstavba 08.09.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobný automobil kúpa 22.10.2014 12.500,- €
peniaze úspory z platu 31.12.2018 21.270,83 €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 01.07.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda darovacia zmluva 18.01.2010
orná pôda darovacia zmluva 18.01.2010
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 18.01.2010
rodinný dom výstavba 08.09.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobný automobil kúpa 22.10.2014 12.500,- €
peniaze úspory z platu 31.12.2017 18.054,08 €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 01.07.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda darovacia zmluva 18.01.2010
orná pôda darovacia zmluva 18.01.2010
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 18.01.2010
rodinný dom výstavba 08.09.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobný automobil kúpa 22.10.2014 12.500,- €
peniaze úspory z platu 31.12.2016 9.390,95 €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 01.07.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda darovacia zmluva 18.01.2010
orná pôda darovacia zmluva 18.01.2010
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 18.01.2010
rodinný dom výstavba 08.09.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobný automobil kúpa 22.10.2014
peniaze úspory z platu 31.12.2015
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 01.07.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda darovacia zmluva 18.01.2010
orná pôda darovacia zmluva 18.01.2010
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 18.01.2010
rodinný dom výstavba 08.09.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobný automobil kúpa 22.10.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda darovacia zmluva 18.01.2010
orná pôda darovacia zmluva 18.01.2010
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 18.01.2010
rodinný dom výstavba 08.09.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobný automobil kúpa 18.01.2008
peniaze úspory z platu, výťažok z exekúcie 31.12.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda darovacia zmluva 18.01.2010
orná pôda darovacia zmluva 18.01.2010
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 18.01.2010
rodinný dom výstavba 08.09.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobný automobil kúpa 18.01.2008
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda darovacia zmluva 18.01.2010
orná pôda darovacia zmluva 18.01.2010
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 18.01.2010
rodinný dom výstavba 08.09.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobný automobil kúpa 18.01.2008
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.